Вибірка за літерою : 'Є'
[Кількість знайдених записів в базі: 52]

Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. та доп.. Вінниця.:,400. - Німецькаc.
Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. та доп.. Вінниця.:-,-. - c.
Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. та доп.. Вінниця.:Нова кн.,2004. - 400c.
Євдокименко В.М. Функції регіонального управління економікою: глобалізаційний вимір: Монографія.. Чернівці.:,272. - Українськаc.
Євдокименко В.М. Функції регіонального управління економікою: глобалізаційний вимір: Монографія.. Чернівці.:-,. - 272c.
Євтух А.Т. Ипотека-механизм эффективного использования ресурсов. К.:,599. - Російськаc.
Євтух А.Т. Ипотека-механизм эффективного использования ресурсов. К.:-,-. - c.
Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч.посіб.. К.:,317. - Українськаc.
Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. К.:,406. - Українськаc.
Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. К.:-,-. - c.
Євченко В.В., Сидоренко С.І. Банкнота у мільйон фунтів стерлінгів. Короткі оповід. амер. авторів. Кн. для чит. Нова кн..:,. - 208c.
Євченко В.В., Сидоренко С.І. Банкнота у мільйон фунтів стерлінгів. Короткі оповід. амер. авторів. Кн. для чит. Вінниця.:,208. - Англійськаc.
Євченко В.В., Сидоренко С.І. Банкнота у мільйон фунтів стерлінгів. Короткі оповід. амер. авторів. Кн. для чит. Нова кн..:-,. - 208c.
Євченко В.В., Сидоренко С.І. Банкнота у мільйон фунтів стерлінгів. Короткі оповід. амер. авторів. Кн. для чит. Вінниця.:-,-. - c.
Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. Основи.:-,. - 654c.
Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. Основи.:1998,654. - Українськаc.
Єгоршин О.О., Малярець Л.М. Математичне програмування: Підручник. Харків.:,384. - Українськаc.
Єгоршин О.О., Малярець Л.М. Математичне програмування: Підручник. Харків.:-,-. - c.
Єлизаветина Т.М., Деннюва М.В. Делопроизводство на компьютере. М.:КУДИЦ – Образ,2001. - 256c.
Ємельяненко Л.М. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:,315. - Українськаc.
Ємельяненко Л.М. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка: Навч. Посіб.. К.:,2339. - Українськаc.
Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка: Навч. Посіб.. К.:-,. - 2339c.
Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 170c.
Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики. Знання, КОО.:1997,325. - Українськаc.
Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб.. КНЕУ.:2001,170. - Українськаc.
Єришев А.А. История политических и правовых учений: Учеб. пособ. – 2-е изд. , перероб., доп.. К.:,152. - Українськаc.
Єришев А.А. История политических и правовых учений: Учеб. пособ. – 2-е изд. , перероб., доп.. К.:-,-. - c.
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підр.. К.:,488. - Українськаc.
Єрмоленко С.Я. Бізнес Словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12 500 терм. Школа.:,. - 720c.
Єрмоленко С.Я. Бізнес Словник: Економіка. Фінанси. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12 500 терм. Школа.:,2002. - Українськаc.
Єрмоленко С.Я. Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: Понад 12 500 термінів. Школа.:,2003. - Українськаc.
Єрмоленко С.Я. Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: Понад 12 500 термінів. К.:,568. - Українськаc.
Єрмоленко С.Я. Бізнес Словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12 500 терм. К.:,720. - Українськаc.
Єрмоленко С.Я. Бізнес Словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12 500 терм. Школа.:-,. - 720c.
Єрмоленко С.Я. Бізнес Словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12 500 терм. К.:-,-. - c.
Єрмоленко С.Я. Бізнес Словник: Економіка. Фінанси. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12 500 терм. Школа.:-,2002. - c.
Єрмоленко С.Я. Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: Понад 12 500 термінів. Школа.:-,2003. - c.
Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Либідь.:2001,224. - Українськаc.
Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. К.:Либідь,2001. - 224c.
Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (Теоретико-методологічний аспект): Наукова монографія. Світ знань.:-,. - 528c.
Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (Теоретико-методологічний аспект): Наукова монографія. Світ знань.:2002,528. - Українськаc.
Єрьоменко В.О., Шинкарик М.І. Математична статистика: теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навч. посіб.. Економічна думка.:-,. - 247c.
Єрьоменко В.О., Шинкарик М.І. Математична статистика: теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навч. посіб.. Економічна думка.:2001,247. - Українськаc.
Єрьоменко В.О., Шинкарик М.І. Теорія ймовірностей: теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навч. посіб.. Економічна думка.:2002,176. - Українськаc.
Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Нова кн..:-,. - 240c.
Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Нова кн..:2004,240. - Українськаc.
Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Вінниця.:Нова кн.,2004. - 240c.
Єфименко Т.І. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: спрощена система оподаткування, обліку та звітності. К.:,144. - Українськаc.
Єфименко Т.І. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: спрощена система оподаткування, обліку та звітності. К.:-,-. - c.
Єфремов С.О. Історія українського письменства. Феміна.:-,. - 688c.
Єфремов С.О. Історія українського письменства. Феміна.:1955,688. - Українськаc.