Вибірка за літерою : 'Ї'
[Кількість знайдених записів в базі: 49]

Іваненко Л.О. Основи теорії ймовірностей та метематична статистика: Навч. посіб.. Ін-т туристичного бізнесу.:-,. - 195c.
Іваненко Л.О. Основи теорії ймовірностей та метематична статистика: Навч. посіб.. Ін-т туристичного бізнесу.:2004,195. - Українськаc.
Іваненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. Знання-прес.:,2003. - Українськаc.
Іваненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. Знання-прес.:-,2003. - c.
Іванов В.М. Финансовый Рынок: конс. Лекций. К.:,112. - Російськаc.
Іванов В.М. Деньги и кредит. Курс лекцый. К..:МАУП,1999. - 230c.
Іванов Ю.Б., Єськов О. Л. Сучасне оподаткування: Мотиваційний аспект. Монографія. Х.:,328. - Українськаc.
Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За ред. Іванова Ю.Б., Тищенка О.М.. ІНЖЕК.:-,. - 384c.
Іванов Ю.Б., Єськов О. Л. Сучасне оподаткування: Мотиваційний аспект. Монографія. Х.:-,-. - c.
Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За ред. Іванова Ю.Б., Тищенка О.М.. ІНЖЕК.:2006,384. - Українськаc.
Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За ред. Іванова Ю.Б., Тищенка О.М.. Х.:ІНЖЕК,2006. - 384c.
Іванова І.В. Менеджмент підприємства: Практикум: Навч. посіб.. К.:,247. - Українськаc.
Іванова І.В. Менеджмент підприємства: Практикум: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Іванова В.Й. Практикум з операційного менеджменту: навч. посіб./ Укл. В.Й. Іванова. Х.:,72. - Українськаc.
Іванова В.Й. Практикум з операційного менеджменту: навч. посіб./ Укл. В.Й. Іванова. Х.:-,-. - c.
Іванова В.Й. Практикум з операційного менеджменту: навч. посіб./ Укл. В.Й. Іванова. Х.:ВД ''ІНЖЕК'',2005. - 72c.
Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навч. Посіб.. ЦУЛ.:,2007. - Українськаc.
Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 180c.
Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навч. Посіб.. ЦУЛ.:-,2007. - c.
Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: навч. посіб.. ЦУЛ.:2007,180. - Українськаc.
Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підр.. Тернопіль.:,510. - Українськаc.
Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підр.. Тернопіль.:Карт-бланш,2000. - 510c.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб.. К.:,190. - Українськаc.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний метод. посіб.. К.:,205. - Українськаc.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб.. К.:,263. - Українськаc.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. Посіб.. Знання-Прес.:-,. - 205c.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. Посіб.. Знання-Прес.:2000,205. - Українськаc.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. КНЕУ.:2000,263. - Українськаc.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний метод. посіб.. К.:Знання,2000. - 205c.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2002. - 190c.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 263c.
Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. К.:Знання-Прес,2003. - 349c.
Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.. Ніч лава.:-,. - 204c.
Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.. Ніч лава.:2001,204. - Українськаc.
Іващенко В.І. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підр.. К.:Нічлава,2001. - 204c.
Іващенко О.М., Поліщук Ю.М Історія України в таблицях. Генеза.:,1999. - Українськаc.
Іващенко О.М., Поліщук Ю.М Історія України в таблицях. Генеза.:-,1999. - c.
Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підр.. Каравелла.:-,. - 480c.
Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підр.. Каравелла.:2008,480. - Українськаc.
Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник.. Каравела.:2008,486. - Українськаc.
Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник.. К.:Каравела,2008. - 486c.
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., стереотип.. К.:,152. - Українськаc.
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб.. МАУП.:-,. - 152c.
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб.. МАУП.:2001,152. - Українськаc.
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., стереотип.. К.:МАУП,2001. - 152c.
Ільїна С.Б. Основи аудиту: навч. -практ. посібник. К.:Кондор,2009. - 378c.
Ісаншина Г.Ю. Податковий менедж-мент: Навч. посіб.. К.:,260. - Українськаc.
Ісаншина Г.Ю. Податковий менедж-мент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.