Вибірка за літерою : 'А'
[Кількість знайдених записів в базі: 620]

А А. Denise: Серія романів. Berlin.:,. - c.
А А. Economics. Торонто.:,1004. - Англійськаc.
А А. Большой немецко-русский словарь. – 7-е изд., стереоти.. М.:,1040. - Російськаc.
А А. Немецко-русский словарь по радиоэлектронике. М.:,1046. - Російськаc.
А А. Русско-английский словарь маркетинговых терминов и понятий. М.:,106. - Російськаc.
А А. Literature and Language: American Literature. New York.:,1066. - Англійськаc.
А А. Literature and Language: English and World Literature. New York.:,1068. - Англійськаc.
А А. Inspector General’s Report to the Congress. Вашингтон.:,107. - Англійськаc.
А А. Applications in Basic Marketing: Clippings from the Popular Business Press. Boston.:,109. - Англійськаc.
А А. Economics of Literature/Fourth Course. New York.:,1096. - Англійськаc.
А А. Оплата праці: Консульта-ції. Нормативна база. Дніпропетровськ.:,111. - Українськаc.
А А. Meetings: Ten Simulations on International Topics. Брікстон.:,112. - Англійськаc.
А А. Немецко-русский военный словарь.. М.:,1192. - Російськаc.
А А. Heath English / Level 9: Grammar, Usage and Mechanics Worksheets. Торонто.:,120. - Англійськаc.
А А. Elements of Literature / Fifth Course. Нью-Йорк.:,1238. - Англійськаc.
А А. Langenscheidt. .:,124. - Німецькаc.
А А. Врядування у Сполучених штатах: Нарис. К.:,125. - Українськаc.
А А. Політичні партії в демократичному суспільстві. (пер. з нім.). К.:,126. - Українськаc.
А А. Romana. Heirate mich in Rio. .:,127. - Німецькаc.
А А. Немецкий язык: Учеб. Пособие. Мн..:,128. - Російськаc.
А А. Economics of Literature/Fifth Course. New York.:,1283. - Англійськаc.
А А. An outline of American Geography. New York.:,132. - Англійськаc.
А А. Retail Marketing. New York.:,134. - Англійськаc.
А А. Economic considerations. Вашингтон.:,135. - Англійськаc.
А А. Green Business: Hope of Hoax. Філадельфія.:,136. - Англійськаc.
А А. Raving Fans. New York.:,137. - Англійськаc.
А А. Волинська ікона: питання історії вивчення. Луцьк.:,139. - Українськаc.
А А. Контролінг: Моногр.. Тернопіль.:,146. - Українськаc.
А А. Мага Віра. Рідна Українська Національна Віра. Велике світло волі.. К.:,1488. - Українськаc.
А А. Психология управления: Курс лекций. М.:,150. - Російськаc.
А А. Австрія: добірка матеріалів. Тернопіль.:,152. - Українськаc.
А А. Корпоративная социальная ответственность: Экспертная оценка и практика в Украине: Сборник статей и рекомендаций. К.:,160. - Російськаc.
А А. Word Economic Outlook October 1991. Вашингтон.:,162. - Англійськаc.
А А. Права громадян України.. К.:,166. - Українськаc.
А А. Кримінальний кодекс: ОФ. Вид.. К.:,167. - Українськаc.
А А. План рахунків в бухгалтерському обліку: Інструкція про застосування.. К.:,168. - Українськаc.
А А. Інвестиційне право України: Навч. посіб.. Суми.:,176. - Українськаc.
А А. Про Податковий кодекс: Практика. Ч.2// Все про бухгалтерський облік № 69-70. .:,178. - Українськаc.
А А. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма. Київ — Тернопіль.:,18. - Українськаc.
А А. Про Податковий кодекс: Практика. Ч.1// Все про бухгалтерський облік № 38. .:,182. - Українськаc.
А А. Податкове законодавство України. К.:,184. - Українськаc.
А А. Die Kreditprufung bei Kreditinstituten. .:,187. - Німецькаc.
А А. Resumes! Resumes! Resumes!. .:,189. - Англійськаc.
А А. Німецький універсальний толковий словник.. Лейпциг.:,1892. - Українськаc.
А А. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтер-ського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. К.:,190. - Українськаc.
А А. Менеджмент: Консп. лекц. в схемах. М.:,192. - Українськаc.
А А. Vocational English – 2: Revised Edition. New York.:,1958. - 312c.
А А. Англо-русский электротехнический словарь. Физматгиз.:,1961. - Російськаc.
А А. The Reader’s Catalog: Second Edition. New York.:,1968. - Англійськаc.
А А. Rehearsal: Miriam A. Franklin. Нью-Джерсі.:,1972. - 288c.
А А. Немецко-русски словарь по радиоелектронике. Рус.яз..:,1974. - Німецькаc.
А А. Ruckschau in die Moderne. Берлин.:,1976. - 296c.
А А. Gebert Fettcben. .:,1977. - Німецькаc.
А А. Немецко-русски военый словарь. Воениздат.:,1978. - Німецькаc.
А А. Словарь-минимум для чтения научной литературы на англ. языке. Наука.:,1979. - Російськаc.
А А. Книга для чтения. Львів.:,198. - Англійськаc.
А А. Зарубежная литература ХХ века. 1871-1917: Хрестоматия. Просвещение.:,1981. - Російськаc.
А А. Сучасна австралійська повість. Дніпро.:,1982. - Українськаc.
А А. Gluckliche Familie. .:,1984. - Німецькаc.
А А. Ausgabe B 10.Schuljahr.. Frankfurt am Main.:,1986. - 293c.
А А. Retail Marketing. .:,1988. - Англійськаc.
А А. Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием. Л.:,1989. - c.
А А. Economics of Socialisms. .:,1990. - Англійськаc.
А А. Економіка Сполучених штатів: Нарис. .:,1991. - Українськаc.
А А. Англо-русский коммерческий словарь-справочник. Моби.:,1992. - Російськаc.
А А. Landmarks of American Language & Linguistics. Вашингтон.:,1993. - 266c.
А А. Справочник покупателя (оргтехника). СПб.:,1994. - 317c.
А А. Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки. Вища шк..:,1995. - Українськаc.
А А. Деловая переписка на английском и русском языках.. М.:,1996. - 389c.
А А. Как начать свой бизнес в Германии. Нем.-рус. словарь. ETS.:,1997. - Російськаc.
А А. Основи екології: Навч. матер.. Тернопіль.:,1998. - 116c.
А А. Відповіді на актуальні питання з бухгалтерського обліку й оподаткування: Методичний посібник. Дніпропетровськ.:,1999. - 231c.
А А. Контролінг: Монографія/ В.В. Прохорова та ін.. Х.:.:,200. - Українськаc.
А А. Довідник з бухгалтерського обліку. Ужгород,.:,2000. - 356c.
А А. Практикум по английскому языку: Менеджмент. Союз.:,2001. - Російськаc.
А А. 2-ге вид., перероб. і доп.: Підр.. Політехніка.:,2002. - Українськаc.
А А. Инкотермс 2000: Международные правила толкования торговых терминов: Публикация. Нева.:,2003. - Російськаc.
А А. Die Kreditprufung bei Kreditinstituten. Berlin.:,2004. - 187c.
А А. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб.. Університетська книга.:,2005. - Українськаc.
А А. Spachen verbinden. S 61 scheidt.:,2006. - Німецькаc.
А А. Aspekte. Berlin.:,2007. - 192c.
А А. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навч. посіб.. Універсум.:,2009. - Українськаc.
А А. English idioms – Idiomatic Expressions к.2. .:,201. - Англійськаc.
А А. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Теорет. та наук.-метод. часопис - Т.2.. Рівне.:,2010. - 484c.
А А. Knock ‘em Dead: With Great Answers to Tough Interview Questions. Macsawycet.:,202. - Англійськаc.
А А. Практичні рекомендації щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності: Метод. Рекомендації. К.:,204. - Українськаc.
А А. Практический словарь делового английского языка. СПб.:,206. - Російськаc.
А А. Господарський кодекс України: Офіц. текст.. К.:,208. - Українськаc.
А А. Orthograph. .:,210. - Німецькаc.
А А. Економіка Сполучених штатів: Нарис. К.:,211. - Українськаc.
А А. Central European University Prospectus: 1996-1997 Academic Year. .:,212. - Англійськаc.
А А. Batteries not included. New York.:,213. - Англійськаc.
А А. English idioms – Idiomatic Expressions к.1. .:,219. - Англійськаc.
А А. Идеальный муж. The ideal husband. М.:,224. - Англійськаc.
А А. Україна: культурна спадщина, нац. Свідомість, державність. Зб. Наук. праць. Львів:.:,227. - Українськаc.
А А. Житловий кодекс України.. Ужгород.:,228. - Українськаc.
А А. Відповіді на актуальні питання з бухгалтерського обліку й оподаткування. Метод. посіб.. Дніпропетровськ.:,231. - Українськаc.
А А. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації європейської вищої школи: Тематична збірка для професорсько-викладацького складу. К.:,234. - Українськаc.
А А. Англійська література. Тернопіль.:,235. - Українськаc.
А А. Канада. СПб.:,237. - Російськаc.
А А. Земельное и сельскохозяйственное законодательство Украины. Харьков.:,238. - Українськаc.
А А. Информатика: Толк. сл. осн. терм. – 2-е изд.. М.:,240. - Російськаc.
А А. Marketing. .:,242. - Англійськаc.
А А. International Business. .:,244. - Англійськаc.
А А. Введение в политологию: В 2-х ч. Ч.1: Учеб.. Х.:,248. - Українськаc.
А А. The Ecology of Commerce. New York.:,250. - Англійськаc.
А А. Кредитний ризик комер-ційного банку: Навч. посіб. / За ред. В.В. Вітлінського. К.:,251. - Українськаc.
А А. Leadership Development. New York.:,258. - Англійськаc.
А А. Структурная типология языков. М.:,262. - Російськаc.
А А. Как работают японские предприятия: Перев. с англ.. М.:,263. - Російськаc.
А А. The Best Business Schools. .:,264. - Англійськаc.
А А. American Literature. Тернопіль.:,265. - Англійськаc.
А А. Landmarks of American Language & Linguistics. Вашингтон.:,266. - Англійськаc.
А А. The Complete Plays of John M. Synge. New York.:,268. - Англійськаc.
А А. Важке завдання розвитку: Звіт про світову економіку. К.:,270. - Українськаc.
А А. Canada in brief.. М.:,272. - Англійськаc.
А А. 1001 Wais to Reward Emplolees. New York.:,275. - Англійськаc.
А А. Психологія: Короткий навчальний словник: терміни і паняття. Львів.:,276. - Українськаc.
А А. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб. К.:,287. - Українськаc.
А А. Marktplatzt. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. .:,288. - Німецькаc.
А А. Lesen Darstellen Begreifen. .:,291. - Німецькаc.
А А. Inside the Harvarol Business School. New York.:,292. - Англійськаc.
А А. Ausgabe B 10.Schuljahr.. Frankfurt am Main.:,293. - Німецькаc.
А А. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник.. К.:,294. - Українськаc.
А А. Ruckschau in die Moderne. .:,296. - Німецькаc.
А А. Lesen Darstellen Begreifen. .:,301. - Німецькаc.
А А. Англійська мова для повсякденного спілкування. К.:,302. - Англійськаc.
А А. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. К.:,304. - Українськаc.
А А. Economic considerations. New York.:,311. - Англійськаc.
А А. Vocational English – 2: Revised Edition. New York.:,312. - Англійськаc.
А А. Lesen Darstellen Begreifen. .:,314. - Німецькаc.
А А. Lesen Darstellen Begreifen. .:,316. - Німецькаc.
А А. Lesen Darstellen Begreifen. .:,317. - Німецькаc.
А А. Практична морфологія англійського дієслова. Луцьк.:,318. - Українськаc.
А А. Обучаем иностранному языку. СПб.:,320. - Російськаc.
А А. Банківська енциклопедія /За ред. Мороза А.М.. К.:,327. - Українськаc.
А А. The Work of Nations. New York.:,331. - Англійськаc.
А А. Законодавство України про шлюб та сім’ю: станом на 15.05. 98 р.. К.:,336. - Українськаc.
А А. American perspectives. New York.:,343. - Англійськаc.
А А. Laubach Way to English: ESOL Teacher’s Manual for Skill Book 2. New York.:,351. - Англійськаc.
А А. Бутылка молока для мамы. М.:,352. - Англійськаc.
А А. Довідник з бухгалтерського обліку. Ужгород.:,356. - Українськаc.
А А. In Search of Excellence. New York.:,360. - Англійськаc.
А А. The Best American Short Stories 1996. Бостон-Нью-Йорк.:,363. - Англійськаc.
А А. Історія світової культури. Навчальний посібник. К.:,368. - Українськаc.
А А. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посіб.. К.:,370. - Українськаc.
А А. Speaking Effectively. New York.:,372. - Англійськаc.
А А. Українсько-англійський словник: Економіка, фінанси, банки, інвестиції, кредити. К.:,376. - Українськаc.
А А. Довідник НАТО. Brussels.:,384. - Українськаc.
А А. Податковий кодекс України// Все про бухгалтерський облік № 17-18. .:,386. - Українськаc.
А А. Цивільний кодекс України. Ужгород.:,400. - Українськаc.
А А. Zig Ziglar’s Secrets of closing the sale. New York.:,410. - Англійськаc.
А А. Компьютер для менеджера. М.:,416. - Російськаc.
А А. Strategies for People. Канада.:,42. - Англійськаc.
А А. Economics of Socialissnes. Boston.:,431. - Англійськаc.
А А. Англо-русский коммерческий словарь-справочник. М.:,432. - Англійськаc.
А А. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:,436. - Українськаc.
А А.  Словник англо-український, українсько-англійський. К.:,441. - Англійськаc.
А А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Мн..:,445. - Російськаc.
А А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю (За ред. Кредісова А.І.). К.:,448. - Українськаc.
А А. Банківські операції. Підр./ За ред. В.І. Міщенка. К.:,450. - Українськаc.
А А. Внешнеторговые сделки (Сост. Гринько И.С.). Сумы.:,461. - Російськаc.
А А. Как работают японские предприятия: Перев. с англ.. М.:,463. - Російськаc.
А А. Введение в политологию: В 2-х ч. Ч.2: Учеб.. Х.:,464. - Українськаc.
А А. Professional Selling: A Consultative Approach. Чікаго.:,469. - Англійськаc.
А А. Cordina’s Royal Family. New York.:,474. - Англійськаc.
А А. Європейська інтеграція та Україна: навч.-метод. Посібник. К.:,480. - Українськаc.
А А. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Теорет. та наук.-метод. часопис - Т.2.. Рівне.:,484. - Українськаc.
А А. Международные экономические отношения (Под. ред. Жукова Е.Ф.). К.:,485. - Російськаc.
А А. Deutsch Die Besten Themen: Найкращі 1000 усних тем з перекладом. Ч. 1.. Харків.:,496. - Німецькаc.
А А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Мн..:,522. - Російськаc.
А А. Світова економіка: Підр.. К.:,528. - Українськаc.
А А. Облік і аудит у банках: навч. посіб. / за ред. О.В. Васюренка. К.:,536. - Українськаc.
А А. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою. Сімферополь.:,543. - Англійськаc.
А А. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. К.:,544. - Українськаc.
А А. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – В 2 – х ч. – Ч.2.. К.:,560. - Українськаc.
А А. Культурологія. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М. Заковича. К.:,567. - Українськаc.
А А. Микроэкономика: Курс лекций. К.:,57. - Українськаc.
А А. Культурология: Учеб. пособ.. Ростов-на-Дону.:,576. - Російськаc.
А А. American Studies Newsletter. .:,58. - Англійськаc.
А А. Retail Marketing/ For Employees, Managers and Entrepreneurs. New York.:,580. - Англійськаc.
А А. Rat zu, was ist das. .:,587. - Німецькаc.
А А. Аналіз банківської діяльності: підр. / за ред. А.М. Герасимовича 2-е вид. Без змін.. К.:,600. - Українськаc.
А А. Збірник типових договорів (упор. Воїна І.А.). К.:,604. - Українськаc.
А А. Русско-английский словарь. М.:,605. - Російськаc.
А А. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – В 2 – х ч. – Ч.1. К.:,608. - Українськаc.
А А. Heath English / Level 9: Answer Key; Composition Worksheets. Торонто.:,61. - Англійськаc.
А А. Облік, аналіз та аудит: навч. посібник. К.:,618. - Українськаc.
А А. Психология менеджмента: практ. тесты руков.. Запорожье.:,62. - Російськаc.
А А. Українська та зарубіжна культура. Нав. посібник (За ред. Заповича). К.:,622. - Українськаc.
А А. Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практ. посіб.. К.:,624. - Українськаc.
А А. Довідник експедитора. У двох книгах. - Кн.1. - 624 с.; Кн.2 - 528с.. К.:,624/528. - Українськаc.
А А. Microeconomics. Торонто.:,63. - Англійськаc.
А А. English Topics: Найкращі 1000 усних тем. Харків.:,640. - Англійськаc.
А А. Speech / For effective communication. Чікаго.:,642. - Англійськаc.
А А. Windows 98: для начинающих. К.:,65. - Російськаc.
А А. English Writing and Language Skills / Second Course. New York.:,652. - Англійськаc.
А А. English Writing and Language Skills / Fourth Course. New York.:,654. - Англійськаc.
А А. Four American Novels. New York.:,661. - Англійськаc.
А А. English. London.:,663. - Англійськаc.
А А. English Writing and Language Skills / Complete Course. New York.:,676. - Англійськаc.
А А. Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа: Збірник нормативних актів. К.:,680. - Українськаc.
А А. Index of Majors and Graduate degrees. New York.:,681. - Англійськаc.
А А. Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии. Харків.:,704. - Російськаc.
А А. Mari Queen of Scots. .:,710. - Німецькаc.
А А. English Grammar and Composition / Complete course. New York.:,711. - Англійськаc.
А А. Ratselhafte spuren. .:,719. - Німецькаc.
А А. United Stqtes in Literqture. Окланд.:,721. - Англійськаc.
А А. Мировая экономика: Учеб.. М.:,734. - Українськаc.
А А. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша. К.:,735. - Українськаc.
А А. American reader. Вашингтон.:,741. - Англійськаc.
А А. Reading Literature/American Literature. New York.:,749. - Англійськаc.
А А. Apprecating Literature. New York.:,754. - Англійськаc.
А А. Mind speaks to mind. Вашингтон.:,76. - Англійськаc.
А А. International Business: The Challenge of Global Competition. Чікаго.:,773. - Англійськаc.
А А. Current Issues and Enduring Questions. Boston.:,776. - Англійськаc.
А А. Правові основи підприємницької діяльності: підручник.. К.:,779. - Українськаc.
А А. Буддизм – для досконалості цього життя. К.:,78. - Українськаc.
А А. Marketing. Boston.:,787. - Англійськаc.
А А. Міжнародний маркетинг: опорний конспект лекцій / Укл. Т.І. Чаюн. К.:,79. - Українськаc.
А А. Oxford wordpower dictionary. Oxford.:,794. - Англійськаc.
А А. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України.. К.:,798. - Українськаc.
А А. Конституція України. К.:,80. - Українськаc.
А А. Бухгалтерський облік: та фінансова звітність в Україні: зб. норм.-прав. актів. К.:,800. - Українськаc.
А А. Spachen verbinden. S 61 scheidt.:,82. - Німецькаc.
А А. Contemporary Financial Management. New York.:,838. - Англійськаc.
А А. Business. Boston.:,864. - Англійськаc.
А А. American Literature/Macmillan Literature Series. New York.:,892. - Англійськаc.
А А. Библейсько-биографический словарь. М.:,912. - Російськаc.
А А. Словник фізичної лексики українсько-англійсько-німецько-російський. К.:,932. - Українськаc.
А А. Marketing Concept and Strategies. Memphes.:,940. - Англійськаc.
А А. Arms Control and Disarmament. .:,95. - Англійськаc.
А А. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності: Посібник із КСВ. К.:,96. - Українськаc.
А А. Новий англо-український, українсько-англійський словник. Харків.:,960. - Англійськаc.
А А. Making America: The Society and Culture of the UNITED STATES. Вашингтон.:,97. - Англійськаc.
А А. Economics: Second Edition. Чікаго.:,972. - Англійськаc.
А А. The World Almanac and Book of Facts: 1997. New York.:,976. - Англійськаc.
А А. Literature and Language: Blue Level. New York.:,988. - Англійськаc.
А А. Literature and Language: Orange Level. New York.:,990. - Англійськаc.
А А. The 1992 Almanac. Boston.:,992. - Англійськаc.
А А. Spachen verbinden. S 61 scheidt.:-,. - 82c.
А А. Wie es in der Schule war. .:-,-. - c.
А А. Англо-русский электротехнический словарь. Физматгиз.:-,1961. - c.
А А. Немецко-русски словарь по радиоелектронике. Рус.яз..:-,1974. - c.
А А. Gebert Fettcben. .:-,1977. - c.
А А. Немецко-русски военый словарь. Воениздат.:-,1978. - c.
А А. Словарь-минимум для чтения научной литературы на англ. языке. Наука.:-,1979. - c.
А А. Зарубежная литература ХХ века. 1871-1917: Хрестоматия. Просвещение.:-,1981. - c.
А А. Сучасна австралійська повість. Дніпро.:-,1982. - c.
А А. Gluckliche Familie. .:-,1984. - c.
А А. Retail Marketing. .:-,1988. - c.
А А. Как работают японские предприятия: Перев. с англ.. Экономика.:-,1989. - c.
А А. Economics of Socialisms. .:-,1990. - c.
А А. Економіка Сполучених штатів: Нарис. .:-,1991. - c.
А А. Англо-русский коммерческий словарь-справочник. Моби.:-,1992. - c.
А А. Важке завдання розвитку: Звіт про світову економіку. Абріс.:-,1994. - c.
А А. Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки. Вища шк..:-,1995. - c.
А А. Деловая переписка на английском и русском языках. .:-,1996. - c.
А А. Как начать свой бизнес в Германии. Нем.-рус. словарь. ETS.:-,1997. - c.
А А. Деловой английский. Вече.:-,1998. - c.
А А. Английский язык для студентов экономических факультетов. Приор.:-,1999. - c.
А А. Словник англо-український, українсько-англійський. ІРПІНЬ.:-,2000. - c.
А А. Практикум по английскому языку: Менеджмент. Союз.:-,2001. - c.
А А. 2-ге вид., перероб. і доп.: Підр.. Політехніка.:-,2002. - c.
А А. Инкотермс 2000: Международные правила толкования торговых терминов: Публикация. Нева.:-,2003. - c.
А А. Новий англо-український, українсько-англійський словник. Промінь.:-,2004. - c.
А А. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб.. Університетська книга.:-,2005. - c.
А А. Spachen verbinden. S 61 scheidt.:-,2006. - c.
А А. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навч. посіб.. Універсум.:-,2009. - c.
А А. Рабочая книга социолога. Наука.:1976,. - Українськаc.
А А. United States in Literature / America Reads. .:1979,721. - Англійськаc.
А А. Appreciating Literature. .:1984,754. - Англійськаc.
А А. American Literature / Macmillan Literature Series. .:1984,892. - Англійськаc.
А А. Reading Literature / American Literature. .:1986,749. - Англійськаc.
А А. Highlights of American Literature. .:1988,288. - Англійськаc.
А А. Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием. .:1989,. - Російськаc.
А А. Український правопис. Наук. Думка.:1990,240. - Українськаc.
А А. Русско-английский словарь маркетинговых терминов и понятий. .:1991,106. - Російськаc.
А А. Literature and Language: American Literature. .:1992,1066. - Англійськаc.
А А. Literature and Language: English and World Literature. .:1992,1068. - Англійськаc.
А А. Literature and Language: Blue Level. .:1992,988. - Англійськаc.
А А. Literature and Language: Orange Level. .:1992,990. - Англійськаc.
А А. Соціальне страхування:Зб. нормат. докум. в 2-х ч.. .:1993,. - Українськаc.
А А. Законодавство України про охорону праці. Зб. норм. докум. ВУТ.. .:1995,. - Українськаc.
А А. Мова державна – мова офіційна: Матеріали наукової конференції.. Просвіта.:1995,176. - Українськаc.
А А. Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки. Вища шк..:1995,445. - Англійськаc.
А А. Український правопис: 5-те вид.. Наук. Думка.:1996,240. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 1995 р.. Техніка.:1996,576. - Українськаc.
А А. Словник фізичної лексики українсько-англійсько-німецько-російський. Рада.:1996,932. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 1996 р., 1997, 1998-2001. .:1997,. - Українськаc.
А А. Elements of Literature / Fourth Course. .:1997,1096. - Англійськаc.
А А. Elements of Literature / Fifth Course. .:1997,1238. - Англійськаc.
А А. Англійська література. Діалог.:1997,235. - Українськаc.
А А. American Literature. Діалог.:1997,265. - Англійськаc.
А А. Духовні криниці: Українська література (70-90 рр ХІХ ст.). Хрестом.. Освіта.:1997,448. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 1996 р.. Укр. енцикл..:1997,618. - Українськаc.
А А. Теория статистики. Аудит.:1998,. - Українськаc.
А А. Экономическая статистика: Учеб.. ИНФРА – М.:1998,480. - Російськаc.
А А. Короткий словник страхових термінів. .:1998,63. - Українськаc.
А А. Англійсько-український словник з програмування і математики. Надстир'я.:1998,639. - Англійськаc.
А А. Новий тлумачний словник української мови. У 4-х кн. (Укл. Яременко В.). АКОНІТ.:1999,. - Українськаc.
А А. Словник синонімів української мови К. 1. Наук. Думка.:1999,1040. - Українськаc.
А А. Філософія. Навч.-метод. Посібник. КНЕУ.:1999,184. - Українськаc.
А А. Основы современной филисофии: учеб. 2-е изд. Доп.. Лань.:1999,352. - Російськаc.
А А. Проектний аналіз/ Відп. ред. С.О. Москві: Навч. посіб. Лібра.:1999,366. - Українськаc.
А А. Рідне слово. Укр. дит. л-ра: Хрест. У 2-х кн Кн. 1. Либідь.:1999,400. - Українськаc.
А А. Українська мова: Тестові завдання. Академія.:1999,522. - Українськаc.
А А. Фразеологічний словник української мови. К. 1. Наук. Думка.:1999,528. - Українськаc.
А А. Рідне слово. Укр. дит. л-ра: Хрест. У 2-х кн Кн. 2. Либідь.:1999,552. - Українськаc.
А А. Аналіз вигід і витрат: Практ. посіб./ Пер. З англ. - 2-е вид.. Основи.:2000,175. - Українськаc.
А А. Український правопис. Наук. Думка.:2000,236. - Українськаc.
А А. Управление программами и проектами: Модуль8: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации. ИНФРА-М.:2000,320. - Російськаc.
А А. Словник російсько-український політехнічний. Ірпінь.:2000,512. - Українськаc.
А А. Словник синонімів української мови К. 2. Наук. Думка.:2000,960. - Українськаc.
А А. Фразеологічний словник української мови. К. 2. Наук. Думка.:2000,980. - Українськаc.
А А. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 тисяч слів. Ірпінь.:2001,1426. - Українськаc.
А А. Статистичне моделювання та прогнозування: .Навч. посіб.. КНЕУ.:2001,170. - Російськаc.
А А. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток. Наук. Думка.:2001,389. - Українськаc.
А А. Законодавство України про працю. А.С.К..:2002,. - Українськаc.
А А. Український правопис. Наук. Думка.:2002,240. - Українськаc.
А А. Філософія: Підр.. Либідь.:2002,584. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 2001 р.. Техніка.:2002,644. - Українськаc.
А А. 2500. Сучасні учнівські твори з української мови і літератури: 5-11 класи. БАО.:2004,1600. - Українськаc.
А А. Соціологія: Заг.курс: Підр.. Каравела.:2004,456. - Українськаc.
А А. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посібник/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:2004,460. - Українськаc.
А А. 1255. Кращі сучасні реферати. ЦНЛ, БАО.:2005,1168. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 2004 р.. Консультант.:2005,590. - Українськаc.
А А. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монограф./ кол. авторів. ІНЖЕК.:2006,248. - Українськаc.
А А. Конкурентоспромож-ність: проблеми науки і практики: Монографія.. ІНЖЕК.:2006,284. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 2005 рік. Консультант.:2006,576. - Українськаc.
А А. Волинь — 2005: Статистичний щорічник. Головне управління статистики у.:2006,584. - Українськаc.
А А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посіб.- 2-ге вид., перероб. і доп.. ЦУЛ.:2007,400. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 2006 рік. Консультант.:2007,552. - Українськаc.
А А. Волинь — 2006: Статистичний щорічник. Головне управління статистики у.:2007,558. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 2007 рік. Консультант.:2008,572. - Українськаc.
А А. Волинь — 2007: Статистичний щорічник. Головне управління статистики у.:2008,602. - Українськаc.
А А. Волинь — 2008: Статистичний щорічник. Головне управління статистики у.:2009,552. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 2008 рік. Інформ.-аналітичне агенство.:2009,566. - Українськаc.
А А. Волинь — 2009: Статистичний щорічник. Головне управління статистики у.:2010,558. - Українськаc.
А А. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Інформ.-аналітичне агенство.:2010,566. - Українськаc.
А А. Волинь — 2010: Статистичний щорічник. Головне управління статистики у.:2011,569. - Українськаc.
А А. Волинь — 2012: Статистичний щорічник. Головне управління статистики у.:2013,521. - Українськаc.
А А. Marketing. Boston.:Irwin,1994. - 787c.
А А. Meetings and discussions. .:Longman,1987. - 96c.
А А. Природнозаповідний фонд Волинської області. Луцьк.:ІНІЦІАЛ,1999. - 45c.
А А. Конкурентоспромож-ність: проблеми науки і практики: Монографія.. Х.:ІНЖЕК,2006. - 284c.
А А. Бухгалтерський облік в Україні/ За ред. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського: Навч. посіб.- 6-те вид., доп. і перероб.. Львів.:Інтелект-Захід,2007. - 1200c.
А А. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К.:Ірпінь,2001. - 1426c.
А А. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підпр./ За ред Огійчука М.Ф.: Підр.. К.:Алерта,2006. - 878 сc.
А А. Господарський кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 квітня 2012 р.. К.:Алерта,2011. - 160c.
А А. Господарський кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 квітня 2012 року. К.:Алерта,2012. - 160c.
А А. Немецкий язык: Учеб. Пособие. Мн..:Амалфея,2000. - 128c.
А А. Основи власної справи: Довідник підприємця. Луцьк.:Асоціація,2005. - 96c.
А А. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів. К.:Атіка,2001. - 452c.
А А. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб. К.:Атіка,2002. - 288c.
А А. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Зб. норм.-прав. актів.. К.:Атіка,2005. - 800c.
А А. Зовнішньоекономічна діяльність: Метод. посіб.: Консулат., норм. база. Днепропетровск.:Баланс-клуб,1999. - 111c.
А А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю/ За заг.ред. А.І. Кредісова: навч. посіб./ Пер. з рос. Н.Кіта, К. Серажим. К.:.:ВІРА.-Р,1998. - 448c.
А А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю/ За аг. ред.. А.І. Кредісова.– 2-е вид., випр.. і доп.: Навч. посіб.. К.:.:ВІРА.-Р,2002. - 552c.
А А. Тестові завдання. Німецька мова. Луцьк.:ВЕЖА,2000. - 327c.
А А. Deutsch Die Besten Themen: Найкращі 1000 усних тем з перекладом. Ч. 1.. Харків.:Веста,2007. - 496c.
А А. Деловой английский: Учебн. В 3-х ч. Ч.1. М.:Вече,1998. - 640c.
А А. Немецко-русский военный словарь.. М.:Воениздат,1978. - 1192c.
А А. Договори від А до Я: Спецвипуск. К.:Дебет-Кредит,2009. - 288c.
А А. Новий німецько-український, українсько-німецький словник: 60 тис. сл.. Харків.:ДИВ,2007. - 576c.
А А. Тема: Деловая корреспонденция / Пер. с англ. З.Я. Красневской.. Мн.:Дикта,2000. - 112c.
А А. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ.:ДНУ,2003. - 292c.
А А. Как начать свой бизнес в Германии. Нем.-рус. словарь. М.:ЕТS,1997. - 241c.
А А. Удосконалення національних нормативів аудиту: Зб. Тез та текстів вист. на респ. конф. з аудиту. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 203c.
А А. Організація бухгалтерського обліку: Вправи, ситуації, тести. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 287c.
А А. Екологія: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 152c.
А А. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 248c.
А А. Електронна комерція: навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2004. - 108c.
А А. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації європейської вищої школи: Тематична збірка для професорсько-викладацького складу. К.:КНЕУ,2005. - 234c.
А А. Господарський кодекс України: Офіц. текст. К.:Кондор,2003. - 208c.
А А. Облік, аналіз та аудит: навч. посіб.. К.:Кондор,2008. - 618c.
А А. Фінансова звітність за націона-льними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб.. К.:Лібра,1999. - 336 с.c.
А А. Валютно-курсова політика України: Монографія. /Авт.: М.І. Крупка, М.І. Кульчицький, Н.В. Жмурко, В.Д. Ванькович.. Л.:ЛНУ,2012. - 366c.
А А. Практичні рекомендації щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності: Метод. Рекомендації. К.:ЛОГОС,2006. - 204c.
А А. First Insights into Business / Sue Robbins: Students/. .:Лонгман,2004. - 175c.
А А. Німецько-український економічний словник.. Львів.:Львівська політехніка,1997. - 111c.
А А. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посібник. К.:М-во економіки України,2010. - 368c.
А А. Етика. Корот. словник. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 279c.
А А. Психологія: Короткий навчальний словник: терміни і поняття. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 276c.
А А. Настольная книга секретаря-референта: Контракты, деловая корреспонденция, документация на английском и русском языках.. М.:Менеджер,1995. - 218c.
А А. Пособие по английскому языку для изучающих банковское и финансовое дело. Изд. 4-е.. М.:Менеджер,1999. - 238с.c.
А А. Самоучитель немецкого языка: Уч. Пособие. К.:Методика,2000. - 416c.
А А. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та продного-ресурсного потенціалу регіону: політика регіонального розвитку: зб. Наук. Прац. Випуск 5,6,7, №4. Луцьк.:Надстир'я,1999. - 120c.
А А. Фразеологічний словник української мови. В 2-х кн.. К.:Наук. думка,1999. - 528c.
А А. Структурная типология языков. М.:Наука,1966. - 262c.
А А. Довідник експедитора: У 2-х кн. Книга перша. К.:Основа,2002. - 624c.
А А. Довідник експедитора: У 2-х кн. Книга друга. К.:Основа,2003. - 528c.
А А. Аналіз вигід і витрат: Практ. посіб./ Пер. З англ. - 2-е вид.. К.:Основи,2000. - 175c.
А А. Податкове законодавство України. К.:Парл. Видання,1998. - 184c.
А А. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів. К.:Право,2001. - 316c.
А А. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К.:Преса України,1997. - 80c.
А А. Інформатика: толковый словарь основных терминов 2-е изд. испр. И доп.. М.:Приор,1998. - 240c.
А А. Английский язык для студентов экономических факультетов: Учеб. пособие.. М.:Приор,1999. - 144c.
А А. Фінансово-економічний аналіз: Підр. / За ред. П.Ю. Буряка, М. В. Римара. К.:Професіонал,2004. - 528c.
А А. Немецко-русский словарь по радиоэлектронике. М.:Рус.яз.,1974. - 1046c.
А А. Большой немецко-русский словарь. – 7-е изд., стереоти.. М.:Рус.яз.,2000. - 1040c.
А А. Практикум по английскому языку: Менеджмент: Учеб. пособие.. СПб.:Союз,2001. - 160c.
А А. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма. Київ — Тернопіль.:ТДПУ ім. В. Гнатюка,2004. - 18c.
А А. Windows 98: для начинающих. К.:Терези,1998. - 65c.
А А. Червона книга України: наук.-попул. вид.. Х.:Торсінг,2002. - 336c.
А А. Комп’ютер для менеджерів. М.:Триумф,1998. - 416c.
А А. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины: Учебная версия. М.:фирма 1С,2006. - 464c.
А А. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / Під ред. Є.П. Михайлова. К.:ЦНЛ,2005. - 240c.
А А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2007. - 400c.
А А. Етикет: умение жить и вести седя дома, в симе. В обществе. Москва.:Цытадель-Триада,1999. - 224c.
А А. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. К.:Юрінком інтер,2000. - 231c.
А А. Державна служба в Україні: Збірник нормативних актів. К.:Юрінком Інтер,2002. - 352c.
А А. Господарський кодекс України. К.:Юрінком-Інтер,2003. - 304c.
А А. Господарський процесу-альний кодекс України з постатейними матеріалами. К.:Юстініан 2000,2002. - 544c.
А. Конан Дойль „Этюд в багровых тонах” и др. приключения Шерлока Холмса. КАРО.:,192. - Англійськаc.
А. Конан Дойль Белый отряд: Кн. для чтения. Химера.:,544. - Англійськаc.
А. Конан Дойль Белый отряд: Кн. для чтения. Химера.:-,. - 544c.
Абелюк Е.С. Мифологический словарь школиника. М.:,256. - Російськаc.
Абелюк Е.С. Мифологический словарь школиника. М.:-,. - 256c.
Абеляр П. Історія моїх страждань. Листи. Пер.з лат.. Літопис.:-,. - 127c.
Абеляр П. Історія моїх страждань. Листи. Пер.з лат.. Літопис.:2004,127. - Українськаc.
Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка: Сопоставительная типология немцкого языка и русского: Учеб. пособ.. М.:,288. - Російськаc.
Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка: Сопоставительная типология немцкого языка и русского: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка: Сопоставительная типология немцкого языка и русского: Учеб. пособ.. М.:ВЛАДОС,2001. - 288c.
Абрамов В.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. Одеса.:,96. - Українськаc.
Абрамов В.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. Одеса.:-,-. - c.
Абрамов В.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В.М. Абрамов, В.М. Данюк. Одеса:.:ОКФА,1995. - 96c.
Абрамович С. Культурологія: Навч. посіб.. К.:,352. - Українськаc.
Абрамович С. Культурологія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. К.:,472. - Українськаc.
Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. К.:-,-. - c.
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб.пособ.. М.:,264. - Російськаc.
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб.пособ.. М.:-,-. - c.
Аверьянова Л.В. Деловой английский: банковская переписка. Гардарики.:,1995. - Російськаc.
Аверьянова Л.В. Международные банковские расчеты. Филология.:,1998. - Російськаc.
Аверьянова Л.В. Деловой английский: Банковская перписка. М.:,256. - Російськаc.
Аверьянова Л.В. Деловой английский: Банковская перписка. М.:-,-. - c.
Аверьянова Л.В. Деловой английский: банковская переписка. Гардарики.:-,1995. - c.
Аверьянова Л.В. Международные банковские расчеты. Филология.:-,1998. - c.
Аверьянова Л.В., 0 0 Деловой английский: банковская переписка: Учеб. пособие.. М.:Гардарики,1995. - 256c.
Аверьянова Л.В. Международные банковские расчеты: Учеб пособие по англ. яз.. М.:Филология,1998. - 144c.
Авинников Б.С. Интегральные микросхемы. Дуагавплис.:,60. - Російськаc.
Авинников Б.С. Интегральные микросхемы. Дуагавплис.:-,-. - c.
Авинников Б.С. Интегральные микросхемы. .:Даугавпилс,1998. - 60c.
Агабекям И.П. Английский для менеджеров. Ростов-на-Дону.:,416. - Англійськаc.
Агабекям И.П. Английский для менеджеров. Ростов-на-Дону.:-,-. - c.
Агабекян И.П. Английский для менеджеров. Феникс.:,2004. - Російськаc.
Агабекян И.П. Английский для менеджеров. Феникс.:-,2004. - c.
Агабекян И.П., Петрова Английский для менеджеров. – 2-е изд., доп. и перераб.: Учеб. Пособие.. Ростов-на-Дону.:Феникс,2004. - 416c.
Агапова И. История экономической мысли. .:,1998. - Українськаc.
Агапова И. История экономической мысли. .:-,1998. - c.
Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: Практикум. К.:,158. - Українськаc.
Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: Практикум. К.:-,-. - c.
Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: Практикум. К.:Знання,1999. - 158c.
Адамс Р. Основы аудита. М.:,. - Російськаc.
Адамс Р. Основы аудита. И.:,398. - Російськаc.
Адамс Р. Основы аудита. И.:-,-. - c.
Адамс Р. Основы аудита. М.:Аудит,1995. - 398c.
Адамчук В.В. Экомика и социология труда: Учеб.. М.:,407. - Російськаc.
Адамчук В.В. Экомика и социология труда: Учеб.. М.:-,-. - c.
Адамчук В.В. Экономика и социология труда: Учеб.. М.:ЮНИТИ,1999. - 407c.
Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. Рідна мова.:-,. - 450c.
Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. Рідна мова.:1999,450. - Українськаc.
Азарян Е.М. Международный маркетинг: Уч-практ. пособ.. К.:,199. - Російськаc.
Азарян Е.М. Международный маркетинг: Уч-практ. пособ.. К.:-,-. - c.
Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы: Учеб. пособ.. Новости.:-,. - 254c.
Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы: Учеб. пособ.. Новости.:2000,254. - Російськаc.
Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы: Учеб. пособ.. М.:Новости,2000. - 254c.
Акжигитов Г.Н. Англо-русский экологический словарь: Около 35 500 терминов. Рус.яз..:,2000. - Російськаc.
Акжигитов Г.Н. Англо-русский экологический словарь: Около 35 500 терминов. Рус.яз..:-,2000. - c.
Акимова Н.М. Промышлений маркетинг: учеб. пособ.. К.:,294. - Російськаc.
Акимова Н.М. Промышлений маркетинг: учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Аладьев В.З. Основы информатики. М.:,544. - Російськаc.
Аладьев В.З. Основы информатики. М.:-,-. - c.
Аладьев В.З. Основи інформатики. М.:Филипь,1999. - 344c.
Алексєєв І.В. Банківський маркетинг: Навч. посіб.. Львів.:,. - Українськаc.
Алексєєв І.В. Гроші та кредит. Навч. посіб.. Львів.:,167. - Українськаc.
Алексєєв І.В. Банківський маркетинг: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Алексєєв І.В. Гроші та кредит. Навч. посіб.. Львів.:Львівполітехніка,2004. - 167c.
Алексєєва А.В. Звітність підприємств: Навч. посіб.. К.:КНТЕУ,2008. - 323c.
Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші.Фінанси. Кредити: Навч.-метод.посібник. К.:,336. - Українськаc.
Александрова М.М. Страхування: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 208c.
Александрова М.М. Страхування: Навч. посіб.. ЦУЛ.:2002,208. - Українськаc.
Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші.Фінанси. Кредити: Навч.-метод.посібник. К.:ЦУЛ,2002. - 336c.
Алексеев А., Пугалов В. Деловое администрирование на практике: инструментарий руководителя. М.:,144. - Російськаc.
Алексеев С.С. Теорія права. Харьков.:,223. - Українськаc.
Алексеев С.С. Теорія права. Харьков.:-,-. - c.
Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. .:,288. - Російськаc.
Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. .:-,-. - c.
Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб.:СОЮЗ,2001. - 288c.
Алексун В.А. Международный маркетинг: Учеб. пособ.. М.:,160. - Російськаc.
Алексун В.А. Международный маркетинг: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Алексунин В.А. Международный маркетинг: Уч. пособ.. М.:,160. - Російськаc.
Алексунин В.А. Международный маркетинг: Уч. пособ.. М.:-,-. - c.
Алиев А. Менеджмент развития: вопросы теории ипрактики управления в странах с переходной экономикой: Монограф.. М.:,436. - Російськаc.
Алиев А. Менеджмент развития: вопросы теории ипрактики управления в странах с переходной экономикой: Монограф.. М.:-,-. - c.
Алиев А. Менеджмент развития: вопросы теории ипрактики управления в странах с переходной экономикой: Монограф.. М.:Экономика,2003. - 436c.
Амблер Т. Практический маркетинг: Уч. пособ.. СПб.:,400. - Російськаc.
Амблер Т. Практический маркетинг: Уч. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Андерсон К.Е. Посібник з англійської фразеології. .:,. - 95c.
Андерсон К.Е. Посібник з англійської фразеології. Луцьк.:,95. - Українськаc.
Андерсон К.Е. Посібник з англійської фразеології. .:-,. - 95c.
Андерсон К.Е. Посібник з англійської фразеології. Луцьк.:-,-. - c.
Андреев В.Д. Практический аудит. М.:,. - Російськаc.
Андреев В.Д. Практический аудит: Спр. пособ.. М.:,366. - Російськаc.
Андреев В.Д. Практический аудит: Спр. пособ.. М.:-,-. - c.
Андреев В.Д. Практический аудит. М.:Экономика,1994. - 366c.
Андреева И.В. Управление персоналом: Серия «Шпаргалка». СПб.:,224. - Російськаc.
Андреева И.В. Управление персоналом: Серия «Шпаргалка». Нева.:-,. - 224c.
Андреева И.В. Управление персоналом: Серия «Шпаргалка». СПб.:-,-. - c.
Андреева И.В. Управление персоналом: Серия «Шпаргалка». Нева.:2003,224. - Російськаc.
Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: практикум. К.:,272. - Українськаc.
Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: практикум. К.:-,-. - c.
Андрущенко В.П. Соціологія. .:-,. - 624c.
Андрущенко В.П. Соціологія. .:1998,624. - Українськаc.
Андрущенко В.П., Горлача М.І. Соціологія: Підр. / За заг. ред. В.П. Андрущенко, М.І. Горлача.– 3є вид., перероб. і доп.. К.:Х,1998. - 621c.
Аникин Б.А. Логистика: учеб. пособ.. М.:,326. - Російськаc.
Аникин Б.А. Логистика: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителей: Учебное пособие. М.:ИНФРА-М,2000. - 136c.
Антонгенко-Давидович Як ми говоримо. Укр. Кн..:-,. - 334c.
Антонгенко-Давидович Як ми говоримо. Укр. Кн..:1997,334. - Українськаc.
Антоненко Д. Як ми говоримо. Укркнига.:-,. - 334c.
Антоненко Д. Як ми говоримо. Укркнига.:1997,334. - Українськаc.
Антонов В.М., Яловий Г.К. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: Навч. посіб.. К.:,432. - Українськаc.
Антонов В.М., Яловий Г.К. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Антонов О.И. Английский язык для бизнесмена. Тверь.:,1991. - Російськаc.
Антонов О.И. Английский язык для бизнесмена. Тверь.:-,1991. - c.
Антонов. О.И. Английский язык для бизнесмена / Учеб. пособие. Сост. О.И. Антонов.. Тверь.:,1991. - 100c.
Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. Англомовні країни та Україна: Любов та шлюб (сім’я). Освіта. Мистецтво: Теми для розв. мовлення. Вінниця.:,255. - Українськаc.
Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. Англомовні країни та Україна: Любов та шлюб (сім’я). Освіта. Мистецтво: Теми для розв. мовлення. Вінниця.:-,-. - c.
Ануфриев Н.М. Социальная психология: Курс лекц. – 3-е изд., перераб. и доп.. К.:,136. - Російськаc.
Ануфриев Н.М. Социальная психология: Курс лекц. – 3-е изд., перераб. и доп.. К.:-,. - 136c.
Ануфриев Н.М. Социальная психология: Курс лекц. – 3-е изд., перераб. и доп.. Артек.:1996,136. - Російськаc.
Ануфриева Н.М. Социальная психология. К.:,87. - Російськаc.
Ануфриева Н.М. Социальная психология. К.:-,. - 87c.
Анфиногенова А.И., Бурова И.И., Силилнский С.В. Практикум по разговорному английскому языку и переводу для абитуриентов и студентов университетов. СПб.:,416. - Англійськаc.
Анфиногенова А.И., Бурова И.И., Силилнский С.В. Практикум по разговорному английскому языку и переводу для абитуриентов и студентов университетов. СПб.:-,-. - c.
Аоки М. Фирма в японской экономике. Ленизбат.:,1995. - Російськаc.
Аоки М. Фирма в японской экономике. Ленизбат.:-,1995. - c.
Апопія В.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. посіб./ За ред. В.В. Апопія. К.:,312. - Українськаc.
Апопія В.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. посіб./ За ред. В.В. Апопія. К.:-,-. - c.
Апориногенова А.И. Практикум по разговорному языку и переводу. СПб.:,416. - Російськаc.
Апориногенова А.И. Практикум по разговорному языку и переводу. СПб.:-,-. - c.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 1-й курс. ВЛАДОС.:,. - 536c.
Аракин В.Д. История английского языка. Физматлит.:,2003. - Російськаc.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка для 4 курса. М.:,336. - Англійськаc.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 4-й курс. М.:,352. - Англійськаc.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 3-й курс. М.:,431. - Англійськаc.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 3 курс. М.:,432. - Англійськаc.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 2-й курс. М.:,520. - Англійськаc.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 1-й курс. М.:,536. - Англійськаc.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 1 курс. М.:,544. - Англійськаc.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 1-й курс. ВЛАДОС.:-,. - 536c.
Аракин В.Д. Практический курс английского языка: 1-й курс. М.:-,-. - c.
Аракин В.Д. История английского языка. Физматлит.:-,2003. - c.
Арбекова Т.И. Мовленнєва комунікація. Высш. шк..:,. - 207c.
Арбекова Т.И. Мовленнєва комунікація. М.:,207. - Російськаc.
Арбекова Т.И. Я хочу и буду знать английский. М.:,560. - Російськаc.
Арбекова Т.И. Мовленнєва комунікація. Высш. шк..:-,. - 207c.
Арбекова Т.И. Мовленнєва комунікація. М.:-,-. - c.
Аренс Э.А. Аудит/ Под ред. Соколовой Я.В.. М.:,. - Російськаc.
Аренс Э.А. Аудит / Под ред. Соколовой Я.В.. М.:,516. - Російськаc.
Аренс Э.А. Аудит/ Под ред. Соколовой Я.В.. М.:,560. - Українськаc.
Аренс Э.А. Аудит/ Под ред. Соколовой Я.В.. М.:-,-. - c.
Аренс Э.А. Аудит/ Под ред. Соколовой Я.В.. М.:Фин. и стат.,1995. - 560c.
Ареф’єва Д. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб.. К.:,94. - Українськаc.
Ареф’єва О.В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник.. К.:,94. - Українськаc.
Ареф’єва О.В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник.. К.:-,-. - c.
Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Заг. курс. – 5-е вид.: Уч. посіб.. М.:,608. - Українськаc.
Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. – 5-е изд.: Учеб. пособ.. М.:,640. - Російськаc.
Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Заг. курс. – 5-е вид.: Уч. посіб.. М.:-,-. - c.
Артамонов И.Г., Левина Э.Л. Сборник рассказов для дополнительного чтения для заочников 2 курса английского отделения. Просвещение.:,. - 70c.
Артамонов И.Г., Левина Э.Л. Сборник рассказов для дополнительного чтения для заочников 2 курса английского отделения. Львів.:,70. - Англійськаc.
Артамонов И.Г., Левина Э.Л. Сборник рассказов для дополнительного чтения для заочников 2 курса английского отделения. Просвещение.:-,. - 70c.
Артамонов И.Г., Левина Э.Л. Сборник рассказов для дополнительного чтения для заочников 2 курса английского отделения. Львів.:-,-. - c.
Артемик А.Д. Пособие по экономическому переводу. НВИ-ТЕРАЗУС.:,. - Російськаc.
Артемик А.Д. Пособие по экономическому переводу. НВИ-ТЕРАЗУС.:-,-. - c.
Артемова А.Ф., Леонович О.А. Новые материалы для чтения на английском языке. Кн. Дом.:,. - 160c.
Артемова А.Ф., Леонович О.А. Новые материалы для чтения на английском языке. М.:,160. - Російськаc.
Артемова А.Ф., Леонович О.А. Новые материалы для чтения на английском языке. Кн. Дом.:-,. - 160c.
Артемова А.Ф., Леонович О.А. Новые материалы для чтения на английском языке. М.:-,-. - c.
Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу Ч. 1.. М.:,152. - Російськаc.
Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу. М.:,168. - Російськаc.
Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу. НВИ-ТЕРАЗУС.:,1998. - Російськаc.
Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу. М.:-,-. - c.
Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу. НВИ-ТЕРАЗУС.:-,1998. - c.
Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу (нем. яз.). Ч. 2.. М.:НВИ-ТЕЗАУРУС,1999. - 168c.
Арутюнов В.Х., Абрамов В.І. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. Вузів. К.:,178. - Українськаc.
Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально-економічного пізнання.. К.:,352. - Українськаc.
Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально-економічного пізнання.. К.:-,-. - c.
Арцишевский Р.А. Світ і людина. Підручник.. К.:,438. - Українськаc.
Арцишевский Р.А. Світ і людина. Підручник.. К.:-,. - 438c.
Арцишевський Р.А. Світ і людина. Підручник.. АРТЕК.:-,. - 438c.
Арцишевський Р.А. Світ і людина. Підручник.. АРТЕК.:1996,438. - Українськаc.
Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учеб.. Кондор.:,2007. - Російськаc.
Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учеб.. Кондор.:-,2007. - c.
Аскин М. Фирма в японской экономике. СПб.:,431. - Російськаc.
Аскин М. Фирма в японской экономике. СПб.:-,-. - c.
Атаманчук Г. Основи інтелектуальної власності. Курс лекцій. Зенньо.:,2006. - Українськаc.
Атаманчук Г. Основи інтелектуальної власності. Курс лекцій. Зенньо.:-,2006. - c.
Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в бюджетних організація: Навч посіб.. К.:,284. - Українськаc.
Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в бюджетних організація: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Атамас Т.Й. Управлінський облік: Навч. посіб.- 2-ге вид.. ЦУЛ.:-,. - 440c.
Атамас Т.Й. Управлінський облік: Навч. посіб.- 2-ге вид.. ЦУЛ.:2009,440. - Українськаc.
Афанасьєв М.В., Гонтарева І.В. Управління проектами: Навч. посіб.. ІНЖЕК.:-,. - 272c.
Афанасьєв М.В., Гонтарева І.В. Управління проектами: Навч. посіб.. ІНЖЕК.:2007,272. - Українськаc.
Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: Навч.посіб.. Х.:ІНЖЕК,2007. - 296c.
Афанасьєва О.М. Математика: Підр./ Афанасьєва О.М. та ін.. К.:Вища шк.,2001. - 447c.
Афанасьев И. Деловой этикет / Авт. Сост. И. Афанасьев. К.:Альтер – Прес,1998. - 320c.
Афанасьев И. Деловой етикет. К.:Альтерпресс,1998. - 320c.
Афонін А.С. Основы мотевации труда: Орг.-экон. аспекты: Учеб. пособ.. К.:МАУП,1994. - 304c.
Ахмеджанов Э.Р. Психологические тесты / Сост. Э.Р. Ахмеджанов. М.:,320. - Російськаc.
Ахмеджанов Э.Р. Психологические тесты / Сост. Э.Р. Ахмеджанов. М.:-,. - 320c.
Ахмеджанова Э.Р. Психологические тесты. М.:,320. - Російськаc.
Ахмеджанова Э.Р. Психологические тесты. М.:-,. - 320c.
Ахметов К. Курс молодого бойца: Microsoft Windows. М.:,400. - Російськаc.
Ахметов К. Курс молодого бойца: Microsoft Windows. Рус. Ред..:-,. - 400c.
Ахметов К. Курс молодого бойца: Microsoft Windows. М.:-,-. - c.
Ахметов К. Курс молодого бойца: Microsoft Windows. Рус. Ред..:2003,400. - Російськаc.
Ахметов К. Курс молодого бойца Microsoft Windows. М.:Русская редакція,2003. - 400c.