Вибірка за літерою : 'Б'
[Кількість знайдених записів в базі: 622]

Бєляєв О.М. Українська мова: Підр. для 10-11 кл. Освіта.:-,. - 240c.
Бєляєв О.М. Українська мова: Підр. для 10-11 кл. Освіта.:1997,240. - Українськаc.
Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:,328. - Українськаc.
Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 328c.
Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід: Підручник (модульний варіант). К.:,496. - Українськаc.
Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід: Підручник (модульний варіант). К.:-,-. - c.
Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту (модульний варіант): Підручник. К.:ЦНЛ,2005. - 496c.
Бігун Н. Універсальний словник-енциклопедія. Ірина.:-,. - 1551c.
Бігун Н. Універсальний словник-енциклопедія. Ірина.:1999,1551. - Українськаc.
Бігун Н. Універсальний словник-енциклопедія. К.:Ірина,1999. - 1551c.
Бідюк О.О., Шара Є.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.. К.:,496. - Українськаc.
Бідюк О.О., Шара Є.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Біла О.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб.. Львів.:,383. - Українськаc.
Біла О.Г. Фінанси підриємств: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 383c.
Біленчук Д.П. Страхове право України: навч. посібник. К.:,304. - Українськаc.
Біленчук Д.П. Страхове право України: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (Муніципальне прово): Навч. посіб.. К.:Атіка,2000. - 304c.
Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: (Політекономія, мікроекономіка, макроекономіка): навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:ЦУЛ,2009. - 688c.
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. АртЕк.:-,. - 223c.
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. АртЕк.:1997,223. - Українськаc.
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. К.:АртЕК,1997. - 223c.
Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. К.:,312. - Українськаc.
Білик М.Д., Павловський О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:,600. - Українськаc.
Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. К.:Знання,1999. - 312c.
Білик М.Д., Павловський О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:Кондор,2006. - 600c.
Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб.. К.:,332. - Українськаc.
Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Білоконенко О.В. Історія економічних вчень: Консп. лекцій. .:,1998. - Українськаc.
Білоконенко О.В. Історія економічних вчень: Консп. лекцій. .:-,1998. - c.
Білуха М.П. Теорія фінансово-господар-ського контролю і аудиту. К.:Влад і Влада,1996. - c.
Білуха М.Т. Курс аудиту: Підр.. К.:,. - Українськаc.
Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.:,271. - Українськаc.
Білуха М.Т. Теорія фінансово-господар-ського контролю і аудиту: Підр.. К.:,320. - Українськаc.
Білуха М.Т. Методолігія та організація наукових досліджень: Навч. Посіб. К.:,480. - Українськаc.
Білуха М.Т. Курс аудиту: Підр.. К.:,574. - Українськаc.
Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. Підр.. Знання.:-,. - 656c.
Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.:-,-. - c.
Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. Підр.. Знання.:2004,656. - Українськаc.
Білуха М.Т. Курс аудиту: Підр.. К.:Вища шк., знання,1999. - 574c.
Білявський Г.О. Основи екології: Теорія та практикум: Навч посіб.. К.:Лібра,2002. - 352c.
Білявський Г.О. Основи загальної екології: Підр.. К.:Либідь,1993. - 352c.
Баб'як М. Економічна теорія: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 208c.
Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік: Навч. посіб.. К.:,282. - Українськаc.
Бабаева З.Д. Бухгалтерский учёт: задачи и вопросы / Под ред. Бабаева З.Д. и др.. М.:,208. - Українськаc.
Бабанский Ю.К. Педагогика. М.:,608. - Російськаc.
Бабанский Ю.К. Педагогика. М.:-,-. - c.
Бабкіної О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Посібник (За ред. ). К.:,368. - Українськаc.
Бабкіної О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:,528. - Українськаc.
Бабкіної О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Посібник (За ред. ). К.:-,-. - c.
Баб’як О.С. Економічне право України: навч. посібник. К.:,216. - Українськаc.
Баб’як О.С. Економічне право України: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Багиев Г. И. Международный маркетинг: Учебник. СПб.:,512. - Російськаc.
Багиев Г. И. Международный маркетинг: Учебник. СПб.:-,-. - c.
Багиев Г.И. Международный маркетинг: Учебник. Спб.:,512. - Російськаc.
Багиев Г.И. Международный маркетинг: Учебник. Спб.:-,-. - c.
Багиев Г.Л. Международный маркетинг: Учеб.. СПб.:,512. - Російськаc.
Багиев Г.Л. Международный маркетинг: Учеб.. СПб.:-,-. - c.
Багиев Г.Л. Международный маркетинг: Учеб.. СПб.:Питер,2001. - 512c.
Багиян М.Б. Банковская переписка. Юристь.:,1999. - Російськаc.
Багиян М.Б. Банковская переписка. Депозитарий. М.:,284. - Англійськаc.
Багиян М.Б. Банковская переписка. Депозитарий. М.:-,-. - c.
Багиян М.Б. Банковская переписка. Юристь.:-,1999. - c.
Багиян М.Б. Банковская переписка. Депозитарий: Учеб. пособие.. М.:Юристь,1999. - 284c.
Баграмова Н.В., Блинова С.И. Практика английского языка (Обучение лексике). СОЮЗ.:,. - 142c.
Баграмова Н.В., Блинова С.И. Практика английского языка (Обучение лексике). СПб.:,142. - Російськаc.
Баграмова Н.В., Блинова С.И. Практика английского языка (Обучение лексике). СОЮЗ.:-,. - 142c.
Баграмова Н.В., Блинова С.И. Практика английского языка (Обучение лексике). СПб.:-,-. - c.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В.: Підр.. ЦУЛ.:,2004. - Українськаc.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна дяльність підприємств. К.:,579. - Українськаc.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна дяльність підприємств. К.:-,-. - c.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В.: Підр.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В.: Підр.. К.:ЦУЛ,2004. - 579c.
Багрова І В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств/ За ред. І В. Багрової: Підр. ЦНЛ.:,2004. - Українськаc.
Багрова І В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств/ За ред. І В. Багрової: Підр. ЦНЛ.:-,2004. - c.
Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини письменника: Поезія, проза, публіцистика. Смолоскип.:-,. - 240c.
Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини письменника: Поезія, проза, публіцистика. Смолоскип.:1994,240. - Українськаc.
Багряний І. Сад Гетсиманський. Наук. Думка.:2001,548. - Українськаc.
Баженов В. Інформатика. Комп’ютерні технології. К.:,464. - Українськаc.
Баженов В. Інформатика. Комп’ютерні технології. Каравела.:-,. - 464c.
Баженов В. Інформатика. Комп’ютерні технології. К.:-,-. - c.
Баженов В. Інформатика. Комп’ютерні технології. Каравела.:2004,464. - Українськаc.
Баженов В.А., Венгнрський П.С., Горлач В.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підр. К.:Каравела,2004. - 464c.
Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб.. К.:,328. - Українськаc.
Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп.. К.:,352. - Українськаc.
Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп.. К.:-,-. - c.
Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб.. К.:Центр учбової літератури,2009. - 328c.
Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. Посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 442c.
Базарова Г.Ю. Управление персоналом. ЮНИТИ.:-,. - 560c.
Базарова Г.Ю. Управление персоналом. ЮНИТИ.:1998,560. - Російськаc.
Базарова Т.Ю., Яремина. Б.Л. Управление персоналом /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Яремина.. М.:,560. - Російськаc.
Базарова Т.Ю., Яремина. Б.Л. Управление персоналом /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Яремина.. ЮНИТИ.:-,. - 560c.
Базарова Т.Ю., Яремина. Б.Л. Управление персоналом /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Яремина.. М.:-,-. - c.
Базарова Т.Ю., Яремина. Б.Л. Управление персоналом /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Яремина.. ЮНИТИ.:2001,560. - Російськаc.
Базилевич В., Баластрик Л. Державні фінанси: Навч. посіб. -2-е вид.доп. і перероб.. К.:,368. - Українськаc.
Базилевич В. Макроекономіка: Підр. – 2-е вид., випр.. К.:Знання,2005. - 851c.
Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Знання.:-,. - 215c.
Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Знання.:1997,215. - Українськаc.
Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Знання.:2002,203. - Українськаc.
Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. Посіб.. К.:Атіка,2002. - 368c.
Базилевича В.Д. Економічна теорія: / За ред. Базилевича В.Д. Політекономія. К.:Знання-Прес,2001. - 581c.
Базов В.П. Міжнародне гуманітарне право: Навч. Посіб.. К.:,176. - Українськаc.
Базов В.П. Міжнародне гуманітарне право: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Бай С.І. Менеджмент організацій. Практикум: Навчальний посібник.. К.:,179. - Українськаc.
Бай С.І. Менеджмент організацій. Практикум: Навчальний посібник.. К.:-,-. - c.
Байрон Д.Г. Дон Жуан: Поема. Фоліо.:,2001. - Українськаc.
Байрон Д.Г. Дон Жуан: Поема. Фоліо.:-,2001. - c.
Баканов М.И., Шеремет А.Ф. Теория экономического анализа. Финан. и стат..:-,. - 196c.
Баканов М.И., Шеремет А.Ф. Теория экономического анализа. Финан. и стат..:1994,196. - Російськаc.
Баккерман Ю.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. Баккерман Ю.И.: Учеб. Пособ.. СПб.:Спец. Л-ра,1996. - 510c.
Балабанов И.Т. Сборник задач по финансовому менеджменту. М.:,30. - Російськаc.
Балабанов И.Т. Сборник задач по финансовому менеджменту. М.:-,-. - c.
Балабанова И.Т. Сборник задач по финансовому менеджменту. М.:,30. - Російськаc.
Балабанова Л.В., Савельєва К.В. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:,280. - Українськаc.
Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:,304. - Українськаc.
Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:,416. - Українськаc.
Балабанова Л.В. Маркетинг: підр. 2-е вид. Перероб. і доп.. К.:,645. - Українськаc.
Балабанова Л.В., Савельєва К.В. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Балабанова Л.В. Маркетинг: підр. 2-е вид. Перероб. і доп.. К.:Знання-Прес,2004. - 645c.
Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:Професіонал,2004. - 304c.
Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:Професіонал,2007. - 416c.
Балануца Е.Н. Немецкий язык: разговорные темы. К.:,111. - Німецькаc.
Балануца Е.Н. Немецкий язык: разговорные темы. К.:-,-. - c.
Балануца Е.Н. Немецкий язык: разговорные темы. К.:Методика,1997. - 111c.
Балла М.І. Англо-український словникиТ. 1. Освіта.:,. - 752c.
Балла М.І. Англо-український словник: У 2-х т. Близько 120 тис. сл.. Освіта.:,1996. - Українськаc.
Балла М.І. Англо-український словники Т. 2. К.:,712. - Англійськаc.
Балла М.І. Англо-український словникиТ. 1. К.:,752. - Англійськаc.
Балла М.І. Англо-український словникиТ. 1. Освіта.:-,. - 752c.
Балла М.І. Англо-український словникиТ. 1. К.:-,-. - c.
Балла М.І. Англо-український словник: У 2-х т. Близько 120 тис. сл.. Освіта.:-,1996. - c.
Бандука О.М. Фінансова діяльність підприємства. К.:,312. - Українськаc.
Бандука О.М. Фінансова діяльність підприємства. К.:Либідь,1998. - 312c.
Бандурка О.А. Фінансова діяльність підприємства: Підр./ За ред. О.А. Бандурка.2-е вид., перероб. і доп.. К.:,384. - Українськаc.
Бандурка О.А. Фінансова діяльність підприємства: Підр./ За ред. О.А. Бандурка.2-е вид., перероб. і доп.. К.:Либідь,2002. - 384c.
Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств: Підр./ За ред. О.М. Бандурка. К.:,384. - Українськаc.
Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств: Підр./ За ред. О.М. Бандурка. К.:Либідь,2002. - 384c.
Баранник Д.Х., Руденко Д.І. Навчальний правописний словник української мови. ОКО.:-,. - 416c.
Баранник Д.Х., Руденко Д.І. Навчальний правописний словник української мови. ОКО.:1997,416. - Українськаc.
Баранника Д.Х., Руденко Д.І. Навчальний правописний словник української мови/ Під ред. Баранника Д.Х., Руденко Д.І.. ОКО.:-,. - 416c.
Баранника Д.Х., Руденко Д.І. Навчальний правописний словник української мови/ Під ред. Баранника Д.Х., Руденко Д.І.. ОКО.:1997,416. - Українськаc.
Барановська М., Козак Ю., Смичек К. Міжнародний маркетинг в питаннях та відповіддях: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2013. - 302c.
Барановська Т.В. Граматика англійської мови: Зб. Вправ. ЛОГОС.:,. - 384c.
Барановська Т.В. Граматика англійської мови: Зб. Вправ. К.:,384. - Українськаc.
Барановська Т.В. Граматика англійської мови: Зб. Вправ. ЛОГОС.:-,. - 384c.
Барановська Т.В. Граматика англійської мови: Зб. Вправ. К.:-,-. - c.
Бардаш С. В. Контроль і ревізія. Практ.. Житомир.:,384. - Українськаc.
Бардаш С. В. Контроль і ревізія. Практ.. Житомир.:-,-. - c.
Бардаш С. В. Контроль і ревізія. Практ.. Житомир.:Рута,2000. - 384c.
Баринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підр.. Знання-Прес.:,2002. - Українськаc.
Баринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підр.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Баринов С.М. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т. Около 200 000 терм Т.1.. Руссо.:,. - 704c.
Баринов С.М. Большой англо-руский политехнический словарь: в 2-х т.. Том1-2: около 200 тися терминов. Руссо.:,2003. - Англійськаc.
Баринов С.М. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т. Около 200 000 терм Т.1.. М.:,704. - Англійськаc.
Баринов С.М. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т. Около 200 000 терм Т.1.. М.:,720. - Англійськаc.
Баринов С.М. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т. Около 200 000 терм Т.1.. Руссо.:-,. - 704c.
Баринов С.М. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т. Около 200 000 терм Т.1.. М.:-,-. - c.
Баринов С.М. Большой англо-руский политехнический словарь: в 2-х т.. Том1-2: около 200 тися терминов. Руссо.:-,2003. - c.
Барка В. Кавказ. Кобза.:-,. - 1034c.
Барка В. Лірник: Вибрані поезії. Кобза.:1992,688. - Українськаc.
Барка В. Кавказ. Кобза.:1993,1034. - Українськаc.
Барка В. Поезія. Повість „Жовтий князь”. Наук. Думка.:2000,304. - Українськаc.
Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів. – 4-е вид., перероб., доп.: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2002. - 400c.
Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів. – 4-е вид., перероб., доп.: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 448c.
Барнз В., Ледебур Л. Нові регіональні економіки / Пер. з англ.. Львів.:,196. - Українськаc.
Барнз В., Ледебур Л. Нові регіональні економіки / Пер. з англ.. Львів.:-,. - 196c.
Барроу К. Бізнес-план. Практ. посіб.. К.:,285. - Українськаc.
Барроу К. Бизнес-планирование: Полное руковод.: Пер. с англ.. М.:,400. - Російськаc.
Барроу К. Бизнес-планирование: Полное руковод.: Пер. с англ.. М.:-,-. - c.
Барроу К. Бизнес-планирование: Полное руковод.: Пер. с англ.. М.:ГРАНД,2003. - 400c.
Барроу К. Бізнес-план. Практ. посіб.. К.:Знання,2001. - 285c.
Бархатов А.П. Бухгалтерский учет совмесной предпринима-тельской и внешнеэко-номической деятельности. М.:,258. - Російськаc.
Бархатов А.П. Бухгалтерский учет совмесной предпринима-тельской и внешнеэко-номической деятельности. М.:-,-. - c.
Бархатов А.П. Бухгалтерский учет совмесной предпринима-тельской и внешнеэко-номической деятельности. М.:Данков и Ко,1999. - 258c.
Бархударов Л.С. Тетради переводчика. Международные отношения.:-,. - 112c.
Бархударов Л.С. Тетради переводчика. Международные отношения.:1969,112. - Російськаc.
Бархударов Л.С., Тетради переводчика. М.:Международные отношения,1969. - 112c.
Барчук В.С. Статистичний щорічник Волинської області за 2003 / Відп. за вип. В.С. Барчук.. .:-,. - 559c.
Барчук В.С. Статистичний щорічник Волинської області за 2003 / Відп. за вип. В.С. Барчук.. .:2004,559. - Українськаc.
Басанець З.О., Бублик В.Н. Німецько-укр., укр.-нім. словник. Академія.:,1997. - Німецькаc.
Басанець З.О., Бублик В.Н., Двухжилов О.В. та ін. Німецько-український, українсько-німецький словник / За ред. Е.І. Лисенко.. К.:,736. - Українськаc.
Басанець З.О., Бублик В.Н., Двухжилов О.В. та ін. Німецько-український, українсько-німецький словник / За ред. Е.І. Лисенко.. К.:-,-. - c.
Басанець З.О., Бублик В.Н. Німецько-укр., укр.-нім. словник. Академія.:-,1997. - c.
Басанець З.О., Бублик В.Н., Двухжилов О.В. та ін. Німецько-український, українсько-німецький словник / За ред. Е.І. Лисенко.. К.:Академія,1997. - 736c.
Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий язик для экономистов. Феникс.:,2003. - Російськаc.
Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий язик для экономистов. Феникс.:-,2003. - c.
Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Неметкий язик для экономистов. – 6-е изд., испр.: Учеб. пособие.. Ростов-на-Дону.:Фенікс,2003. - 384c.
Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий язык для экономистов. – 6-е изд., испр.: Учеб. пособие.. Ростов-на-Дону.:Феникс,2003. - 384c.
Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. ИНФРА-М.:-,. - 212c.
Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. ИНФРА-М.:2005,212. - Російськаc.
Бастрон-Сухарь И. Русско-немецко-английский словарь: 75 тыс. Слов. М.:,2000. - 576c.
Бастрон-Сухарь И. Русско-немецко-английский словарь: 75 тыс. Слов. М.:,576. - Російськаc.
Бастрон-Сухарь И. Русско-немецко-английский словарь: 75 тыс. Слов. М.:-,-. - c.
Бастрон-Сухарь И. Русско-немецко-английский словарь: 75 тыс. слов.. .:-,2000. - c.
Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 231c.
Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посіб.. КНЕУ.:2003,231. - Українськаc.
Батра Р.И. Рекламный менеджмент: Учеб. пособ. – 5-е изд.. М.:,784. - Російськаc.
Батра Р.И. Рекламный менеджмент: Учеб. пособ. – 5-е изд.. М.:-,-. - c.
Батрак А.В., Миончинская Л.А. Краткий грамматический справочник. Немецкий язык. / Под. ред. Е.В. Розен. .:,1994. - 238c.
Батрак А.В., Миончинская Л.А. Краткий грамматический справочник. Немецкий язык. / Под. ред. Е.В. Розен. .:,238. - Російськаc.
Батрак А.В., Миончинская Л.А. Краткий грамматический справочник. Немецкий язык. / Под. ред. Е.В. Розен. .:-,-. - c.
Батюк А.Є. Іформаційні системи в менеджменті: навч. посіб.. Львів.:Інтелект-захід,2004. - 520c.
Баухен А.А., Каган В.Н. Психосинтез и другие интегративные техники.. М.:,298. - Російськаc.
Баухен А.А., Каган В.Н. Психосинтез и другие интегративные техники.. М.:-,. - 298c.
Бахтінова А.П., Гиль О.О., Гришина Л.О. Організація виробництва: практикум: навч. Посіб.. Львів.:,216. - Українськаc.
Бахтінова А.П., Гиль О.О., Гришина Л.О. Організація виробництва: практикум: навч. Посіб.. Львів.:-,-. - c.
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. К.:,342. - Українськаc.
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. К.:-,-. - c.
Бачинський Г.О. Основи соціоекології: Навч. посіб.. К.:Вища школа,1995. - c.
Бачкіс С.В., Бринзюк І.Е., Григоренко В.О. Deutsch. Die besten 1000 Themen. Харків.:,496. - Німецькаc.
Бачкіс С.В., Бринзюк І.Е., Григоренко В.О. Deutsch. Die besten 1000 Themen. Харків.:-,-. - c.
Башев Г.Л. Международный маркетинг: Учеб.. СПб.:,512. - Російськаc.
Башев Г.Л. Международный маркетинг: Учеб.. СПб.:-,-. - c.
Башнянін Г.І. Макроекономічна теорія: Навч. посіб. 2-е вид. Стереотип.. Львів.:Новий світ 2000,2006. - 552c.
Башнянин Г.І., Щедра О.В. Мікроекономічна теорія: Навч. посіб.. Львів.:,640. - Українськаc.
Башнянин Г.І., Щедра О.В. Мікроекономічна теорія: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія. К.:,143. - Українськаc.
Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія. К.:-,-. - c.
Бевз Г.П. Алгебра: Підр. – 2-вид.. К.:Освіта,1997. - 303c.
Бевкова Е.Г., Продиус И.П. Финасо-кредитная система государства: учеб. Пособ.. К.:,224. - Російськаc.
Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:,2009. - 286c.
Безкоровайний Г.Є. Зарубіжна література: Посіб. хрест. 8 клас.. Богдан.:,2002. - Українськаc.
Безкоровайний Г.Є. Зарубіжна література: Посіб. хрест. 8 клас.. Богдан.:-,2002. - c.
Белінський П.І., Комарницький І.Ф., Кравець В.І. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): навч. посіб./ Укл. П.І. Белінський, І.Ф. Комарницький, В.І. Кравець. Чернівці.:,2220. - Українськаc.
Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. К.:,624. - Українськаc.
Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. ЦНЛ.:-,. - 0c.
Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. К.:-,-. - c.
Белінський П.І., Комарницький І.Ф., Кравець В.І. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): навч. посіб./ Укл. П.І. Белінський, І.Ф. Комарницький, В.І. Кравець. Рута.:2004,220. - Українськаc.
Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. ЦНЛ.:2005,. - Українськаc.
Белінський П.І., Комарницький І.Ф., Кравець В.І. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): навч. посіб./ Укл. П.І. Белінський, І.Ф. Комарницький, В.І. Кравець. Чернівці.:Рута,2004. - 220c.
Белынський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. К.:ЦНЛ,2005. - 624c.
Белявцев М.І., Воробйов В.Н. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб./ Під заг. ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. К.:,407. - Українськаc.
Белявцев М.І., Воробйов В.Н. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб./ Під заг. ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. К.:-,-. - c.
Беляева М.А., Королькова В.А. Учебник английского языка. Высш. шк..:,. - 344c.
Беляева М.А., Королькова В.А. Учебник английского языка. М.:,344. - Російськаc.
Беляева М.А., Королькова В.А. Учебник английского языка. Высш. шк..:-,. - 344c.
Беляева М.А., Королькова В.А. Учебник английского языка. М.:-,-. - c.
Беляцкий М.П. Менеджмент. Основы лидерства: Учеб пособ.. Мн.:,250. - Російськаc.
Беляцкий М.П. Менеджмент. Основы лидерства: Учеб пособ.. Мн.:-,-. - c.
Беляцкий Н.П. Управление персоналом: Учеб. пособ.. Минск.:,352. - Російськаc.
Беляцкий Н.П. Управление персоналом: Учеб. пособ.. Интерпрессервис.:-,. - 352c.
Беляцкий Н.П. Управление персоналом: Учеб. пособ.. Минск.:-,-. - c.
Беляцкий Н.П. Управление персоналом: Учеб. пособ.. Интерпрессервис.:2002,352. - Російськаc.
Беляцкий Н.П. Менеджмент. Основы лидерства: Учеб пособ.. Мн.:Новое знание,2002. - 250c.
Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка. Рус.яз..:,. - 286c.
Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка. Рус.яз..:,1990. - Російськаc.
Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка. М.:,286. - Російськаc.
Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка. Рус.яз..:-,. - 286c.
Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка. М.:-,-. - c.
Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка. Рус.яз..:-,1990. - c.
Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь. Рус.яз..:,. - 287c.
Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь. М.:,287. - Російськаc.
Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь. Рус.яз..:-,. - 287c.
Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный русско-английский словарь. М.:-,-. - c.
Бергер , Дитер Грамматические трудности немецкого языка. СПб.:,208. - Російськаc.
Бергер , Дитер Грамматические трудности немецкого языка. СПб.:-,-. - c.
Бергер , Дитер Грамматические трудности немецкого языка. СПб.:Лань,1996. - 208c.
Берегін М.Г. Основи податкового законодавства: Навч. посіб.. Львів:.:,88. - Українськаc.
Берегін М.Г. Основи податкового законодавства: Навч. посіб.. Львів:.:-,-. - c.
Березин С. Internet у вас дома. Спб.:,1998. - 400c.
Березин С. Internet у вас дома. СПб.:,400. - Російськаc.
Березин С. Internet у вас дома. BHV.:-,. - 400c.
Березин С. Internet у вас дома. СПб.:-,-. - c.
Березин С. Internet у вас дома. BHV.:1998,400. - Російськаc.
Березина О.А., Шпилюк Е.М. Английский язык для студентов ун-тетов. Упр. по грамматике. СОЮЗ.:,. - 254c.
Березина О.А., Шпилюк Е.М. Английский язык для студентов ун-тетов. Упр. по грамматике. СПб.:,254. - Англійськаc.
Березина О.А., Шпилюк Е.М. Английский язык для студентов ун-тетов. Упр. по грамматике. СОЮЗ.:-,. - 254c.
Березина О.А., Шпилюк Е.М. Английский язык для студентов ун-тетов. Упр. по грамматике. СПб.:-,-. - c.
Бери Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы/ Пер. с англ.. М.:ФАИР-ПРЕСС,2001. - 480c.
Бернадська Н.І. Українська література ХХ ст. Знання.:-,. - 271c.
Бернадська Н.І. Українська література ХХ ст. Знання.:2004,271. - Українськаc.
Бех О.В., Городня Т.А., Щербак А.Ф. Математичне програмування: навч. посіб.. Львів.:,200. - Українськаc.
Бех О.В., Городня Т.А., Щербак А.Ф. Збірник задач з математичного програмування: навч. посіб.. Львів.:,212. - Українськаc.
Бех О.В., Городня Т.А., Щербак А.Ф. Математичне програмування: навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Бех П.О. Англійська мова. Либідь.:,. - 288c.
Бех П.О. Англійська мова. К.:,288. - Українськаc.
Бех П.О. Англійська мова. Либідь.:-,. - 288c.
Бех П.О. Англійська мова. К.:-,-. - c.
Бечко П.К., Захарчук О.А. Основи оподаткування. К.:,168. - Українськаc.
Бечко П.К., Захарчук О.А. Основи оподаткування. К.:-,-. - c.
Бибик С.П. Словник епітетів української мови. Довіра.:-,. - 431c.
Бибик С.П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / За ред. Бибик С.П. та ін.. Довіра.:1997,399. - Українськаc.
Бибик С.П. Словник епітетів української мови. Довіра.:1998,431. - Українськаc.
Бибик С.П. Словник епітетів української мови. К.:Довіра,1998. - 431c.
Бибик С.П. С.П. Словник епітетів української мови. Довіра.:-,. - 431c.
Бибик С.П. С.П. Словник епітетів української мови. Довіра.:1998,431. - Українськаc.
Бибин О. Базовый курс немецкого языка для студент. факульт. иностр. языков: В 2-х ч. Ч. 1. – Учебник. СПб.:,381. - Російськаc.
Бибин О. Базовый курс немецкого языка для студент. факульт. иностр. языков: В 2-х ч. Ч. 1. – Учебник. СПб.:-,-. - c.
Бибин О. Базовый курс немецкого языка для студент. факульт. иностр. языков: В 2-х ч. Ч. 1. – Учебник. СПб.:Союз,2000. - 381c.
Бирюкова И.К., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:,1993. - 222c.
Бирюкова И.К., Випих Г.Т. Бухгалтерский учёт и аудит в Украине.. К.:,222. - Російськаc.
Бирюкова И.П., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:,. - Російськаc.
Бирюкова И.П., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:,222. - Російськаc.
Бирюкова И.П., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:-,-. - c.
Бирюкова И.П., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:Экон. и право,1994. - 222c.
Биховець Н.М. Новий англо-український, українсько-англійський словник. АСК.:,. - 880c.
Биховець Н.М., Жлуктенко Ю.О. Новий англо-український, українсько-англійський словник. АСК.:,2002. - Українськаc.
Биховець Н.М. Новий англо-український, українсько-англійський словник. К.:,880. - Англійськаc.
Биховець Н.М. Новий англо-український, українсько-англійський словник. АСК.:-,. - 880c.
Биховець Н.М. Новий англо-український, українсько-англійський словник. К.:-,-. - c.
Биховець Н.М., Жлуктенко Ю.О. Новий англо-український, українсько-англійський словник. АСК.:-,2002. - c.
Бичко І.В. Філософія: Підр. – 2 – е вид., стереотип.. Либідь.:-,. - 406c.
Бичко І.В. Філософія: Підр. – 2 – е вид., стереотип.. Либідь.:2002,406. - Українськаc.
Благун І.Г. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:,224. - Українськаc.
Благун І.Г. Фінанси: Навч. Посіб.. Львів.:,314. - Українськаc.
Благун І.Г. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Благун І.Г. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія-2006,2007. - 224c.
Блайтон Э. Великолепная пятерка на острове сокровищ: Кн. для чтения. КАРО.:,. - 208c.
Блайтон Э. Великолепная пятерка на острове сокровищ: Кн. для чтения. СПб.:,208. - Російськаc.
Блайтон Э. Великолепная пятерка на острове сокровищ: Кн. для чтения. КАРО.:-,. - 208c.
Блайтон Э. Великолепная пятерка на острове сокровищ: Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – В 2-х т. Т.1.. Ника-Центр.:,2001. - Російськаc.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.:,528. - Російськаc.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.:-,-. - c.
Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – В 2-х т. Т.1.. Ника-Центр.:-,2001. - c.
Блейклі Е.Дж. Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика — 2-ге вид., переклад з англ.. Літопис.:-,. - 416c.
Блейклі Е.Дж. Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика — 2-ге вид., переклад з англ.. Літопис.:2002,416. - Українськаc.
Блинов А.О., Василевская О.В. Искусство управления персоналом: Учеб. пособ.. М.:,411. - Російськаc.
Блинов А.О., Василевская О.В. Искусство управления персоналом: Учеб. пособ.. Гелан.:-,. - 411c.
Блинов А.О., Василевская О.В. Искусство управления персоналом: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Блинов А.О., Василевская О.В. Искусство управления персоналом: Учеб. пособ.. Гелан.:2001,411. - Російськаc.
Блинова С.И. Практика английского языка: Сб. упражнений по грамматике. СОЮЗ.:,. - 384c.
Блинова С.И. Практика английского языка: Сб. упражнений по грамматике. СПб.:,384. - Російськаc.
Блинова С.И. Практика английского языка: Сб. упражнений по грамматике. СОЮЗ.:-,. - 384c.
Блинова С.И. Практика английского языка: Сб. упражнений по грамматике. СПб.:-,-. - c.
Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. Посіб.. ЦНЛ.:,2005. - Українськаc.
Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. Посіб.. ЦНЛ.:-,2005. - c.
Блощинська В.А. Етика: прак.: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 248c.
Бобахо В.А., Левикова С.И. Культурология: Учеб.. М.:,400. - Російськаc.
Бобахо В.А., Левикова С.И. Культурология: Учеб.. М.:-,-. - c.
Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. К.:,719. - Українськаc.
Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. К.:-,-. - c.
Богацкий И., Дюканова Н. Бизнэс-курс английского языка: Словарь-справочник. Логос.:,1999. - Російськаc.
Богацкий И., Дюканова Н. Бизнэс-курс английского языка: Словарь-справочник. Логос.:-,1999. - c.
Богацкий И., Дюканова Н. Бизнес-курс английского языка: Словарь-справ.. М.:Рольф: Айрис-пресс,1999. - 352c.
Богданов Е.В. Информационный маркетинг: Уч. пособ.. СПб.:,174. - Російськаc.
Богданов Е.В. Информационный маркетинг: Уч. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Богиня Д.П. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів: 10000 термінів-слів. Нова кн..:,. - 448c.
Богиня Д.П. Англо-російсько-український словник з економіки тафінансів: 10000 термінів-слів. Нова кн..:,2003. - Англійськаc.
Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб.. К.:,313. - Українськаc.
Богиня Д.П. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів: 10000 термінів-слів. Вінниця.:,448. - Англійськаc.
Богиня Д.П. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів: 10000 термінів-слів. Нова кн..:-,. - 448c.
Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Богиня Д.П. Англо-російсько-український словник з економіки тафінансів: 10000 термінів-слів. Нова кн..:-,2003. - c.
Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2000. - 313c.
Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 332c.
Богуцкий К.И. Тематический русско-английский словарь: Более 10 тыс. слов. Криниця.:,. - 464c.
Богуцкий К.И. Тематический русско-английский словарь: Более 10 тыс. слов.. Криница.:,2000. - Російськаc.
Богуцкий К.И. Тематический русско-английский словарь: Более 10 тыс. слов. К.:,464. - Російськаc.
Богуцкий К.И. Тематический русско-английский словарь: Более 10 тыс. слов. Криниця.:-,. - 464c.
Богуцкий К.И. Тематический русско-английский словарь: Более 10 тыс. слов. К.:-,-. - c.
Богуцкий К.И. Тематический русско-английский словарь: Более 10 тыс. слов.. Криница.:-,2000. - c.
Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ.: Учеб. пособ.. СПб.:,809. - Російськаc.
Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ.: Учеб.. СПб.:,816. - Російськаc.
Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ.: Учеб. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Бодди З., Мертон Р. Финансы/ пер. с англ.: Учеб. пособ.. Вильямс.:,2000. - Російськаc.
Бодди З., Мертон Р. Финансы/ пер. с англ.: Учеб. пособ.. Вильямс.:-,2000. - c.
Боди Е., Мертон Р.К. Финансы.:Пер. с англ.. М.:,592. - Російськаc.
Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія. К.:,356. - Українськаc.
Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія. К.:-,-. - c.
Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності. Монографія. К.:Кондор,2009. - 356c.
Божидарнік В.В. Економіка підприємства: бакалавр, спеціаліст, магістр: становлення та розвиток ринку освітніх послуг в регіоні: Вид. 2-е, доп.. Луцьк.:Надстир’я,2002. - 236c.
Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності.В 2-х кн.. Львів:.:Світ,1999. - c.
Бойко В.Ф. Кодекси України. В 3-х т. (від. Редакт. Бойко В.Ф.). К.:,. - Українськаc.
Бойко В.Ф. Кодекси України. В 3-х т. (від. Редакт. Бойко В.Ф.). К.:-,-. - c.
Бойко И.И. Маркетинговые иследования (минимальный маркетинговый експеремент): учеб. пособ.. К.:,278. - Російськаc.
Бойко И.И. Маркетинговые иследования (минимальный маркетинговый експеремент): учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Бойко И.И. Маркетинговые иследования (минимальный маркетинговый експеремент): учеб. пособ.. К.:Кондор,2005. - 278c.
Бойко М.Д. Цивільно – правові документи. К.:,252. - Українськаc.
Бойко М.Д. Цивільно-правові документи. К.:,318. - Українськаc.
Бойко М.Д. Цивільно – правові документи. К.:-,-. - c.
Бойко О.Д. Історія України. Тести. Запитання. Завдання.. Академія.:,1998. - Українськаc.
Бойко О.Д. Історія України. Тести. Запитання. Завдання.. Академія.:-,1998. - c.
Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб.. К.:Атіка,2002. - 480c.
Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Львів.:СПОЛОМ,1999. - 212c.
Болдуин Д. Рассказы: Кн. для чтения. Высш. шк..:,. - 112c.
Болдуин Д. Рассказы: Кн. для чтения. Мн..:,112. - Англійськаc.
Болдуин Д. Рассказы: Кн. для чтения. Высш. шк..:-,. - 112c.
Болдуин Д. Рассказы: Кн. для чтения. Мн..:-,-. - c.
Болотіна Н.Б. Трудове право України: Практ.. К.:,147. - Українськаc.
Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підр. - 2-е. вид., стереот.. К.:,725. - Українськаc.
Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підр. - 2-е. вид., стереот.. К.:-,-. - c.
Болотіної Н.Б., Чонишевої Г.І. Трудове право: Підр.. – 2 – е вид., стереотип. / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої.. К.:,564. - Українськаc.
Болотіної Н.Б., Чонишевої Г.І. Трудове право: Підр./ За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чонишевої.. К.:,725. - Українськаc.
Болотіної Н.Б., Чонишевої Г.І. Трудове право: Підр.. Знання.:-,. - 0c.
Болотіної Н.Б., Чонишевої Г.І. Трудове право: Підр.. – 2 – е вид., стереотип. / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої.. К.:-,-. - c.
Болотіної Н.Б., Чонишевої Г.І. Трудове право: Підр.. Знання.:2001,. - Українськаc.
Болотіної Н.Б., Чонишевої Г.І. Трудове право: Підр.. – 2 – е вид., стереотип.. Знання.:2001,564. - Українськаc.
Болотина А.Ю., Якушева Е.О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь: Около 24000 терм.. Руссо.:,. - 544c.
Болотина А.Ю. Англо-руский и руско-английский медицынский слова: около 24 000 тисяч терминов. Руссо.:,2000. - Англійськаc.
Болотина А.Ю., Якушева Е.О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь: Около 24000 терм.. М.:,544. - Англійськаc.
Болотина А.Ю., Якушева Е.О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь: Около 24000 терм.. Руссо.:-,. - 544c.
Болотина А.Ю., Якушева Е.О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь: Около 24000 терм.. М.:-,-. - c.
Болотина А.Ю. Англо-руский и руско-английский медицынский слова: около 24 000 тисяч терминов. Руссо.:-,2000. - c.
Болотніна Н.Б. Трудове право України: Практикум. Вікар.:-,. - 147c.
Болотніна Н.Б. Трудове право України: Практикум. Вікар.:2002,147. - Українськаc.
Болюх М.А., Горбатюк М. Збірник задач з курсу “Економічний аналіз”. КНЕУ.:-,. - 232c.
Болюх М.А., Горбатюк М. Збірник задач з курсу “Економічний аналіз”. КНЕУ.:2002,232. - Українськаc.
Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посіб.. К.:,188. - Українськаc.
Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2003. - 188c.
Бондаренко Г.В. Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни.. Ред.-вид. відділ ВДУ.:,1997. - Українськаc.
Бондаренко Г.В. Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни.. Ред.-вид. відділ ВДУ.:-,1997. - c.
Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприєм-ницької діяльності: Навч. посіб.. К.:,298. - Українськаc.
Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприєм-ницької діяльності: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 298c.
Бонк Н.А. Учебник английского языка. Ч. 1-2. АРТ.:,. - 304c.
Бонк Н.А. Учебник английского языка. Ч. 1-2. М.:,304. - Англійськаc.
Бонк Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 1-2.. М.:,511. - Англійськаc.
Бонк Н.А. Учебник английского языка. Ч. 1-2. АРТ.:-,. - 304c.
Бонк Н.А. Учебник английского языка. Ч. 1-2. М.:-,-. - c.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підр. – 2-е вид., перероб. і доп.. Знання.:,1999. - Українськаc.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:,305. - Українськаc.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підр. – 2-е вид., перероб. і доп.. Знання.:-,1999. - c.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підр. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:Знання,1999. - 305c.
Борис Дж. Пет. Секрети Excel 97. М.:Діалектика,1997. - 500c.
Борис Дж. Пэт Секрети Excel 97. М.:,500. - Російськаc.
Борис Дж. Пэт Секрети Excel 97. Диалектика.:-,. - 500c.
Борис Дж. Пэт Секрети Excel 97. М.:-,-. - c.
Борис Дж. Пэт Секрети Excel 97. Диалектика.:1997,500. - Російськаc.
Борисенко І.І. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції. Логос.:,1999. - Українськаc.
Борисенко І.І. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції. Логос.:-,1999. - c.
Борисенко І.І. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції: Навч. посібник.. К.:Логос,1999. - 416c.
Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до XX століття. Либідь.:,1998. - Українськаc.
Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до XX століття. Либідь.:-,1998. - c.
Борисенко О.А. Керуючі системи: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 216c.
Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Заповіт.:,1996. - Російськаc.
Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Логос.:,1998. - Російськаc.
Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. Логос.:,2004. - Українськаc.
Бориско Н.Ф. Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо: Навч. посіб. з нім. Мови. К.:,256. - Українськаc.
Бориско Н.Ф. Интенсивный курс немецкого языка. – 3-е изд., испр. и перераб.. К.:,400. - Російськаc.
Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. В 2-х т.. К, М.:,480, 512. - Російськаc.
Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. В 2-х т.. К, М.:-,-. - c.
Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Заповіт.:-,1996. - c.
Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Логос.:-,1998. - c.
Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. Логос.:-,2004. - c.
Бориско Н.Ф. Интенсивный курс немецкого языка. – 3-е изд., испр. и перераб.. К.:АСК,2001. - 400c.
Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. К.:Заповіт,1996. - 319c.
Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: Сл.-справ.. К.:Логос,1998. - 350c.
Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. К.:Логос,2004. - 352c.
Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. В 2-х т.. К, М.:Логос, Рольф,2000. - 480, 512c.
Боровська Т.М., Северлов В.А., Бадьора С.П. та ін. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навч. посіб./авт. Колесник І.С.. ВНТУ.:,2009. - Українськаc.
Боровська Т.М., Северлов В.А., Бадьора С.П. та ін. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навч. посіб./авт. Колесник І.С.. ВНТУ.:-,2009. - c.
Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок: Учеб. пособ.. Институт экономики и права.:,1994. - Російськаc.
Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок: Учеб. пособ.. Институт экономики и права.:-,1994. - c.
Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна статистика: Навч. Посіб.. Ліра-К.:-,. - 318c.
Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна статистика: Навч. Посіб.. Ліра-К.:2006,318. - Українськаc.
Борщук Є.М., Загорський В.С. Екологічні основі екоміки: Навч. посіб.. Львів.:Інтелект-захід,2005. - 312c.
Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособ.. Питер.:,2000. - Російськаc.
Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособ.. Питер.:-,2000. - c.
Бочаров П.Н. Теория вероятностей. М.:Гардарика,1998. - 328c.
Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятности. Математическая статистика: Учеб. пособ.. Гардарика.:-,. - 328c.
Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятности. Математическая статистика: Учеб. пособ.. Гардарика.:1998,328. - Російськаc.
Бочко Г.П., Кудина О.Ф. Українсько-нiмецький розмовник. Освіта.:,1994. - Українськаc.
Бочко Г.П., Кудина О.Ф. Українсько-нiмецький розмовник. Освіта.:,1998. - Українськаc.
Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько-німецький розмовник. К.:,224. - Українськаc.
Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько-німецький розмовник. – 2-е вид., доопрац.. К.:,282. - Українськаc.
Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько-німецький розмовник. К.:-,-. - c.
Бочко Г.П., Кудина О.Ф. Українсько-нiмецький розмовник. Освіта.:-,1994. - c.
Бочко Г.П., Кудина О.Ф. Українсько-нiмецький розмовник. Освіта.:-,1998. - c.
Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько-німецький розмовник. К.:Освіта,1994. - 224c.
Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько-німецький розмовник. – 2-е вид., доопрац.. К.:Освіта,1998. - 282c.
Боярська З.І. Історія держави і права України: Навч. – метод. посіб.. К.:,278. - Українськаc.
Боярська З.І. Історія держави і права України: Навч. – метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Брікхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.:,1000. - Українськаc.
Брікхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.:-,-. - c.
Бріхгем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Навч. посіб.: Пер. з англ.. К.:,1000. - Українськаc.
Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: учеб. пособ.. К.:,384. - Російськаc.
Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Брегеда А.Ю. Основи політології: навч. посібник. К.:,324. - Українськаc.
Брегеда А.Ю. Основи політології: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского на английский язык. М.:,208. - Російськаc.
Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского на английский язык. УРАО.:-,. - 208c.
Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского на английский язык. М.:-,-. - c.
Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского на английский язык. УРАО.:2000,208. - Російськаc.
Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского на английский язык. М.:УРАО,2000. - 208c.
Бристол К.М., Шерман Г. Сила внутри нас/ Пер. С англ.. Мн.:Попурри,2000. - 224c.
Бродский И. Конец прекрасной эпохи. Пушк. фонд..:,2000. - Російськаc.
Бродский И. Конец прекрасной эпохи. Пушк. фонд..:-,2000. - c.
Бронте Ш. Джейн Эйр. Рольф.:,. - 256c.
Бронте Ш. Джейн Эйр. М.:,256. - Англійськаc.
Бронте Ш. Джейн Эйр. Рольф.:-,. - 256c.
Бронте Ш. Джейн Эйр. М.:-,-. - c.
Брэхт Б. Истории из календаря. СПб.:,128. - c.
Брэхт Б. Истории из календаря. СПб.:-,-. - c.
Брэхт Б. Истории из календаря. СПб.:СОЮЗ,2000. - 128c.
Брюховец Н.А., Чахоян Л.П. Английский язык: менеджмент, маркетинг, таможенное дело. Профессия.:,2000. - Російськаc.
Брюховец Н.А., Чахоян Л.П. Английский язык: менеджмент, маркетинг, таможенное дело. Профессия.:-,2000. - c.
Брюховец Н.А., Чахоян Л.П. Английский язык: менеджмент, маркетинг, таможенное дело.. СПб.:Профессия,2000. - 288c.
Бублейник Л.В. Особливості художнього мовлення. Луцьк.:,177. - Українськаc.
Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови:. К.:,1996. - 82c.
Бублейник Л.В. Слово в українській поезії. Луцьк.:,288. - Українськаc.
Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови: Навч. посіб.. К.:,82. - Українськаc.
Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови. К.:-,. - 82c.
Бублейник Л.В. Особливості художнього мовлення. Луцьк.:-,-. - c.
Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови. .:1996,82. - Українськаc.
Бублейник Л.В. Особливості художнього мовлення. Вежа.:2000,177. - Українськаc.
Бублика Є.М. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:,496. - Українськаc.
Бублика Є.М. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:-,. - 496c.
Бублика С.А. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:,408. - Українськаc.
Бублика С.А. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:-,. - 408c.
Бугір М.К. Математика для економістів. Тернопіль.:,1998. - 192c.
Бугір М.К. Математика для економістів. К.:Академія,1998. - 272c.
Бугір М.К. Математика для економістів: Навч. посіб.. Тернопіль.:Підр.-посіб.,1998. - 192c.
Бугер В.М., Бугер Ю.В. Как торговать, избегая штрафов (авт. - сост. В.М. Бугер, Ю.В. Бугер). К.:,246. - Українськаc.
Бугер В.М., Бугер Ю.В. Как торговать, избегая штрафов (авт. - сост. В.М. Бугер, Ю.В. Бугер). К.:-,-. - c.
Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения: Учеб. пособ.. Финансы и статистика.:,2003. - Російськаc.
Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения: Учеб.пособ.. М.:,256. - Російськаc.
Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения: Учеб.пособ.. М.:-,-. - c.
Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения: Учеб. пособ.. Финансы и статистика.:-,2003. - c.
Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк та його операції: Конспект лекцій. К.:,595. - Українськаc.
Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк та його операції: Конспект лекцій. К.:-,-. - c.
Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи: Навч. посіб.. К.:,349. - Українськаc.
Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Будзяк В.М. Світова організація торгівлі: опорн. Консп. Лекцій: Навч.-метод. Вид.. К.:,111. - Українськаc.
Будзяк В.М. Світова організація торгівлі: опорн. Консп. Лекцій: Навч.-метод. Вид.. К.:-,-. - c.
Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. КРОН-ПРЕСС.:,. - 365c.
Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. М.:,365. - Російськаc.
Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. КРОН-ПРЕСС.:-,. - 365c.
Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. М.:-,-. - c.
Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. Крон-Пресс.:1998,366. - Англійськаc.
Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. – 3-е изд., перераб. и доп.: Учеб. пособ.. М.:КРОН-ПРЕСС,1998. - 365c.
Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці. Вінниця.:,176. - Українськаc.
Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці. Вінниця.:-,. - 176c.
Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці. Вінниця.:-,-. - c.
Булатецька Л.І., Теорія і теоретизація у лінгвістиці. Вінниця.:Нова кн.,2004. - 176c.
Булатова А.С. Мировая экономика: Учеб./ Под. ред. А.С. Булатова. Юрист.:,1999. - Російськаc.
Булатова А.С. Мировая экономика: Учеб./ Под. ред. А.С. Булатова. Юрист.:-,1999. - c.
Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Степанюк О.М. та ін. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л.Г. Ліпич. ВНУ.:,2011. - Українськаc.
Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Степанюк О.М. та ін. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л.Г. Ліпич. ВНУ.:-,. - 240c.
Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Степанюк О.М. та ін. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л.Г. Ліпич. ВНУ.:-,2011. - c.
Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Степанюк О.М. та ін. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л.Г. Ліпич. ВНУ.:2011,240. - Українськаc.
Бурак А.Л. Введение в практику письменного перевода с русского языка на английский: Этап 1: уровень слова. М.:,176. - Російськаc.
Бурак А.Л. Введение в практику письменного перевода с русского языка на английский: Этап 1: уровень слова. ИНТРАДА.:-,. - 176c.
Бурак А.Л. Введение в практику письменного перевода с русского языка на английский: Этап 1: уровень слова. М.:-,-. - c.
Бурак А.Л. Введение в практику письменного перевода с русского языка на английский: Этап 1: уровень слова. ИНТРАДА.:2002,176. - Російськаc.
Бурак А.Л. Введение в практику письменного перевода с русского языка на английский: Этап 1: уровень слова.. М.:Интрада,2002. - 176c.
Бурак В.Я. Трудові спори: Порядок їх вирішення в Україні: Навч. посіб.. К.:,382. - Українськаc.
Бурак В.Я. Трудові спори: Порядок їх вирішення в Україні. Знання.:-,. - 382c.
Бурак В.Я. Трудові спори: Порядок їх вирішення в Україні: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бурак В.Я. Трудові спори: Порядок їх вирішення в Україні. Знання.:2003,382. - Українськаc.
Буров Є.В. Комп’ютерні мережі:. Львів.:,262. - Українськаc.
Буров Є.В. Комп’ютерні мережі. Магнолія.:-,. - 262c.
Буров Є.В. Комп’ютерні мережі:. Львів.:-,-. - c.
Буров Є.В. Комп’ютерні мережі. Магнолія.:2006,262. - Українськаc.
Буров Є.В. Комп'ютерні мережі: підр.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 262c.
Бурова И.И. The History of England. Absolute Monarchy. Питер.:,. - 224c.
Бурова И.И. The History of England. Absolute Monarchy. СПб.:,224. - Англійськаc.
Бурова И.И. The History of England. Absolute Monarchy. СПб.:-,-. - c.
Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч. посіб.. К.:,432. - Українськаc.
Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Буряк М.Ю. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:,320. - Українськаc.
Буряк М.Ю. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Буряк М.Ю. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:Професіонал,2005. - 320c.
Буряк П.Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб.. К.:.:,272. - Українськаc.
Буряк П.Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб.. К.:.:-,-. - c.
Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально- трудові відносини: Навч. посіб... К.:ЦУЛ,2004. - 440c.
Буряка П.Ю., Римара М. В. Фінансово-економічний аналіз: Підр. / За ред. П.Ю. Буряка, М. В. Римара. К.:,528. - Українськаc.
Бурячок А.А. Що змінилося в „українському правописі”?. Наук. Думка.:-,. - 52c.
Бурячок А.А. Що змінилося в „українському правописі”?. Наук. Думка.:1997,52. - Українськаc.
Бутенко Н.Ю., Грищенко Л.А. Педагогічна практика: підготовка та реалізація. К.:,184. - Українськаc.
Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні. К.:,334. - Українськаc.
Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача. К.:,336. - Українськаc.
Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача. К.:-,-. - c.
Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача. К.:КНЕУ,2005. - 336c.
Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 672c.
Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерсько-го обліку в торгівлі: Навч. посіб./ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:,. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: Новий план рахунків / За ред. Бутинця Ф.Ф.. Житомир.:,1200. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: новий план рахунків та фінан. звітність. Наскрізні задачі з відповідями. / Відпов. за випр .Бутинець Ф.Ф.. Житомир.:,20. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлін-ський облік: Курс лекцій. Житомир.:,2000. - 448c.
Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підр. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:,2002. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф., Шигун М.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, М.М. Шигун. Житомир:.:,315. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. Основи бізнесу: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. І доп. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. Житомир.:,363. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. Основи бізнесу: навч. посіб./ За ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Житомир.:,364. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:,416. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Бухгатерський облік для менеджерів та економістів: Зб. задач і вправ. / За ред. Бутинця Ф.Ф.. Житомир.:,444. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлін-ський облік. Житомир.:,448. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія.. Житомир.:,512. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності: Підр.. Житомир.:,544. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підр. / За ред.Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:,576. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підр. / За ред.Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:,592. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтер-ського обліку в торгівлі / За ред. Бутинця Ф.Ф.. Житомир.:,608. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підр.. Житомир.:,640. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Знання.:-,. - 462c.
Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія.. Житомир.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підр. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:-,2002. - c.
Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб.. ЖІТІ.:2000,416. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Рута.:2000,448. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік: Зб. задач і вправ / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:2001,256. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управ-лінський облік. Підр. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:2002,496. - Українськаc.
Бутинець Ф.Ф. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Знання.:2004,462. - c.
Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Практ. навч. посіб.. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 416c.
Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності: Підр.. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 544c.
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Житомир:.:ПП ''Рута'',2002. - 544c.
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Житомир:.:ПП ''Рута'',2003. - 544c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: навч. посіб./ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:ПП Рута,2002. - 440c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підр. / За ред. Бутинця Ф.Ф.. Житомир.:Рута,2000. - 608c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Практ. / За ред. Бутинця Ф.Ф.. Житомир.:Рута,2001. - 512c.
Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підр. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:Рута,2002. - 544c.
Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. Основи бізнесу: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. І доп. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. Житомир.:Рута,2004. - 363c.
Бутинця Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:,288. - Українськаc.
Бутинця Ф.Ф. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів: Зб. задач і вправ / За ред. Бутинця Ф.Ф.. Житомир.:,444. - Українськаc.
Бутинця Ф.Ф. Бухгалтерський фінансо-вий облік: Підр. – 5-е вид., доп. і перероб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:,726. - Українськаc.
Бутинця Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:-,. - 672c.
Бутинця Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:2003,672. - Українськаc.
Бутинця Ф.Ф. Управлінський облік: Збірник задач і вправ/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 256c.
Бутинця Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:Рута,2001. - 416c.
Бутко А.Д., Заремба О.О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб.. К.:,323. - Українськаc.
Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. КНТЕУ.:-,. - 411c.
Бутко А.Д., Заремба О.О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. КНТЕУ.:2005,411. - Українськаc.
Бух М.А., Докштейн С.Я. Английский язык. Воениздат.:,. - 280c.
Бух М.А., Докштейн С.Я. Английский язык. М.:,280. - Англійськаc.
Бух М.А., Докштейн С.Я. Английский язык. Воениздат.:-,. - 280c.
Бух М.А., Докштейн С.Я. Английский язык. М.:-,-. - c.
Бушко А.А. Теорія економічного аналізу. КНТЕУ.:-,. - 411c.
Бушко А.А. Теорія економічного аналізу. КНТЕУ.:2005,411. - Українськаc.
Бэнгз Д.Г. Руководство по составлению бизнес-плана. - 7-е изд./Пер. с англ.. М.:Финпресс,1998. - 256c.