Вибірка за літерою : 'В'
[Кількість знайдених записів в базі: 276]

Віднійчук-Вірван Л.А., Вірван Н.В. Міжнародний бізнес: Укр. Бізнес-енциклопедія. Чернівці.:,376. - Українськаc.
Віднійчук-Вірван Л.А., Вірван Н.В. Міжнародний бізнес: Укр. Бізнес-енциклопедія. Чернівці.:-,-. - c.
Віднійчук-Вірван Л.А., Вірван Н.В. Міжнародний бізнес: Укр. Бізнес-енциклопедія. Чернівці.:Наші книги,2008. - 376c.
Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. Харків.:,464. - Німецькаc.
Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. Харків.:-,-. - c.
Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем.. Харків.:Торсінг,2002. - 464c.
Вілков В. Людина і світ. К.:,176. - Українськаc.
Вілков В. Людина і світ. К.:-,. - 176c.
Вінник О.М. Інвестиційне право. К.:,264. - Українськаc.
Вінник О.М. Інвестиційне право. К.:-,-. - c.
Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб.. К.:,166. - Українськаc.
Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 166c.
Вічевич А.М, Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб.. Львів:.:Афіша,2004. - 140c.
Вічевич А.М., Мамсинець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб.. Львів.:,140. - Українськаc.
Вічевич А.М., Мамсимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Афіша.:,2004. - Українськаc.
Вічевич А.М., Мамсинець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб.. Львів.:-,-. - c.
Вічевич А.М., Мамсимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Афіша.:-,2004. - c.
Вагнер Р. Тренировочные упражнения по граматике немецкого языка: Средний уровень. К.:,128. - Німецькаc.
Вагнер Р., Хайдерманн В. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка. В 2-х ч.. К.:,128, 144. - Російськаc.
Вагнер Р. Тренировочные упражнения по граматике немецкого языка: Средний уровень. К.:-,-. - c.
Вагнер Р., Хайдерманн В. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка. В 2-х ч.. К.:Методика,1998. - 128, 144c.
Вайльд О. Портрет Доріана грея: Роман. Школа.:,2003. - Українськаc.
Вайльд О. Портрет Доріана грея: Роман. Школа.:-,2003. - c.
Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч.-метод. Посіб.. КНЕУ.:-,. - 167c.
Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч.-метод. Посіб.. КНЕУ.:2004,167. - Українськаc.
Валєєв К.Г., Джелладова І.А. Вища математика: Навч. посіб. У 2-х. ч. Ч. 1-2.. К.:КНЕУ,2001. - c.
Валери Поль Об искусстве: Сб.. Искусство.:-,. - 507c.
Валери Поль Об искусстве: Сб.. Искусство.:1993,507. - Російськаc.
Валуєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навч. посіб. У 2-х ч.. К.:КНЕУ,2001. - c.
Вальчук М.В. Основи охорони праці.. К.:,. - Українськаc.
Вальчук М.В. Основи охорони праці. К.:,125. - Українськаc.
Вальчук М.В. Основи охорони праці.. Просвіта.:-,. - 0c.
Вальчук М.В. Основи охорони праці. К.:-,-. - c.
Вальчук М.В. Основи охорони праці.. Просвіта.:1997,. - Українськаc.
Вандишев В.М. Філософія: Екскурс в історію вчень і понять: Навч. Посіб.. Кондор.:-,. - 474c.
Вандишев В.М. Філософія: Екскурс в історію вчень і понять: Навч. Посіб.. Кондор.:2005,474. - Українськаc.
Варій М.Й. Основи психолології і педагогіки: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр., доп.. К.:,376. - Українськаc.
Варій М.Й. Основи психолології і педагогіки: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр., доп.. К.:-,. - 376c.
Варій М.Й., Ортинський В.Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. Та доп.. К.:ЦУЛ,2009. - 376c.
Варда Я., Клосовські В. Острови надій: Розробка статегій локального розвитку. Івано-Франківськ.:,312. - Українськаc.
Варда Я., Клосовські В. Острови надій: Розробка статегій локального розвитку. Івано-Франківськ.:-,. - 312c.
Варда Я., Колосовські В. Острови надій: Розробка стратегій локального розвитку. Нова зоря.:2003,312. - Українськаc.
Варда Я., Клосовські В. Острови надій: Розробка статегій локального розвитку. Івано-Франківськ.:Нова зоря,2003. - 312c.
Варналій З.С. Основи підприємництва: навч. посіб.. К.:,239. - Українськаc.
Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник. К.:,404. - Українськаc.
Варналій З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріорітети: Монографія. К.:,768. - Українськаc.
Варналій З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріорітети: Монографія. К.:-,. - 768c.
Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник. К.:-,-. - c.
Варналій З.С. Економічна безпека: Навч. посіб.. Знання.:2009,647. - Українськаc.
Варналій З.С. Економічна безпека: Навч. посіб.. К.:Знання,2009. - 647c.
Варналій З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріорітети: Монографія. К.:НУСД,2007. - 768c.
Варналія З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріорітети: Монографія. К.:,768. - Українськаc.
Варналія З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріорітети: Монографія. К.:-,. - 768c.
Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2004. - Українськаc.
Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 216c.
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. - 3-є вид., випр. та доп.. ЦУЛ.:,2005. - Українськаc.
Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб.. К.:,420. - Українськаc.
Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посібник. К.:,532. - Українськаc.
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. - 3-є вид., випр. та доп.. ЦУЛ.:-,. - 440c.
Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. - 3-є вид., випр. та доп.. ЦУЛ.:-,2005. - c.
Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб.. ЦУЛ.:2002,420. - Українськаc.
Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посібник. ЦУЛ.:2003,532. - Українськаc.
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. - 3-є вид., випр. та доп.. ЦУЛ.:2005,440. - Українськаc.
Василенко В.О. Антикризове управлыння підприємством: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2003. - 504c.
Василик О.Д. Теорія фінансів: Підр.. К.:,416. - Українськаc.
Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підр.. К.:,608. - Українськаc.
Василика М.А. Политология (под. ред. М.А. Василика). М.:,383. - Українськаc.
Василика М.А. Политология (под. ред. М.А. Василика). М.:-,-. - c.
Василика О.Д. Теорія фінансів / за заг. ред. Василика О.Д.: навч. Посіб.. К.:,480. - Українськаc.
Васильєвої Р. Історія економічної думки України. / За ред. Васильєвої Р.. Либідь.:,1993. - Українськаc.
Васильєвої Р. Історія економічної думки України. / За ред. Васильєвої Р.. Либідь.:-,1993. - c.
Васильев А.С., Кубко С.Б. Дидактический материал по курсу «Основы советского государства и права». К.:,143. - Українськаc.
Васильев А.С., Кубко С.Б. Дидактический материал по курсу «Основы советского государства и права». К.:-,-. - c.
Васильев К. Английский – это просто: Самоучит. англ. яз.. Пед. о-во России.:,. - 416c.
Васильев К. Английский – это просто: Самоучит. англ. яз.. СПб.:,416. - Англійськаc.
Васильев К. Английский – это просто: Самоучит. англ. яз.. Пед. о-во России.:-,. - 416c.
Васильев К. Английский – это просто: Самоучит. англ. яз.. СПб.:-,-. - c.
Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. Айрис-пресс.:,1998. - Російськаc.
Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. Айрис-пресс.:,2004. - Російськаc.
Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. Айрис-пресс.:-,1998. - c.
Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. Айрис-пресс.:-,2004. - c.
Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. – 3-е изд.. М.:Айрис-пресс,2004. - 352c.
Васильева Л. Деловая переписка на английском языке.. М.:Рольф: Айрис-Пресс,1998. - 352c.
Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учеб. пособие. – 10-е изд. перераб. и доп.. М.:,206. - c.
Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учеб. пособие. – 10-е изд. перераб. и доп.. М.:-,-. - c.
Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учеб. пособие. – 10-е изд. перераб. и доп.. М.:Гардарики,1999. - 206c.
Васильков Організація виробництва: Навч. посіб.. К.:,524. - Українськаc.
Васильков Організація виробництва: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб.. К.:,524. - Українськаc.
Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Васильченко І.П. Вища математика для економістів: Підр.. К.:Знання-Прес,2002. - 454c.
Васильченко І.П. Вища математика для економістів (Спеціальні розділи): Підручник. К.:Кондор,2004. - 352c.
Васильченко С. Мужицький ангел: ОПОВІД., ПОВІСТ., П’ЄСИ. Веселка.:-,. - 287c.
Васильченко С. Мужицький ангел: ОПОВІД., ПОВІСТ., П’ЄСИ. Веселка.:2000,287. - Українськаc.
Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб.. К.:,243. - Українськаc.
Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб.. К.:,44. - Українськаc.
Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Васюренко О.В.,, Сердюк Л.В. Облік і аудит у банках: Навч посіб.. К.:,311. - Українськаc.
Васюренко О.В.,, Сердюк Л.В. Облік і аудит у банках: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Ватаманюк З., Панчишин С. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. К.:Альтернативи,2001. - 606c.
Ватаманюка В.З. Вступ до економічної теорії: Підр.- 3-е вид. Доп.. Львів.:Новий світ-2000,2000. - 504c.
Ватаманюка З. Вступ до економічної теорії: Навч. посіб.. Львів.:Інтелект-Захід,2007. - 192c.
Ватаманюка З. Економічна теорія/ За ред. Ватаманюка З.. Львів.:Інтереко,1998. - 708c.
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Левченко З.М. Облік у бюджетних установах/ І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко. К.:,368. - Українськаc.
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Левченко З.М. Облік у бюджетних установах/ І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко. К.:-,-. - c.
Вачевський М.В. Промисловий маркетинг. Основи теорії та практики: навч. посіб.. К.:,256. - Українськаc.
Вачевський М.В. Промисловий маркетинг. Основи теорії та практики: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Вачевського М.В. Інтелектуальна власність теорія та практика інноваційної діяльності: Підр.. Професіонал.:,2005. - Українськаc.
Вачевського М.В. Інтелектуальна власність теорія та практика інноваційної діяльності: Підр.. Професіонал.:-,2005. - c.
Вашків П.Г. Статистика підприємства: Підр.. .:-,. - 600c.
Вашків П.Г. Статистика підприємства: Підр.. .:1999,600. - Українськаc.
Вашків П.Г. Теорія статистики: Навч. посіб. / За ред. Вашків П.Г. та ін.. Либідь.:2001,. - Українськаc.
Вебер М. Загально-історичні аналізи. Політика (пер з нім.). Основа.:-,. - 534c.
Вебер М. Загально-історичні аналізи. Політика (пер з нім.). Основа.:1998,534. - Українськаc.
Венгер В.В. Фінанси: Навч. посібник. К.:,432. - Українськаc.
Верба В.А. Проектний аналіз: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:-,. - 297c.
Верба В.А. Проектний аналіз: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:2002,297. - Українськаc.
Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. – 4-те вид. Освіта.:,. - 320c.
Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. – 4-те вид. К.:,320. - Українськаc.
Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. – 4-те вид. Освіта.:-,. - 320c.
Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. – 4-те вид. К.:-,-. - c.
Верба Л.Г. Історія англійської мови. Нова кн..:,. - 296c.
Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Посіб. для перекл. відділень вузів. Вінниця.:,160. - Українськаc.
Верба Л.Г. Історія англійської мови. Нова кн..:,2006. - Українськаc.
Верба Л.Г. Історія англійської мови. Вінниця.:,296. - Українськаc.
Верба Л.Г. Історія англійської мови. Нова кн..:-,. - 296c.
Верба Л.Г. Історія англійської мови. Вінниця.:-,-. - c.
Верба Л.Г. Історія англійської мови. Нова кн..:-,2006. - c.
Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Посіб. для перекл. відділень вузів. Вінниця.:Нова кн.,2003. - 160c.
Вернадський В.І. Вибрані праці. К.:Наук. Думка,2005. - 300c.
Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржїй О.І. та ін. Історія України /Під ред. В.А. Смолія. Альтернатива.:,1997. - Українськаc.
Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржїй О.І. та ін. Історія України /Під ред. В.А. Смолія. Альтернатива.:-,1997. - c.
Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англ. мови. Поділля.:,2001. - Українськаc.
Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англ. мови.. Поділля.:-,. - 256c.
Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англ. мови. Поділля.:-,2001. - c.
Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англ. мови.. Поділля.:2001,256. - Українськаc.
Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англ. мови.. Вінниця.:Поділля,2001. - 256c.
Верховцова  О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англ. мови. Поділля.:,2001. - Українськаc.
Верховцова  О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англ. мови. Поділля.:-,2001. - c.
Вест М., Кимбер П. Английское правописание. Лань.:,. - 256c.
Вест М., Кимбер П. Английское правописание. СПб.:,256. - Англійськаc.
Вест М., Кимбер П. Английское правописание. Лань.:-,. - 256c.
Вест М., Кимбер П. Английское правописание. СПб.:-,-. - c.
Вест-Аллан Бизнес-план: Учеб. - практ. пособ. – 3-е изд.: Пер. с англ.. М.:,232. - Російськаc.
Вест-Аллан Бизнес-план: Учеб. - практ. пособ. – 3-е изд.: Пер. с англ.. М.:-,-. - c.
Вест-Аллан Бизнес-план: Учеб. - практ. пособ. – 3-е изд.: Пер. с англ.. М.:Проспект,2004. - 232c.
Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,544. - Українськаc.
Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. К.:,807. - Українськаc.
Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. К.:-,-. - c.
Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. К.:ЦНЛ,2004. - 807c.
Виноградський М.Д. Управління персоналом. – 2-ге вид.: Навч. посіб./ Виноградський М.Д., Винаградська А.М., Шканова О.М.. К.:,502. - Українськаc.
Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:,518. - Українськаc.
Виноградський М.Д. Менеджмент організацій: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,654. - Українськаc.
Виноградський М.Д. Управління персоналом. – 2-ге вид.: Навч. посіб./ Виноградський М.Д., Винаградська А.М., Шканова О.М.. ЦУЛ.:-,. - 502c.
Виноградський М.Д. Менеджмент організацій: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Виноградський М.Д. Управління персоналом. – 2-ге вид.: Навч. посіб./ Виноградський М.Д., Винаградська А.М., Шканова О.М.. ЦУЛ.:2009,502. - Українськаc.
Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:Кондор,2007. - 414c.
Винокуров Л.В., Скрипюка И.И. Организационная психология / Сост. и общ. ред. Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюка. СПб.:,512. - Російськаc.
Винокуров Л.В., Скрипюка И.И. Организационная психология / Сост. и общ. ред. Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюка. СПб.:-,-. - c.
Виплош Ч., Бурда М. Макроекономіка. Європейський контекст. К.:Основи,1998. - 682c.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – 3-е изд.: Учеб.. М.:,528. - Російськаc.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – 3-е изд.: Учеб.. М.:-,-. - c.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – 3-е изд.: Учеб.. М.:Экономистъ,2004. - 528c.
Виханький О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб.. Гардарики.:-,. - 528c.
Виханький О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб.. Гардарики.:1999,528. - Російськаc.
Виханький О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб.. М.:Гардарики,1999. - 528c.
Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. Либідь.:-,. - 368c.
Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. Либідь.:1993,368. - Українськаc.
Вихованець. І.Р Граматика української мови. Синтаксис. Либідь.:-,. - 368c.
Вихованець. І.Р Граматика української мови. Синтаксис. Либідь.:1993,368. - Українськаc.
Владимиров К.М., Абсава Л.О. Бюджетна система: Навч. посіб.. К.:,220. - Українськаc.
Власенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2004. - Українськаc.
Власенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Власов Є.Н. Читай і говори по-німецьки: Посіб. для читання. Вінниця.:,128. - Українськаc.
Власов Є.Н., Куленко В.Є. Керування дієслів, прикметників та іменників у німецькій мові: Навч. посіб.. Вінниця.:,144. - Українськаc.
Власов Є.Н., Куленко В.Є. Прикметник: ступені порівняння та відмінювання: Посіб. з суч. Вправами. Вінниця.:,96. - Українськаc.
Власов Є.Н., Куленко В.Є. Прикметник: ступені порівняння та відмінювання: Посіб. з суч. Вправами. Вінниця.:-,-. - c.
Власов Є.Н., Куленко В.Є. Прикметник: ступені порівняння та відмінювання: Посіб. з суч. Вправами. Вінниця.:Нова кн.,2003. - 96c.
Власов Є.Н. Читай і говори по-німецьки: Посіб. для читання. Вінниця.:Поділля,2002. - 128c.
Вовчак О.Д. Інвестування: Навч. посіб.. Новий світ-2000.:,2008. - Українськаc.
Вовчак О.Д. Страхова справа: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереотип. Новий Світ – 2000.:-,. - 480c.
Вовчак О.Д. Інвестування: Навч. посіб.. Новий світ-2000.:-,2008. - c.
Вовчак О.Д. Страхова справа: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереотип. Новий Світ – 2000.:2006,480. - Українськаc.
Вовчак О.Д.,, Рущишин Н.М. Банківська справа: навч. посіб.. К.:,595. - Українськаc.
Вовчак О.Д.,, Рущишин Н.М. Банківська справа: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Вовчок Марко Народні оповідання. Повісті.. Наук. Думка.:-,. - 252c.
Вовчок Марко Народні оповідання. Повісті.. Наук. Думка.:2001,252. - Українськаc.
Вовшин Я.М. В мире бизнеса. Экоперспектива.:,1999. - Російськаc.
Вовшин Я.М. Ведение документации и корреспонденции на английском языке. ТетраСистемс.:,2004. - Російськаc.
Вовшин Я.М. В мире бизнеса. Экоперспектива.:-,1999. - c.
Вовшин Я.М. Ведение документации и корреспонденции на английском языке. ТетраСистемс.:-,2004. - c.
Вовшин Я.М. Ведение документации и корреспонденции на английском языке. – 2-е изд.. Мн..:ТетраСистемс,2004. - 208c.
Вовшин Я.М. В мире бизнеса: Учеб.-метод. пособие.. Мн..:Экоперспектива,1999. - 255c.
Возна М.О. Англійська мова для перекладачів та філолоргів: І курс. Нова кн..:,. - 480c.
Возна М.О., Гапонів А.Б. Англійська мова для перекладачів і філологів: Підр. ІІ курс. Вінниця.:,344. - Англійськаc.
Возна М.О. Англійська мова для перекладачів та філолоргів: І курс. Вінниця.:,480. - Англійськаc.
Возна М.О. Англійська мова для перекладачів та філолоргів: І курс. Нова кн..:-,. - 480c.
Возна М.О. Англійська мова для перекладачів та філолоргів: І курс. Вінниця.:-,-. - c.
Возняк Г.М., Возняк О.Г. Диференційовані дидактичні матеріали з алгебри і початків аналізу. Тернопіль.:,2000. - 38c.
Возняк Г.М., Возняк О.Г. Диференційовані дивак-тичні матеріали з алгебри. Тернопіль.:Тернопіль,2000. - 38c.
Войнич Е.Л. Овод: Роман. Веселка.:,1983. - Російськаc.
Войнич Е.Л. Овод: Роман. Веселка.:-,1983. - c.
Войтович М.Г., Федик Є.І., Оверко Г.Я. Господарське законодавство: навчально-методичний посібник. Львів.:Новий Світ 2000,2007. - 192c.
Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.- метод. посіб.. К.:,100. - Українськаc.
Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.- метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.- метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 100c.
Волина С.А. Учебник немецкого языка для первого года обучения языковых вузов и факультетов. М.:,461. - Російськаc.
Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Время немецкому Ч.3. М.:,576. - Німецькаc.
Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Время немецкому Ч.2. М.:,624. - Німецькаc.
Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Время немецкому Ч.1. М.:,752. - Німецькаc.
Волина С.А. Учебник немецкого языка. В 3-х ч. Ч. 1-3.. М.:,752, 624, . - Російськаc.
Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Время немецкому Ч.1. М.:-,-. - c.
Волина С.А. Учебник немецкого языка для первого года обучения языковых вузов и факультетов. М.:ИЛБИ,1997. - 461c.
Волина С.А. Учебник немецкого языка. В 3-х ч. Ч. 1-3.. М.:Ин.яз.,2001. - 752, 624, 576c.
Волков О.І., Денисенка М.П. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. Професіонал.:,2004. - Українськаc.
Волков О.І., Денисенко М.П. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. Професіонал.:-,. - 960c.
Волков О.І., Денисенка М.П. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. Професіонал.:-,2004. - c.
Волков О.І., Денисенко М.П. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. Професіонал.:2004,960. - Українськаc.
Волков О.И. Экономика предприятия. М.:Банки и биржи,1998. - 520c.
Волков О.И. Экономика предприятия. М.:ИНФРА-М,2000. - 520c.
Волкова І.А. Фінансовий облік-2: Навч. посіб.. К.:,224. - Українськаc.
Волкова І.А. Фінансовий облік-1: Навч. посіб.. К.:,228. - Українськаc.
Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 84c.
Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб.. ЦУЛ.:2009,84. - Українськаc.
Волкова І.А., Реслер М.В., Калініна О.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посібник. К.:ЦУЛ,2011. - 304c.
Волкова І.А.,, Калініна О.Ю. Бухгалтерський облік у банках: Навч. посіб.. Львів.:,560. - Українськаc.
Волкова І.А.,, Калініна О.Ю. Бухгалтерський облік у банках: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Волкова З.Н. Научно-технический перевод. Англ. и рус. яз. Выпуск І.. М.:,104. - Російськаc.
Волкова З.Н. Научно-технический перевод. Англ. и рус. яз. Выпуск І.. М.:-,-. - c.
Волковыский И.В. Управление персоналом: Учеб. Пособ.: 100 экз. ответов. – 2-е изд., перераб. и доп.. М.:,256. - Російськаc.
Волковыский И.В. Управление персоналом: Учеб. Пособ.: 100 экз. ответов. – 2-е изд., перераб. и доп.. Ростов-н/д.:-,. - 256c.
Волковыский И.В. Управление персоналом: Учеб. Пособ.: 100 экз. ответов. – 2-е изд., перераб. и доп.. М.:-,-. - c.
Волковыский И.В. Управление персоналом: Учеб. Пособ.: 100 экз. ответов. – 2-е изд., перераб. и доп.. Ростов-н/д.:2004,256. - Російськаc.
Волкотруг Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. К.:,176. - Українськаc.
Волкотруг Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. К.:-,-. - c.
Волосича В.І. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. УЦДК.:-,. - 736c.
Волосича В.І. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. УЦДК.:1998,736. - Українськаc.
Воннегут К. Бойня номер пять: Кн. для чтения. КАРО.:,. - 256c.
Воннегут К. Бойня номер пять: Кн. для чтения. СПб.:,256. - Англійськаc.
Воннегут К. Бойня номер пять: Кн. для чтения. КАРО.:-,. - 256c.
Воннегут К. Бойня номер пять: Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Воробйов Ю.М, Холода Б.І. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб./Під ред. Ю.М. Воробйова, Б.І. Холода. ЦНЛ.:-,. - 288c.
Воробйов Ю.М, Холода Б.І. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб./Під ред. Ю.М. Воробйова, Б.І. Холода. ЦНЛ.:2004,288. - Українськаc.
Воробйов Ю.М, Холода Б.І. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб./Під ред. Ю.М. Воробйова, Б.І. Холода. К.:ЦНЛ,2004. - 288c.
Воробьева С.А. Английский язык для эффективного менеджмента. ИОСО РАО.:,. - Російськаc.
Воробьева С.А. Английский язык для эффективного менеджмента. ИОСО РАО.:,2001. - Російськаc.
Воробьева С.А. Деловой английский язык для сферы туризма. Филоматис.:,2003. - Російськаc.
Воробьева С.А. Английский язык для эффективного менеджмента. ИОСО РАО.:-,-. - c.
Воробьева С.А. Английский язык для эффективного менеджмента. ИОСО РАО.:-,2001. - c.
Воробьева С.А. Деловой английский язык для сферы туризма. Филоматис.:-,2003. - c.
Воробьева С.А. Английский язык для эффективного менеджмента.. М.:ИОСО РАО,2001. - 256c.
Воробьева С.А. Деловой английский язык для сферы туризма: Учеб. пособие.. М.:Филоматис,2003. - 352c.
Вороніна Л.І. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб./ За ред. Л.І. Вороніної - 2-е вид.. К.:,307. - Українськаc.
Вороніна Л.І. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб./ За ред. Л.І. Вороніної - 2-е вид.. К.:-,-. - c.
Вороніна Л.І. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб./ За ред. Л.І. Вороніної - 2-е вид.. К.:Європ. Ун-т,2002. - 307c.
Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Львів.:,744. - Українськаc.
Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2009. - 744c.
Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навч. посіб.. К.:,192. - Українськаc.
Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навч. посіб.. Професыонал.:-,. - 192c.
Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навч. посіб.. Професыонал.:2004,192. - Українськаc.
Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навч. посіб.. К.:Професіонал,2004. - 192c.
Воронова Л.К. Фінансове право: підручник (кер. Л.К. Воронова). Харків.:,496. - Українськаc.
Воронова Л.К. Фінансове право: підручник (кер. Л.К. Воронова). Харків.:-,-. - c.
Воротіна Л.І Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах: Навч. посіб. / За ред. Л.І. Воротіної. К.:,307. - Українськаc.
Воротіна Л.І Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах: Навч. посіб. / За ред. Л.І. Воротіної. К.:-,-. - c.
Высоткин А. Модемы: тонкости, хитрости, секреты. М.:,192. - Російськаc.
Высоткин А. Модемы: тонкости, хитрости, секреты. М.:,1999. - 192c.
Высоткин А. Модемы: тонкости, хитрости, секреты. Позн. Кн. Плюс.:-,. - 192c.
Высоткин А. Модемы: тонкости, хитрости, секреты. М.:-,-. - c.
Высоткин А. Модемы: тонкости, хитрости, секреты. Позн. Кн. Плюс.:1999,192. - Російськаc.