Вибірка за літерою : 'Г'
[Кількість знайдених записів в базі: 418]

Гіл Ч.В. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:,856. - Українськаc.
Гіл Ч.В. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Гіл Ч.В. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:Основи,2001. - 856c.
Гінзбург М.Д. Українська ділова мова. Торсінг.:-,. - 592c.
Гінзбург М.Д. Українська ділова мова. Торсінг.:2003,592. - Українськаc.
Гінзбурга. М.Д. Українська ділова мова Практ. посіб. / За ред.. Торсінг.:-,. - 592c.
Гінзбурга. М.Д. Українська ділова мова Практ. посіб. / За ред.. Торсінг.:2003,592. - Українськаc.
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:,336. - Українськаc.
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Теоретичні основи і практика: Навч. посіб.. Л.:Магнолія,2003. - 336c.
Габермас Ю. Структурні перетворення в сфері відкритості: дослідж. категорії громад.сус-во./ Пер. з нім. А. Онишко. Літопис.:-,. - 318c.
Габермас Ю. Структурні перетворення в сфері відкритості: дослідж. категорії громад.сус-во./ Пер. з нім. А. Онишко. Літопис.:2000,318. - Українськаc.
Гаврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб.. К.:,280. - Українськаc.
Гаврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Гаврик Є.О. Охорна праці: Навч. Посіб.. К.:,280. - Українськаc.
Гаврик Є.О. Охорна праці: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Гаврилова Т.В. Международная экономика: Учеб. пособ.. М.:,135. - Російськаc.
Гаврилова Т.В. Международная экономика: Учеб. пособ.. Приор.:,1999. - Російськаc.
Гаврилова Т.В. Международная экономика: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Гаврилова Т.В. Международная экономика: Учеб. пособ.. Приор.:-,1999. - c.
Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 180c.
Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. Кондор.:2004,180. - Українськаc.
Гадзевич О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. Луцьк.:,159. - Українськаc.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. К.:,180. - Українськаc.
Гадзевич О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. Луцьк.:,1997. - 159c.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 180c.
Гадзевич О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. .:1997,159. - Українськаc.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб.. Кондор.:2004,180. - Українськаc.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. К.:Кондор,2004. - 180c.
Гайдуков Л.Ф. Всесвітня історія. Либідь.:,2000. - Українськаc.
Гайдуков Л.Ф. Всесвітня історія. Либідь.:-,2000. - c.
Галай О.М. Экзамен по немецкому языку: Пособ. для поступ. в ВУЗы. Мн..:,272. - Російськаc.
Галай О.М. Экзамен по немецкому языку: Пособ. для поступ. в ВУЗы. Мн..:-,-. - c.
Галай О.М. Экзамен по немецкому языку: Пособ. для поступ. в ВУЗы. Мн..:ТетраСистем,2000. - 272c.
Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб.. К.:,413. - Українськаc.
Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб.. К.:,415. - Українськаc.
Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб.. К.:Основи,1996. - 413c.
Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб.. К.:Основи,1998. - 415c.
Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. К.:Вища шк.,2000. - 495c.
Гаманкової О.О. Страхування: Навч.-метод. посіб. / За ред. О.О. Гаманкової. КНЕУ.:-,. - 120c.
Гаманкової О.О. Страхування: Навч.-метод. посіб. / За ред. О.О. Гаманкової. КНЕУ.:2000,120. - Українськаc.
Гамсун К. Вибрані твори. Літопис.:,2000. - Українськаc.
Гамсун К. Вибрані твори. Літопис.:-,2000. - c.
Гандзюк М.Н. Основи охорони праці: Підр.. К.:,408. - Українськаc.
Гандзюк М.Н. Основи охорони праці: Підр.. К.:-,-. - c.
Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Вінниця.:,464. - Українськаc.
Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Вінниця.:-,-. - c.
Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва: Навч посіб.. Тернопіль.:,296. - Українськаc.
Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва: Навч посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Гарднер Э.С. Дело о лжесвидетельствующем попугае. Айрис-пресс.:,. - 384c.
Гарднер Э.С. Дело о лжесвидетельствующем попугае. М.:,384. - Англійськаc.
Гарднер Э.С. Дело о лжесвидетельствующем попугае. Айрис-пресс.:-,. - 384c.
Гарднер Э.С. Дело о лжесвидетельствующем попугае. М.:-,-. - c.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Роб. консп. та тестові завд.: Навч. посіб.. К.:,280. - Українськаc.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підр.. К.:,382. - Українськаc.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підр.. К.:,712. - Українськаc.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підр.. К.:-,-. - c.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підр.. К.:Лібра,2002. - 712c.
Гаркавенко С.С. Маркетинг: Роб. консп. та тестові завд.: Навч. посіб.. К.:Лібра,2004. - 280c.
Геєць В.М., Клебанова Т.С. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник — 2-ге вид., випр.. ІНЖЕК.:-,. - 396c.
Геєць В.М., Клебанова Т.С. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник — 2-ге вид., випр.. ІНЖЕК.:2008,396. - Українськаc.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:,228. - Українськаc.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 228c.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. Кондор.:2005,228. - Українськаc.
Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. Кондор.:2009,187. - Українськаc.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 228c.
Гевко Б.М. Технологія сільськогосподарського машинобудування: Підручник. К.:,496. - Українськаc.
Гевко Б.М. Технологія сільськогосподарського машинобудування: Підручник. К.:-,. - 496c.
Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. Посіб.. Ельга, Ника – Центр.:-,. - 280c.
Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. Посіб.. Ельга, Ника – Центр.:2003,280. - Українськаc.
Гега П., Дол Я.Л. Основи податкового права. К.:,88. - Українськаc.
Гега П., Дол Я.Л. Основи податкового права. К.:-,-. - c.
Гелей С., Рушар С. Політологія: навч. посібник. К.:,384. - Українськаc.
Гелей С., Рушар С. Політологія: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Гелловэй Лес Операционный менеджмент: принципы и практика. СПб.:,320. - Російськаc.
Гелловэй Лес Операционный менеджмент: принципы и практика. СПб.:-,-. - c.
Гелловэй Лес Операционный менеджмент: принципы и практика. СПб .:Питер,2001. - 320c.
Гелрігел Д. Організаційна поведінка: Підр.: Пер. з англ... К.:,726. - Українськаc.
Гелрігел Д. Організаційна поведінка: Підр.: Пер. з англ... К.:-,-. - c.
Генри О. „Сердце и крест” и другие рассказы: Кн. для чтения. КАРО.:,. - 352c.
Генри О. „Сердце и крест” и другие рассказы: Кн. для чтения. СПб.:,352. - Англійськаc.
Генри О. „Сердце и крест” и другие рассказы: Кн. для чтения. КАРО.:-,. - 352c.
Генри О. „Сердце и крест” и другие рассказы: Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні аспекти/ Георгіаді Н.Г. та ін.: Навч. посіб.. Інтелект.:,2006. - Українськаc.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи та прикладні аспекти:. Львів.:,270. - Українськаc.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи та прикладні аспекти:. Львів.:-,-. - c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні аспекти/ Георгіаді Н.Г. та ін.: Навч. посіб.. Інтелект.:-,2006. - c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теорем. основи і прикладні аспекти: Навч. метод. посіб.. Львів:.:Інтелект-Захід,2006. - 260c.
Герасименко В.В. Эффективное ценообразование: Рыночные ориентиры.. М.:,160. - Російськаc.
Герасименко В.В. Эффективное ценообразование: Рыночные ориентиры.. .:,1997. - Російськаc.
Герасименко В.В. Эффективное ценообразование: Рыночные ориентиры.. .:-,1997. - c.
Герасименко С.С. Статистика / Под ред.С.С. Герасименко и др.. КНЕУ.:-,. - 468c.
Герасименко С.С. Статистика / Под ред.С.С. Герасименко и др.. КНЕУ.:1998,468. - Російськаc.
Герасимов Б.И. Управление качеством: Учебное пособие. КНОРУС.:-,. - 272c.
Герасимов Б.И. Управление качеством: Учебное пособие. КНОРУС.:2005,272. - Російськаc.
Герасимович А.М. Облік і аудит у банках. Підр.. К.:,520. - Українськаc.
Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності. Підр.. К.:,538. - Українськаc.
Герасимович А.М. Облік і аудит у банках. Підр.. К.:-,-. - c.
Герасимчук А.А. Філософські основи менеджменту та бізнесу: Курс лекц.: Навч. посіб.. К.:,111. - Українськаc.
Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Основи екології. Опорний курс лекцій: Навч. посіб.. К.:,1999. - 67c.
Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія. Курс лекцій: Навч. Посіб.. МАУП.:-,. - 165c.
Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія. Курс лекцій: Навч. Посіб.. МАУП.:1999,165. - Українськаc.
Герасимчук А.А. Філософські основи менеджменту та бізнесу: Курс лекц.: Навч. посіб.. К.:Укр. – фін. у-т,1999. - 111c.
Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: Графічне моделювання: Навч. посіб.. К.:,2000. - 457c.
Герасимчук В.Г., Розенплентер А.Е. Економіка та організація виробництва: підр. / За ред..В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. К.:,678. - Українськаc.
Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 457c.
Герасимчук В.Г., Розенплентер А.Е. Економіка та організація виробництва: підр. / За ред..В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. К.:-,-. - c.
Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання: Навч. посіб.. КНЕУ.:2000,457. - Українськаc.
Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 457c.
Герасимчук З.В. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Надстир’я.:-,. - 632c.
Герасимчук З.В. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Надстир’я.:2010,632. - Українськаc.
Герасимчук З.В. Економіка підприємства: Навч. посіб./За заг. ред. З.В. Герасимчук. Луцьк.:Надстир'я,2010. - 632c.
Герасимчук З.В. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Луцьк.:Надстир’я,2010. - 632c.
Герет Т.М., Клоноскі Р.Дж. Етика бізнесу: Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:,214. - Українськаc.
Герет Т.М., Клоноскі Р.Дж. Етика бізнесу: Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:Основи,1999. - 214c.
Гете Й.В. Вибрані твори. / Пер. з нім.. К.:,. - 143c.
Гете Й.В. Вибрані твори. / Пер. з нім.. ЮНІВЕРС.:,1999. - Українськаc.
Гете Й.В. Вибрані твори. / Пер. з нім.. ЮНІВЕРС.:-,1999. - c.
Гетманова А.Д. Логика: Учебн.. М.:,416. - Російськаc.
Гетманова А.Д. Логика: Учебн.. М.:-,-. - c.
Гжанянц Э.М., Стабурова Л.Г. Коррективный фонетико-речевой курс. Просвещение.:,. - 158c.
Гжанянц Э.М., Стабурова Л.Г. Коррективный фонетико-речевой курс. Львів.:,158. - Російськаc.
Гжанянц Э.М., Стабурова Л.Г. Коррективный фонетико-речевой курс. Просвещение.:-,. - 158c.
Гжанянц Э.М., Стабурова Л.Г. Коррективный фонетико-речевой курс. Львів.:-,-. - c.
Гикиш Л.В. Финансы: Учеб. пособ. – 2-е изд., стереотип.. К.:,96. - Російськаc.
Гильченок Н.Л. Аналитическое чтение: Сер. „Изучаем иностр. языки”. СПб.:,256. - Російськаc.
Гильченок Н.Л. Аналитическое чтение: Сер. „Изучаем иностр. языки”. СПб.:-,-. - c.
Гильченок Н.Л. Аналитическое чтение: Сер. „Изучаем иностр. языки”. СПб.:СОЮЗ,2000. - 256c.
Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка. Львів.:,160. - Російськаc.
Гилянова А.Г. 20 уроков разговорного английского языка. Львів.:-,-. - c.
Гиссин В.И. Управление качеством: Учеб. Пособ. - 2-е изд., доп. И перераб.. ИКЦ ''МарТ''.:-,. - 400c.
Гиссин В.И. Управление качеством: Учеб. Пособ. - 2-е изд., доп. И перераб.. ИКЦ ''МарТ''.:2003,400. - Українськаc.
Глівенко С.В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб.. Суми.:Ун-ська кн.,2005. - 407c.
Гладунський В.Н. Логіка: Навч. Посіб.. Львів.:,352. - Українськаc.
Гладунський В.Н. Логіка: Навч. Посіб.. Львів.:-,-. - c.
Глазунов С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики: 16 т. сл. статей, 45 т. ед. пер.. Рус.яз..:,. - 776c.
Глазунов С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики: 16 т. сл. статей, 45 т. ед. пер.. Рус.яз..:,1998. - Англійськаc.
Глазунов С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики: 16 т. сл. статей, 45 т. ед. пер.. М.:,776. - Англійськаc.
Глазунов С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики: 16 т. сл. статей, 45 т. ед. пер.. Рус.яз..:-,. - 776c.
Глазунов С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики: 16 т. сл. статей, 45 т. ед. пер.. М.:-,-. - c.
Глазунов С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики: 16 т. сл. статей, 45 т. ед. пер.. Рус.яз..:-,1998. - c.
Глущик М.М., Копич І.М., Пенцак О.С. Математичне програмування: навч. посіб.. Львів.:,216. - Українськаc.
Глущик М.М., Копич І.М., Пенцак О.С. Математичне програмування: навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Глущук С.В. Сучасні ділові папери. К.:,397. - Українськаc.
Глущук С.В. Сучасні ділові папери. АСК.:-,. - 0c.
Глущук С.В. Сучасні ділові папери. К.:-,-. - c.
Глущук С.В. Сучасні ділові папери. АСК.:2000,. - Українськаc.
Глущук С.В. Сучасні ділові папери. АСК.:2000,397. - Українськаc.
Гмурман В.Б. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике: Учеб. пособ.. Высш. шк..:-,. - 400c.
Гмурман В.Б. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике: Учеб. пособ.. Высш. шк..:2001,400. - Російськаc.
Гмурман В.Б. Теория вероятности и математическая статистика: Учеб. пособ.. Высш. шк..:2001,479. - Російськаc.
Гнідан О.Д., Дем’янівська Л.С. Володимир Винниченко: Життя. Діяльність. Творчість. Четверта хвиля.:-,. - 256c.
Гнідан О.Д., Дем’янівська Л.С. Володимир Винниченко: Життя. Діяльність. Творчість. Четверта хвиля.:1996,256. - Українськаc.
Гнідан О.Д. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2-х кн. Кн. 1. Вища шк..:2002,575. - Українськаc.
Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятнотей. – 9-е изд.. Наука.:-,. - 152c.
Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятнотей. – 9-е изд.. Наука.:1982,152. - Російськаc.
Гоаров А. Компьютер для менеджера: Самоучитель. СПб.:Питер,2000. - 464c.
Гоголь Н.В. Драматические произведения. Мистуцтво.:,1984. - Російськаc.
Гоголь Н.В. Миргород. Повести. Фолио.:,2000. - Російськаc.
Гоголь Н.В. Драматические произведения. Мистуцтво.:-,1984. - c.
Гоголь Н.В. Миргород. Повести. Фолио.:-,2000. - c.
Гогоч О.І. Міжнародні фінанси/ За ред. Гогоча О.І.: Підр.. Либідь.:,2003. - Українськаc.
Гогоч О.І. Міжнародні фінанси/ За ред. Гогоча О.І.: Підр.. Либідь.:-,2003. - c.
Гойко А.Ф. Методика оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації.. Віра-Р.:,1999. - Українськаc.
Гойко А.Ф. Методика оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації.. Віра-Р.:-,1999. - c.
Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій. К.:ВІРА-Р,1999. - c.
Голів С.Ф. Управлінський облік: Підр.. Лібра.:-,. - 704c.
Голів С.Ф. Управлінський облік: Підр.. Лібра.:2003,704. - Українськаc.
Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Уч. пособ.. М.:,412. - Російськаc.
Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Уч. пособ.. М.:-,-. - c.
Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Уч. пособ.. М.:Дашков и Ко,2000. - 412c.
Голицынский Ю. Соединенные штаты Америки. СПб.:,448. - Російськаc.
Голицынский Ю. Великобритания. СПб.:,477. - Російськаc.
Голицынский Ю. Великобритания. СПб.:,480. - Російськаc.
Голицынский Ю. Великобритания. СПб.:-,-. - c.
Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. .:,1990. - Українськаc.
Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. .:-,1990. - c.
Голов С.В. Управлінський облік: Підручник. Лібра.:-,. - 704c.
Голов С.В. Управлінський облік: Підручник. Лібра.:2003,704. - Українськаc.
Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посіб.. К.:Лібра,2001. - 840c.
Головатий М.Ф. Навчи себе сам: Навч.-метод. Розробка. К.:,120. - Українськаc.
Головатий М.Ф. Навчи себе сам: Навч.-метод. Розробка. К.:-,. - 120c.
Головатий М.Ф. Навчи себе сам. К.:МАУП,2002. - 120c.
Головатого М.Ф., Щокіна Г.В. Новітня історія України 1991 – 2001: Роздуми видатних сучасників / За ред. М.Ф. Головатого, Г.В.Щокіна. К.:,160. - Українськаc.
Головатого М.Ф., Щокіна Г.В. Новітня історія України 1991 – 2001: Роздуми видатних сучасників / За ред. М.Ф. Головатого, Г.В.Щокіна. К.:-,-. - c.
Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. К.:,242. - Російськаc.
Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. К.:-,. - 242c.
Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. К.:,351. - Українськаc.
Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. К.:-,. - 351c.
Головащук С.І. Правописний словник. АСК.:-,. - 607c.
Головащук С.І.  Орфографічний словник. .:1978,160. - Українськаc.
Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. Либідь.:1995,192. - Українськаc.
Головащук С.І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. Либідь.:1995,607. - Українськаc.
Головащук С.І. Правописний словник. АСК.:1999,607. - Українськаc.
Головащук. С.І. Орфографічний словник. К.:,1978. - 160c.
Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посіб./За ред.. М.В. Кужельного. КНЕУ.:-,. - 198c.
Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посіб./За ред.. М.В. Кужельного. КНЕУ.:2002,198. - Українськаc.
Голосніченко І.П. Адміністративне право. К.:,52. - Українськаc.
Голосніченко І.П. Адміністративне право. К.:-,-. - c.
Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії та поняття). К..:МАУП,1998. - 52c.
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин.. К.:,216. - Українськаc.
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин.. К.:-,-. - c.
Голубков Е.П. Какое принять решение (практикум хозяйственника). М.:,189. - Російськаc.
Голубков Е.П. Маркетинговые иследования: теория, методология и практика: учеб. 2-е изд. перераб. и доп.. М.:,464. - Російськаc.
Голубков Е.П. Маркетинговые иследования: теория, методология и практика: учеб. 2-е изд. перераб. и доп.. М.:-,-. - c.
Голубков Е.П. Маркетинговые иследования: теория, методология и практика: учеб. 2-е изд. перераб. и доп.. М.:ФИНН-ПРЕС,2000. - 464c.
Голубович В.И. Экономическая история зарубежных стран. .:,1996. - Російськаc.
Голубович В.И. Экономическая история зарубежных стран. .:-,1996. - c.
Гольдгамер Г.И. Научно-информационная деятельность. М.:Радио и связь,1987. - 280c.
Гольцберг Основи фінансового інвестування.. .:,1994. - Українськаc.
Гольцберг Основи фінансового інвестування.. .:-,1994. - c.
Гольцберга М.А. Введение в бухгалтерское дело (пер. с англ.) / Под ред. М.А. Гольцберга. К.:,376. - Російськаc.
Гольцберга М.А. Бухгалтерский анализ (пер. с англ.) / Под ред.М.А. Гольцберга. К.:,428. - Російськаc.
Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 292c.
Гомер Одиссея. Фолио.:,2000. - Російськаc.
Гомер Одиссея. Фолио.:-,2000. - c.
Гончар О. Далекі вогнища: Нові твори. Драд. Письм..:-,. - 287c.
Гончар О. Далекі вогнища: Нові твори. Драд. Письм..:1987,287. - Українськаc.
Гончаров А. Самоучитель: Компьютер для менеджера. СПб.:,464. - Російськаc.
Гончаров А. Самоучитель: Компьютер для менеджера. СПб.:-,-. - c.
Гончарук А.Я. Маркетинг: Навч. посіб. у тестах. К.:,314. - Українськаc.
Гончарук А.Я. Маркетинг: Навч. посіб. у тестах. К.:-,-. - c.
Гончарук А.Я. Маркетинг: Навч. посіб. у тестах. К.:КНЕУ,2002. - 314c.
Гопанчук В.С. Семейное право. К.:,65. - Українськаc.
Гопанчук В.С. Семейное право. К.:-,-. - c.
Горацій Собрание сочинений. Биограф. Ин-т.:,1993. - Російськаc.
Горацій Собрание сочинений. Биограф. Ин-т.:-,1993. - c.
Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посіб.. Вежа.:-,. - 181c.
Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посіб.. Вежа.:2001,181. - Українськаc.
Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посіб. – 2-е вид., випр.. Кондор.:2003,252. - Українськаc.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. Знання.:-,. - 0c.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. Знання.:2000,. - Українськаc.
Горбула О.Д. Ділова українська мова / За ред. Горбула О.Д.. Знання.:-,. - 226c.
Горбула О.Д. Ділова українська мова / За ред. Горбула О.Д.. Знання.:2000,226. - Українськаc.
Гордєєва Є.П. Технічний рисунок деталей машин: Навч. посіб.. Вежа.:,2000. - Українськаc.
Гордєєва Є.П. Технічний рисунок деталей машин: Навч. посіб.. Вежа.:-,2000. - c.
Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря: Практ. посіб. - 3-тє вид., змін., доп.. К.:,304. - Українськаc.
Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря: Практ. посіб. - 3-тє вид., змін., доп.. К.:-,-. - c.
Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посіб.. Алерта.:-,. - 404c.
Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посіб.. Алерта.:2006,404. - Українськаc.
Гордеева Е. America the Beautiful. М.:,184. - Англійськаc.
Гордеева Е. America the Beautiful. М.:-,-. - c.
Гордер Ю. У дзеркалі, у загадці: опов.. Літопис.:,1998. - Українськаc.
Гордер Ю. Померанчева дівчина: Повість. Літопис.:,2005. - Українськаc.
Гордер Ю. У дзеркалі, у загадці: опов.. Літопис.:-,1998. - c.
Гордер Ю. Померанчева дівчина: Повість. Літопис.:-,2005. - c.
Горелов И., Енгалыцев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. М.:,240. - Російськаc.
Горелов И., Енгалыцев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. М.:-,. - 240c.
Горелов И., Енгалыцев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. М.:-,-. - c.
Горелов И. И Умеете ли вы общаться? / Горелов И. И др.. М.:,1991. - 143c.
Горинь М.О., Синишин О.С., Чопко Н.С. Корпоративне управління: Навч. посіб.. Львів.:ЛНУ,2012. - 644c.
Горицкая Н.Г. Новая финасовая отчотность: учеб. Пособ.. К.:,134. - Російськаc.
Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навч. -метод. посібник. К.:,204. - Українськаc.
Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навч. посіб.. К.:,284. - Українськаc.
Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навч. -метод. посібник. К.:-,-. - c.
Городня Т.А., Мойсеєнко І.П. Економічна та фінансова діагностика: навч. посіб.. Львів.:Магнолія-2006,2008. - 282c.
Городяненка В.Ч. Соціологія: Навч. Посіб.. Академія.:-,. - 384c.
Городяненка В.Ч. Соціологія: Навч. Посіб.. Академія.:1999,384. - Українськаc.
Гороть Є. Практична морфологія англійського дієслова. Ол. Друк.:,. - 331c.
Гороть Є. Практична морфологія англійського дієслова. Луцьк.:,331. - Українськаc.
Гороть Є. Практична морфологія англійського дієслова. Ол. Друк.:-,. - 331c.
Гороть Є. Практична морфологія англійського дієслова. Луцьк.:-,-. - c.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Вища шк..:-,. - 207c.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Вища шк..:1999,207. - Українськаc.
Горський В.С. Історія української філософії: Навч. Посіб.. Наук. думка.:-,. - 375c.
Горський В.С. Історія української філософії: Навч. Посіб.. Наук. думка.:2001,375. - Українськаc.
Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. Учебник. М.:Банки и биржи,1998. - 742c.
Горюнова Є.О. Євроінтеграція: Навч. посіб.. К.:Академвидав,2013. - 224c.
Горячов А., Шафрін Ю. Практикум по информационным технологиям. М.:ЛБЗ,1999. - 227c.
Гоці С. Урядування в об'єднаній Європі/ Пер. З італ.. К.:,286. - Українськаc.
Гоці С. Урядування в об'єднаній Європі/ Пер. З італ.. К.:-,-. - c.
Гоці С. Урядування в об'єднаній Європі/ Пер. З італ.. К.:К.І.С.,2003. - 286c.
Грінченко Б. Словарь Української мови Т. 1. Наук. Думка.:-,. - 449c.
Грінченко Б. Словарь Української мови Т. 1. Наук. Думка.:1996,449. - Українськаc.
Грінченко) Б. Словник української мови (Упор. Б. Грінченко). Наук. думка.:-,. - 449c.
Грінченко) Б. Словник української мови (Упор. Б. Грінченко). Наук. думка.:1996,449. - Українськаc.
Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. Львів.:,624. - Українськаc.
Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підр./ Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. БаК.:-,. - 624c.
Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. Львів.:-,-. - c.
Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підр./ Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. БаК.:2001,624. - Українськаc.
Гріфін Р. , Яцура В. Основи менеджменту: Підр./ Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. Львів.:БаК,2001. - 624c.
Гріфін Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підр. Львів.:,624. - Українськаc.
Гріфін Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підр. Львів.:-,-. - c.
Гріфін Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підр. Львів.:БаК,2001. - 624c.
Гріффін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підр.. БаК.:-,. - 624c.
Гріффін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підр.. БаК.:2001,624. - Українськаc.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. К.:,535. - Українськаc.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. К.:-,-. - c.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. К.:Знання,2004. - 535c.
Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К.:,223. - Українськаc.
Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч посіб.. К.:,800. - Українськаc.
Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,1998. - 223c.
Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі: навч. посіб.. К.:А.С.К.,2004. - 800c.
Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле: Практ. пособ.. К.:,1996. - 382c.
Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле: Практ. пособ.. К.:,1997. - 382c.
Грабова Н.Н. Бухгалтерский учёт в торговле. К.:,382. - Російськаc.
Грабова Н.Н., Добовский ВН. Бухгалтерский учет в призводственных и торговых предприятиях.. К.:,623. - Російськаc.
Грабова Н.Н., Добовский ВН. Бухгалтерский учет в призводственных и торговых предприятиях.. К.:-,-. - c.
Грабова Н.Н., Дубровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торго-вых предприятиях: Учеб.. К.:А.С.К.,2000. - 623c.
Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 256c.
Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: Навч. посіб.. ЦУЛ.:2009,256. - Українськаc.
Граймес Г. 10 минут на урок. К., М., СПб..:,1998. - 160c.
Грантковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практ.: Навч. посіб.. К.:,404. - Українськаc.
Грантковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практ.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Грачёв В. История экономических учений. .:,1998. - Українськаc.
Грачёв В. История экономических учений. .:-,1998. - c.
Гребельник О.П Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: опорний конспект лекцій/ Укл. О.П. Гребельник. К.:,164. - Українськаc.
Гребельник О.П Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: опорний конспект лекцій/ Укл. О.П. Гребельник. К.:-,-. - c.
Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: опорний конспект лекцій/ Укл. О.П. Гребельник. К.:,164. - Українськаc.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. ЦУЛ.:,2004. - Українськаc.
Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. Вид./Укл. О.П. Гребельник.. КНТЕУ.:,2007. - Українськаc.
Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: опорний конспект лекцій/ Укл. О.П. Гребельник. К.:-,-. - c.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. Вид./Укл. О.П. Гребельник.. КНТЕУ.:-,2007. - c.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. К.:ЦУЛ,2004. - 384c.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручни. - 4-е вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2013. - 452c.
Гребельник О.П. Митна справа: Підручник - 4-те вид., оновл. та доп.. К.:ЦУЛ,2014. - 472c.
Гребельноик О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. К.:,384. - Українськаc.
Гребельноик О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. К.:-,-. - c.
Грейсон Д., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века/ Пер. с англ.. М.:,. - Російськаc.
Грейсон Д., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века/ Пер. с англ.. М.:-,-. - c.
Грещака М.Г. Управління витратами: Навч. посіб./ За заг. ред. М.Г. Грещака. КНЕУ.:-,. - 264c.
Грещака М.Г. Управління витратами: Навч. посіб./ За заг. ред. М.Г. Грещака. КНЕУ.:2008,264. - Українськаc.
Грещака М.Г. Управління витратами: Навч. посіб./ За заг. ред. М.Г. Грещака. К.:КНЕУ,2008. - 264c.
Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях та схемах: Навч. посібник. Львів.:,224. - Українськаc.
Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях та схемах: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 224c.
Грибельник О.Л Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. ЦНЛ.:,2004. - Українськаc.
Грибельник О.Л Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. ЦНЛ.:-,2004. - c.
Григурко І.О., Брендуля М.Ф., Доценко С.М. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах: Навч. посіб.. Львів.:,232. - Українськаc.
Григурко І.О., Брендуля М.Ф., Доценко С.М. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций.. К.:,160. - Російськаc.
Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций.. К.:-,-. - c.
Гринберг А.С., Король И.А. Информацыонный менеджмент: учеб. пособ.. М.:,415. - Російськаc.
Гринберг А.С., Король И.А. Информацыонный менеджмент: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Гринберг А.С., Король И.А. Информацыонный менеджмент: учеб. пособ.. М.:УНИТИ-ДАНА,2003. - 415c.
Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ.. МАУП.:,2001. - Російськаc.
Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ.. МАУП.:-,. - 152c.
Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ.. МАУП.:-,2001. - c.
Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ.. МАУП.:2001,152. - Російськаc.
Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М.:,672. - Російськаc.
Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М.:-,-. - c.
Гринько И.С. Внешнеторговые сделки/ Сост. И.С. Гринько. Реал.:,1994. - Російськаc.
Гринько И.С. Внешнеторговые сделки (Сост. Гринько И.С.). Сумы.:,464. - Російськаc.
Гринько И.С. Внешнеторговые сделки (Сост. Гринько И.С.). Сумы.:-,-. - c.
Гринько И.С. Внешнеторговые сделки/ Сост. И.С. Гринько. Реал.:-,1994. - c.
Гриньова В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємстві: Монографія. ІНЖЕК.:,2005. - Українськаc.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,424. - Українськаc.
Гриньова В.М., Салуч М.М. Організація виробництва: Підручник. К.:,582. - Українськаc.
Гриньова В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємстві: Монографія. ІНЖЕК.:-,. - 200c.
Гриньова В.М., Салуч М.М. Організація виробництва: Підручник. К.:-,-. - c.
Гриньова В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємстві: Монографія. ІНЖЕК.:-,2005. - c.
Гриньова В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємстві: Монографія. ІНЖЕК.:2005,200. - Українськаc.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:Знання –Прес,2004. - 424c.
Грит Р. 48 законов власти/ Пер. с англ.. М.:РИПОЛ классик,2010. - 768c.
Гродзинського М.Д., Стеценка М.Ц. Заповідна справа в Україні: Навч. посіб.. К.:Географіка,2003. - 306c.
Громкова М.В. Организацыонное повидение: учеб. пособ.. М.:,207. - Російськаc.
Громкова М.В. Организацыонное повидение: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Громкова М.Т. Организационное поведение. М.:ЮНИТИ,1999. - 207c.
Громова Н.М. Внешнеторговый контракт. Юристь.:,2000. - Російськаc.
Громова Н.М. Внешнеторговый контракт. Юристь.:-,2000. - c.
Громова Н.М. Внешнеторговый контракт: Учеб. пособие.. М.:Юристь,2000. - 141c.
Гром’як Р.Т. Літературознавчий словник-довідник. Академія.:-,. - 725c.
Гром’як Р.Т. Літературознавчий словник-довідник. Академія.:1997,725. - Українськаc.
Гропеллі А., Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.). К.:,383. - Українськаc.
Гропеллі А., Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.). К.:,883. - Українськаc.
Гропеллі А., Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.). К.:-,-. - c.
Гропеллі А., Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.). К.:Основи,1993. - 883c.
Грузинова В.П. Экономика предприятия. М.:Биржи и банки, ЮНИТИ,1998. - 534c.
Грушевський М. Ілюстрована історія України: Нове допов. видання.: Підр.. БАО.:,2003. - Українськаc.
Грушевський М. Ілюстрована історія України: Нове допов. видання.: Підр.. БАО.:-,2003. - c.
Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. Творів. Либідь.:,1994. - Українськаc.
Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. Творів. К.:,736. - Українськаc.
Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. Творів. К.:-,-. - c.
Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. Творів. Либідь.:-,1994. - c.
Грынев В.Б., Гугель А.С. Потерянное десятилетие - контуры новейшей политической и экономической истории Украины. К.:,432. - Українськаc.
Грынев В.Б., Гугель А.С. Потерянное десятилетие - контуры новейшей политической и экономической истории Украины. К.:-,-. - c.
Губская Е.К., Дорофеева О.Н. Стенография. Комп’ютерная машинопись. Ростов на Дону.:Фенікс,2000. - 192c.
Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.. Наук. Думка.:,1998. - Українськаc.
Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.. Наук. Думка.:-,1998. - c.
Гудінг Д., Леннокс Д. Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце в світі.. К.:,416. - Українськаc.
Гудінг Д., Леннокс Д. Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце в світі.. К.:-,. - 416c.
Гужва Т. Английские разговорные темы. ТАНДЕМ.:,. - 192c.
Гужва Т. Английские разговорные темы. К.:,192. - Англійськаc.
Гужва Т. Английский язык: Разговорные темы: Для абитур., слушателей курсов, студ.. К.:,352. - Англійськаc.
Гужва Т. Английский язык: Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике: Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов Т. 1. К.:,368. - Англійськаc.
Гужва Т. Английский язык: Разговорные темы. К.:,376. - Англійськаc.
Гужва Т. Английский язык: Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике: Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов Т. 2. К.:,416. - Англійськаc.
Гужва Т. Английские разговорные темы. ТАНДЕМ.:-,. - 192c.
Гужва Т. Английские разговорные темы. К.:-,-. - c.
Гузеева К.А. Справочник по грамматике английского языка. СОЮЗ.:,. - 288c.
Гузеева К.А. Справочник по грамматике английского языка. СПб.:,288. - Російськаc.
Гузеева К.А., Костыгина С.И. Инфинитив: Грамматика английского языка. СПб.:,320. - Російськаc.
Гузеева К.А. Справочник по грамматике английского языка. СОЮЗ.:-,. - 288c.
Гузеева К.А. Справочник по грамматике английского языка. СПб.:-,-. - c.
Гулак М. Історія України. Твори. ВІЕМ.:,2007. - Українськаc.
Гулак М. Історія України. Твори. ВІЕМ.:-,2007. - c.
Гуринович В.В. Деловая переписка на английском языке. Харвест.:,2004. - Російськаc.
Гуринович В.В. Деловая переписка на английском языке. Харвест.:-,2004. - c.
Гуринович В.В. Деловая переписка на английском языке: Учеб.-справ. пособие.. М.:Харвест,2004. - 256c.
Гусєв В.І. Історія України: Навч. посіб.. Вища шк..:,2003. - Українськаc.
Гусєв В.І. Історія України: Навч. посіб.. Вища шк..:-,2003. - c.
Гусєв В.І. Західна філософія нового часу: XVII ст... К.:Либідь,2000. - 368c.
Гусак Т.М. Modern English Grammar. ІНКОС.:,. - 308c.
Гусак Т.М. Modern English Grammar. К.:,308. - Англійськаc.
Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice: Кн. для вчителя. К.:,96. - Англійськаc.
Гусак Т.М. Modern English Grammar. ІНКОС.:-,. - 308c.
Гусак Т.М. Modern English Grammar. К.:-,-. - c.
Гутерман Н.Г., Полонской Н.К. Я буду ждать: Кн. для чтения. Просвещение.:,. - 173c.
Гутерман Н.Г., Полонской Н.К. Я буду ждать: Кн. для чтения. Львів.:,173. - Англійськаc.
Гутерман Н.Г., Полонской Н.К. Я буду ждать: Кн. для чтения. Просвещение.:-,. - 173c.
Гутерман Н.Г., Полонской Н.К. Я буду ждать: Кн. для чтения. Львів.:-,-. - c.
Гырняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практ.: Навч. Посіб. К.:,336. - Українськаc.
Гырняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практ.: Навч. Посіб. К.:-,-. - c.
Гырняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практ.: Навч. Посіб. К.:Магнолія-клас,2003. - 336c.