Вибірка за літерою : 'Д'
[Кількість знайдених записів в базі: 306]

Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:,516. - Українськаc.
Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб.. Алерта, КНТ.:-,. - 516c.
Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб.. Алерта, КНТ.:2007,516. - Українськаc.
Дідковська Л.Г., Гордієнко Н.Л. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:Алерта,2007. - 516c.
Дідух Я.П. Популярна екологія. К.:Фітосоціоцентр,1998. - 191c.
Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. К.:,245. - Українськаc.
Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб.. К.:,395. - Українськаc.
Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб.. К.:Знання,2010. - 395c.
Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 245c.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб.. К.:,. - Українськаc.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб.. К.:,363. - Українськаc.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб.. К.:Знання,2002. - 363c.
Дадлей К. Microsoft Internet. Спб.:,1998. - 256c.
Дадлей К. Microsoft Word 97. Спб.:,1999. - 384c.
Дадлей Кр., Кокс Дж. Microsoft Windows 97. СПб.:,224. - Російськаc.
Дадлей Кр., Кокс Дж. Microsoft Windows 98. СПб.:,320. - Російськаc.
Дадлей Кр., Кокс Дж. Microsoft Windows 97. СПб.:-,-. - c.
Дайновский Ю.А. 505 приёмов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама: Учеб. пособ.. К.:,272. - Російськаc.
Дайновский Ю.А. 505 приёмов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми: навч. посіб.. К.:,112. - Українськаc.
Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дал Р. Моя любовь, моя голубка. Цитадель.:,. - 208c.
Дал Р. Моя любовь, моя голубка. М.:,208. - Англійськаc.
Дал Р. Моя любовь, моя голубка. Цитадель.:-,. - 208c.
Дал Р. Моя любовь, моя голубка. М.:-,-. - c.
Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Периодика.:,1993. - Російськаc.
Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Ярославль.:,222. - Російськаc.
Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Периодика.:-,1993. - c.
Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Ярославль.:Периодика,1993. - 222c.
Данілов О.Д. Інвестування: Навч. посіб.. Компьютер-прес.:,2001. - Українськаc.
Данілов О.Д. Інвестування: Навч. посіб.. Компьютер-прес.:-,2001. - c.
Данилова З.В. Практичний курс ділової англійської мови.. Львів.:,1998. - 151c.
Данилова З.В. Основи управління керівництва. Астон.:,1999. - Українськаc.
Данилова З.В. Ділове спілкування. Ділове листування: Навч. посібник.. Тернопіль.:,2000. - 135c.
Данилова З.В. Практичний курс ділової англійської мови. .:-,1998. - c.
Данилова З.В. Основи управління керівництва. Астон.:-,1999. - c.
Данилова З.В. Ділове спілкування. Ділове листування. .:-,2000. - c.
Данилова З.В., Князевська І.Б. Ділова англійська мова. Основи маркетингу: Навч. посібник.. Тернопіль.:Астон,1998. - 135c.
Данилова З.В., Князевська І.Б. Ділова англійська мова. Основи бухгалтерського обліку. Фінанси.. Тернопіль.:Астон,1999. - 104c.
Данилова З.В. Комерційне право: Ділова англійська мова: Навч. посібник.. Львів.:Львів,2000. - 128c.
Данилова З.В., Турчин Л.В. Основи менеджменту: Ділова англійська мова: Навч. посібник.. Тернопіль.:Тернопіль,2000. - 224c.
Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета: Учебное пособие. К.:Кондор,2004. - 234c.
Данилюк В.О. Вірити занадто боляче... Волинь: Хроніка подій. 1939-1944:. ІНІЦІАЛ.:-,. - 224c.
Данилюк В.О. Вірити занадто боляче... Волинь: Хроніка подій. 1939-1944:. ІНІЦІАЛ.:1995,224. - Українськаc.
Данилюк М.О. Планування і контроль на підприємстві: Навч. посіб./ За ред. М.О. Данилюка. Львів.:,531. - Українськаc.
Данилюк М.О. Планування і контроль на підприємстві: Навч. посіб./ За ред. М.О. Данилюка. Львів.:-,-. - c.
Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині. Луцьк.:Надстир'я,1997. - 103c.
Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі: Навч. посіб.. К.:,269. - Українськаc.
Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі: Навч. посіб.. К.:Лібра,1999. - 269c.
Данюк В.М. Організація праці менедера: Навч. посіб.. К.:,276. - Українськаc.
Данюк В.М. Організація праці менедера: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2006. - 276c.
Дарлінг П. Українсько-англійський словник бізнесових термінів. .:,. - 218c.
Дарлінг П. Українсько-англійський словник бізнесових термінів. Саскачеван.:,218. - Українськаc.
Дарлінг П. Українсько-англійський словник бізнесових термінів. .:-,. - 218c.
Дарлінг П. Українсько-англійський словник бізнесових термінів. Саскачеван.:-,-. - c.
Дарлінг П., Кларк М. Українсько-англійський словник бізнесових термінів. .:1992,218. - Українськаc.
Дарлінг П.М. Українсько-англійський словник бізнесових термінів. .:,1992. - Українськаc.
Дарлінг П.М. Українсько-англійський словник бізнесових термінів. .:-,1992. - c.
Дарманська Г.О., Рижа Т.В. Облік розрахунків з оплати праці: навч. посіб.. К.:,336. - Українськаc.
Дарманська Г.О., Рижа Т.В. Облік розрахунків з оплати праці: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Датюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:,276. - Українськаc.
Датюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дафт Р.Л. Менеджмент: Учеб. – 2-е изд.: Пер. с англ.. СПб.:,832. - Російськаc.
Дафт Р.Л. Менеджмент: Учеб. – 2-е изд.: Пер. с англ.. СПб.:-,-. - c.
Дафт Р.Л. Менеджмент: Учеб. – 2-е изд.: Пер. с англ.. СПб.:Питер,2001. - 832c.
Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. К.:,160. - Українськаc.
Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:,216. - Українськаc.
Дахно І.І. Міжнародне приватне право. авч. Посіб.. К.:,307. - Українськаc.
Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент: Навч. посіб./ За ред. І.І. Дахна. К.:ЦУЛ,2012. - 568c.
Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности (Словарь Ивана Дахно). ВИРА-Р.:,1997. - Англійськаc.
Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности (Словарь Ивана Дахно). ВИРА-Р.:-,1997. - c.
Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір від укладення до виконання. К.:,. - Українськаc.
Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір від укладення до виконання. К.:-,-. - c.
Дворецька Г.В. Соціологія. Навч. посібник. КНЕУ.:-,. - 338c.
Дворецька Г.В. Соціологія. Навч. посібник. КНЕУ.:1999,338. - Українськаc.
Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч. Посіб.. КНЕУ.:2001,244. - Українськаc.
Дворецька Г.В. Соціологія. Навч. посібник. КНЕУ.:2002,472. - Українськаc.
Дворжецька М.П. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. Нова кн..:,. - 208c.
Дворжецька М.П. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. Вінниця.:,208. - Українськаc.
Дворжецька М.П. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. Нова кн..:-,. - 208c.
Дворжецька М.П. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. Вінниця.:-,-. - c.
Дворжецька М.П., Макухіна Т.В. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. Нова кн..:2005,208. - Англійськаc.
Дейт К. Введение в системы баз данных. М.:Діалектика,1997. - 496c.
Дембицкая Е.Т. Мы повторяем устные темы. Мн..:,64. - Німецькаc.
Дембицкая Е.Т. Мы повторяем устные темы. Мн..:-,-. - c.
Дембицкая Е.Т. Мы повторяем устные темы. Мн..:Галакенас,1997. - 64c.
Демський М. Українські фраземи й особливості їх творення. Просвіта.:-,. - 62c.
Демський М. Українські фраземи й особливості їх творення. Просвіта.:1994,62. - Українськаc.
Денисенко С.Н. Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови. Вінниця.:,288. - Українськаc.
Денисенко С.Н. Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови. Вінниця.:-,-. - c.
Денисенко С.Н. Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови. Вінниця.:Нова кн.,2005. - 288c.
Денисова Т., Сиваченко Г. Зарубіжна література ХХ ст.. Генеза.:,2000. - Українськаc.
Денисова Т., Сиваченко Г. Зарубіжна література ХХ ст.. Генеза.:-,2000. - c.
Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит. Тернопіль.:,. - Українськаc.
Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит. Тернопіль.:,86. - Українськаc.
Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит. Тернопіль.:-,-. - c.
Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит. Тернопіль.:Джура,2002. - 86c.
Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. К.:Фітосоціоцентр,1998. - 196c.
Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. К.:,542. - Українськаc.
Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. К.:-,-. - c.
Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: технологія прийняття рішень / Пер. з англ.: Навч. посіб.. Наук. думка.:-,. - 242c.
Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: технологія прийняття рішень / Пер. з англ.: Навч. посіб.. Наук. думка.:2001,242. - Українськаc.
Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей: Пер. с англ.. Вильямс.:-,. - 368c.
Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей: Пер. с англ.. Вильямс.:2003,368. - Російськаc.
Джером К. Трое в лодке (не считая собаки): Кн. для чтения. КАРО.:,. - 256c.
Джером К. Трое в лодке (не считая собаки): Кн. для чтения. СПб.:,256. - Англійськаc.
Джером К. Трое в лодке (не считая собаки): Кн. для чтения. КАРО.:-,. - 256c.
Джером К. Трое в лодке (не считая собаки): Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Джигард Д. Виртуоз торговли / Пер. с англ.: Учеб. пособ.. Мн.:,400. - Російськаc.
Джигард Д. Виртуоз торговли / Пер. с англ.: Учеб. пособ.. Мн.:Парадокс,1997. - 400c.
Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Львів.:Афіша,2000. - 254c.
Джигирей В.С. Екологія та охорона навколи-шнього середовища: Навч. посіб.. К.:Знання,2000. - 203c.
Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособ. – 2-е изд.: Перевод с англ.. М.:,688. - Російськаc.
Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособ. – 2-е изд.: Перевод с англ.. М.:-,-. - c.
Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособ. – 2-е изд.: Перевод с англ.. М.:Вильямс,2000. - 688c.
Джога Р.Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах і оргаіизаціях: Навч посіб... К.:,328. - Українськаc.
Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник/ За ред. Р.Т. Джоги. К.:,483. - Українськаc.
Джога Р.Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах і оргаіизаціях: Навч посіб... К.:-,-. - c.
Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 250c.
Джойс Д., Шоу Б. Маленькие комедии нравов. СОЮЗ.:,. - 128c.
Джойс Д., Шоу Б. Маленькие комедии нравов. СПб.:,128. - Англійськаc.
Джойс Д., Шоу Б. Маленькие комедии нравов. СОЮЗ.:-,. - 128c.
Джойс Д., Шоу Б. Маленькие комедии нравов. СПб.:-,-. - c.
Джон Эд, Саттон Дэрик Библия пользователя Microsoft Office 97.. М.:Діалектика,1997. - 500c.
Джон Эд., Саттон Д. Библия пользователя Microsoft Office 97. М.:,500. - Російськаc.
Джон Эд., Саттон Д. Библия пользователя Microsoft Office 97.. Диалектика.:-,. - 500c.
Джон Эд., Саттон Д. Библия пользователя Microsoft Office 97. М.:-,-. - c.
Джон Эд., Саттон Д. Библия пользователя Microsoft Office 97.. Диалектика.:1997,500. - Російськаc.
Дзежговська І. Навчання вчителів. Львів.:,172. - Українськаc.
Дзежговська І. Навчання вчителів. Львів.:-,-. - c.
Дзери О.В., Кузнецова Н.С. Цивільне право України: Підр. : У 2-х кн. / За ред.Дзери О.В., Кузнецової Н.С.. К.:,640. - Українськаc.
Дзери О.В., Кузнецова Н.С. Цивільне право України: Підр. : У 2-х кн. / За ред.Дзери О.В., Кузнецової Н.С.. К.:-,-. - c.
Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіший подій. Арт-Ек.:,1998. - Українськаc.
Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіший подій. Арт-Ек.:-,1998. - c.
Дзюбика І. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях (за ред. Дзюбика І.). К.:,160. - Українськаc.
Дзюбика І. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях (за ред. Дзюбика І.). К.:-,-. - c.
Диденко Н.И. Основы международного маркетинга: Уч. пособ.. СПб.:,182. - Російськаc.
Диденко Н.И. Основы международного маркетинга: Уч. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Диденко Н.И. Основы международного маркетинга: Уч. пособ.. СПб.:Политехника,2000. - 182c.
Дик С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов: Практ. пособ. / Пер. с англ.. М.:,384. - Російськаc.
Дик С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов: Практ. пособ. / Пер. с англ.. М.:Вече, Персей, Аст,1995. - 384c.
Дик С., Сесмен Л. 200 советов бизнесмену: Пр. пособ. / Пер. с англ. СПб.:Питер-Пресс,1997. - 384c.
Диккенс Ч. Дэвид Копперфилд. Айрис-пресс.:,. - 288c.
Диккенс Ч. Дэвид Копперфилд. М.:,288. - Англійськаc.
Диккенс Ч. Дэвид Копперфилд. Айрис-пресс.:-,. - 288c.
Диккенс Ч. Дэвид Копперфилд. М.:-,-. - c.
Дмитерко Є.С. Фінансове право України: практ.. К.:,216. - Українськаc.
Дмитерко Є.С. Фінансове право України: практ.. К.:-,-. - c.
Дмитерко Е.С. Фінансове право України: Практикум. К.:,216. - Українськаc.
Дмитрієв О.В., Степенко Г.В. Словник: німецько-укр., укр.-нім. ІРПІНЬ.:,1999. - Німецькаc.
Дмитрієв О.В., Степенко Г.В. Словник: німецько-український, українсько-німецький: Посібник для заг.-осв. шк. та вищих навч. закл.. К.:,720. - Українськаc.
Дмитрієв О.В., Степенко Г.В. Словник: німецько-український, українсько-німецький: Посібник для заг.-осв. шк. та вищих навч. закл.. К.:-,-. - c.
Дмитрієв О.В., Степенко Г.В. Словник: німецько-укр., укр.-нім. ІРПІНЬ.:-,1999. - c.
Дмитрієв О.В., Степенко Г.В. Словник: німецько-український, українсько-німецький: Посібник для заг.-осв. шк. та вищих навч. закл.. К.:Ірпінь: Втор ''Перун'',1999. - 720c.
Дмитренко А.І Економічне право України: Підр.. К.:,352. - Українськаc.
Дмитренко А.І Економічне право України: Підр.. К.:-,-. - c.
Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Учеб. пособ.. К.:,248. - Російськаc.
Дмитренко Г.А., Дорошенко Е.А. Оценка уровня культуры персонала: Учеб. – практ. пособ.. К.:,88. - Російськаc.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учеб. пособ.. МАУП.:-,. - 174c.
Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: Целевое управление персоналом организации: Учеб. пособ.. МАУП.:1998,188. - Російськаc.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учеб. пособ.. МАУП.:1999,174. - Російськаc.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: Целевое управление персоналом организации: Учеб. пособ.. МАУП.:2002,192. - Російськаc.
Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Учеб. пособ.. МАУП.:2002,248. - Російськаc.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: Целевое управление персоналом организации: Учеб. пособ.. К.:МАУП,1998. - 188c.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учеб. пособ.. К.:МАУП,1999. - 174c.
Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: Целевое управление персоналом организации: Учеб. пособ.. К.:МАУП,2002. - 192c.
Добозі І. Без влади. Дніпро.:,1982. - Українськаc.
Добозі І. Без влади. Дніпро.:-,1982. - c.
Довгань Л.Є. Праця керівника або практичний менеджмент: Навч. посіб.. К.:Екс Об,2002. - 384c.
Довгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємстві: Консп. лекцій. К.:,72. - Українськаc.
Довгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємстві: Консп. лекцій. К.:-,-. - c.
Довгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Консп. лекц.. К.:МАУП,2000. - 72c.
Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. СПб.:,1072. - Російськаc.
Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. Спб.:,2000. - 1072c.
Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. Питер.:-,. - 1072c.
Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. СПб.:-,-. - c.
Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. Питер.:2000,1072. - Російськаc.
Дойль А. Конан Белый отряд: Кн. для чтения. Химера.:,. - 544c.
Дойль А. Конан „Этюд в багровых тонах” и др. приключения Шерлока Холмса. СПб.:,192. - Англійськаc.
Дойль А. Конан Белый отряд: Кн. для чтения. СПб.:,544. - Англійськаc.
Дойль А. Конан Белый отряд: Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ.: Учеб.. Питер.:-,. - 560c.
Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ.: Учеб.. Питер.:1999,560. - Російськаc.
Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ.: Учеб.. СПб.:Питер,1999. - 560c.
Доки М. Фирма в японской экономике. СПб.:,431. - Російськаc.
Доки М. Фирма в японской экономике. СПб.:-,-. - c.
Докштейн С. Я. Практический курс перевода научно-технической литературы (англ. язык). М.:,446. - Російськаc.
Докштейн С. Я. Практический курс перевода научно-технической литературы (англ. язык). М.:-,-. - c.
Долан Э.Дж., Домненко Б. Economics: Англо-русский словарь-справочник. Лазурь.:,. - 542c.
Долан Э.Дж. Economics: Англо-русский словарь-справочник. Лазурь.:,1994. - Англійськаc.
Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономика: Учеб.. СПб.:,448. - Російськаc.
Долан Э.Дж., Домненко Б. Economics: Англо-русский словарь-справочник. М.:,542. - Англійськаc.
Долан Э.Дж., Домненко Б. Economics: Англо-русский словарь-справочник. Лазурь.:-,. - 542c.
Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономика: Учеб.. СПб.:-,-. - c.
Долан Э.Дж. Economics: Англо-русский словарь-справочник. Лазурь.:-,1994. - c.
Доля В. Т. Економический анализ: теория и практические методики: Учеб. пособ.. Кондор.:-,. - 208c.
Доля В. Т. Економический анализ: теория и практические методики: Учеб. пособ.. Кондор.:2003,208. - Російськаc.
Доля В.Т. Єкономический анализ: теория ы приктические методики: Учеб. пособ.. Кондор.:-,. - 208c.
Доля В.Т. Єкономический анализ: теория ы приктические методики: Учеб. пособ.. Кондор.:2003,208. - Російськаc.
Доміно З. Блукаючі вогні. Дніпро.:,1980. - Українськаc.
Доміно З. Блукаючі вогні. Дніпро.:-,1980. - c.
Дональд М. Навч. посіб. з основ маркетингу / За ред. Магалецького Г.В.. К.:,170. - Українськаc.
Дональд М. Маркетинг: основи теорії та практ.: Навч. посіб. – 2-е вид., доп. і випр. / За ред. В.В. Липчука.. Львів.:,288. - Українськаc.
Дональд М. Маркетинг / Упор. і вступ. ст. А.І. Кредисова: Навч. посіб.. К.:,399. - Українськаc.
Дональд М. Маркетинг: Кн. для препод. к уч. ”Маркетинг”: 1-е изд.. К.:,401. - Російськаc.
Дональд М. Маркетинг: Кн. для препод. к уч. ”Маркетинг”: 1-е изд.. К.:-,-. - c.
Дональд М. Маркетинг: Кн. для препод. к уч. ”Маркетинг”: 1-е изд.. К.:Консорциум,2003. - 401c.
Дональд М. Маркетинг: основи теорії та практ.: Навч. посіб. – 2-е вид., доп. і випр. / За ред. В.В. Липчука.. Львів.:Новий світ,2000. - 288c.
Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность : Конфликт, гармония.. К.:,1999. - 175c.
Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посібник.. КНТЕУ.:,2008. - Українськаc.
Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посібник.. К.:,307. - Українськаc.
Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посібник.. К.:-,-. - c.
Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посібник.. КНТЕУ.:-,2008. - c.
Дончик В.Г.  Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. Кн. 1. Либідь.:-,. - 464c.
Дончик В.Г.  Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. Кн. 1. Либідь.:1998,464. - Українськаc.
Дончик В.Г.  Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. Кн. 2. Либідь.:1998,465. - Українськаc.
Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. Пер. з англ.. К.:Основа,1996. - 814c.
Дороговцев А.Я. Математический анализ: Учеб. Ч. 1-2. К.:Либідь,1994. - c.
Дорогоцев А.Я. Математический анализ.1-2 Ч.. К.:Либідь,1994. - c.
Дорогунцов С.І. Оптимізація природокористування: в 5т. Том 1 - природні ресурси: еколого-економічна оцінка: навч. посіб.. К.:Кондор,2004. - 291c.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.. К.:,402. - Українськаc.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.. К.:-,-. - c.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.. К.:Знання,2001. - 402c.
Дорошенко Д. Історія України. Освіта.:,1993. - Українськаc.
Дорошенко Д. Історія України. Освіта.:-,1993. - c.
Драгункин А. Золотые таблицы и формулы английского языка. СОЮЗ.:,. - 192c.
Драгункин А. Золотые таблицы и формулы английского языка. СПб.:,192. - Російськаc.
Драгункин А. Золотые таблицы и формулы английского языка. СОЮЗ.:-,. - 192c.
Драгункин А. Золотые таблицы и формулы английского языка. СПб.:-,-. - c.
Драйер , Шмит Совершенствуем знание немецкого языка: Учеб. Пособие. К.:,336. - Російськаc.
Драйер , Шмит Совершенствуем знание немецкого языка: Учеб. Пособие. К.:-,-. - c.
Драйер , Шмит Совершенствуем знание немецкого языка: Учеб. Пособие. К.:Методика,2000. - 336c.
Драма Г.В. Учебний курс по культурологии. Многоуровнее уч. Пособие / под ред. Г.В. Драма. Ростов-на-Дону.:,576. - Російськаc.
Драма Г.В. Учебний курс по культурологии. Многоуровнее уч. Пособие / под ред. Г.В. Драма. Ростов-на-Дону.:-,-. - c.
Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. Кондор.:,2007. - Українськаc.
Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. Кондор.:-,2007. - c.
Драча Г.В. Культурология в вопросах и ответах (Под ред. Драча Г.В.). Ростов-на-Дону.:,472. - Російськаc.
Драча Г.В. Культурология в вопросах и ответах (Под ред. Драча Г.В.). Ростов-на-Дону.:-,-. - c.
Дробозіна Л.О., Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Навч. посібник. Рівне.:,352. - Українськаc.
Дробозіна Л.О. Грошовий обіг. Кредит: Навч. Посіб.. Рівне.:Вертекс,2001. - 352c.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2002. - Українськаc.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2002. - 172c.
Дротянко Л.Г., Матюхіної О.А. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:,152. - Українськаc.
Дротянко Л.Г., Матюхіної О.А. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:-,. - 152c.
Друкер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ.: Учеб. пособ.. М.:,272. - Російськаc.
Друкер Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.: Учеб пособ.. М.:,398. - Російськаc.
Друкер Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.: Учеб пособ.. М.:-,-. - c.
Друкер Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.: Учеб пособ.. М.:Вильямс,2000. - 398c.
Дубій О. 12 років з 1С: Бухгалтерія: Порадник користувача. Львів.:,2001. - 216c.
Дубій О. 12 років з 1С: Бухгалтерія: Порадник користувача. .:-,2001. - c.
Дубінін О.А. Фінансовий та управлінський облік. Універсум.:-,. - 0c.
Дубінін О.А. Фінансовий та управлінський облік. Універсум.:1997,. - Українськаc.
Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Митна справа: підручник. К.:,320. - Українськаc.
Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Митна справа: підручник. К.:-,-. - c.
Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Нова кн..:-,. - 224c.
Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Нова кн..:2005,224. - Українськаc.
Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Вінниця.:Нова кн.,2005. - 224c.
Дубовик В.П, Юрик І.І. Вища математика: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,2001. - 648c.
Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,2001. - 648c.
Дубровин М.И. Русские и английские идиомы. ИЛБИ.:,. - 224c.
Дубровин М.И. Русские и английские идиомы. М.:,224. - Російськаc.
Дубровин М.И. Русские и английские идиомы. ИЛБИ.:-,. - 224c.
Дубровин М.И. Русские и английские идиомы. М.:-,-. - c.
Дубровська Г.М., Ткаченко А.П. Системи сучасних технологій: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:,352. - Українськаc.
Дубровська Г.М., Ткаченко А.П. Системи сучасних технологій: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:-,. - 352c.
Дубровська Г.М., Ткаченко А.П. Системи сучасних технологій. – 2-е вид., перероб. і доп.: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 351c.
Дудик П.С. Стилістика української мови. К.:,368. - Українськаc.
Дудик П.С. Стилістика української мови. Академія.:-,. - 368c.
Дудик П.С. Стилістика української мови. К.:-,-. - c.
Дудик П.С. Стилістика української мови. Академія.:2005,368. - Українськаc.
Дудик П.С. Стилістика української мови. К.:Академія,2005. - 368c.
Дудорова Э.С. A Practical Course of Conversational English. СПб.:,344. - Англійськаc.
Дудорова Э.С. A Practical Course of Conversational English. СПб.:-,-. - c.
Дунай М.М. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу. Навч. посіб.. Тернопіль:.:,222. - Українськаc.
Дунай М.М. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу. Навч. посіб.. Тернопіль:.:-,-. - c.
Дупай М.М. Облік і аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин: Навч. посіб.. Тернопіль.:,200. - Українськаc.
Дупай М.М. Облік і аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин: Навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Дупай М.М. Облік і аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин: Навч. посіб.. Тернопіль.:Астон,2003. - 200c.
Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посіб.. К.:,456. - Українськаc.
Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дьомін О. Президент України та державна регіональна і меніципальна політика: Збірник матеріалів і документів. К.:,236. - Українськаc.
Дьомін О. Президент України та державна регіональна і меніципальна політика: Збірник матеріалів і документів. К.:-,. - 236c.
Дьомін О. Президент України та державна регіональна і муніципальна політика: Збірник матеріалів і документів. К.:Логос,2002. - 236c.
Дюженкова Д.І. Вища математика. Приклади і задачі: Посіб.. К.:Академія,2002. - 622c.
Дюженкова Л.І. Вища математика. Приклади і задачі: Посіб.. К.:Академія,2002. - 622c.
Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. Спб.:Братство,1994. - 364c.
Дюканова Н.М. Поездка в Англию: Курс разговорного англ. яз.. Лист.:,. - 352c.
Дюканова Н.М. Поездка в Англию: Курс разговорного англ. яз.. М.:,352. - Англійськаc.
Дюканова Н.М. Поездка в Англию: Курс разговорного англ. яз.. Лист.:-,. - 352c.
Дюканова Н.М. Поездка в Англию: Курс разговорного англ. яз.. М.:-,-. - c.
Дюморье Д. Ребекка. – Rebecca. Айрис-пресс.:,. - 288c.
Дюморье Д. Ребекка. – Rebecca. М.:,288. - Англійськаc.
Дюморье Д. Ребекка. – Rebecca. Айрис-пресс.:-,. - 288c.
Дюморье Д. Ребекка. – Rebecca. М.:-,-. - c.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами: Практ. пособ.. Экономика.:,2003. - Російськаc.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. М.:,315. - Українськаc.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. М.:-,-. - c.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами: Практ. пособ.. Экономика.:-,2003. - c.