Вибірка за літерою : 'Ж'
[Кількість знайдених записів в базі: 58]

Жданова Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. Рус.яз..:,. - 1022c.
Жданова Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. М.:,1022. - Російськаc.
Жданова Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. Рус.яз..:,1998. - Російськаc.
Жданова Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. Рус.яз..:-,. - 1022c.
Жданова Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. М.:-,-. - c.
Жданова Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. Рус.яз..:-,1998. - c.
Жданова И.Ф. Англо-русский словарь по экономике и праву. Около 40 т. терминов. Руссо.:,. - 624c.
Жданова И.Ф., Вартумян Э.Л. Англо-русский экономический словарь. Рус.яз..:,1998. - Російськаc.
Жданова И.Ф. Русско-английский экономический словарь. Рус.яз..:,1999. - Російськаc.
Жданова И.Ф. Англо-русский словарь по экономике и праву. Около 40 т. Терминов. РУССО.:,2004. - Англійськаc.
Жданова И.Ф. Англо-русский словарь по экономике и праву. Около 40 т. терминов. М.:,624. - Англійськаc.
Жданова И.Ф. Русско-английский экономический словарь.. М.:,880. - Російськаc.
Жданова И.Ф. Англо-русский словарь по экономике и праву. Около 40 т. терминов. Руссо.:-,. - 624c.
Жданова И.Ф. Англо-русский словарь по экономике и праву. Около 40 т. терминов. М.:-,-. - c.
Жданова И.Ф., Вартумян Э.Л. Англо-русский экономический словарь. Рус.яз..:-,1998. - c.
Жданова И.Ф. Русско-английский экономический словарь. Рус.яз..:-,1999. - c.
Жданова И.Ф. Англо-русский словарь по экономике и праву. Около 40 т. Терминов. РУССО.:-,2004. - c.
Желібо Є. П., Овраменко М.А., Буслик В.М. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. посіб. - 2-ге вид., змін., доп.. К.:,520. - Українськаc.
Желібо Є. П., Анопко Д.В., Буслик В.М. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. Посіб.. К.:,716. - Українськаc.
Желібо Є. П., Анопко Д.В., Буслик В.М. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. Посіб.. К.:-,. - 716c.
Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Каравела,2002. - 328c.
Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Каравела,2005. - 344c.
Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. Посіб.. Кондор.:,2005. - Українськаc.
Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. Посіб.. Кондор.:,2009. - Українськаc.
Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. Посіб.. Кондор.:-,2005. - c.
Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. Посіб.. Кондор.:-,2009. - c.
Желтякова И.А. Цены и ценообразование: Задачи и тесты. Учеб. Пособ.. .:,1999. - Російськаc.
Желтякова И.А. Цены и ценообразование: Задачи и тесты. Учеб. Пособ.. Питер.:,208. - Російськаc.
Желтякова И.А. Цены и ценообразование: Задачи и тесты. Учеб. Пособ.. .:-,1999. - c.
Жене Ж. Як грати покоївок. Кальварія.:,2002. - Українськаc.
Жене Ж. Як грати покоївок. Кальварія.:-,2002. - c.
Жигайло Н. Комунікативний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:ЛНУ,2012. - 368c.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – 3-є вид., доп.. Львів.:,140. - Українськаc.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Львів.:,200. - Українськаc.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – 3-є вид., доп.. Львів.:-,-. - c.
Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз госпо-дарської діяльості підприємств. Вища шк..:-,. - 0c.
Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз госпо-дарської діяльості підприємств. Вища шк..:1992,. - Українськаc.
Жлуктенка Ю.О., Биховець Н.М. Новий англо-український, українсько-англійський словник. АСК.:,2002. - Англійськаc.
Жлуктенка Ю.О., Биховець Н.М. Новий англо-український, українсько-англійський словник. АСК.:-,2002. - c.
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірності і математична статистика. КНЕУ.:-,. - 304c.
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірності і математична статистика. КНЕУ.:2000,304. - Українськаc.
Жлуктенко В.І. Теорія ймовірності і математична статистика.Ч. 1-2: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:2001,. - Українськаc.
Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: Навч. посіб.. К.:,368. - Українськаc.
Жуйкова М.В. Лінгвістичні задачі. Вежа.:-,. - 34c.
Жуйкова М.В. Лінгвістичні задачі. Вежа.:2000,34. - Українськаc.
Жук Л.А. Господарське законодавство: навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 400c.
Жук Л.А. Господарське право України: Підручник. К.:Кондор,2009. - 434c.
Жук та ін. А.Я. Господарське право: Навч. посіб.. К.:,400. - Українськаc.
Жук та ін. А.Я. Господарське право: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Жуков Е.Ф. Международные экономические отношения (Под. ред. Жукова Е.Ф.): Учеб.пособ.. М.:,. - Російськаc.
Журавель Г.Н. Теорія бухгалтерського обліку. Навч. посіб.. Тернопіль.:,155. - Українськаc.
Журавель Г.П. Збірник задач з бухгалтерського обліку. Тернопіль.:,1999. - 63c.
Журавель Г.П. Збірник задач з бухгалтерського обліку. Тернопіль.:,63. - Українськаc.
Журавель Г.П. Збірник задач з бухгалтерського обліку. Тернопіль.:-,-. - c.
Журавлев П.В. Менеджмент персонала: Учеб. пособ.. М.:,448. - Російськаc.
Журавлев П.В. Менеджмент персонала: Учеб. пособ.. Экзамен.:-,. - 448c.
Журавлев П.В. Менеджмент персонала: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Журавлев П.В. Менеджмент персонала: Учеб. пособ.. Экзамен.:2004,448. - Російськаc.