Вибірка за літерою : 'З'
[Кількість знайдених записів в базі: 194]

Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: Підручник. Новий світ - 2000.:-,. - 582c.
Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: Підручник. Новий світ - 2000.:2010,582. - Українськаc.
Заболотная С.П. В помощь работнику отдела кадров: Практ. пособ.. Баланс-клуб.:-,. - 293c.
Заболотная С.П. Кадрове діловодство / За ред. Заболотної С.П.: Практ. посіб.. Баланс-клуб.:1999,112. - Українськаc.
Заболотная С.П. В помощь работнику отдела кадров: Практ. пособ.. Баланс-клуб.:1999,293. - Російськаc.
Забужко О. Польові дослідження українського сексу: Роман. Згода.:-,. - 142c.
Забужко О. Польові дослідження українського сексу: Роман. Згода.:1996,142. - Українськаc.
Зав городній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. Львів.:,456. - Українськаc.
Зав городній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. Львів.:-,-. - c.
Завіновська Г.Т. Економіка праці Навч. посіб.. К.:,200. - Українськаc.
Завіновська Г.Т. Економіка праці Навч. посіб.. К.:,300. - Українськаc.
Завіновська Г.Т. Економіка праці Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 200c.
Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2003. - 300c.
Завадський Й.С. Менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид. т. 1.. УФІМБ.:,1998. - Українськаc.
Завадський Й.С. Менеджмент: Підр.. УФІМБ.:-,. - 542c.
Завадський Й.С. Менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид. т. 1.. УФІМБ.:-,1998. - c.
Завадський Й.С. Менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид. – т.1.. УФІМБ.:1998,542. - Українськаc.
Завадський Й.С. Менеджмент: Підр.. УФІМБ.:1999,542. - Українськаc.
Завадський Й.С. Менеджмент: Підр.. К.:УФІМБ,1999. - 542c.
Завадський Ю.С. Менеджмент: Підр.: У 3-х т. – т. 1.. К.:,542. - Українськаc.
Завадський Ю.С. Менеджмент: Підр.: У 3-х т. – т. 2.. К.:,640. - Українськаc.
Завадський Ю.С. Менеджмент: Підр.: У 3-х т. – т. 1.. К.:-,-. - c.
Завадський Ю.С. Менеджмент: Підр.: У 3-х т. – т. 2.. К.:ЄУ,2002. - 640c.
Завгородній А. Зовнішьоекномічна діяльність: Термінол. сл.. Кондор.:,2007. - Українськаc.
Завгородній А. Зовнішьоекномічна діяльність: Термінол. сл.. Кондор.:-,2007. - c.
Завгородній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб – 2-е вид., доп. і перероб.. Львів.:,456. - Українськаc.
Завгородній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб – 2-е вид., доп. і перероб.. Львів.:-,-. - c.
Завгородній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. Львів.:Львівпо-літехнік,2004. - 456c.
Завгородний В.Н. Автоматизация бухгалтер-ского учёта, контроля, анализа, аудита. К.:,754. - Російськаc.
Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: Монографія. А.С.К..:,1998. - Російськаc.
Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: Монографія. А.С.К..:-,1998. - c.
Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: Монографія. К.:А.С.К.,1998. - 768c.
Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посіб. - 2-ге вид.. К.:Каравела,2011. - 304c.
Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций: Учеб. пособ.. Бизнесс-пресса.:,1998. - Російськаc.
Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций: Учеб. пособ.. Бизнесс-пресса.:-,. - 215c.
Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций: Учеб. пособ.. Бизнесс-пресса.:-,1998. - c.
Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций: Учеб. пособ.. Бизнесс-пресса.:1998,215. - Російськаc.
Завлина П.Н. Инновационный менеджмент: Спр. пособ. / Под ред. П.Н. Завлина. Наука.:,1997. - Російськаc.
Завлина П.Н. Инновационный менеджмент: Спр. пособ. / Под ред. П.Н. Завлина. Наука.:-,. - 559c.
Завлина П.Н. Инновационный менеджмент: Спр. пособ. / Под ред. П.Н. Завлина. Наука.:-,1997. - c.
Завлина П.Н. Инновационный менеджмент: Спр. пособ. / Под ред. П.Н. Завлина. Наука.:1997,559. - Російськаc.
Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов – сто ответов).. М.:,304. - Російськаc.
Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов – сто ответов).. М.:-,-. - c.
Завьялова В.М., Извольская Н.В. Грамматика немецкого языка: Краткий справочник. М.:,206. - Російськаc.
Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). М.:,336. - Російськаc.
Завьялова В.М., Извольская Н.В. Грамматика немецкого языка: Краткий справочник. М.:-,-. - c.
Завьялова В.М., Извольская Н.В. Грамматика немецкого языка: Краткий справочник. М.:ЧеРо,1995. - 206c.
Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). М.:ЧеРо, Юрайт,2000. - 336c.
Загашвили В.С. ИБМ – управление в самой преуспевающей корпорации мира (пер. с англ.) / Под ред. В.С. Загашвили. Прогресс.:-,. - 0c.
Загашвили В.С. ИБМ – управление в самой преуспевающей корпорации мира (пер. с англ.) / Под ред. В.С. Загашвили. Прогресс.:1991,. - Російськаc.
Загорна Т.О. Економічна діагностика: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2007. - 400c.
Загородній А., Вознюк Г. Зовнішньоекономічна діяльність; Термінол. сл.. К.:,168. - Українськаc.
Загородній А., Вознюк Г. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термін. словник. Львів.:,184. - Українськаc.
Загородній А., Стадницький Ю. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб.. Знання.:,2000. - Українськаc.
Загородній А., Вознюк Г. Зовнішньоекономічна діяльність; Термінол. сл.. К.:-,-. - c.
Загородній А., Стадницький Ю. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб.. Знання.:-,2000. - c.
Загородній А., Вознюк Г. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термін. словник. Львів.:Бак,2000. - 184c.
Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доповн.. К.:Знання,2009. - 422c.
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник.. БаК.:,2000. - Українськаc.
Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посіб.. К.:,245. - Українськаc.
Загородній А.Г., Сопко В.В., Партин Г.О. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підр.. К.:,260. - Українськаc.
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник. Львів.:,671. - Українськаc.
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник. Львів.:-,-. - c.
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник.. БаК.:-,2000. - c.
Загородній А.З. Фінансовий словник: 2-е вид. Випр. Доп.. Львів.:,572. - Українськаc.
Загороднвй А., Возняк Г. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термін. словник. Львів.:,184. - Українськаc.
Загороднвй А., Возняк Г. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термін. словник. Львів.:-,-. - c.
Загородний В.П. Автоматизация бухгалтерко-го учета, контроль, анализ и аудит. Учеб.. А.С.К..:-,. - 768c.
Загородний В.П. Автоматизация бухгалтерко-го учета, контроль, анализ и аудит. Учеб.. А.С.К..:1998,768. - Російськаc.
Загребельний П. Євпраконя. Роман. Фоліо.:-,. - 350c.
Загребельний П. Євпраконя. Роман. Фоліо.:2001,350. - Українськаc.
Загребельний П. Тисячолітній Миколай: Роман. Фоліо.:2001,399. - Українськаc.
Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник.. Х.:,688. - Українськаc.
Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник.. Х.:-,-. - c.
Задої А.О., Тарасевича В.М. Міжнародна економіка: Підручник. К.:,416. - Українськаc.
Задої А.О., Тарасевича В.М. Міжнародна економіка: Підручник. К.:-,-. - c.
Задорожній В., Зайферт Т., Шпітцнер Ф. Комунікативна німецька мова. СП. Бак.:,1998. - Німецькаc.
Задорожній В., Зайферт Т., Шпітцнер Ф. Комунікативна німецька мова. СП. Бак.:-,1998. - c.
Задорожний В., Зайферт Т., Шпітцнер Ф. Комунікативна німецька мова. Львів.:,164. - Німецькаc.
Задорожний В., Зайферт Ф. Комунікативна німецька мова. СП. Бак.:,1998. - Українськаc.
Задорожний В., Зайферт Т., Шпітцнер Ф. Комунікативна німецька мова. Львів.:-,-. - c.
Задорожний В., Зайферт Ф. Комунікативна німецька мова. СП. Бак.:-,1998. - c.
Задорожний В., Зайферт Т., Шпітцнера Ф. та ін. Комунікативна німецька мова. / За ред. В. Задорожного, Т. Зайферта, Ф. Шпітцнера, М. Весни. Львів.:СП ''Бак'',1998. - 162c.
Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч. посіб.. К.:,176. - Українськаc.
Задоя А.О., Тарасевича В.М. Міжнародна економіка: Підручник/ За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. К.:,416. - Українськаc.
Задоя А.О., Тарасевича В.М. Міжнародна економіка: Підручник/ За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. К.:-,. - 416c.
Задоя А.О., Тарасевича В.М. Міжнародна економіка: Підручник/ За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. К.:-,-. - c.
Зазюн И.А. Основы пелагогического мастерства. К.:,200. - Російськаc.
Зазюн И.А. Основы пелагогического мастерства. М.:,302. - Російськаc.
Зазюн И.А. Основы пелагогического мастерства. К.:-,-. - c.
Заика Ю.А. Гражданское право Украины. К.:,152. - Українськаc.
Заика Ю.А. Гражданское право Украины. К.:-,-. - c.
Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. М.:ИНФРА-М,1999. - 336c.
Зайцев Ю. Історія України (Кер. авт. кол. Ю.Зайцев). Світ.:,1998. - Українськаc.
Зайцев Ю. Історія України (Кер. авт. кол. Ю.Зайцев). Світ.:-,1998. - c.
Зайцева Ю. Історія України / За ред. Зайцева Ю.. Світ.:,1998. - Українськаc.
Зайцева Ю. Історія України / За ред. Зайцева Ю.. Світ.:-,1998. - c.
Закович М.М. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб.. Знання.:,2000. - Українськаc.
Закович М.М. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб.. Знання.:-,2000. - c.
Залуцький І.Р., Цимбалюк В.М., Шевченко С.Г. Планування і діагностика діяльності підприємств: Навч. посіб.. Львів.:,320. - Українськаc.
Залуцький І.Р., Цимбалюк В.М., Шевченко С.Г. Планування і діагностика діяльності підприємств: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Залуцький І.Р., Цимбалюк В.М., Шевченко С.Г. Планування і діагностика діяльності підприємств: Навч. посіб.. Львів.:Новий світ-2000,2009. - 320c.
Запольський А.К., Салюк А. І. Основи екології: Підр.. К.:Вища школа,2001. - 358c.
Заруба О.Д. Основи страхування. УФІМБ.:-,. - 0c.
Заруба О.Д. Основи страхування. УФІМБ.:1995,. - Українськаc.
Зарубин Б.Е. Английский язык для учителя. Просвещение.:,. - 174c.
Зарубин Б.Е. Английский язык для учителя. М.:,174. - Англійськаc.
Зарубин Б.Е. Английский язык для учителя. Просвещение.:-,. - 174c.
Зарубин Б.Е. Английский язык для учителя. М.:-,-. - c.
Засєкін С.В. Психолінгвістичні аспекти перекладу. Луцьк.:,114. - Українськаc.
Засєкін С.В. Психолінгвістичні аспекти перекладу. Луцьк.:-,. - 114c.
Засєкін С.В., Психолінгвістичні аспекти перекладу. Луцьк.:ВІЕМ,2006. - 114c.
Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Психолінгвістична діагностика. Вежа.:,. - 188c.
Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Психолінгвістична діагностика. Луцьк.:,188. - Українськаc.
Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Психолінгвістична діагностика. Вежа.:-,. - 188c.
Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Психолінгвістична діагностика. Луцьк.:-,-. - c.
Захаров В.К. Теория вероятности. Наука.:-,. - 160c.
Захаров В.К. Теория вероятности. Наука.:1983,160. - Російськаc.
Захарова Е.В., Ульянищева Л.В. Welcome to the World of Public Relations: Приглашаем в мир Паблик Рилейшнз. ИМПЭ им. А. Грибоедова.:,2001. - Російськаc.
Захарова Е.В., Ульянищева Л.В. Welcome to the World of Public Relations: Приглашаем в мир Паблик Рилейшнз. ИМПЭ им. А. Грибоедова.:-,2001. - c.
Захарова Е.В., Ульянищева Л.В. Welcome to the World of Public Relations: Приглашаем в мир Паблик Рилейшнз: Учеб. пособие.. М.:ИМПЭ им. А. Грибоедова,2001. - 128c.
Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний менеджмент: Теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посіб.. ЦУЛ.:,2012. - Українськаc.
Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний менеджмент: Теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посіб.. ЦУЛ.:2012,448. - Українськаc.
Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб.. К.:,437. - Українськаc.
Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Захожай В.Б. Статистика маркетингу: Опор. консп. лекц.. К.:,64. - Українськаc.
Захожай В.Б., Шепітко Г.Ф. Статистика ринку товарів та послуг: Опорн. консп. лекц.. ЕУ.:-,. - 63c.
Захожай В.Б. Статистика маркетингу: Опор. консп. лекц.. К.:-,-. - c.
Захожай В.Б., Федорченко В Теорія статистики: Навч. посіб.. ЕУ.:2000,. - Українськаc.
Захожай В.Б., Шепітко Г.Ф. Статистика ринку товарів та послуг: Опорн. консп. лекц.. ЕУ.:2000,63. - Російськаc.
Захожай В.Б. Статистика маркетингу: Опор. консп. лекц.. К.:МАУП,2001. - 64c.
Збожна О.М. Основи технології: Навч. посіб. – 2-ге вид., змін. й доп.. Карт-бланш.:,2002. - Українськаc.
Збожна О.М. Основи технологій: Навч. посіб. - 2-ге вид., змін., доп.. Тернопіль.:,486. - Українськаc.
Збожна О.М. Основи технологій: Навч. посіб. - 2-ге вид., змін., доп.. Тернопіль.:-,. - 486c.
Збожна О.М. Основи технології: Навч. посіб. – 2-ге вид., змін. й доп.. Карт-бланш.:-,2002. - c.
Зеленин К.И. Деловые контакты. Русско-немецкий рaзговорник. Высш. шк..:,1994. - Російськаc.
Зеленин К.И. Русско-немецкий рaзговорник-словарь по внешнеэкономическим сязям. САДИ.:,1997. - Російськаc.
Зеленин К.И. Деловые контакты. Русско-немецкий рaзговорник. Высш. шк..:-,1994. - c.
Зеленин К.И. Русско-немецкий рaзговорник-словарь по внешнеэкономическим сязям. САДИ.:-,1997. - c.
Зеленин К.И. Деловые контакты. Русско-немецкий рaзговорник. М.:Высш. шк.,1994. - 399c.
Зеленин К.И. Русско-немецкий рaзговорник-словарь по внешнеэкономическим сязям. Мн..:САДИ,1997. - 342c.
Зеленський П.Г., Зеленська О.П. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. УФІМіБ.:,. - 544c.
Зеленський П.Г. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. УФІМіБ.:,1998. - Українськаc.
Зеленський П.Г., Зеленська О.П. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. К.:,544. - Українськаc.
Зеленський П.Г., Зеленська О.П. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. УФІМіБ.:-,. - 544c.
Зеленський П.Г., Зеленська О.П. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. К.:-,-. - c.
Зеленський П.Г. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. УФІМіБ.:-,1998. - c.
Зеркалов Д.В. Довідник експедитора/ За ред.. Д.В. Зеркалова: Навч. посіб. – У 2-х кн. – Кн. 2. К.:,528. - Українськаc.
Зеркалов Д.В. Довідник експедитора/ За ред.. Д.В. Зеркалова: Навч. посіб. – У 2-х кн. – Кн. 1. К.:,624. - Українськаc.
Зеркалов Д.В. Довідник експедитора/ За ред.. Д.В. Зеркалова: Навч. посіб. – У 2-х кн. – Кн. 1. К.:-,-. - c.
Злобін Ю.А. Основи екології: Підр.. К.:Лібра,1998. - 248c.
Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого...: Роздуми про Рідну Мову. ЛНУ.:-,. - 296c.
Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого...: Роздуми про Рідну Мову. ЛНУ.:2005,296. - Українськаc.
Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів.:,173. - Українськаc.
Зорівчак Р.П. Реалія і переклад: На матер. англомовн. переклад. укр. прози. Львів.:,216. - Українськаc.
Зорівчак Р.П. Реалія і переклад: На матер. англомовн. переклад. укр. прози. .:-,. - 216c.
Зорівчак Р.П. Реалія і переклад: На матер. англомовн. переклад. укр. прози. Львів.:-,-. - c.
Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Вища шк..:1983,173. - Українськаc.
Зорівчак Р.П. Реалія і переклад: На матер. англомовн. переклад. укр. прози. .:1989,216. - Українськаc.
Зоріна В.Н., Сеніна Г.В. Формування та калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навч. посіб.. Центр навчальної літератури.:,2005. - Українськаc.
Зоріна В.Н., Сеніна Г.В. Формування та калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навч. посіб.. Центр навчальної літератури.:-,2005. - c.
Зубенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування. К.:Екс Об,2000. - 197c.
Зубков М. Великий англо-український словник: 112 тис. слів і словосполучень. Фоліо.:,. - 789c.
Зубков М. Великий англійсько-український словник: 112 тис. слів і словосполучень. Фоліо.:,2003. - Українськаc.
Зубков М. Великий англо-український словник: 112 тис. слів і словосполучень. Харків.:,789. - Англійськаc.
Зубков М. Великий англо-український словник: 112 тис. слів і словосполучень. Фоліо.:-,. - 789c.
Зубков М. Великий англо-український словник: 112 тис. слів і словосполучень. Харків.:-,-. - c.
Зубков М. Великий англійсько-український словник: 112 тис. слів і словосполучень. Фоліо.:-,2003. - c.
Зубков М.Г. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. УІС.:-,. - 576c.
Зубков М.Г. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. УІС.:2000,576. - Українськаc.
Зубков М.Г. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. Харків.:УІС,2000. - 576c.
Зубков О.Ф. Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь. Весть.:,. - 784c.
Зубков О.Ф. Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь. Весть.:,1998. - Російськаc.
Зубков О.Ф. Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь. Харків.:,784. - Англійськаc.
Зубков О.Ф. Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь. Весть.:-,. - 784c.
Зубков О.Ф. Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь. Харків.:-,-. - c.
Зубков О.Ф. Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь. Весть.:-,1998. - c.
Зубов В.М. Как измеряется призводи-тельность труда в США. М.:,. - Російськаc.
Зубов В.М. Как измеряется призводи-тельность труда в США. Фин и стат..:,1990. - Російськаc.
Зубов В.М. Как измеряется призводи-тельность труда в США. М.:-,-. - c.
Зубов В.М. Как измеряется призводи-тельность труда в США. Фин и стат..:-,1990. - c.
Зубовський В.М. Економіка підприємства: Опор. курс лекцій. К.:,1999. - 61c.
Зубрицька М. Homo Legens: Читання як соціо-культурний феномен.. Літопис.:-,. - 352c.
Зубрицька М. Homo Legens: Читання як соціо-культурний феномен.. Літопис.:2004,352. - Українськаc.
Зудин Ю.М. Английский для дилеров системы Рейтер. ИНФРА.:,1997. - Англійськаc.
Зудин Ю.М. Английский для дилеров системы Рейтер. ИНФРА.:-,1997. - c.
Зудин Ю.М. Английский для дилеров системы Рейтер.. М.:ИНФРА-М,1997. - 98c.
Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування. Навч. Посібник - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:ЦНЛ,2005. - 224c.
Зусин В.Я. Етика та етикет ділового спілкування. Навч. посібник. К.:ЦНЛ,2005. - 224c.
Зяблик М.Ф., Зяблик Л.Б. Євромаркетинг: Навч. посіб.. К.:,226. - Українськаc.
Зяблик М.Ф., Зяблик Л.Б. Євромаркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб.. К.:,364. - Українськаc.
Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб.. К.:Кондар,2003. - 364c.