Вибірка за літерою : 'К'
[Кількість знайдених записів в базі: 915]

Ківалова С.В., Орзіх. М.П. Основи правознавства: Навч. посіб. / За ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіх.. К.:,364. - Українськаc.
Ківалова С.В., Орзіх. М.П. Основи правознавства: Навч. посіб. / За ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіх.. К.:-,-. - c.
Кіндратцька Л.М. Облік у банках: Навч посіб.. К.:,396. - Українськаc.
Кіндратцька Л.М. Облік у банках: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Кіндраціка Г. Економічний аналіз : Підр.. Львів.:,428. - Українськаc.
Кіндрацька Г. Економічний аналіз : Підр.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 428c.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Знання.:-,. - 406c.
Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ За ред.А.Г. Загородного.- 2-ге вид., перероб. і доп.. Магнолія-2006.:2008,440. - Українськаc.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Знання.:2010,406. - Українськаc.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:Знання,2010. - 406c.
Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посіб.. К.:,404. - Українськаc.
Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посіб.. К.:,432. - Українськаc.
Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в бан-ках: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 404c.
Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч.посібник - 2-ге вид., перерою. І доп.. К.:,496. - Українськаc.
Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч.посібник - 2-ге вид., перерою. І доп.. К.:-,-. - c.
Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право: Навч. посіб. - 3-тє вид.. К.:,696. - Українськаc.
Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право: Навч. посіб. - 3-тє вид.. К.:-,. - 696c.
Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право: Навч. посіб. - 3-тє вид.. К.:Алерта,2011. - 696c.
Кіянка І.Б. Політична конфліктологія. Львів.:,96. - Українськаc.
Кіянка І.Б. Політична конфліктологія. Львів.:-,-. - c.
Кабакун В.В. Практика английского языка. СПб.:,256. - Російськаc.
Кабакун В.В. Практика английского языка. СПб.:-,-. - c.
Кабакун В.В. Практика английского языка: Сб. упражнений по переводу. СПб.:СОЮЗ,2000. - 256c.
Кабакчи В.В. Практика английского языка: Сборник упражнений по переводу. СПб.:,256. - Англійськаc.
Кабакчи В.В. Практика английского языка: Сборник упражнений по переводу. СПб.:-,. - 256c.
Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності Практикум: Навч. посіб.. К.:,272. - Українськаc.
Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посіб.. К.:,288. - Українськаc.
Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності Практикум: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 288c.
Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності Практикум: Навч. посіб.. К.:Слово,2003. - 272c.
Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.:,320. - Російськаc.
Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.:-,-. - c.
Казакова Т.А. Практические основы перевода.. СПб.:СОЮЗ,2000. - 320c.
Кайдалов Д.П., Суименко Е.И. Психология единоначалия и коллегийности.. М.:,254. - Російськаc.
Кайдалов Д.П., Суименко Е.И. Психология единоначалия и коллегийности.. М.:-,. - 254c.
Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. Підр.. К.:,250. - Українськаc.
Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. Підр.. К.:-,. - 250c.
Калайтан Т.В. Контролінг: навч. посіб.. Львів.:,252. - Українськаc.
Калайтан Т.В. Контролінг: навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Каленський М.М., Пашка П.В. Митний контроль на автомобільному транспорті/ За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. К.:,189. - Українськаc.
Каленський М.М., Пашка П.В. Митний контроль на автомобільному транспорті/ За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. К.:-,-. - c.
Калина Л.В., Кащеев А.А. Работа современного комерческого банка: Учеб.-методическое пособие. Луцк:.:,316. - Російськаc.
Калина Л.В., Кащеев А.А. Работа современного комерческого банка: Учеб.-методическое пособие. Луцк:.:-,-. - c.
Калиничев Г.И. Экономическая история: Кр. конспект лекций. МАУП.:,2001. - Російськаc.
Калиничев Г.И. Экономическая история: Кр. конспект лекций. МАУП.:-,2001. - c.
Калман Р., Барри Г. 525 способов стать лучшим менеджером/ Пер. С англ.. М.:ФАИР-ПРЕСС,2000. - 288c.
Кальченко А.Г. Логістика: Підр.. К.:,284. - Українськаc.
Кальченко А.Г. Логістика: Підр.. К.:-,-. - c.
Камерон Э., Грин М. Управление изменениями/ Пер. с англ.. Добрая книга.:-,. - 360c.
Камерон Э., Грин М. Управление изменениями/ Пер. с англ.. Добрая книга.:2006,360. - Російськаc.
Камерон Э., Грин М. Управление изменениями. Модели, инструменты и технологии организационных изменений. М.:Добрая книга,2006. - 360c.
Камянова Т. Практический курс английского языка. Славянский дом книги.:,. - 384c.
Камянова Т. Практический курс немецкого языка. Изд. с ключами. М.:,383. - Російськаc.
Камянова Т. Практический курс английского языка. М.:,384. - Англійськаc.
Камянова Т. Практический курс английского языка. Славянский дом книги.:-,. - 384c.
Камянова Т. Практический курс английского языка. М.:-,-. - c.
Камянова Т. Практический курс немецкого языка. Изд. с ключами. М.:Славянский дом книги,2001. - 383c.
Канигін Ю. Шлях Аріїв: Україна в духовній історій людства: Роман — есе. К.:,325. - Українськаc.
Канигін Ю. Шлях Аріїв: Україна в духовній історій людства: Роман — есе. К.:-,. - 325c.
Каниткар В.П. Индуизм: учеб.. М.:,318. - Російськаc.
Каниткар В.П. Индуизм: учеб.. М.:-,. - 318c.
Кантарь И.Л. Автоматизированное рабочее место управлен-ческого аппарата. М.:,1990. - c.
Кантарь И.Л. Автоматизированное рабочее место управленческого аппарата. М.:-,. - 0c.
Кантарь И.Л. Автоматизированное рабочее место управлен-ческого аппарата. .:-,1990. - c.
Кантарь И.Л. Автоматизированное рабочее место управленческого аппарата. М.:1990,. - Російськаc.
Кантер Р. Рубежи менеджмента (книга о современной культуре поведения). Москва.:Олимп-Бизнес,1999. - 304c.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практ. заняття. Львів.:,544. - Українськаc.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практ. заняття. Львів.:,576. - Українськаc.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практ. заняття. ПАІС.:-,. - 544c.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практ. заняття. Львів.:-,-. - c.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Прак. словник-довідник журналіста. ПАІС.:2002,576. - Українськаc.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практ. заняття. ПАІС.:2003,544. - Українськаc.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Прак. словник-довідник журналіста. Львів.:ПАІС,2002. - 576c.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування. Львів.:ПАІС,2003. - 544c.
Капитанов Э.А. Корпоративная культура и PR: учеб.-практ. пособ.. М-Ростов н/Д..:,416. - Російськаc.
Капитанов Э.А. Корпоративная культура и PR: учеб.-практ. пособ.. М-Ростов н/Д..:-,-. - c.
Карабан В., Мейс Д. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Вінниця.:,608. - Українськаc.
Карабан В., Мейс Д. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Нова кн..:-,. - 608c.
Карабан В., Мейс Д. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Вінниця.:-,-. - c.
Карабан В. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (Вибрані грам. та лекс. проблеми перекл. з укр. мови на англ.). Нова кн..:2003,208. - Українськаc.
Карабан В., Мейс Д. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Нова кн..:2003,608. - Українськаc.
Карабан В., Мейс Д. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Вінниця.:Нова кн.,2003. - 608c.
Карабан В.І. Англійська мова для перекладачів і філологів: Підр. ІІ курс. Нова кн..:,. - 344c.
Карабан В.І. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (Вибрані грам. та лекс. проблеми перекл. з укр. мови на англ.). Вінниця.:,208. - Українськаc.
Карабан В.І. Англійська мова для перекладачів і філологів: Підр. ІІ курс. Вінниця.:,344. - Англійськаc.
Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця.:,564. - Українськаc.
Карабан В.І. Англійська мова для перекладачів і філологів: Підр. ІІ курс. Нова кн..:-,. - 344c.
Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця.:-,-. - c.
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови: Вид. 2-ге, доп. і опрац. – Близько 17 000 синонім. рядів. Укр. Кн..:-,. - 480c.
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови: Вид. 2-ге, доп. і опрац. – Близько 17 000 синонім. рядів. Укр. Кн..:2000,480. - Українськаc.
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови: Вид. 2-ге, доп. і опрац. – Близько 17 000 синонім. рядів. К.:Укр. Кн.,2000. - 480c.
Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30 000 сл.. Криниця.:-,. - 524c.
Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30 000 сл.. Криниця.:1999,524. - Українськаc.
Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30000 сл.. К.:Криниця,1999. - 524c.
Карданская Н.Л. Принципы управленческого решения: Учеб.. М.:,407. - Українськаc.
Карданская Н.Л. Принципы управленческого решения: Учеб.. ЮНИТИ.:-,. - 407c.
Карданская Н.Л. Принципы управленческого решения: Учеб.. М.:-,-. - c.
Карданская Н.Л. Принципы управленческого решения: Учеб.. ЮНИТИ.:1999,407. - Російськаc.
Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб.. К.:,123. - Українськаc.
Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Карлін М.І. Основи економічних знань. Луцьк.:,1994. - 94c.
Карлін М.І. Фінансова сист. України: Навч. Посіб.. К.:,324. - Українськаc.
Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,368. - Українськаc.
Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. Посіб.. К.:,384. - Українськаc.
Карлін М.І. Підприємницьке право: Підр./ За ред. О.В. Старцева. К.:,600. - Українськаc.
Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Карлін М.І. Стимулювання праці в перехідній економіці. Монографія. Луцьк.:ВДУ ім. Лесі України,1997. - 168c.
Карлін М.І. Стимулювання праці в освітньо науковій сфері: проблеми теорії і практики.. Луцьк.:ВЕЖА,2000. - 193c.
Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:Кондор,2006. - 368c.
Карліна М.І. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. Посіб.. К.:,220. - Українськаc.
Карлин Томас , Макмын А. Анализ современных отчетов: Учеб. ИНФРА.:-,. - 448c.
Карлин Томас , Макмын А. Анализ современных отчетов: Учеб. ИНФРА.:1999,448. - Російськаc.
Карлын М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб.. Кондор.:,2004. - Українськаc.
Карлын М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб.. Кондор.:-,2004. - c.
Кармин А.С. Культурология. СПБ.:,. - Російськаc.
Кармин А.С. Культурология: Учеб.. СПБ.:,832. - Російськаc.
Кармин А.С. Культурология. СПБ.:-,-. - c.
Карнеги Д. Путь к счастью.. К.:,16. - Російськаc.
Карнеги Д. Как вырабатывать увереность в себе и влиять на людей, выступая публично. К.:,185. - Російськаc.
Карнеги Д. Как перестать безпокоиться и начать жить. К.:,199. - Російськаc.
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей.. К.:,224. - Російськаc.
Карнеги Д. Как выбрать для себя дело, которое принесет вам радость и успех.. М.:,696. - Російськаc.
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей.. К.:,892. - Російськаc.
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей.. К.:-,. - 892c.
Карпін Д.С., Мащенко Г.О. Макоекономіка. Луцьк.:,1996. - 246c.
Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система: Навч. посіб. - 2-ге вид.. Львів.:,272. - Українськаc.
Карпенко Д.О. Трудове право України. К.:,192. - Українськаc.
Карпенко Д.О. Трудове право України. МАУП.:-,. - 0c.
Карпенко Д.О. Трудове право України. К.:-,-. - c.
Карпенко Д.О. Трудове право України. МАУП.:1999,. - Українськаc.
Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособ.. М.:,582. - Російськаc.
Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособ.. М.:Гардарики,1999. - 582c.
Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: Монограф. Л.:Магнолія,2008. - 440c.
Карп’юк О.Д. Хрестоматія з англійської літератури. Тернопіль.:,218. - Українськаc.
Карп’юк О.Д. Хрестоматія з англійської літератури. Діалог.:-,. - 218c.
Карп’юк О.Д. Хрестоматія з англійської літератури. Діалог.:1997,218. - Українськаc.
Каррі Д.П. Конституція США: Посіб.. К.:,192. - Російськаc.
Каррі Д.П. Конституція США: Посіб.. К.:-,-. - c.
Касьянчук Л. Історія українська та світової культури: Ч.1.. Тернопіль.:,392. - Українськаc.
Касьянчук Л. Історія українська та світової культури: Ч.1.. Тернопіль.:-,-. - c.
Касянчук Л. Історія української та світової культури: Ч. 1: від первісної до елітичної епохи.. Тернопіль.:,. - Українськаc.
Касянчук Л. Історія української та світової культури: Ч. 1: від первісної до елітичної епохи.. Тернопіль.:-,-. - c.
Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник - 3-є вид., випр., доп.. Львів.:,352. - Українськаc.
Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник - 3-є вид., випр., доп.. Львів.:-,-. - c.
Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навч. посіб.. Львів.:Новий світ 2000,2003. - 424c.
Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: В 2-х ч. Ч.1 – Морфология. – Ч.2 – Синтаксис. .:,. - 319c.
Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Вінниця.:,214. - Англійськаc.
Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: В 2-х ч. Ч.1 – Морфология. – Ч.2 – Синтаксис. М.:,319. - Англійськаc.
Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: В 2-х ч. Ч.1 – Морфология. – Ч.2 – Синтаксис. .:-,. - 319c.
Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: В 2-х ч. Ч.1 – Морфология. – Ч.2 – Синтаксис. М.:-,-. - c.
Кафарський В. Інформаційна культура українського суспільства. .:,. - Українськаc.
Кафарський В. Інформаційна культура українського суспільства. .:-,. - 0c.
Кафарський В. Інформаційна культура українського суспільства. .:-,-. - c.
Кафарський В. Інформаційна культура українського суспільства. .:2006,. - Українськаc.
Кафка Ф. Замок: Роман, новеллы. Борисфен.:,1995. - Російськаc.
Кафка Ф. Замок: Роман, новеллы. Борисфен.:-,1995. - c.
Кахова Э.Г. Идеальный муж. Айрис-пресс.:,. - 224c.
Кахова Э.Г. Идеальный муж. М.:,224. - Англійськаc.
Кахова Э.Г. Идеальный муж. Айрис-пресс.:-,. - 224c.
Кахова Э.Г. Идеальный муж. М.:-,-. - c.
Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениыми и ключами Т. 1. Методика.:,. - 368c.
Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениыми и ключами Т. 2. К.:,304. - Англійськаc.
Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениыми и ключами Т. 1. К.:,368. - Англійськаc.
Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. М.:,555. - Англійськаc.
Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениыми и ключами Т. 1. Методика.:-,. - 368c.
Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениыми и ключами Т. 1. К.:-,-. - c.
Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб.. К.:,288. - Українськаc.
Кашанов Р.Р. Курс практической психологии. Ижевск.:,448. - Російськаc.
Кашанов Р.Р. Курс практической психологии. Ижевск.:-,. - 448c.
Кашанов Р.Р. Курс практической психологии как научиться работать и добиваться успеха: Учеб. пособ. / Автор-сост. Р.Р. Кашанов. Ижевск.:Удм. у-т,1999. - 448c.
Кащенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи страхування: Навч. посіб.. Унів. кн..:-,. - 247c.
Кащенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи страхування: Навч. посіб.. Унів. кн..:1999,247. - Українськаc.
Квеселевич Д., Сасіна В. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посіб.. Вінниця.:,126. - Українськаc.
Квеселевич Д., Сасіна В. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посіб.. Вінниця.:-,-. - c.
Квеселевич Д., Сасіна В. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посіб.. Вінниця.:Нова кн.,2001. - 126c.
Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций. М.:ИНФРА-М,2000. - 132c.
Кейнс Дж. Трактат про фондову реформу: Заг. Теорія зайнятості, процента та грошей/. К..:АУБ,1999. - 189c.
Кейнс Дж.М. Трактат про фондову реформу: Заг. Теорія зайнятості, процента та грошей/. АУБ.:,1999. - Українськаc.
Кейнс Дж.М. Трактат про фондову реформу: Заг. Теорія зайнятості, процента та грошей/. АУБ.:-,1999. - c.
Кекух Б.Ф. Основи економічної теорії: Навч. посіб.. Луцьк.:,2003. - 203c.
Келли Д. Самоучитель: Аccess-97. Спб.:,2000. - 336c.
Келли Д. Самоучитель: Аccess-97. СПб.:,336. - Російськаc.
Келли Д. Самоучитель: Аccess-97. Питер.:-,. - 336c.
Келли Д. Самоучитель: Аccess-97. СПб.:-,-. - c.
Келли Д. Самоучитель: Аccess-97. Питер.:2000,336. - Російськаc.
Керб Л.Н. Основи охорони праці: Навч. посіб.. К.:,215. - Українськаc.
Керб Л.Н. Основи охорони праці: Навч. Посіб.. КНЕУ.:-,. - 215c.
Керб Л.Н. Основи охорони праці: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Керб Л.Н. Основи охорони праці: Навч. Посіб.. КНЕУ.:2003,215. - Українськаc.
Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч посіб.. К.:,215. - Українськаc.
Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посіб.. К.:,252. - Українськаc.
Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Київець О.В. Договірне право України: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2008. - 456c.
Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: практик./ Под ред. А.Я. Кибанова: Учеб. пособ.. М.:,295. - Російськаc.
Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: практик./ Под ред. А.Я. Кибанова: Учеб. пособ.. ИНФРА-М.:-,. - 295c.
Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: практик./ Под ред. А.Я. Кибанова: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: практик./ Под ред. А.Я. Кибанова: Учебное пособие. ИНФРА-М.:2000,512. - Російськаc.
Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: практик./ Под ред. А.Я. Кибанова: Учеб. пособ.. ИНФРА-М.:2002,295. - Російськаc.
Кинг Ф.У., Кри Энн.Д. коммерчиская корреспонденцыя на английском языке. Астрель.:,2003. - Російськаc.
Кинг Ф.У., Кри Энн.Д. коммерчиская корреспонденцыя на английском языке. Астрель.:-,2003. - c.
Киосаки Р.Т., Летчер Ш.Л. Богатый папа, бедный папа. Ужгород.:,192. - Російськаc.
Киосаки Р.Т., Летчер Ш.Л. Богатый папа, бедный папа. Ужгород.:-,-. - c.
Киосаки Р.Т., Летчер Ш.Л. Богатый папа, бедный папа. Ужгород.:Світ,2001. - 192c.
Киплинг Р. Просто сказки: Кн. для чтения. КАРО.:,. - 288c.
Киплинг Р. Просто сказки: Кн. для чтения. СПб.:,288. - Англійськаc.
Киплинг Р. Просто сказки: Кн. для чтения. КАРО.:-,. - 288c.
Киплинг Р. Просто сказки: Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч.. М.:,. - Російськаc.
Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч., ч.2: Учеб. пособ.. МЭ.:,1999. - Російськаc.
Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч.. М.:,488. - Російськаc.
Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч.. М.:-,-. - c.
Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч., ч.2: Учеб. пособ.. МЭ.:-,1999. - c.
Кириленко В. Мікроекономіка: Навч. посіб.. К.:,334. - Українськаc.
Кириленко В. Мікроекономіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): Навч. Посіб.. Тернопіль.:,212. - Українськаc.
Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби: Посібник. К.:,304. - Українськаc.
Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби: Посібник. К.:-,-. - c.
Кириченка О.А. Менеджмент зовнфшньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., пероб. І доп.. К.:,518. - Українськаc.
Кириченка О.А. Менеджмент зовнфшньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., пероб. І доп.. К.:-,-. - c.
Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, перероб. і доп.. К.:,384. - Українськаc.
Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2002. - Українськаc.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підр. – 2-ге видання, перероб. і доп./ За ред. О.А. Кириченка.. Знання.:,2008. - Українськаc.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. К.:,384. - Українськаc.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:,518. - Українськаc.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. і доп.. Знання.:-,. - 518c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підр. – 2-ге видання, перероб. і доп./ За ред. О.А. Кириченка.. Знання.:-,2008. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. і доп.. Знання.:2008,518. - Українськаc.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:Знання,2008. - 518c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2002. - 384c.
Киричук О.В., Романець В.А, Основи психології: Підручник. К.:,630. - Українськаc.
Киричук О.В., Романець В.А. Основи психології. К.:,632. - Українськаc.
Киричук О.В., Романець В.А. Основи психології. К.:-,. - 632c.
Кирк И. Internet: Книга ответов.. СПб.:,384. - Російськаc.
Кирк И. Internet: Книга ответов. Питер.:-,. - 384c.
Кирк И. Internet: Книга ответов.. СПб.:-,-. - c.
Кирк И. Internet: Книга ответов. Питер.:1998,384. - Російськаc.
Кирк И. Internet: книга ответов. СПб.:Питер,1998. - 384c.
Кислий В.М. та ін. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб.. К.:,360. - Українськаc.
Кислий В.М. та ін. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підр.. Либідь.:,2000. - Українськаc.
Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підр.. Либідь.:-,2000. - c.
Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавсто: 3-е вид. Перероб. і доп.: навч. Посіб.. К.:,646. - Українськаc.
Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавсто: 3-е вид. Перероб. і доп.: навч. Посіб.. К.:-,. - 646c.
Китов А.И. Психология хозяйственного управления: Практ. пособ.. М.:,248. - Російськаc.
Китов А.И. Психология хозяйственного управления: Практ. пособ.. М.:-,. - 248c.
Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Вінниця.:,592. - Українськаc.
Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Нова кн..:-,. - 592c.
Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Вінниця.:-,-. - c.
Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Нова кн..:2006,592. - Українськаc.
Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Вінниця.:Нова кн.,2006. - 592c.
Кланків М.С. Страхування фінансових ризиків. Карт-бланш.:-,. - 570c.
Кланків М.С. Страхування фінансових ризиків. Карт-бланш.:2002,570. - Українськаc.
Клапчук С.М. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій - 4-те вид., перероб., доп.. Знання прес.:,2002. - Українськаc.
Клапчук С.М. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій - 4-те вид., перероб., доп.. Знання прес.:-,2002. - c.
Клдуелл Е. Лампа горить цілу ніч: Роман. .:,1970. - Українськаc.
Клдуелл Е. Лампа горить цілу ніч: Роман. .:-,1970. - c.
Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. Методика.:,. - 207c.
Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. К.:,207. - Англійськаc.
Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. Методика.:-,. - 207c.
Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. К.:-,-. - c.
Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. М.:,288. - Російськаc.
Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. М.:-,-. - c.
Климко Т.М. Основи економічної теорії: політекономічний аспект/ За ред. Климко Т.М., Нестеренка В.П., Каніщенко Л.О. та ін.. К.:Вища шк.,1994. - 559c.
Клопчука С.М., Остафійчука В.Ф. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ За ред. С.М. Клопчука, В.Ф. Остафійчука. К.:,351. - Українськаc.
Клопчука С.М., Остафійчука В.Ф. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ За ред. С.М. Клопчука, В.Ф. Остафійчука. К.:-,-. - c.
Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности.. Бизнес-пресса.:,1998. - Російськаc.
Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности.. Бизнес-пресса.:-,1998. - c.
Кобилянська О. Людина: Пов., оповід.. Веселка.:-,. - 350c.
Кобилянська О. Людина: Пов., оповід.. Веселка.:2000,350. - Українськаc.
Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб.. Зовн. Торг.:-,. - 290c.
Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб.. Зовн. Торг.:2003,290. - Українськаc.
Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб.. К.:Зовн. Торг,2003. - 290c.
Ковалев А.И., Кривалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. ЦЭМ.:-,. - 216c.
Ковалев А.И., Кривалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. ЦЭМ.:1999,216. - Російськаc.
Коваленко Г.І., Матицин Є.М., Мусійченко Ф.В. Цивільна оборона: Конспект лекцій. Харків.:,256. - Українськаc.
Коваленко Г.І., Матицин Є.М., Мусійченко Ф.В. Цивільна оборона: Конспект лекцій. Харків.:ВД ''ІНЖЕК'',2005. - 256c.
Коваленко Д.І., Гроші та кредит. Навч. посіб.. К.:,320. - Українськаc.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит: Навч. посібник. К.:Центр учбової літератури,2009. - 320c.
Коваленко П.И., Агебекян И.А. Английский для экономистов. Феникс.:,1999. - Російськаc.
Коваленко П.И., Агебекян И.А. Английский для экономистов. Феникс.:-,1999. - c.
Коваленко П.И., Агебекян И.А. Английский для экономистов.. Ростов-на-Дону.:Феникс,1999. - 352c.
Коваль А.П. Культура ділового спілкування. К.:Вища школа,1997. - 295c.
Коваль В., Сарай М. Історія економічних вчень: Навч-метод. посіб.. .:,1999. - Українськаc.
Коваль В., Сарай М. Історія економічних вчень: Навч-метод. посіб.. .:-,1999. - c.
Коваль Л.В. Адміністративне право: курс лекцій. К.:,208. - Українськаc.
Коваль Л.В. Адміністративне право: курс лекцій. К.:-,-. - c.
Коваль Л.В. Адміністративне право: курс лекцій. К.:Вентурі,1998. - 208c.
Ковальова Л.Л. Хрестоматія російської літератури. Авера.:,1999. - Українськаc.
Ковальова Л.Л. Хрестоматія російської літератури. Авера.:-,1999. - c.
Ковальський В.С., Ляшко Л.П. Кодекс законів про працю України з поетапними матеріалами. Ч.1. К.:Юрінком Інтер,2004. - 608c.
Ковальчук В., Сарай М. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб.. Тернопіль: Танг-Астон.:,2000. - Українськаc.
Ковальчук В., Сарай М. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб.. Тернопіль: Танг-Астон.:-,2000. - c.
Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. К.:,298. - Українськаc.
Ковальчук Г.О., Балягіна І.А., Богорад М.А. Методика викладання економіки: Навч.-метод. Посібник. К.:,341. - Українськаc.
Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. К.:-,-. - c.
Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. посібник. Львів.:,568. - Українськаc.
Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. Четв. хв..:-,. - 144c.
Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. Четв. хв..:1996,144. - Українськаc.
Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Курс лекцій. Львів.:,340. - Українськаc.
Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навчально-методичний практикум. Львів.:,388. - Українськаc.
Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч. посіб.. Львів.:,432. - Українськаc.
Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Курс лекцій. Львів.:-,. - 340c.
Коганов А.Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми: Для школярів, абітурієнтів, студентів К. 1. АСК.:,. - 368c.
Коганов А.Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми: Для школярів, абітурієнтів, студентів К. 2. К.:,352. - Англійськаc.
Коганов А.Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми: Для школярів, абітурієнтів, студентів К. 1. К.:,368. - Англійськаc.
Коганов А.Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми: Для школярів, абітурієнтів, студентів К. 1. АСК.:-,. - 368c.
Коганов А.Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми: Для школярів, абітурієнтів, студентів К. 1. К.:-,-. - c.
Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: учеб. пособ.. Минск.:,240. - Російськаc.
Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства: Учеб. пособ.. М.:,334. - Російськаc.
Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: учеб. пособ.. Минск.:-,-. - c.
Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: учеб. пособ.. Минск.:Кн. Дом, Мисанта,2004. - 240c.
Козін В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2002. - Українськаc.
Козін В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Козак Ю.Г. Міжнародна економі-ка: Навч. посіб. / За ред. Козака Ю.Г.. Арт-еК.:,2002. - Українськаc.
Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в питаннях і відповідях: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2003. - Українськаc.
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Мірошниченко О.В. Міжнародна торгівля: Навч.пос./ За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, О.В. Мірошниченка. - 3-тє вид., доп. та перероб.. К.:,668. - Українськаc.
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Мірошниченко О.В. Міжнародна торгівля: Навч.пос./ За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, О.В. Мірошниченка. - 3-тє вид., доп. та перероб.. К.:-,-. - c.
Козак Ю.Г. Міжнародна економі-ка: Навч. посіб. / За ред. Козака Ю.Г.. Арт-еК.:-,2002. - c.
Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в питаннях і відповідях: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Козак Ю.Г., Ковалевський І.В., Ліганенко І.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб./ За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, І.В. Ліганенко. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2009. - 356c.
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2010. - 648c.
Козака Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака та ін.. ЦУЛ.:,2005. - Українськаc.
Козака Ю.Г., Ковалевського В.В. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: навч. посіб. 2-е вид. Перероб. і доп. К.:,294. - Українськаc.
Козака Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака та ін.. К.:,332. - Українськаc.
Козака Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака та ін.. К.:-,-. - c.
Козака Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака та ін.. ЦУЛ.:-,2005. - c.
Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. К.:КНЕУ,2000. - 244c.
Козаченко А.В., Воронкова А.Э. Корпоративное управление: Учебник. К.:,368. - Російськаc.
Козаченко А.В., Воронкова А.Э. Корпоративное управление: Учебник. К.:-,-. - c.
Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. Вища шк..:-,. - 367c.
Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. Вища шк..:1995,367. - Українськаc.
Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів. Вища шк..:1997,272. - Українськаc.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2000. - Українськаc.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2002. - Українськаc.
Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практ.. Вікар.:,2003. - Українськаc.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:,271. - Українськаc.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:,277. - Українськаc.
Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практ.. К.:,368. - Українськаc.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:,405. - Українськаc.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:,406. - Українськаc.
Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп.. К.:-,. - 406c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2000. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практ.. Вікар.:-,2003. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2000. - 277c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2002. - 406c.
Козлова Є.П., Галанина Е.Н. Бухгалтер и налоговый инспектор. Консульт.. М.:,144. - Російськаc.
Козлова Е.П. Бухгалтер и налоговый инс-пектор. Проблемы и решения. М.:,. - Російськаc.
Козлова Е.П. Бухгалтер и налоговый инс-пектор. Проблемы и решения. М.:-,-. - c.
Козлова Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатеринбург.:,144. - Російськаc.
Козлова Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатеринбург.:-,. - 144c.
Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. СПб.:,366. - Російськаc.
Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. СПб.:-,-. - c.
Козловський В.А. Производственный и операционный менеджмент: учебник. СПб .:Специальная литература,1998. - 366c.
Кокс Дж. Microsoft Internet Explorer 4. СПб.:,256. - Російськаc.
Кокс Дж. Microsoft Internet Explorer 4. СПб.:-,-. - c.
Кокс Дж. Пэт Microsoft Internet Explorer 4: Кр. курс. Питер.:-,. - 256c.
Кокс Дж. Пэт Microsoft Internet Explorer 4: Кр. курс. Питер.:1998,256. - Російськаc.
Кокс Джойс Microsoft Internet explouer 4: крат. Курс.. СПб.:Питер,1998. - 256c.
Колат А.М. Мотивація стимулювання і оцінка персоналу. К.:,224. - Українськаc.
Колат А.М. Мотивація стимулювання і оцінка персоналу. КНЕУ.:-,. - 224c.
Колат А.М. Мотивація стимулювання і оцінка персоналу. К.:-,-. - c.
Колат А.М. Мотивація стимулювання і оцінка персоналу. КНЕУ.:1998,224. - Українськаc.
Колеснік В.В. Введение в рынок ценных бумаг. А.Л.Д..:,1995. - Російськаc.
Колеснік В.В. Введение в рынок ценных бумаг. А.Л.Д..:-,1995. - c.
Колесніков Г.О. Словник менеджера: Навч. довідк. Вид.. Луцьк.:,176. - Українськаc.
Колесніков Г.О. Словник із менеджменту та маркетингу: Довідк. вид.: Навч. посіб.. Луцьк.:,212. - Українськаc.
Колесніков Г.О. Менеджерський словник:Навч.-довід. Вид.. К.:,288. - Українськаc.
Колесніков Г.О. Словник із менеджменту та маркетингу: Довідк. вид.: Навч. посіб.. Луцьк.:-,-. - c.
Колесніков Г.О. Теоретичні основи складання фінансового плану в процесі бізнес-планування: Навч. посіб.. Луцьк.:ВІЕМ,2010. - 140c.
Колесніков Г.О. Словник менеджера: Навч. довідк. Вид.. Луцьк.:Волинська облдрукарня,2006. - 176c.
Колесніков Г.О. Менеджерський словник:Навч.-довід. Вид.. К.:Професіонал,2007. - 288c.
Колесников А.А. Экономика, предприятия и банки Германии. Антологія.:,2003. - Російськаc.
Колесников А.А. Экономика, предприятия и банки Германии. Антологія.:-,2003. - c.
Колесников А.А. Экономика, предприятия и банки Германии: Учеб. пособ.. СПб.:Антологія,2003. - 112c.
Колесников А.А. Экономика, предприятия и банки Германии: Учеб. пособ.. СПб.:Антология,2003. - 112c.
Колесников  А.А. Экономика, предприятия и банки Германии. Антологія.:,2003. - Російськаc.
Колесников  А.А. Экономика, предприятия и банки Германии. Антологія.:-,2003. - c.
Коллоди К. Приключения Пиноккио: Кн. для чтения. Просвещение.:,. - 72c.
Коллоди К. Приключения Пиноккио: Кн. для чтения. М.:,72. - Англійськаc.
Коллоди К. Приключения Пиноккио: Кн. для чтения. Просвещение.:-,. - 72c.
Коллоди К. Приключения Пиноккио: Кн. для чтения. М.:-,-. - c.
Колодій А. Політологія / За ред. А.Колодій: Підр.. К.:,664. - Українськаc.
Колодій А. Політологія / За ред. А.Колодій: Підр.. К.:-,-. - c.
Колодинська Л.С. „Я не фройляйн!”: Док. повість. Каменяр.:-,. - 100c.
Колодинська Л.С. „Я не фройляйн!”: Док. повість. Каменяр.:1996,100. - Українськаc.
Колодницький М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій. Житомир.:,231. - Українськаc.
Колодницький М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій. ЖІТІ.:-,. - 231c.
Колодницький М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій. Житомир.:-,-. - c.
Колодницький М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій. ЖІТІ.:1995,231. - Українськаc.
Колодницький М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій. Житомир.:ЖІТІ,1995. - 231c.
Колодницький  М.М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій: Навч. посіб.. ЖІТІ.:-,. - 231c.
Колодницький  М.М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій: Навч. посіб.. ЖІТІ.:1995,231. - Українськаc.
Колодного А.М., Історія релігії в Україні. Навч. Посібник. К.:,. - Українськаc.
Колодного А.М., Історія релігії в Україні. Навч. Посібник. К.:-,. - 0c.
Коломієць Л. Поетичні твори Т.С. Еліота. Черкаси.:,88. - Українськаc.
Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: Правове регулювання та гарантії здійснення: Навч. Посіб.. К.:,288. - Українськаc.
Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: Правове регулювання та гарантії здійснення: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь. ТАНДЕМ.:,. - 192c.
Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь. М.:,192. - Англійськаc.
Колонтаевская И.Ф. англо-руский криминально-юридический словарь. ТАНДЕМ.:,2000. - Англійськаc.
Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь. ТАНДЕМ.:-,. - 192c.
Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь. М.:-,-. - c.
Колонтаевская И.Ф. англо-руский криминально-юридический словарь. ТАНДЕМ.:-,2000. - c.
Колосок В.М. Методологія розвитку стратегічного управління великих промислових підприємств: Монографія. ПДТУ.:-,. - 247c.
Колосок В.М. Методологія розвитку стратегічного управління великих промислових підприємств: Монографія. ПДТУ.:2012,247. - Українськаc.
Колосс Б. Управлиение финан-совой деятельностю предприятия: Учеб. пособ./ Пер. С фр. Я.В. Соколова.. Финансы.:,1997. - Російськаc.
Колосс Б. Управлиение финан-совой деятельностю предприятия: Учеб. пособ./ Пер. С фр. Я.В. Соколова.. Финансы.:-,1997. - c.
Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. К.:,337. - Українськаc.
Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. КНЕУ.:-,. - 337c.
Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. К.:-,-. - c.
Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. КНЕУ.:2002,337. - Українськаc.
Колотила Д.М., Соколовського А.Т. Технологічні процеси галузей промисловості: Навч. Посіб.. КНЕУ.:,2003. - Українськаc.
Колотила Д.М., Соколовського А.Т. Технологічні процеси галузей промисловості: Навч. Посіб.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Колотило Д.М., Соколовський А.Т. Технологічні процеси галузей промисловості: Навч. Посіб.. К.:,380. - Українськаc.
Колотило Д.М., Соколовський А.Т. Технологічні процеси галузей промисловості: Навч. Посіб.. К.:-,. - 380c.
Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,1992. - 368c.
Колпаков В.К. Адміністративне право. Підручник. К.:,736. - Українськаc.
Колпаков В.К. Адміністративне право. Підручник. К.:-,-. - c.
Колпаков В.К. Адміністративне право.Підручник.. К.:Юрінком-інтер,1999. - 376c.
Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ.. К.:,256. - Російськаc.
Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ.. МАУП.:-,. - 256c.
Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ.. МАУП.:2000,256. - Російськаc.
Кольнічук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посіб.. КНЕУ.:,2004. - Українськаc.
Кольнічук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2004. - c.
Коляда І., Лозовий Я. Основи правознавства Навч. посіб.. К.:,197. - Українськаc.
Коляда І., Малій О. Історія України: Зошит-конспект. А.С.К..:,1997. - Українськаc.
Коляда І., Лозовий Я. Основи правознавства Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Коляда І., Малій О. Історія України: Зошит-конспект. А.С.К..:-,1997. - c.
Командин Г.А. Англо-русский юридический словарь. СКЛ, ЛТД.:,. - 238c.
Командин Г.А. Англо-русский юридический словарь. СКЛ.:,1993. - Російськаc.
Командин Г.А. Англо-русский юридический словарь. М.:,238. - Англійськаc.
Командин Г.А. Англо-русский юридический словарь. СКЛ, ЛТД.:-,. - 238c.
Командин Г.А. Англо-русский юридический словарь. М.:-,-. - c.
Командин Г.А. Англо-русский юридический словарь. СКЛ.:-,1993. - c.
Комарницький І.М. Маркетинг: виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів): Навч. посіб./ За ред. І.М. Комарницького. Львів.:,392. - Українськаc.
Комарницький І.М. Маркетинг: виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів): Навч. посіб./ За ред. І.М. Комарницького. Львів.:-,-. - c.
Комарницький І.М. Маркетинг: виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів): Навч. посіб./ За ред. І.М. Комарницького. Львів.:Апріорі,2008. - 392c.
Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України.. Харків.:,288. - Українськаc.
Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України.. Харків.:-,-. - c.
Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: Пробл. переводоведен. ЧеРо.:-,. - 136c.
Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: Пробл. переводоведен. ЧеРо.:2000,136. - Російськаc.
Комягин В.Б., Коцюбинский А.С. Corel Draw 7: Рус. и англ. версии. М.:,332. - Російськаc.
Комягин В.Б., Коцюбинский А.С. Corel Draw 7: Рус. и англ. версии. ТРИУМФ.:-,. - 332c.
Комягин В.Б., Коцюбинский А.С. Corel Draw 7: Рус. и англ. версии. М.:-,-. - c.
Комягин В.Б., Коцюбинский А.С. Corel Draw 7: Рус. и англ. версии. ТРИУМФ.:1998,332. - Російськаc.
Комягин В.Б., Коцюбинський А.О. CorelDRAW 7: рис. И англ. версии. М.:Триумф,1998. - 332c.
Конан Дойль Артур Рассказы. Рольф.:,. - 240c.
Конан Дойль Артур Рассказы. М.:,240. - Англійськаc.
Конан Дойль Артур Рассказы. Рольф.:-,. - 240c.
Конан Дойль Артур Рассказы. М.:-,-. - c.
Конверський А.Є. Логіка: Підр.. К.:,304. - Українськаc.
Конверський А.Є. Логіка (традиц. та сучасна): Підр.. К.:,535. - Українськаc.
Конверський А.Є. Логіка: Підр.. К.:-,-. - c.
Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. Посіб.. Львів.:,320. - Українськаc.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудита. М.:,. - Російськаc.
Кондратюк А. У світлі спогаду. .:-,. - 99c.
Кондратюк А. У світлі спогаду. .:2003,99. - Українськаc.
Кондрашова С.С. Информационые технологии в управлении: учеб. пособ.. К.:МАУП,1998. - 132c.
Коновалова В.Е. Правовая психология. Харьков.:,160. - Російськаc.
Коновалова В.Е. Правовая психология. Харьков.:-,. - 160c.
Кононенко Б.И. Культурология в именах , терминах, понятиях. М.:,406. - Українськаc.
Кононенко Б.И. Культурология в именах , терминах, понятиях. М.:-,-. - c.
Кононенко Б.И. Б.И. Культурология в терминах, понятиях, именах: Спр. учеб. Пособ.. М.:,406. - Російськаc.
Кононенко Б.И. Б.И. Культурология в терминах, понятиях, именах: Спр. учеб. Пособ.. М.:-,-. - c.
Кононнчук М.М. Хрестоматія укр. літ. ХХ ст. Кн. 1. Твім інтер.:-,. - 720c.
Кононнчук М.М. Хрестоматія укр. літ. ХХ ст. Кн. 2. Твім інтер.:1998,624. - Українськаc.
Кононнчук М.М. Хрестоматія укр. літ. ХХ ст. Кн. 1. Твім інтер.:1998,720. - Українськаc.
Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку. Мн..:,176. - Російськаc.
Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку. Мн..:-,-. - c.
Копейчикова В.В. Правознавство: Навч. посібник. (за ред. В.В. Копейчикова). К.:,736. - Українськаc.
Копейчикова В.В. Правознавство: Навч. посібник. (за ред. В.В. Копейчикова). К.:-,-. - c.
Копейчипова В.В. Загальна теорія держави і права (за ред. В.В. Копейчипова). К.:,320. - Українськаc.
Копейчипова В.В. Загальна теорія держави і права (за ред. В.В. Копейчипова). К.:-,-. - c.
Копейшкова В.В. Основи конституційного права (за ред. Копейшкова В.В.). К.:,288. - Українськаc.
Копейшкова В.В. Основи конституційного права (за ред. Копейшкова В.В.). К.:-,-. - c.
Коптілов В. Теорія і практика перекладу. К.:,280. - Англійськаc.
Коптілов В. Теорія і практика перекладу. ЮНІВЕРС.:-,. - 280c.
Коптілов В. Теорія і практика перекладу. К.:-,-. - c.
Коптілов В. Теорія і практика перекладу. ЮНІВЕРС.:2003,280. - Українськаc.
Коптілов В. Теорія і практика перекладу. К.:ЮНІВЕРС,2003. - 280c.
Кордон М.В. Європейська та євроатлентична інтеграція України: Нвч. Посіб. - 2-ге вид.. К.:,172. - Українськаc.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. ЦНЛ.:,2005. - Українськаc.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підр.. К.:,585. - Українськаc.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підр.. К.:-,-. - c.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. ЦНЛ.:-,2005. - c.
Кордон М.В. Європейська та євроатлентична інтеграція України: Нвч. Посіб. - 2-ге вид.. К.:ЦУЛ,2010. - 172c.
Коржнев М.М. Основи економічної геології: навч. посіб.. К.:Логос,2006. - 223c.
Корнійчука Л.Я., Титаренко Н.О. Історія економічних вчень: Підр. / За ред. Корнійчука Л.Я., Титаренко Н.О.. КНЕУ.:,1999. - Українськаc.
Корнійчука Л.Я., Титаренко Н.О. Історія економічних вчень: Підр. / За ред. Корнійчука Л.Я., Титаренко Н.О.. КНЕУ.:-,1999. - c.
Корніяка О. Мистетство гречности: Чи вміємо ми себе поводити?. К.:,96. - Українськаc.
Корніяка О. Мистетство гречности: Чи вміємо ми себе поводити?. К.:-,-. - c.
Корніяка О. Мистетство гречности: Чи вміємо ми себе поводити?. К.:Либідь,1995. - 96c.
Корнеева Е.А. Практика английского языка: Сб. упр. по устн. речи. СОЮЗ.:,. - 336c.
Корнеева Е.А. Практика английского языка: Сб. упр. по устн. речи. СПб.:,336. - Англійськаc.
Корнеева Е.А. Грамматика английского глагола в теории и практике. СПб.:,448. - Російськаc.
Корнеева Е.А. Практика английского языка: Сб. упр. по устн. речи. СОЮЗ.:-,. - 336c.
Корнеева Е.А. Практика английского языка: Сб. упр. по устн. речи. СПб.:-,-. - c.
Корнес П., Гайдук Н. Спілкуємося англійською мовою. Бак.:,. - 276c.
Корнес П., Гайдук Н. Спілкуємося англійською мовою. Львів.:,276. - Англійськаc.
Корнес П., Гайдук Н. Спілкуємося англійською мовою. Бак.:-,. - 276c.
Корнес П., Гайдук Н. Спілкуємося англійською мовою. Львів.:-,-. - c.
Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. К.:,378. - Українськаc.
Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 378c.
Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.. Знання.:2000,378. - Українськаc.
Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. К.:Знання,2000. - 378c.
Король В.Ю. Історія України (Худож. оформ. В.М. Штогрина). Феміна.:,1995. - Українськаc.
Король В.Ю. Історія України (Худож. оформ. В.М. Штогрина). Феміна.:-,1995. - c.
Королько В. Основы паблик рилейшнз. М.:Рефл-бук,2003. - 528c.
Корольчук А.К., Гурко С.П. Мировая экономика/ Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко: Учеб.. Перспектива.:,2000. - Російськаc.
Корольчук А.К., Гурко С.П. Мировая экономика/ Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко: Учеб.. Перспектива.:-,2000. - c.
Корольчука А.К., Гурко С.П. Мировая экономика / Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко. Минск.:,239. - Російськаc.
Корольчука А.К., Гурко С.П. Мировая экономика / Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко. Минск.:-,-. - c.
Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення. К.:,88. - Українськаc.
Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення. К.:-,-. - c.
Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учеб. Пособ. / Под ред. Короткова Э.М.. М.:ИНФРА-М,2000. - 432c.
Кортасар Хулио Редкие занятия и другие рассказы. Азбука.:,. - 351c.
Кортасар Хулио Редкие занятия и другие рассказы. СПб.:,351. - Англійськаc.
Кортасар Хулио Редкие занятия и другие рассказы. Азбука.:-,. - 351c.
Кортасар Хулио Редкие занятия и другие рассказы. СПб.:-,-. - c.
Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектн. переклад). Вінниця.:,448. - Українськаc.
Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посіб.. Вінниця.:,464. - Українськаc.
Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектн. переклад). Нова кн..:-,. - 448c.
Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посіб.. Вінниця.:-,-. - c.
Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектн. переклад). Нова кн..:2003,448. - Українськаc.
Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посіб.. Вінниця.:Нова кн.,2003. - 464c.
Корчак Я. Избранное. Рад. Школа.:-,. - 528c.
Корчак Я. Избранное. Рад. Школа.:1988,528. - Російськаc.
Коршунова Н.И, Плясунов В.С. Метематика в экономике: Учеб. пособ.. М.:Вита-Пресс,1996. - 368c.
Коршунова Н.И. Математика в экономике. Учеб. пособие. М.:Вита-пресс,1996. - 368c.
Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: практикум: Навч. посіб.. К.:,404. - Українськаc.
Косік А.Ф., Грантковська Г.Е. Мікроекономіка: Навч. посіб.. К.:,416. - Українськаc.
Косік А.Ф., Грантковська Г.Е. Мікроекономіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Косенков С.І. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. К.:,464. - Українськаc.
Косенков С.І. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Косенков С.І. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. К.:Скарби,2004. - 464c.
Косоножкина Л.В. Практическая стилистика английского языка: анализ художественного текста. МарТ.:-,. - 192c.
Косоножкина Л.В. Практическая стилистика английского языка: анализ художественного текста. МарТ.:2004,192. - Російськаc.
Косоножкина Л.В. Практическая стилистика английского языка: анализ художественного текста. М.:МарТ,2004. - 192c.
Коссак О., Кравець Р. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій. Бак.:,. - 248c.
Коссак О., Кравець Р. Англо-український та українсько-английский словник-довідник з телекомунікацій. БаК.:,1996. - Англійськаc.
Коссак О., Кравець Р. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій. Львів.:,248. - Англійськаc.
Коссак О., Кравець Р. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій. Бак.:-,. - 248c.
Коссак О., Кравець Р. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій. Львів.:-,-. - c.
Коссак О., Кравець Р. Англо-український та українсько-английский словник-довідник з телекомунікацій. БаК.:-,1996. - c.
Костіна Н.І. Фінанси: система моделей і прогнозів: навч. Посіб.. К.:,303. - Українськаc.
Костенко Л. Навч. посібник-хрестоматія. Степ. Еллада.:-,. - 320c.
Костенко Л. Навч. посібник-хрестоматія. Степ. Еллада.:1999,320. - Українськаc.
Костюк В. История экономических учений. .:,1998. - Українськаc.
Костюк В. История экономических учений. .:-,1998. - c.
Костюка М. Правознавство / За ред. М. Костюка: Підр.. Львів.:,272. - Українськаc.
Костюка М. Правознавство / За ред. М. Костюка: Підр.. Львів.:-,-. - c.
Костюченко О.А. Конституційне право України: Навч. – метод. посіб.. К.:,116. - Українськаc.
Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. К.:,168. - Українськаc.
Костюченко О.А. Основи конституційного права України. К.:,56. - Українськаc.
Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Косянчук Т.Ф. Економічна діагностика: Навч.посіб./ За заг. ред. Т.Ф. Косянчук. Львів.:Новий Світ-2000,2009. - 452c.
Котельнікова І. Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь: Навч. посіб. / За ред І. Котельнікова. К.:ЦНЛ,2005. - 320c.
Котельников Д.І., Задорожна С.М. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб.. Слово.:-,. - 168c.
Котельников Д.І., Задорожна С.М. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб.. Слово.:2004,168. - Українськаc.
Котельников Д.І., Задорожна С.М. Управління конкурентоспроможністю: Навч. посіб.. К.:Слово,2004. - 168c.
Котий Г.А, Гюльмисаров В.Р. Деловые письма на английском языке: Практ. пособие. – 4-е перераб. и доп. изд.. М.:ФКК,1999. - 192c.
Котий Г.А., Гюльмисаров В.Р. Деловые письма на английском языке. ФКК.:,1999. - Російськаc.
Котий Г.А., Гюльмисаров В.Р. Деловые письма на английском языке. ФКК.:-,1999. - c.
Котлер Ф. Рик1001 способ успешного маркетинга, даже если вы ненавидите продавать. Пособ.. М.:,. - Російськаc.
Котлер Ф. Основы маркетинга: Перевод с англ. – 2-е изд.. Спб.:,1056. - Російськаc.
Котлер Ф. Основы маркетинга: Перевод с англ.. Спб.:,696. - Російськаc.
Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент: Перевод с англ.. Спб.:,896. - Російськаc.
Котлер Ф. Основы маркетинга: Перевод с англ.. Спб.:,944. - Російськаc.
Котлер Ф. Основы маркетинга: Перевод с англ. – 2-е изд.. Спб.:-,-. - c.
Котляревський І. Енеїда. Наталка-Полтавка. Веселка.:-,. - 327c.
Котляревський І. Енеїда. Наталка-Полтавка. Веселка.:2000,327. - Українськаc.
Коунспейк С. Аccess-97. М.:,1998. - 208c.
Коунспейк С. Аccess-97 (Шаг за шагом). М.:,208. - Російськаc.
Коунспейк С. Аccess-97 (Шаг за шагом). М.:-,-. - c.
Коупстейк С. Access 97 (шаг за шагом) / пер. с англ.. М.:БИНОМ,1998. - 208c.
Кочерган М.Н. Вступ до мовознавства. Академія.:-,. - 368c.
Кочерган М.Н. Загальне мовознавство. Академія.:1999,228. - Українськаc.
Кочерган М.Н. Вступ до мовознавства. Академія.:2000,368. - Українськаc.
Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов („ложные друзья переводчика”) Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача”). Академія.:-,. - 400c.
Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов („ложные друзья переводчика”) Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача”). Академія.:1997,400. - Українськаc.
Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов („ложные друзья переводчика”) Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача”).. К.:Академія,1997. - 400c.
Кочерган М.П. Загальне мовознавство. К.:Академія,1999. - 288c.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. К.:Академія,2000. - 368c.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. К.:Академія,2001. - 368c.
Кочетков В.М. Гроші та кредит: Навч.-метод. Посібник. К.:Євр. ун-т,2002. - 84c.
Кр. Ли Законы успеха / Под ред. Кр. Ли: Пр. пособ.. М.:,448. - Російськаc.
Кр. Ли Законы успеха / Под ред. Кр. Ли: Пр. пособ.. М.:Гранд,1999. - 448c.
Крісті А. Справа багатої жінки: Вісім опов.: Кн. для читання. Нова кн..:,. - 272c.
Крісті А. Справа багатої жінки: Вісім опов.: Кн. для читання. Вінниця.:,272. - Англійськаc.
Крісті А. Справа багатої жінки: Вісім опов.: Кн. для читання. Нова кн..:-,. - 272c.
Крісті А. Справа багатої жінки: Вісім опов.: Кн. для читання. Вінниця.:-,-. - c.
Кравець Л.В. Стилістика української мови. К.:,199. - Українськаc.
Кравець Л.В. Стилістика української мови. Вища шк..:-,. - 199c.
Кравець Л.В. Стилістика української мови. К.:-,-. - c.
Кравець Л.В. Стилістика української мови. Вища шк..:2004,199. - Українськаc.
Кравченко В. Місцеві фінанси України: навч. Посіб.. К.:,487. - Українськаc.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб.. К.:,320. - Українськаc.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі. К.:,344. - Українськаc.
Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі. К.:-,-. - c.
Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. посіб.. К.:Каравела,2005. - 344c.
Крамаревский А. Англо-русский политический словарь Т. 1. Альтерпрес.:,. - 846c.
Крамаревский А. Англо-руский политехнический словарь. Альтерпрес.:,2000. - Англійськаc.
Крамаревский А. Англо-русский политический словарь Т. 2. К.:,704. - Англійськаc.
Крамаревский А. Англо-русский политический словарь Т. 1. К.:,846. - Англійськаc.
Крамаревский А. Англо-русский политический словарь Т. 1. Альтерпрес.:-,. - 846c.
Крамаревский А. Англо-русский политический словарь Т. 1. К.:-,-. - c.
Крамаревский А. Англо-руский политехнический словарь. Альтерпрес.:-,2000. - c.
Крамаренко В.І. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.І.. К.:,248. - Українськаc.
Крамаренко В.І., Холод Б.І Маркетинг: навч. посіб. /за ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І.. К.:,258. - Українськаc.
Крамаренко В.І., Холод Б.І. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. / За ред.. Крамаренко В.І., Холода Б.І.. К.:,272. - Українськаc.
Крамаренко В.І., Холод Б.І. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. / За ред.. Крамаренко В.І., Холода Б.І.. ЦУЛ.:-,. - 272c.
Крамаренко В.І., Холод Б.І Маркетинг: навч. посіб. /за ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І.. К.:-,-. - c.
Крамаренко В.І., Холод Б.І. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. / За ред.. Крамаренко В.І., Холода Б.І.. ЦУЛ.:2003,272. - Українськаc.
Крамаренко В.І. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.І.. К.:ЦУЛ,2003. - 248c.
Крамаренко В.Й. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.Й.. К.:,248. - Українськаc.
Крамаренко В.Й. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.Й.. ЦУЛ.:-,. - 248c.
Крамаренко В.Й. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.Й.. К.:-,-. - c.
Крамаренко В.Й. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.Й.. ЦУЛ.:2000,248. - Українськаc.
Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і випр.. Новий Світ 2000.:-,. - 364c.
Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і випр.. Новий Світ 2000.:2007,364. - Українськаc.
Красневская З.Я. Тема: деловая корреспонденцыя. Дикта.:,2000. - Російськаc.
Красневская З.Я. Тема: деловая корреспонденцыя. Дикта.:-,2000. - c.
Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. Пособие. М.:,472. - Російськаc.
Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. Пособие. М.:-,-. - c.
Красовский Ю.Д. Организованное поведение: Учебное пособие. М.:ЮНИТИ,2000. - 472c.
Красовський Ю.Д. Организационное повидение: учеб. пособ... М.:,472. - Російськаc.
Красовський Ю.Д. Организационное повидение: учеб. пособ... М.:-,-. - c.
Кратко М., Сташенко М. Вища математика: Навч. посіб.. Луцьк.:ВІЕМ,2006. - 98c.
Краузе В.В. Концепція функціонування і розвитку ринку капіталів в Україні. К.:,36. - Українськаc.
Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб.. К.:,445. - Українськаc.
Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю (За ред. Кредісова А.І.). К.:,448. - Українськаc.
Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб.. К.:,552. - Українськаc.
Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю (За ред. Кредісова А.І.). К.:-,-. - c.
Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. К.:Знання, КОО,1999. - 556c.
Кредісова А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю.. К.:,552. - Українськаc.
Кредісова А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю.. К.:-,-. - c.
Кредисов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І. Кредисова: Підр.. Віра-Р.:,2002. - Українськаc.
Кредисов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І. Кредисова: Підр.. Віра-Р.:-,2002. - c.
Кредисов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І. Кредисова: Підр.. К.:Віра-Р,2002. - 552c.
Кредисов А.И. История учений менеджмента. К.:,336. - Російськаc.
Кредисов А.И. История учений менеджмента. К.:-,-. - c.
Кредисова А.І. Управління зовнішньоекономіч-ною діяльністю / За заг. ред. А.І.Кредисова: Навч. посіб.. Віра-Р.:,2002. - Українськаc.
Кредисова А.І. Управління зовнішньоекономіч-ною діяльністю / За заг. ред. А.І.Кредисова: Навч. посіб.. Віра-Р.:-,2002. - c.
Кредитов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За ред. Кредитова А.І.. Віра-Р.:,1998. - Українськаc.
Кредитов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За ред. Кредитова А.І.. Віра-Р.:-,1998. - c.
Кредитов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За ред. Кредитова А.І.. К.:Віра-Р,1998. - 448c.
Кредхов А.І., Панченко Е.Г., Кредхов В.А. Менеджмент для керівників. К.:,552. - Українськаc.
Кредхов А.І., Панченко Е.Г. Менеджмент для керівників. Знання.:-,. - 552c.
Кредхов А.І., Панченко Е.Г., Кредхов В.А. Менеджмент для керівників. К.:-,-. - c.
Кредхов А.І., Панченко Е.Г. Менеджмент для керівників. Знання.:1999,552. - Українськаc.
Крейчман Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности. - 2-е изд., перераб. И доп.. ВШПП.:-,. - 488c.
Крейчман Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности. - 2-е изд., перераб. И доп.. ВШПП.:2009,488. - Російськаc.
Кременя В.Г. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник. Тернопіль.:,384. - Українськаc.
Кременя В.Г. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник. Тернопіль.:-,-. - c.
Кременя В.Г. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник. Тернопіль.:Навчальна книга — Богдан,2004. - 384c.
Креэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга: Перевод с англ.. М.:,496. - Російськаc.
Креэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга: Перевод с англ.. М.:-,-. - c.
Кривенко К.Т. Реформування фінансових відносин – необхідна умова активізації інвестиційної діяльності.. .:,1995. - Українськаc.
Кривенко К.Т. Реформування фінансових відносин – необхідна умова активізації інвестиційної діяльності.. .:-,1995. - c.
Кривов'язюк І.В., Усков О.Р. Управління логістичними інформаційними системами підприємства: Монографія. Львів.:,140. - Українськаc.
Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб.. Надстир’я.:,2005. - Українськаc.
Кривов'язюк І.В., Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: Монографія. ЛНТУ.:-,. - 215c.
Кривов'язюк І.В., Усков О.Р. Управління логістичними інформаційними системами підприємства: Монографія. Львів.:-,-. - c.
Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб.. Надстир’я.:-,2005. - c.
Кривов'язюк І.В., Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: Монографія. ЛНТУ.:2009,215. - Українськаc.
Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.:КОНДОР,2008. - 360c.
Кривов'язюк І.В. Підприємство в умовах ринку: Навч. Посіб.. К.:Кондор,2009. - 840c.
Кривов'язюк І.В., Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: Монографія. Луцьк.:ЛНТУ,2009. - 215c.
Кривов'язюк І.В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід: Монографія. Луцьк.:ЛНТУ,2012. - 392c.
Кривов'язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія і практика застосуваннязастосування: Монографія. Луцьк.:Надстир'я,2007. - 260c.
Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб.. Луцьк.:Надстир’я,2005. - 140c.
Кривов'язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: Теорія, методологія та практика застосування: Монографія. Луцьк.:Надстир’я,2007. - 260c.
Кривов’язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посіб.. Луцьк.:,140. - Українськаc.
Кривов’язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посіб.. Луцьк.:-,-. - c.
Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Либідь.:,2000. - Українськаc.
Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Либідь.:-,2000. - c.
Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Крикавський Є.В. та ін.. Львів.:,288. - Російськаc.
Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посіб.. К.:,340. - Українськаc.
Крикавський Є.В. Логістика для економістів: Підр.. Львів.:,448. - Українськаc.
Крикавський Є.В. Логістика: Основи теорії. - 2-е вид., допов. І перероб.: Підр.. Львів.:,456. - Українськаc.
Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Крикавський Є.В. та ін.. Львів.:Інтелект-захід,2004. - 288c.
Крилова Н.В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб.. К.:,365. - Українськаc.
Крилова Н.В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Крип'якевич І. Всесвітня історія: у 3-х книгах. Либідь.:,1995. - Українськаc.
Крип'якевич І. Всесвітня історія: у 3-х книгах. Либідь.:-,1995. - c.
Крип’якевича І. Історія української культури. Либідь.:,1999. - Українськаc.
Крип’якевича І. Історія української культури (за ред. Крип’якевича І.). К.:,656. - Українськаc.
Крип’якевича І. Історія української культури (за ред. Крип’якевича І.). К.:-,-. - c.
Крип’якевича І. Історія української культури. Либідь.:-,1999. - c.
Кристи А. Пять поросят.. Айрис-пресс.:,. - 384c.
Кристи А. Убийство в Восточном экспрессе: Кн. для чтения. СПб.:,192. - Англійськаc.
Кристи А. Рассказы: Кн. для чтения. М.:,224. - Англійськаc.
Кристи А. Пять поросят.. М.:,384. - Англійськаc.
Кристи А. Пять поросят.. Айрис-пресс.:-,. - 384c.
Кристи А. Пять поросят.. М.:-,-. - c.
Крисюк В.І. Ревізія і контроль в устано-вах і організаціях бюджет-ної сфери: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,148. - Українськаc.
Крисюк В.І. Ревізія і контроль в устано-вах і організаціях бюджет-ної сфери: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Крисюк В.І. Ревізія і контроль в устано-вах і організаціях бюджет-ної сфери: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:ЄУФІСМБ,2000. - 148c.
Кругман П.Р. Международная экономика: Теория и практика: Учеб.. ЮНИТИ.:,1997. - Російськаc.
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: Теория и практика. М.:,799. - Російськаc.
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: Теория и практика. М.:-,-. - c.
Кругман П.Р. Международная экономика: Теория и практика: Учеб.. ЮНИТИ.:-,1997. - c.
Кружельницька Я.В. Фізіологія і психологі. К.:,182. - Українськаc.
Кружельницька Я.В. Фізіологія і психологі. К.:-,. - 182c.
Крупка М.І. Основи економічної теорії: Підручник. К.:Атіка,2001. - 344c.
Крупка М.І., Кульчицький М.І., Жмурко Н.В. та ін. Валютно-курсова політика України: Монографія. Валькович Д.В.. Львів.:ЛНУ,2012. - 366c.
Крутик А.Б. Основы финансовой деятельности предприятий. СПб.:,1999. - 448c.
Крутик А.Б. Основы финансовой деятельности предприятий. СПб.:,448. - Російськаc.
Кручма М.М. Цивільна оборона (Цивільний захист): Навч. посіб. - 2-ге вид., доп., випр.. Львів.:,306. - Українськаc.
Кручма М.М. Цивільна оборона (Цивільний захист): Навч. посіб. - 2-ге вид., доп., випр.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 306c.
Круш П.В., Подвигіна В.І., Гулевич В.О. Організація виробництва: Підручник/ За заг. Ред. П.В. Круша, В.І. Подвигіної, В.О. Гулевич. К.:,536. - Українськаc.
Круш П.В., Подвигіна В.І. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Ельга-Н, КНТ.:-,. - 780c.
Круш П.В., Подвигіна В.І., Гулевич В.О. Організація виробництва: Підручник/ За заг. Ред. П.В. Круша, В.І. Подвигіної, В.О. Гулевич. К.:-,-. - c.
Круш П.В., Подвигіна В.І. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Ельга-Н, КНТ.:2009,780. - Українськаc.
Круш П.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. К.:Ельга-Н,2009. - 780c.
Круш П.В., Подвигіна В.І. Економіка підприємства: Навч. посіб.. К.:Ельга-Н, КНТ,2009. - 780c.
Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навч. Посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 400c.
Круша П.В., Подвигіної В.І. Організація виробництва: Підручник/ За заг. Ред. П.В. Круша, В.І. Подвигіної. К.:,536. - Українськаc.
Круша П.В. Національнальна економіка: Підручник - 2-ге вид.. Каравела.:-,. - 428c.
Круша П.В., Подвигіної В.І. Організація виробництва: Підручник/ За заг. Ред. П.В. Круша, В.І. Подвигіної. К.:-,-. - c.
Круша П.В. Національнальна економіка: Підручник - 2-ге вид.. Каравела.:2008,428. - Українськаc.
Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. Советы переводчику: Учеб. пособ. по нем. яз. М.:,320. - Російськаc.
Крушельницкая К.Г. Советы переводчику. Астрель.:-,. - 320c.
Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. Советы переводчику: Учеб. пособ. по нем. яз. М.:-,-. - c.
Крушельницкая К.Г. Советы переводчику. Астрель.:2002,320. - Російськаc.
Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. Советы переводчику. М.:Астрель,2002. - 320c.
Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. Посіб.. К.:,192. - Українськаc.
Крушельницька О.В. Методолігія та організація наукових досліджень: Навч. Посіб. К.:,206. - Українськаc.
Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:,308. - Українськаc.
Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Кондор.:-,. - 308c.
Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:-,-. - c.
Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Кондор.:2005,308. - Українськаc.
Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підр.. К.:КНЕУ,2003. - 367c.
Крушильницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 162c.
Крушильницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посіб.. Кондор.:2003,162. - Українськаc.
Крушильницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 162c.
Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події. Факти. Дати.. Зодіак-ЕКО.:,1993. - Українськаc.
Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події. Факти. Дати.. Зодіак-ЕКО.:-,1993. - c.
Крылов А.А., Пруишеский Ю.В. Управление персоналом предприятия /Под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Пруишеского: Учеб. пособ.. М.:,495. - Російськаc.
Крылов А.А., Пруишеский Ю.В. Управление персоналом предприятия /Под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Пруишеского: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: Теория и 86 ситуац.: Учеб. пособ.. М.:,519. - Російськаc.
Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: Теория и 86 ситуац.: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Кн. Дом.:,. - 432c.
Крылова И.П., Крылова Е.В. Практическая грамматика английского языка. М.:,291. - Англійськаc.
Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. М.:,432. - Російськаc.
Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Кн. Дом.:-,. - 432c.
Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. М.:-,-. - c.
Крылова, А.А., Пруишеского Ю.В. Управление персоналом предприятия /Под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Пруишеского: Учеб. пособ.. Единство.:-,. - 495c.
Крылова, А.А., Пруишеского Ю.В. Управление персоналом предприятия /Под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Пруишеского: Учеб. пособ.. Единство.:2002,495. - Російськаc.
Крячина С.Н. Грамматика + экономика: Уч. задания по перев. грам. конструкций с нем. яз. на матер. эк. Текстов. СПб.:,143. - Російськаc.
Крячина С.Н. Грамматика + экономика: Уч. задания по перев. грам. конструкций с нем. яз. на матер. эк. текстов. Химера.:,1998. - Російськаc.
Крячина С.Н. Грамматика + экономика: Уч. задания по перев. грам. конструкций с нем. яз. на матер. эк. Текстов. СПб.:-,-. - c.
Крячина С.Н. Грамматика + экономика: Уч. задания по перев. грам. конструкций с нем. яз. на матер. эк. текстов. Химера.:-,1998. - c.
Крячина С.Н. Грамматика + экономика: Уч. задания по перев. грам. конструкций с нем. яз. на матер. эк. Текстов. СПб.:Химера,1998. - 143c.
Кубко Е.Б. Программа – целевая организация государственного управления. К.:,. - Українськаc.
Кубко Е.Б. Программа – целевая организация государственного управления. К.:-,-. - c.
Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. Навч. посіб.. Суми.:Університетська книга,2005. - 222c.
Кудіна О., Пророченко О. Перлини народної мудрості. Німецькі прислів’я та приказки: Посіб.. Вінниця.:,320. - Українськаc.
Кудіна О., Пророченко О. Перлини народної мудрості. Німецькі прислів’я та приказки: Посіб.. Вінниця.:-,-. - c.
Кудіна О., Пророченко О. Перлини народної мудрості. Німецькі прислів’я та приказки: Посіб.. Вінниця.:Нова кн.,2005. - 320c.
Кудряшов В.П. Фінанси: Навч. Посіб.. Херсон.:,352. - Українськаc.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підр.. К.:,334. - Українськаc.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Організація бухгалтерського обліку: Підр. / За ред.Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:,576. - Українськаc.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підр.. К.:-,-. - c.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підр.. К.:КНЕУ,2001. - 334c.
Кузик О.В. Макроекономіка: Навч. Посіб.. Львів.:Інтелект-Захід,2007. - 168c.
Кузминский А. Аудит / А. Кузминский и др.. К.:,. - Українськаc.
Кузминский А. Аудит / А. Кузминский и др.. К.:,283. - Українськаc.
Кузминский А. Аудит / А. Кузминский и др.. К.:-,-. - c.
Кузминский А. Аудит / А. Кузминский и др.. К.:Учетинформ,1996. - 283c.
Кузнєцов Ю.Н. Основы патентоведения и авторского права: Учеб.пособ. – 2 –е изд., перероб., доп.. К.:,183. - Українськаc.
Кузнєцов Ю.Н. Основы патентоведения и авторского права. .:,1998. - Російськаc.
Кузнєцов Ю.Н. Основы патентоведения и авторского права: Учеб.пособ. – 2 –е изд., перероб., доп.. К.:-,-. - c.
Кузнєцов Ю.Н. Основы патентоведения и авторского права. .:-,1998. - c.
Кузнєцова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування.. Юрінком Інтер.:,1998. - Українськаc.
Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи форм. та функціонування. К.:,528. - Українськаc.
Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи форм. та функціонування. К.:-,-. - c.
Кузнєцова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування.. Юрінком Інтер.:-,1998. - c.
Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельностью в Украине: Практ. пособ.. К.:,217. - Російськаc.
Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельностью в Украине. К.:,220. - Російськаc.
Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельностью в Украине: Практ. пособ.. К.:-,-. - c.
Кузнецовой Е.В. Финансовое управление компанией / Под ред.Е.В. Кузнецовой. М.:,383. - Російськаc.
Кузнецовой Е.В. Финансовое управление компанией / Под ред.Е.В. Кузнецовой. М.:Правовая культ.,1995. - 383c.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підр.. Академвидав.:,2003. - Українськаc.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. К.:,416. - Українськаc.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посіб. - 4-те вид., стереотип з 3-го. Львівська політехніка, Інтелект.:-,. - 384c.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. К.:-,-. - c.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підр.. Академвидав.:-,2003. - c.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посіб. - 4-те вид., стереотип з 3-го. Львівська політехніка, Інтелект.:2009,384. - Українськаc.
Кузьмінська О.Б., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: Навчально-метод. посіб.. К.:,282. - Українськаc.
Кузьмінська О.Б., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: Навчально-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаговалова. Херсон.:,256. - Українськаc.
Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Тоеретичні та прикладні засади менеджменту.- 3-тє вид., доп. і перероб.: Навч. посіб.. Львів.:,384. - Українськаc.
Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підр.. К.:,416. - Українськаc.
Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підр.. К.:-,-. - c.
Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підр.. К.:Академвидав,2003. - 416c.
Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Тоеретичні та прикладні засади менеджменту.- 3-тє вид., доп. і перероб.: Навч. посіб.. Львів.:Львівполітехніка,2007. - 384c.
Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика). М.:,312. - Російськаc.
Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика). Флинта.:-,. - 312c.
Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика). М.:-,-. - c.
Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика). Флинта.:2004,312. - Російськаc.
Кузьмин Ю.А. Краткий англо-русский технический словарь. Ок. 30000 терминов. ЧеРо.:,. - 416c.
Кузьмин Ю.А. Краткий анголо-руский технический словарь: около 30 000 терминов. ЧеРо.:,1998. - Англійськаc.
Кузьмин Ю.А. Краткий англо-русский технический словарь. Ок. 30000 терминов. М.:,416. - Англійськаc.
Кузьмин Ю.А. Краткий англо-русский технический словарь. Ок. 30000 терминов. ЧеРо.:-,. - 416c.
Кузьмин Ю.А. Краткий англо-русский технический словарь. Ок. 30000 терминов. М.:-,-. - c.
Кузьмин Ю.А. Краткий анголо-руский технический словарь: около 30 000 терминов. ЧеРо.:-,1998. - c.
Кузьмина Т.И. Международный менеджмент: Управление в международных компаниях: Учеб.. М.:,240. - Російськаc.
Кузьмина Т.И. Международный менеджмент: Управление в международных компаниях: Учеб.. М.:-,-. - c.
Кузьмина Т.И. Международный менеджмент: Управление в международных компаниях: Учеб.. М.:ИД ФБК-ПРЕСС,2004. - 240c.
Кузьминский А. Аудит / А. Кузьминский и др.. К.:,283. - Українськаc.
Кузьминский А. Аудит / А. Кузьминский и др.. К.:-,-. - c.
Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. Чумацький шлях.:,. - 353c.
Куліш Л.Ю., Друянова Є.О. Прискорений курс англійської мови. К.:,303. - Англійськаc.
Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. К.:,353. - Українськаc.
Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. Чумацький шлях.:-,. - 353c.
Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. К.:-,-. - c.
Куліш П. Повість про український народ. Літопис.:-,. - 228c.
Куліш П. Твори. В 2-х т. Т. 1. Наук. Думка.:1998,752. - Українськаc.
Куліш П. Твори. В 2-х т. Т. 2. Наук. Думка.:1999,798. - Українськаc.
Куліш П. Повість про український народ. Літопис.:2006,228. - Українськаc.
Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практ.: Навч. посіб.. Львів.:,332. - Українськаc.
Кулішов В.В. Мікро-макроекономіка: Підручник. Львів.:,488. - Українськаc.
Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практ.: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Кулішов В.В. Основи економічної теорії: Підр. - 3-е вид.; випр. і доп.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 516c.
Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: Навч. Посіб.. Львів.:Магнолія Плюс,2004. - 256c.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навч. посіб.. К, Львів.:,504. - Українськаc.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навч. посіб.. К, Львів.:,508. - Українськаc.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація та методика аудиту: Навч посіб.. К.:,568. - Українськаc.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація та методика аудиту: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація та методика аудиту: Навч посіб.. К.:Каравела,2004. - 568c.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навч. посіб.. К, Львів.:Каравела, Новий світ-2000,2002. - 504c.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посіб.. К, Львів.:,504. - Українськаc.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посіб.. К, Львів.:,508. - Українськаc.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб.. К.:,568. - Українськаc.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посіб.. К, Львів.:Каравела, Новий світ-2001,2004. - 508c.
Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції: Монографія. Вежа.:,2006. - Українськаc.
Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції: Монографія. Вежа.:-,2006. - c.
Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції: монографія. Луцьк.:Вежа,2006. - 200c.
Кулинич О.І. Економічна статистика. Поділля.:-,. - 0c.
Кулинич О.І. Теорія статистики. Задачі. ДН, ДЦУВ.:1995,184. - Українськаc.
Кулинич О.І. Теорія статистики. ДН, ДЦУВ.:1995,228. - Українськаc.
Кулинич О.І. Економічна статистика. Поділля.:2000,. - Українськаc.
Кулинич О.І. Економетрія. Хмельницький.:Поділля,1997. - 115c.
Кулинич О.І. Економетрія. Хмельницький.:Хмельницький: Поділля,,1998. - 157c.
Кульчицький С.В. Історія України. Освіта.:,1995. - Українськаc.
Кульчицький С.В. Історія України. Освіта.:-,1995. - c.
Кунич Л., Різванова Е., Тимченко Е. Deutschland und Leute: Підручник з німецької мови. К.:,. - 373c.
Кунич Л., Різванова Е., Тимченко Е. Deutschland und Leute: Підручник з німецької мови. РВВ ''Заповіт''.:,1993. - Українськаc.
Кунич Л., Різванова Е., Тимченко Е. Deutschland und Leute. К.:,373. - Німецькаc.
Кунич Л., Різванова Е., Тимченко Е. Deutschland und Leute. К.:-,-. - c.
Кунич Л., Різванова Е., Тимченко Е. Deutschland und Leute: Підручник з німецької мови. РВВ ''Заповіт''.:-,1993. - c.
Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю Правознавство: Навч. посіб.. К.:,474. - Українськаc.
Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю Правознавство: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кунчик М.П. Основи охорони праці.. К.:,409. - Українськаc.
Кунчик М.П. Основи охорони праці.. Основа.:-,. - 0c.
Кунчик М.П. Основи охорони праці.. К.:-,-. - c.
Кунчик М.П. Основи охорони праці.. Основа.:2000,. - Українськаc.
Кунчика М. П., Гандзюк М. П. Основи охорони праці./ За ред. М. П. Кунчика, М. П. Гандзюка.. К.:,416. - Українськаc.
Кунчика М. П., Гандзюк М. П. Основи охорони праці./ За ред. М. П. Кунчика, М. П. Гандзюка.. К.:-,-. - c.
Куприянова Г.Й. Кадровое делопроизводство на компьютере. М.:КУДИЦ – Образ,2001. - 240c.
Купчик М.П.,  Гандзюк М.П. Основи охорони праці. К.:,416. - Українськаc.
Купчик М.П.,  Гандзюк М.П. Основи охорони праці. К.:-,-. - c.
Купчика М. П. Основи охорони праці (За ред. Купчика М. П.). К.:,409. - Українськаc.
Купчика М. П. Основи охорони праці (За ред. Купчика М. П.). К.:-,-. - c.
Купчика М.П. Основи охорони праці. Основа.:-,. - 0c.
Купчика М.П. Основи охорони праці. Основа.:2000,. - Українськаc.
Купчинський Р. Заметіль: У зворах бескиду; Повість зі стрілецького життя. Каменяр.:-,. - 143c.
Купчинський Р. Заметіль: У зворах бескиду; Повість зі стрілецького життя. Каменяр.:1991,143. - Українськаc.
Куріченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2002. - Українськаc.
Куріченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Курбатов В.И. Стратегия делового успеха: Учеб. пособ.. Ростов на Дону.:,416. - Російськаc.
Курбатов В.И. Стратегия делового успеха: Учеб. пособ.. Ростов на Дону.:-,. - 416c.
Курбатов В.И. Стратегия делового успеха: Учеб. пособ.. Феникс.:1995,416. - Російськаc.
Курочкин А.С. Организация производства: Консп. лекций: Учеб. пособ.. К.:,116. - Російськаc.
Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособ. К.:,144. - Російськаc.
Курочкин А.С. Организация производства: Учеб. пособ.. К.:,216. - Російськаc.
Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособ. К.:-,-. - c.
Курочкин А.С. Операционный менеджмент: учеб. Пособие. К.:МАУП,2000. - 144c.
Курочкин П.С. Управление предприятием (проц. аспект): Учеб. пособ.. К.:МАУП,1998. - 127c.
Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Вінниця.:,272. - Українськаc.
Кухаренко В.А. Інтепретація тектсу. Вінниця.:-,. - 272c.
Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Вінниця.:-,-. - c.
Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови (англ. мовою). Нова кн..:2003,160. - Українськаc.
Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови (англ. мовою). Вінниця.:Нова кн.,2003. - 160c.
Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Вінниця.:Нова кн.,2004. - 272c.
Кучінко М.М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині. Надстир’я.:,1994. - Українськаc.
Кучінко М.М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині. Надстир’я.:-,1994. - c.
Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми: Навч.посіб.. К.:Знання,2006. - 423c.
Кучерявий В.П. Екологія: Підр.. Львів.:Світ,2000. - 500c.
Кушнір А. 100 розмовних тем з англійської мови. .:,. - 167c.
Кушнір А. 100 розмовних тем з англійської мови. Тернопіль.:,167. - Англійськаc.
Кушнір А. 100 розмовних тем з англійської мови. .:-,. - 167c.
Кушнір А. 100 розмовних тем з англійської мови. Тернопіль.:-,-. - c.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підр.. Вікар.:,2003. - Українськаc.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів. Вікар.:-,. - 328c.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підр.. Вікар.:-,2003. - c.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів. Вікар.:2003,328. - Українськаc.
Кушнаренко Н.Н. Докементоведение: Учеб.– 4 е изд. Испр.. К.:Знання,2003. - 259c.
Кушниренко А.Г Основы информатики та вычислительной техники. М.:Посвещение,1999. - 224c.
Кушниренко А.Г. Основы информатики и вычислительной техники. М.:,224. - Російськаc.
Кушниренко А.Г. Основы информатики и вычислительной техники. М.:-,-. - c.