Вибірка за літерою : 'Л'
[Кількість знайдених записів в базі: 228]

Ліпкан В.А. Міжнародне право: Підручник. К.:,752. - Українськаc.
Ліпкан В.А. Міжнародне право: Підручник. К.:-,-. - c.
Лісна О.О. Вивчаємо українську самостійно. .:-,. - 160c.
Лісна О.О. Вивчаємо українську самостійно. .:1992,160. - Українськаc.
Лісовицький В.М. Історія економічних вчень. 3-тє вид., випр. та доп.: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2009. - Українськаc.
Лісовицький В.М. Історія економічних вчень. 3-тє вид., випр. та доп.: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2009. - c.
Літоненко Л.О. Опорний конспект лекцій з курсу антикризове управління підприємством: навч. метод. вид. / укл. Літоненко Л.О.. К.:КНТЕУ,2003. - 270c.
Лічкевич В., Фоміна І. American and Canadian Legends. Тернопіль.:,192. - Англійськаc.
Лічкевич В., Фоміна І. American and Canadian Legends. Тернопіль.:-,-. - c.
Лаврів П. Історія Південно-Східної України. Українська видавнича спілка.:,1996. - Українськаc.
Лаврів П. Історія Південно-Східної України. Українська видавнича спілка.:-,1996. - c.
Лаврушин О.И. Банковское дело/ Под ред. О.И. Лаврушина. .:,1992. - Російськаc.
Лаврушин О.И. Банковское дело/ Под ред. О.И. Лаврушина. .:-,1992. - c.
Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб.. Знання.:,2000. - Українськаc.
Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб.. К.:,215. - Українськаc.
Лагутін В.Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навч. посіб.. Просвіта.:-,. - 336c.
Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб.. Знання.:-,2000. - c.
Лагутін В.Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навч. посіб.. Просвіта.:1996,336. - Українськаc.
Лагутін В.Д. Соціоекономіка. Навч. Посіб.. Просвіта.:1996,528. - Українськаc.
Лагутін В.Д. Підприємство(фірма) в ринковій економіці: Політико-економічні проблеми. Луцьк.:ВДУ ім. Лесі України,1997. - c.
Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг:навч. посіб.. К.:Знання,1999. - 181c.
Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб.. К.:Знання,2000. - 215c.
Ладиченко Т., Коляда І. Всесвітня історія. Конспект. А.С.К..:,1999. - Українськаc.
Ладиченко Т., Коляда І. Всесвітня історія. Конспект. А.С.К..:-,1999. - c.
Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Талюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту: Навч. посіб.. Ліра-К.:,2011. - Українськаc.
Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Талюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту: Навч. посіб.. Ліра-К.:-,2011. - c.
Лановик Б. Історія України. Навч. посіб.. Знання.:,1999. - Українськаc.
Лановик Б. Історія України. Навч. посіб.. Знання.:-,1999. - c.
Лановик Б.Д. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби до перших цивілізацій до встановлення індустріального суспільства. Вища шк.:,1994. - Українськаc.
Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу: Підр.. Вікар.:,2001. - Українськаc.
Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ. Вища шк.:,2005. - Українськаc.
Лановик Б.Д. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби до перших цивілізацій до встановлення індустріального суспільства. Вища шк.:-,1994. - c.
Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу: Підр.. Вікар.:-,2001. - c.
Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ. Вища шк.:-,2005. - c.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності. Львів.:ЛБК,2000. - 184c.
Лапінський В.В. Фізика: Основні поняття. К.:А.С.К.,1998. - 280c.
Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. Львів.:,. - Українськаc.
Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. Львів.:Світ,1995. - c.
Лапоногова Н.А., Архипович Т.П. Підручник з англійської мови. Зодіак-ЕКО.:,. - 288c.
Лапоногова Н.А., Саєнко Т.І. Українсько-англійський розмовник. К.:,174. - Українськаc.
Лапоногова Н.А., Наєнко Т.Ы. Українсько-англійський розмовник. Освіта.:,1994. - Українськаc.
Лапоногова Н.А., Архипович Т.П. Підручник з англійської мови. К.:,288. - Англійськаc.
Лапоногова Н.А., Архипович Т.П. Підручник з англійської мови. Зодіак-ЕКО.:-,. - 288c.
Лапоногова Н.А., Архипович Т.П. Підручник з англійської мови. К.:-,-. - c.
Лапоногова Н.А., Наєнко Т.Ы. Українсько-англійський розмовник. Освіта.:-,1994. - c.
Латышев Л.К. Технология перевода. М.:,280. - Російськаc.
Латышев Л.К. Технология перевода. НВИ-ТЕЗАУРУС.:-,. - 280c.
Латышев Л.К. Технология перевода. М.:-,-. - c.
Латышев Л.К. Технология перевода. НВИ-ТЕЗАУРУС.:2001,280. - Російськаc.
Латышев Л.К. Технология перевода.. М.:НВИ-ТЕЗАУРУС,2001. - 280c.
Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации: Учеб. пособ.. М.:,320. - Російськаc.
Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Левин А. Поцелуй перед смертью. Айрис-пресс.:,. - 384c.
Левин А. Поцелуй перед смертью. М.:,384. - Англійськаc.
Левин А. Поцелуй перед смертью. Айрис-пресс.:-,. - 384c.
Левин А. Поцелуй перед смертью. М.:-,-. - c.
Левківського К.М. Політологія у запитаннях і відповідях / за заг. ред. К.М. Левківського: Навч. посіб.. К.:,263. - Українськаc.
Левківського К.М. Політологія у запитаннях і відповідях / за заг. ред. К.М. Левківського: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Левчик Н.В., Камінчук О.А. Хрестоматія з українськоїлітератури: Для уч. 8-9 кл.. ЛДЛ.:-,. - 960c.
Левчик Н.В., Камінчук О.А. Хрестоматія з українськоїлітератури: Для уч. 8-9 кл.. ЛДЛ.:1999,960. - Українськаc.
Левчук Л., Оніщенко О. Основи естетики: навч. посіб.. К.:Вища шк.,2000. - 271c.
Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики: Навч. посіб.. К.:Вища шк.,2000. - 271c.
Лелик Я. Безготівкові розрахунки в Україні та шляхи їх розвитку. Навч. посіб.. Луцьк.:,349. - Українськаc.
Лем С. Апокрифи. Літопис.:,2001. - Російськаc.
Лем С. Апокрифи. Літопис.:-,2001. - c.
Лемберт Том. Маркетинг і менеджмент: Ключові проблеми керівника / Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:,246. - Українськаc.
Лемберт Том. Маркетинг і менеджмент: Ключові проблеми керівника / Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Лемешко Е., Лемешко Н. Англо-русский словарь новейшей компьютерной терминологии. Компютер-Пресс.:,1998. - Англійськаc.
Лемешко Е., Лемешко Н. Англо-русский словарь новейшей компьютерной терминологии. Компютер-Пресс.:-,1998. - c.
Лемешко Е.В., Лемешко Н. Англо-русский словарь новейшей компьютерной терминологии. Компьютер-Прес.:-,. - 224c.
Лемешко Е.В., Лемешко Н. Англо-русский словарь новейшей компьютерной терминологии. Компьютер-Прес.:1998,224. - Англійськаc.
Лень В.С., Гливенко Б.О. Організація бухгалтерського обліку: Вправи, ситуації, тести. Житомир.:,287. - Українськаc.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб.. К.:,576. - Українськаc.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 576c.
Леоднінова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб.. К.:,. - Українськаc.
Леоднінова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Леонов О.А. Український орфографічний словник. Книголюб.:-,. - 480c.
Леонов О.А. Український орфографічний словник. Книголюб.:2001,480. - Українськаc.
Лесів М. Українські говірки у Польщі. Український архів.:-,. - 492c.
Лесів М. Шкільна граматика української мови. .:1995,173. - Українськаc.
Лесів М. Українські говірки у Польщі. Український архів.:1997,492. - Українськаc.
Лесюк О.І. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту: близько 3 500 слів і словосполучень. Спалах ЛТД.:,. - 312c.
Лесюк О.І. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту: близько 3 500 слів і словосполучень. Спалах Лтд.:,1996. - Українськаc.
Лесюк О.І. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту: близько 3 500 слів і словосполучень. К.:,312. - Українськаc.
Лесюк О.І. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту: близько 3 500 слів і словосполучень. Спалах ЛТД.:-,. - 312c.
Лесюк О.І. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту: близько 3 500 слів і словосполучень. К.:-,-. - c.
Лесюк О.І. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту: близько 3 500 слів і словосполучень. Спалах Лтд.:-,1996. - c.
Лешан В.Є. Лики христианского сектантсва.. К.:,207. - Російськаc.
Лешан В.Є. Лики христианского сектантсва.. К.:-,. - 207c.
Ли Х. Убить пересмешника. Антология.:,. - 320c.
Ли Х. Убить пересмешника. СПб.:,320. - Англійськаc.
Ли Х. Убить пересмешника. Антология.:-,. - 320c.
Ли Х. Убить пересмешника. СПб.:-,-. - c.
Линвигстон Б., Линвигстон Д. Секреты Windows-95. К.:,560. - Російськаc.
Линвигстон Б., Линвигстон Д. Секреты Windows-95. К.:-,-. - c.
Лингистон Б. Секреты Windows-95. К.:,1996. - 560c.
Липчук В.В., Липчук Н.В. Агротуризм: організаційно-економічні засади розвитку: Монографія. Львів.:,160. - Українськаc.
Липчук В.В. Маркетинговий аналіз: Навч. посіб./ За ред. В.В. Липчука. К.:,214. - Українськаc.
Липчук В.В. Маркетинговий аналіз: Навч. посіб./ За ред. В.В. Липчука. К.:,216. - Українськаc.
Липчук В.В., Коробка С.В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві: Монографія. Львів.:,227. - Українськаc.
Липчук В.В., Гнатишин Л.Б. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку: Монографія. Львів.:,235. - Українськаc.
Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 2-е вид., доп. і виправ. / За ред. В.В.Липчука. Львів.:,288. - Українськаc.
Липчук В.В. Маркетинговий аналіз: Навч. посіб./ За ред. В.В. Липчука. К.:-,-. - c.
Липчук В.В., Гнатишин Л.Б. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку: Монографія. Львів.:Магнолія 2006,2010. - 235c.
Липчук В.В., Липчук Н.В. Агротуризм: організаційно-економічні засади розвитку: Монографія. Львів.:Сполом,2008. - 160c.
Липчук В.В., Коробка С.В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві: Монографія. Львів.:Сполом,2011. - 227c.
Липчука В.В. Маркетинговий аналіз: Навч. посіб./ За ред. В.В. Липчука. К.:Академія,2008. - 214c.
Лисенко Б. Нефритовые скалы. Кристал.:,2000. - Російськаc.
Лисенко Б. Нефритовые скалы. Кристал.:-,2000. - c.
Лисенко Е.І. Новий німецько-український, українсько-німецький словник: 60 т. слів і словосполучень / За ред. Е.І. Лисенко.. К.:,1024. - Українськаc.
Лисенко Е.І. Новий німецько-укр., укр.-нім. словник: 60 т. Слів і словосполучень. АСК.:,2004. - Німецькаc.
Лисенко Е.І. Новий німецько-український, українсько-німецький словник: 60 т. слів і словосполучень / За ред. Е.І. Лисенко.. К.:-,-. - c.
Лисенко Е.І. Новий німецько-укр., укр.-нім. словник: 60 т. Слів і словосполучень. АСК.:-,2004. - c.
Лисенко Е.І. Новий німецько-український, українсько-німецький словник: 60 т. слів і словосполучень / За ред. Е.І. Лисенко.. К.:АСК,2004. - 1024c.
Лисенков С.Л. Конституція України. К.:,160. - Українськаc.
Лисенков С.Л. Конституція України. Либідь.:-,. - 0c.
Лисенков С.Л. Конституція України. К.:-,-. - c.
Лисенков С.Л. Конституція України. Либідь.:1997,. - Українськаc.
Лисовицкий В.Н. Микроэкономика. К.:,160. - Українськаc.
Лисовицкий В.Н. Микроэкономика. К.:-,-. - c.
Литвак Б.Г. Управленчиские решения. Учеб.. Москва.:,. - Російськаc.
Литвак Б.Г. Управленчиские решения. Учеб.. Москва.:-,-. - c.
Литвин І. Інформаційні технології в економіці: Навч. посіб.. Економічна думка.:,2001. - Українськаc.
Литвин І. Інформаційні технології в економіці: Навч. посіб.. Економічна думка.:-,2001. - c.
Литвин І. Інформаційні технології в економіці. Тернопіль.:ТАНГ,2001. - 296c.
Литвин В.М. Історія України: підручник, 2-ге вид., доопр. та доп.. Наукова думка.:,2008. - Українськаc.
Литвин В.М. Історія України: підручник, 2-ге вид., доопр. та доп.. Наукова думка.:-,2008. - c.
Литвинов П. Английские глаголы и прилагательные с фиксированными предлогами. Айрис-пресс.:,. - 224c.
Литвинов П. Английские глаголы и прилагательные с фиксированными предлогами. М.:,224. - Англійськаc.
Литвинов П. 100 английских предлогов. М.:,368. - Англійськаc.
Литвинов П. Английские глаголы и прилагательные с фиксированными предлогами. Айрис-пресс.:-,. - 224c.
Литвинов П. Английские глаголы и прилагательные с фиксированными предлогами. М.:-,-. - c.
Лихачева Л.С. Школа этикета: поучения на всякий случай /Сост. Л.С. Лихачева. Екатеринбург.:,1996. - 448c.
Лихачова Л.С. Школа етикета: Поучения на всякий случай.. Екатеринбург.:След. Урал. Кн. Изд.,1996. - 448c.
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.. К.:,215. - Українськаc.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансо-вий облік: Навч. посіб.. К.:,524. - Українськаc.
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:Центр навч. літ.,2003. - 215c.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. К.:Центр навч. літ.,2005. - 632c.
Лобанова А.С. Основи соціології. Навч.-метод. Посібник. .:-,. - 106c.
Лобанова А.С. Основи соціології. Навч.-метод. Посібник. .:1998,106. - Українськаc.
Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посіб.. К.:,568. - Українськаc.
Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Ложкин Г.В., Повянель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособ.. К.:,256. - Російськаc.
Ложкин Г.В., Повянель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Лозвого В.А. Эстетика: Учебн. Пособ./ Под ред.. Сумы.:,1999. - 302c.
Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посіб.. К.:,512. - Українськаc.
Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посіб.. К.:-,. - 512c.
Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посіб.. К.:Екс Об,2000. - 512c.
Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 288c.
Лозовий Б.Л., Пушак Я.С., Шабат О.Є. Практикум з вищої математики: Навч. посіб.- 2-ге вид. доп. і перероб.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 285c.
Лозового В.О. Естетика: Навч. посіб.. К.:Юрінком Інтер,2003. - 208c.
Лозового В.О. Естетика: Навч. посіб.. К.:Юрінком Інтер,2005. - 208c.
Лондон Д. Белый Клык. Айрис-пресс.:,. - 352c.
Лондон Д. Смок Белью. СПб.:,160. - Англійськаc.
Лондон Д. Зов предков. М.:,288. - Англійськаc.
Лондон Д. Белый Клык. М.:,352. - Англійськаc.
Лондон Д. Белый Клык. Айрис-пресс.:-,. - 352c.
Лондон Д. Белый Клык. М.:-,-. - c.
Лубенська Т.В., Чупаха Л.Д. Вища математика в таблицях. К.:МАУП,1999. - 84c.
Лубський В.І. Релігієзнавство. Підручник. К.:,. - Українськаc.
Лубський В.І. Релігієзнавство. Підручник. К.:,480. - Українськаc.
Лубський В.І. Релігієзнавство. Підручник. К.:-,. - 480c.
Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної та міжнародної економіки: Навч. посіб.. Новий світ - 2000.:-,. - 471c.
Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної та міжнародної економіки: Навч. посіб.. Новий світ - 2000.:2008,471. - Українськаc.
Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Економетрія: Навч посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 252c.
Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. ВІПОЛ.:,1996. - Українськаc.
Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб.. .:,2003. - Українськаc.
Лук'яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посібник. К.:,204. - Українськаc.
Лук'яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. ВІПОЛ.:-,1996. - c.
Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб.. .:-,2003. - c.
Лук'яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посібник. К.:КНЕУ,2005. - 204c.
Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. К.:,440. - Українськаc.
Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. К.:-,-. - c.
Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підр.. К.:,288. - Українськаc.
Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту: Навч. посіб.. К.:,360. - Українськаc.
Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту: Навч. посіб.. К.:-,. - 360c.
Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підр.. Каравела.:2005,228. - Українськаc.
Лукашевич М.П., Туленков В.М. Соціологія: Базовий курс: Підр.. Каравела.:2006,312. - Українськаc.
Лукашова І.О., Головащенко О.М. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. -практ. посібник - 2-ге вид., перероб. і доп.. Львів.:,288. - Українськаc.
Лукашова І.О., Головащенко О.М. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. -практ. посібник - 2-ге вид., перероб. і доп.. Львів.:-,-. - c.
Лукашук И.И. Международное право. Учеб.. М.:,378. - Російськаc.
Лукашук И.И. Международное право. Учеб.. М.:-,-. - c.
Лук’яненко І. Економетрика: Підручник. К.:Знання,1998. - 494c.
Лук’яненко І., Краснівкова Л. Економетрика. Підр.. К.:Знання,2001. - 494c.
Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка. К.:,. - Українськаc.
Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб.. .:,2003. - Українськаc.
Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. К.:,204. - Українськаc.
Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. К.:-,-. - c.
Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб.. .:-,2003. - c.
Луців Б.Л. Гроші, банки та кредити: у схемах та коментарях. Тернопіль.:,225. - Українськаc.
Луців Б.Л. Гроші, банки та кредити: у схемах та коментарях. Тернопіль.:Карт-бланш,2000. - 225c.
Луцій О.П. Міжнародний маркетинг: Консп. лекц.. К.:,42. - Українськаc.
Луцій О.П. Основи маркетингу: Консп. лекц.. К.:,48. - Українськаc.
Луцій О.П. Основи маркетингу: Консп. лекц.. К.:-,-. - c.
Луцишин П.В., Федонюк С.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. Луцьк.:,200. - Українськаc.
Луцишин П.В., Федонюк С.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. Луцьк.:-,-. - c.
Луцишин П.В., Федонюк С.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. Луцьк.:Вежа,2004. - 200c.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник. К.:,556. - Українськаc.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Лучник А.Н. Словременный редактор текстов. М.:,368. - Російськаc.
Лучник А.Н. Словременный редактор текстов. М.:-,-. - c.
Лучук О. Сто років юності: Антологія. Літопис.:-,. - 878c.
Лучук О. Сто років юності: Антологія. Літопис.:2000,878. - Українськаc.
Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. Лань.:,. - 288c.
Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. СПб.:,288. - Англійськаc.
Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. Лань.:-,. - 288c.
Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. СПб.:-,-. - c.
Льюис К.С. Хроники Нарнии: Конь и его мальчик. Айрис-пресс.:,. - 320c.
Льюис К.С. Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и платяной шкаф. М.:,256. - Англійськаc.
Льюис К.С. Хроники Нарнии: Последняя битва. М.:,288. - Англійськаc.
Льюис К.С. Хроники Нарнии: Конь и его мальчик. М.:,320. - Англійськаc.
Льюис К.С. Хроники Нарнии: Конь и его мальчик. Айрис-пресс.:-,. - 320c.
Льюис К.С. Хроники Нарнии: Конь и его мальчик. М.:-,-. - c.
Льюис Р.Д. Деловые культуры в деловом международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию: пер. с англ.. Москва.:Дело,1999. - 440c.
Любенко Н.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб.. К.:,264. - Українськаc.
Любенко Н.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2009. - 264c.
Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособ.. ЮНИТИ.:-,. - 375c.
Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособ.. ЮНИТИ.:2000,375. - Російськаc.
Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособ.. М.:ЮНИТИ,2000. - 375c.
Лядецький М.М., Ховранюк М.І. Типові договори, контракти, статути. К.:Атіка,2003. - 656c.
Лядецький М.М., Ховранюк М.І. Типові договори, контракти, статути — 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:Атіка,2005. - 632c.
Ляхвацька О.М. Логіка: Навч. Посіб.. К.:,200. - Українськаc.
Ляхвацька О.М. Логіка: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.