Вибірка за літерою : 'М'
[Кількість знайдених записів в базі: 511]

Мєдінкова Г.С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб.. К.:,214. - Українськаc.
Мєдінкова Г.С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посіб.. Знання.:,2002. - Українськаc.
Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посіб.. Знання.:-,2002. - c.
Мізін К. Порівняння у фразеології. Нова кн..:,. - 240c.
Мізін К. Порівняння у фразеології. Вінниця.:,240. - Українськаc.
Мізін К. Порівняння у фразеології. Нова кн..:-,. - 240c.
Мізін К. Порівняння у фразеології. Вінниця.:-,-. - c.
Мізін К.І. Німецько-український фразеологічний словник (усталені порівняння) / К.І. Мізін. Вінниця.:,304. - Українськаc.
Мізін К.І. Німецько-український фразеологічний словник (усталені порівняння) / К.І. Мізін. Вінниця.:-,-. - c.
Мізін К.І. Німецько-український фразеологічний словник (усталені порівняння) / К.І. Мізін. Вінниця.:Нова кн.,2005. - 304c.
Мізюк Б.М Стратегічне управління: Підр.– 2-ге вид., перероб. і доповн.. Магнолія,.:-,. - 392c.
Мізюк Б.М Стратегічне управління: Підр.– 2-ге вид., перероб. і доповн.. Магнолія,.:2006,392. - Українськаc.
Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підр.. Магнолія,.:-,. - 544c.
Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник - 2-ге вид., перероб. І доп.. Магнолія-плюс.:2006,392. - Українськаc.
Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підр.. Магнолія,.:2009,544. - Українськаc.
Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник.. Львів.:Магнолія-2006,2009. - 544c.
Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник - 2-ге вид., перероб. І доп.. Львів.:Магнолія-плюс,2006. - 392c.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. КПІ.:,2005. - Українськаc.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. Ліра-К.:,2008. - Українськаc.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч.посіб.. К.:,232. - Українськаc.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч.посіб.. К.:-,-. - c.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. КПІ.:-,2005. - c.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. Ліра-К.:-,2008. - c.
Міляновська Н., Соколовська Н. Зарубіжна література. 7 клас. .:,2001. - Українськаc.
Міляновська Н., Соколовська Н. Зарубіжна література. 7 клас. .:-,2001. - c.
Мірам Г. Алгоритми перекладу. К.:,176. - Українськаc.
Мірам Г. Алгоритми перекладу. К.:-,-. - c.
Мірам Г., Даймонд М. Алгоритми перекладу. К.:Твім інтер,1998. - 176c.
Мірам Г.В. Алгоритми перекладу: Вступ. Курс з формалізації перекладу. Твім інтер.:,1998. - Англійськаc.
Мірам Г.В. Алгоритми перекладу: Вступ. Курс з формалізації перекладу. Твім інтер.:-,1998. - c.
Мірам Г.Е Основи перекладу: Курс лекцій. К.:Ельга,2003. - 240c.
Мірам Г.Е Алгоритми перекладу. К.:Твім інтер,1998. - 176c.
Мірам Г.Е. Основи перекладу: Курс лекцій. К.:,240. - Українськаc.
Мірам Г.Е. Основи перекладу: Курс лекцій. К.:-,-. - c.
Мірам Г.Е. Основи перекладу: Курс лекцій. К.:Ельга,2003. - 240c.
Міркин Я.М. Цінні папери і фондовий ринок. Перспектива.:,1995. - Українськаc.
Міркин Я.М. Цінні папери і фондовий ринок. Перспектива.:-,1995. - c.
Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д. Математичний аналіз для економістів: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2002. - 298c.
Міханько В.П., Лавриненко Г.Я. Тестові завдання для вступників. – 4-е вид. / Кол. авт. / За ред. Міханько В.П., Лавриненко Г.Я.. Луцьк.:,396. - Українськаc.
Міханько В.П., Лавриненко Г.Я. Тестові завдання для вступників. – 4-е вид. / Кол. авт. / За ред. Міханько В.П., Лавриненко Г.Я.. Луцьк.:-,-. - c.
Міханько В.П., Лавриненко Г.Я. Тестові завдання для вступників. – 4-е вид. / Кол. авт. / За ред. Міханько В.П., Лавриненко Г.Я.. Луцьк.:ВЕЖА,2003. - 396c.
Міщенко Л.О., Турченко О.М. Посібник з художнього перекладу до курсу Теорія і практика перекладу. Вінниця.:,176. - Німецькаc.
Міщенко Л.О., Турченко О.М. Теорія і практика перекладу. .:-,. - 176c.
Міщенко Л.О., Турченко О.М. Посібник з художнього перекладу до курсу Теорія і практика перекладу. Вінниця.:-,-. - c.
Міщенко Л.О., Турченко О.М. Теорія і практика перекладу. .:2003,176. - Українськаc.
Міщенко Л.О., Турченко О.М. Посібник з художнього перекладу до курсу Теорія і практика перекладу. Вінниця.:Нова кн.,2003. - 176c.
Магнус Я.Р. Эконометрика: Навч. курс. М.:Дело,1998. - 247c.
Мазарак А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. КНТЕУ.:,2003. - Українськаc.
Мазарак А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. КНТЕУ.:-,2003. - c.
Мазарак А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. К.:КНТЕУ,2003. - 272c.
Мазаракі А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. КНЕУ.:,2003. - Українськаc.
Мазаракі А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. К.:,272. - Українськаc.
Мазаракі А.А. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання: монографія/ За заг. Ред. А.А. Мазаракі. К.:,652. - Українськаc.
Мазаракі А.А., Мошек Г.Є., Гомба Л.А. та ін. Менеджмент: теорія і практика: Навч. посіб./ А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба, І.К. Погодаєв, Ю.В. Поканєвич, А.В. Семенчук; Заг. ред. Г.Є. Мошека. Атіка.:-,. - 584c.
Мазаракі А.А. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання: монографія/ За заг. Ред. А.А. Мазаракі. К.:-,-. - c.
Мазаракі А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Мазаракі А.А., Мошек Г.Є., Гомба Л.А. та ін. Менеджмент: теорія і практика: Навч. посіб./ А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба, І.К. Погодаєв, Ю.В. Поканєвич, А.В. Семенчук; Заг. ред. Г.Є. Мошека. Атіка.:2007,584. - Українськаc.
Мазараки А.А. Зовнішньоторгівельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ: Монографія/ За редакцією А.А. Мазараки. КНТЕУ.:,2008. - Українськаc.
Мазараки А.А. Зовнішньоторгівельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ: Монографія/ За редакцією А.А. Мазараки. КНТЕУ.:-,2008. - c.
Майдебура Е.В. Маркетинг услуг: Уч. пособ.. К.:,574. - Російськаc.
Майдебура Е.В. Маркетинг услуг: Уч. пособ.. К.:-,-. - c.
Майерс Л.М. Пишем по-английски: Руководство по граматике и письму на английском языке. Спб.:,448. - Англійськаc.
Майерс Л.М. Пишем по-английски: Руководство по граматике и письму на английском языке. Спб.:-,-. - c.
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. 3-є вид. перероб. та доп... ЦНЛ.:,2004. - Українськаc.
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. 3-є вид. перероб. та доп... ЦНЛ.:-,2004. - c.
Мак-Дональд М., Моррис П. Маркетинг: Илл. путеводитель по джунглям бизнеса. М.:,104. - Російськаc.
Мак-Дональд М. Стратегическое планиро-вание маркетинга: Пер. с англ.. СПб.:,267. - Російськаc.
Мак-Дональд М., Моррис П. Маркетинг / У. Руделиус и др.: Учеб.. М..:,706. - Російськаc.
Мак-Дональд М. Стратегическое планиро-вание маркетинга: Пер. с англ.. СПб.:-,-. - c.
Мак-Дональд М., Моррис П. Маркетинг / У. Руделиус и др.: Учеб.. М..:Де Ново,2001. - 706c.
Мак-Дональд М., Моррис П. Маркетинг: Илл. путеводитель по джунглям бизнеса. М.:Махаон,2002. - 104c.
Маків З.О. Регіональна економіка: Навч. Посіб.. Львів.:,562. - Українськаc.
Маків З.О. Регіональна економіка: Навч. Посіб.. Львів.:,638. - Українськаc.
Маків З.О. Регіональна економіка: Навч. Посіб.. Львів.:-,. - 562c.
Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. Пособие. М.:,. - Російськаc.
Макаренко М.В., Гойхман І.М. Теорія статистики: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 236c.
Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. Пособие. М.:-,-. - c.
Макаренко М.В., Гойхман І.М. Теорія статистики: Навч. посіб.. Кондор.:2010,236. - Українськаc.
Макаренко М.В. Производственный менеджмент учеб пособие для вузов. М.:ПРИОР,1998. - 384c.
Макарова Л.І., Гай Й.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 116c.
Макарова М.В. Електронна комерція: посіб.. К.:Академія,2002. - 272c.
Макарчук С. Писемні джерела історії України. Світ.:,1999. - Українськаc.
Макарчук С. Писемні джерела історії України. Світ.:-,1999. - c.
Макконел К.Р. ЭкономиксН принципы, проблемы и политика: Учеб.– 2е изд.– Пер. с англ.. К.:Хагар Демос,1993. - 785c.
Макланов В.В. Конституция зарубежных государств: Учеб. Пособ. М.:,406. - Російськаc.
Макланов В.В. Конституция зарубежных государств: Учеб. Пособ. М.:-,-. - c.
Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна прсихологія: Навч. посіб. - 2-е. вид., стереотип.. К.:,256. - Українськаc.
Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна прсихологія: Навч. посіб. - 2-е. вид., стереотип.. К.:-,. - 256c.
Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посіб.. К.:МАУП,2001. - 256c.
Максуд Рукайя Ислам: учеб.. М.:,302. - Російськаc.
Максуд Рукайя Ислам: учеб.. М.:-,. - 302c.
Макухина Т.В., Гладуш Н.В. Попробуй еще раз! Шаги к деловому английскому. Неаполь.:,1994. - Російськаc.
Макухина Т.В., Гладуш Н.В. Попробуй еще раз! Шаги к деловому английскому. Неаполь.:-,1994. - c.
Макухина Т.В., Гладуш Н.В. Попробуй еще раз! Шаги к деловому английскому. Частина 1. Симферополь.:Неаполь,1994. - 224c.
Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб.. Луцьк.:,558. - Українськаc.
Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб.. Луцьк.:-,. - 558c.
Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб.. Луцьк.:Вежа,2000. - 558c.
Малишко П. Основи економічного права України. Навч. посібник. К.:,152. - Українськаc.
Малишко П. Основи економічного права України. Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Маллен Р. Microsort Office-97. Спб.:,1998. - 448c.
Маллен Р. Microsort Office-97. СПб.:,488. - Російськаc.
Маллен Р. Microsort Office-97. СПб.:-,-. - c.
Малыхин В.И. Математика в экономике: Учеб. пособ.. М.:ИНФРА- М,2000. - 356c.
Малыхин В.И. Математика в экономике: Учеб. пособ.. М.:ИНФРА-М,2000. - 356c.
Мальська Л.П., Мандзюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика: Підручник. К.:,. - Українськаc.
Мальська Л.П., Мандзюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика: Підручник. К.:-,-. - c.
Мальська М.П., Мандзюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика: Підручник. К.:,. - Українськаc.
Мальська М.П., Мандзюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика: Підручник. К.:-,-. - c.
Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Навч. Посіб.. К.:,528. - Українськаc.
Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародниї відносин: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,528. - Українськаc.
Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп.. К, Львів.:Знання, ЛНУ,2011. - 406c.
Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник — 4-те вид., перероб. і доп.. Львів.:ЛНУ,2011. - 406c.
Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Зб. задач і вправ.. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 448c.
Малюга Н.М. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Зб. завдань і вправ/ Малюга Н.М. та ін.. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 288c.
Малюги Н.М. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Зб. задач і вправ / Малюга Н.М.. Житомир.:,288. - Українськаc.
Малюги Н.М. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Зб. задач і вправ / Малюга Н.М.. Житомир.:-,-. - c.
Мамедов О. Политическая экономия: Пособ.. Ростов-на-Дону.:,160. - Російськаc.
Мамедов О. Политическая экономия: Пособ.. Ростов-на-Дону.:-,-. - c.
Мамога Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Зб. задач. Житомир.:,448. - Українськаc.
Мамонтов С.П. Основы культурологии : Учеб. пособ.. М.:,320. - Російськаc.
Мамонтов С.П. Основы культурологии : Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. Англо-русский полный юридический словарь. Советникъ.:,. - 390c.
Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. нгло-русский полный юридический словарь. Советник.:,1993. - Англійськаc.
Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. Англо-русский полный юридический словарь. М.:,390. - Англійськаc.
Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. Англо-русский полный юридический словарь. Советникъ.:-,. - 390c.
Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. Англо-русский полный юридический словарь. М.:-,-. - c.
Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. нгло-русский полный юридический словарь. Советник.:-,1993. - c.
Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология: Практ. пособ.. К.:,326. - Російськаc.
Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология: Практ. пособ.. К.:-,-. - c.
Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология: Практ. пособ.. К.:Знання,2004. - 326c.
Манн Т. Будденброки: Роман. Дніпро.:,1973. - Російськаc.
Манн Т. Будденброки: Роман. Дніпро.:-,1973. - c.
Мансі Є.О. Посібник для підготовки до іспиту з англійської мови. Логос.:,. - 191c.
Мансі Є.О. Посібник для підготовки до іспиту з англійської мови. К.:,191. - Англійськаc.
Мансі Є.О. Посібник для підготовки до іспиту з англійської мови. Логос.:-,. - 191c.
Мансі Є.О. Посібник для підготовки до іспиту з англійської мови. К.:-,-. - c.
Манси Е.О. Английский язык: Разговор. темы (тексты, диалог.) Ч. 1. АСК.:,. - 368c.
Манси Е.О. Английский язык: Разговор. темы (тексты, диалог.) Ч. 2. К.:,352. - Англійськаc.
Манси Е.О. Английский язык: Разговор. темы (тексты, диалог.) Ч. 1. К.:,368. - Англійськаc.
Манси Е.О. Английский язык: Разговор. темы (тексты, диалог.) Ч. 1. АСК.:-,. - 368c.
Манси Е.О. Английский язык: Разговор. темы (тексты, диалог.) Ч. 1. К.:-,-. - c.
Манько Л. Українська мова. Навч. посіб.. Либідь.:-,. - 416c.
Манько Л. Українська мова. Навч. посіб.. Либідь.:1998,416. - Українськаc.
Марвик С.К. Учебник английского языка для деловых людей (начал. курс).. Радуга.:,1991. - Російськаc.
Марвик С.К. Учебник английского языка для деловых людей (начал. курс).. Радуга.:-,1991. - c.
Марвик С.К. Учебник английского языка для деловых людей (начал. курс).. М.:Радуга,1991. - 253c.
Маренко Н.Л., Косаренко Н.Н. Управление персоналом организации: Учеб.. М.:,384. - Російськаc.
Маренко Н.Л., Косаренко Н.Н. Управление персоналом организации: Учеб.. НИБ.:-,. - 384c.
Маренко Н.Л., Косаренко Н.Н. Управление персоналом организации: Учеб.. М.:-,-. - c.
Маренко Н.Л., Косаренко Н.Н. Управление персоналом организации: Учеб.. НИБ.:2004,384. - Російськаc.
Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекц.. ИНФРА-М.:-,. - 288c.
Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекц.. ИНФРА-М.:1999,288. - Російськаc.
Маркова В.Д. , Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекц.. М.:ИНФРА-М,1999. - 288c.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. К.:,496. - Українськаc.
Мартиненко М.М. Технология менеджмента: Учебник для студентов высших учебных заведений.. К.:,800. - Російськаc.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. К.:-,-. - c.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підр.. К.:Каравела,2005. - 496c.
Мартиненко Н.М. Основы менеджмента: Учеб.. К.:,496. - Російськаc.
Мартиненко Н.М. Основы менеджмента: Учеб.. К.:-,-. - c.
Мартиненко Н.М. Основы менеджмента: Учеб.. К.:Каравела,2003. - 496c.
Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учеб.. Каравела.:-,. - 496c.
Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учеб.. Каравела.:2003,496. - Російськаc.
Марченко М. Європейський Союз: Словник довідник/ Ред. М.Марченко. К.:,142. - Українськаc.
Марченко М. Європейський Союз: Словник довідник/ Ред. М.Марченко. К.:-,-. - c.
Марченко М. Європейський Союз: Словник довідник/ Ред. М.Марченко. К.:К.І.С.,2005. - 142c.
Марчук Н.П. Політологія. Тернопіль.:,263. - Українськаc.
Марчук Н.П. Політологія. Тернопіль.:-,-. - c.
Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: Учебник. М.:,288. - Російськаc.
Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: Учебник. М.:-,-. - c.
Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. М.-Новосибирск.:-,. - 312c.
Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. М.-Новосибирск.:1999,312. - Російськаc.
Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. Посіб.. Львів.:,304. - Українськаc.
Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – 3-є вид. Випр.. К.:,344. - Українськаc.
Матвієнко А.М. Рідне слово. Просвіта.:-,. - 160c.
Матвієнко А.М. Рідне слово. Просвіта.:1994,160. - Українськаc.
Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб.. ЦНЛ.:,2004. - Українськаc.
Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,2004. - c.
Матвіїв М.Я., Хомич П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами власності. – 2-е вид., стереотип.: Навч. посіб.. К.: ЦНЛ, 2004. –.:,. - Українськаc.
Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами. – 2-е вид., стереотип.: Навч. посіб.. К.:,350. - Українськаc.
Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами. – 2-е вид., стереотип.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Матвеев Н.К. Учебник английского языка. Высш. шк..:,. - 238c.
Матвеев Н.К. Учебник английского языка. М.:,238. - Англійськаc.
Матвеев Н.К. Учебник английского языка. Высш. шк..:-,. - 238c.
Матвеев Н.К. Учебник английского языка. М.:-,-. - c.
Матвиенко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посіб.. К.:,127. - Українськаc.
Матвиенко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Матвиенко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 127c.
Матковська О. Львівське братство: Культура і традиції. Кінець XVI-перша пол. XVII. Каменяр.:,1996. - Українськаc.
Матковська О. Львівське братство: Культура і традиції. Кінець XVI-перша пол. XVII. Каменяр.:-,1996. - c.
Матт З. THE POOR BASTARD. .:,. - 168c.
Матт З. THE POOR BASTARD. Монреаль.:,168. - Англійськаc.
Матт З. THE POOR BASTARD. .:-,. - 168c.
Матт З. THE POOR BASTARD. Монреаль.:-,-. - c.
Махема М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. К.:Атіка,2005. - 304c.
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. К.:,304. - Українськаc.
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Махсма М.Б. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. К.:Атака,2005. - 304c.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. К.:,462. - Українськаc.
Мацько Л.І. Стилістика української мови. Вища шк..:-,. - 462c.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. К.:-,-. - c.
Мацько Л.І. Українська мова. Либідь.:1998,416. - Українськаc.
Мацько Л.І. Стилістика української мови. Вища шк..:2003,462. - Українськаc.
Мацько Л.І. Стилістика української мови. К.:Вища шк.,2003. - 462c.
Мацюк З., Станкевич М. Українська мова професійного спілкування. Каравела.:-,. - 352c.
Мацюк З., Станкевич М. Українська мова професійного спілкування. Каравела.:2005,352. - Українськаc.
Мачуський В.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій.. К.:,348. - Українськаc.
Мачуський В.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій.. К.:-,-. - c.
Машина М.І. Математичні методи в економіці: Навч посіб.. ЦНЛ.:-,. - 148c.
Машина М.І. Математичні методи в економіці: Навч посіб.. ЦНЛ.:2003,148. - Українськаc.
Машина Н.І. Математичні методи в економіці: Навч посіб.. К.:,148. - Українськаc.
Машина Н.І. Математичні методи в економіці: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Медведева Т.П. Финансы и экономика Германии. ГИС.:,1999. - Російськаc.
Медведева Т.П. Финансы и экономика Германии. ГИС.:-,1999. - c.
Медведева Т.П. Финансы и экономика Германии: Учеб. Пособие. М.:ГИС,1999. - 102c.
Мейль К., Арндт М. Немецкие глаголы: Спр. Руководство. СПб.:,320. - Російськаc.
Мейль К., Арндт М. Немецкие глаголы: Спр. Руководство. СПб.:-,-. - c.
Мейль К., Арндт М. Немецкие глаголы: Спр. Руководство. СПб.:Лань,1997. - 320c.
Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. та ін. Державне управління: Навч. посіб. За ред. А.Ф. Мельник - 2-ге вид., випр., доп.. К.:,342. - Українськаc.
Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. та ін. Державне управління: Навч. посіб. За ред. А.Ф. Мельник - 2-ге вид., випр., доп.. К.:-,. - 342c.
Мельник А.Ф. Державне управління: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп.. К.:Знання,2004. - 342c.
Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. А.Л.Д..:,1998. - Українськаc.
Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. А.Л.Д..:-,1998. - c.
Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб.. Карт-бланш.:,2003. - Українськаc.
Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб.. Карт-бланш.:-,2003. - c.
Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 128c.
Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч. посіб.. Кондор.:2003,128. - Українськаc.
Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. М.:,172. - Українськаc.
Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. М.:-,. - 172c.
Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія Політекономічний контекст: Навч. посіб.. К.:Кондор,2008. - 524c.
Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: Навч. посіб.. К.:,412. - Українськаc.
Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Мельник Т.М., Гринюк Н.А., Таран І.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Збірник задач: Навчально-методичне видання/ Уклали Т.М. Мельник, Н.А. Гринюк, І.В. Таран.. КНТЕУ.:,2009. - Українськаc.
Мельник Т.М., Гринюк Н.А., Таран І.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Збірник задач: Навчально-методичне видання/ Уклали Т.М. Мельник, Н.А. Гринюк, І.В. Таран.. КНТЕУ.:-,2009. - c.
Мельникова В.І., Климова Н.І. Макроекономіка: Навч. Посіб. - 2-ге вид., доп., випр.. К.:Професіонал,2005. - 400c.
Менкью Н.Г. Принципы экономикс (пер. с англ.). СПб.:,784. - Українськаc.
Менкью Н.Г. Принципы экономикс (пер. с англ.). СПб.:-,-. - c.
Менкью Н.Г. Макроекономіка: Підр. – 2-е вид., випр.. К.:Основа,2000. - 588c.
Мень А. История религии. В 2-х кн.. К.:,. - Російськаc.
Мень А. История религии. В 2-х кн.. К.:-,. - 0c.
Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. СОЮЗ.:,. - 384c.
Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики. СПб.:,144. - Англійськаc.
Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. СПб.:,384. - Англійськаc.
Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. СОЮЗ.:-,. - 384c.
Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. СПб.:-,-. - c.
Мертенс А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.. КИА.:,1997. - Російськаc.
Мертенс А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.. КИА.:-,1997. - c.
Мерфи Р. Английская грамматика. .:,. - 328c.
Мерфи Р. Essential Grammar in Use. Cambridge.:,260. - Англійськаc.
Мерфи Р. Английская грамматика. Cambridge.:,328. - Англійськаc.
Мерфи Р. Английская грамматика. .:-,. - 328c.
Мерфи Р. Английская грамматика. Cambridge.:-,-. - c.
Мескон М. Основы менеджмента: Пер. с англ.: Учеб.. М.:,702. - Російськаc.
Мескон М. Основы менеджмента: Пер. с англ.: Учеб.. М.:-,-. - c.
Мескон М.Х. Основы менеджмента: Учеб.: Пер. с англ.. Дело.:-,. - 702c.
Мескон М.Х. Основы менеджмента: Учеб.: Пер. с англ.. Дело.:1994,702. - Російськаc.
Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 261c.
Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч. посіб.. КНЕУ.:1999,261. - Українськаc.
Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч. посіб.. Вища шк..:2003,278. - Українськаc.
Мешко І.М. Історія економічних вчень: основні течії західноєвро-пейської та американської економічної думки. Вища шк..:,1994. - Українськаc.
Мешко І.М. Історія економічних вчень: основні течії західноєвро-пейської та американської економічної думки. Вища шк..:-,1994. - c.
Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: Монографія. Юго-Восток.:,2008. - Українськаc.
Мешко Н.П. Стратегії високотхнологічного розвитку в умовах глобалізації : національний та корпоративний аспекти: Монографія/ Під ред. Н.П. Мешко. Юго-Восток.:-,. - 472c.
Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: Монографія. Юго-Восток.:-,2008. - c.
Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: Монографія. Юго-Восток.:2008,345. - Українськаc.
Мешко Н.П. Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом мезорівня в умовах міжнародної інтеграції: Монографія. ДНУ.:2008,428. - Українськаc.
Мешко Н.П. Стратегії високотхнологічного розвитку в умовах глобалізації : національний та корпоративний аспекти: Монографія/ Під ред. Н.П. Мешко. Юго-Восток.:2012,472. - Українськаc.
Микитюк П.П., Секів Б.Г. Інноваційна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2009. - Українськаc.
Микитюк П.П., Секів Б.Г. Інноваційна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 392c.
Микитюк П.П., Секів Б.Г. Інноваційна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2009. - c.
Микитюк П.П., Секів Б.Г. Інноваційна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:2009,392. - Українськаc.
Миклашевская Н.А. Международная экономика: Учеб.. Дело и Сервис.:,1998. - Російськаc.
Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учеб.. М.:,272. - Російськаc.
Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учеб.. М.:-,-. - c.
Миклашевская Н.А. Международная экономика: Учеб.. Дело и Сервис.:-,1998. - c.
Миколайчик З. Решение проблем в управлении: Принятия решений и организация работ/ Пер. С польского. Гуманитарный Центр.:-,. - 472c.
Миколайчик З. Решение проблем в управлении: Принятия решений и организация работ/ Пер. С польского. Гуманитарный Центр.:2004,472. - Російськаc.
Миловидов В. Ускоренный курс современного английского языка для продолжающих. Айрис-пресс.:,. - 384c.
Миловидов В. Ускоренный курс современного английского языка для продолжающих. М.:,384. - Англійськаc.
Миловидов В. Ускоренный курс современного английского языка для начинающих. М.:,448. - Англійськаc.
Миловидов В. Ускоренный курс современного английского языка для продолжающих. Айрис-пресс.:-,. - 384c.
Миловидов В. Ускоренный курс современного английского языка для продолжающих. М.:-,-. - c.
Милькер Б.З. Теория организаций: курс лекций: Учеб. пособ.. М.:,336. - Російськаc.
Милькер Б.З. Теория организаций: курс лекций: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Мильнер Б.З. Теория организаций: Курс лекций. ИНФРА-М.:-,. - 336c.
Мильнер Б.З. Теория организаций: Курс лекций. ИНФРА-М.:1998,336. - Російськаc.
Мильцева Н.А., Жималенкова Т.М. Universal reference grammar. М.:,280. - Англійськаc.
Мильцева Н.А., Жималенкова Т.М. Universal reference grammar. М.:-,-. - c.
Милявська Е.П., Жабін О.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб.. К.:,162. - Українськаc.
Милявська Е.П., Жабін О.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Минаев Э.С. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации: Модуль 15. М.:,256. - Російськаc.
Минаев Э.С. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации: Модуль 15. М.:-,-. - c.
Минаев Э.С. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации: Модуль 15. М.:ИНФРА-М,2000. - 256c.
Минаев Э.С. Антикризисное управление: Учеб. Пособ. / Под ред. Э.С. Минаева. М.:ПРИОР,1998. - 432c.
Минетт С. Промышлений маркетинг: учеб. пособ.. М.:,207. - Російськаc.
Минетт С. Промышлений маркетинг: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации: Практ. пособ.. СПб.:,512. - Російськаc.
Минцберг Г. Школы стратегий: Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента: Учеб. пособ.. Питер.:-,. - 336c.
Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации: Практ. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Минцберг Г. Школы стратегий: Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента: Учеб. пособ.. Питер.:2001,336. - Російськаc.
Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации: Пер. с англ.. Питер.:2001,512. - Російськаc.
Минцберг Г. Школы стратегий: Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента: Учеб. пособ.. СПб.:Питер,2001. - 336c.
Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручева К.В. Английский язык: Учеб. устного перевода. М.:,352. - Англійськаc.
Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английски йязык. М.:-,. - 352c.
Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручева К.В. Английский язык: Учеб. устного перевода. М.:-,-. - c.
Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. М.:Экзамен,2003. - 352c.
Мипольська Н.Є. Художня культура світу: Навч. посіб. / Н.Є.Мипольська та ін.. К.:,191. - Українськаc.
Мипольська Н.Є. Художня культура світу: Навч. посіб. / Н.Є.Мипольська та ін.. К.:-,-. - c.
Мирам Г., Гон. А. Профессиональный перевод. К.:,136. - Російськаc.
Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. К.:-,. - 136c.
Мирам Г., Гон. А. Профессиональный перевод. К.:-,-. - c.
Мирам Г. Алгоритми перекладу. Твім інтер.:1998,176. - Українськаc.
Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. Ельга.:2003,136. - Російськаc.
Мирам Г. Основи перекладу. Ельга.:2003,240. - Українськаc.
Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. К.:Эльга,2003. - 136c.
Мирам Г.Э. Профессия переводчик. К.:,160. - Російськаc.
Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. Ника.:,1999. - Російськаc.
Мирам Г.Э. Профессия переводчик. К.:-,. - 160c.
Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. Ника.:-,1999. - c.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб.. ЦНЛ.:,2003. - Українськаc.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб.. К.:,240. - Українськаc.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,2003. - c.
Мирончик В.Д, Ігошкін Г.С Історія України: Навч.посіб. – 2-е вид. вип.. МАУП.:,2002. - Українськаc.
Мирончик В.Д, Ігошкін Г.С Історія України: Навч.посіб. – 2-е вид. вип.. МАУП.:-,2002. - c.
Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології. Юрінком Інтер.:,. - 523c.
Мисик Л.В. Українсько-англійскій словник правничої термінології. Юрінком.:,1999. - Українськаc.
Мисик Л.В. Англійська мова: Комунікативний аспект. К.:,368. - Українськаc.
Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології. К.:,523. - Українськаc.
Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології. К.:,528. - Англійськаc.
Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології. Юрінком Інтер.:-,. - 523c.
Мисик Л.В. Англійська мова: Комунікативний аспект. К.:-,-. - c.
Мисик Л.В. Українсько-англійскій словник правничої термінології. Юрінком.:-,1999. - c.
Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології. Юрінком Інтер.:1999,523. - Українськаc.
Мисик Л.В. Англійська мова. Комунікативний аспект. Атіка.:2000,368. - Англійськаc.
Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології. К.:Юрінком,1999. - 528c.
Миснер А.Р., Морган Д. Мастера успеха: Проверенные методы достижения успеха в бизнессе и в жизни/ Под ред. А.Р. Миснера, Д. Моргана/ Пер. с англ.. Минск:.:,464. - Російськаc.
Миснер А.Р., Морган Д. Мастера успеха. Проверенные методы достижения успеха в бизнесе и в жизни. Мн.:Попурри,2005. - 464c.
Митина И.Б., Петрова Л.С. Деловой английский: Банки и деньги. Союз.:,1999. - Російськаc.
Митина И.Б., Петрова Л.С. Деловой английский: Путешествие:. Союз.:,2001. - Російськаc.
Митина И.Б., Петрова Л.С. Деловой английский: Банки и деньги. Союз.:-,1999. - c.
Митина И.Б., Петрова Л.С. Деловой английский: Путешествие:. Союз.:-,2001. - c.
Митина И.Б., Петрова Л.С. Деловой английский: Банки и деньги: Учеб. пособие.. СПб.:Союз,1999. - 224c.
Митина И.Б., Петрова Л.С. Деловой английский: Путешествие: Учеб. пособие.. СПб.:Союз,2001. - 320c.
Митчелл М. Унесенные ветром К.1. Айрис-пресс.:,. - 320c.
Митчелл М. Унесенные ветром К.3. М.:,256. - Англійськаc.
Митчелл М. Унесенные ветром К.1. М.:,320. - Англійськаc.
Митчелл М. Унесенные ветром К.2. М.:,416. - Англійськаc.
Митчелл М. Унесенные ветром К.1. Айрис-пресс.:-,. - 320c.
Митчелл М. Унесенные ветром К.1. М.:-,-. - c.
Михайлівська І.Н., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: практ.: навч. посіб.. Львів.:,312. - Українськаc.
Михайлівська І.Н., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: практ.: навч. посіб.. Львів.:Новий світ,2000. - 312c.
Михайлівська І.Н., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: практ.: навч. посіб.. Львів.:Новий світ 2000,2008. - 312c.
Михайленко В.М. Математичний аналіз для економістів. К.:,1999. - 219c.
Михайленко В.М., Федоренко М.Д. Алгебра та геометрія для економістів: Посіб. – 3-є вид., випр. і доп.. К.:Євр. ун-т,2000. - 100c.
Михайленко О. Основи правознавства.. К.:,252. - Українськаc.
Михайленко О. Основи правознавства.. К.:-,-. - c.
Михайлов Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб./ Під ред. Є.П. Михайлова. К.:,240. - Українськаc.
Михайлов Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб./ Під ред. Є.П. Михайлова. К.:-,-. - c.
Михайлов Н.Н. Лингвострановедение Англии. М.:,208. - Російськаc.
Михайлов Н.Н. Лингвострановедение Англии. М.:-,-. - c.
Михайлов С.І. Менеджмент: навч. посіб., 2-ге вид., випр. Та доп.. К.:,536. - Українськаc.
Михайлов С.І. Менеджмент: навч. посіб., 2-ге вид., випр. Та доп.. К.:-,-. - c.
Михайлова Л.І., Волченко Н.В., Зінчук Т.О. та ін. Євроекономічна інтеграція України: навч. посіб./ Авт. Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. К.:,136. - Українськаc.
Михайлова Л.І., Волченко Н.В., Зінчук Т.О. та ін. Євроекономічна інтеграція України: навч. посіб./ Авт. Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. К.:-,-. - c.
Михайлова Л.І., Волченко Н.В., Зінчук Т.О. та ін. Євроекономічна інтеграція України: навч. посіб./ Авт. Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. К.:ЦУЛ,2013. - 136c.
Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Практикум: Навч. посіб.. Львів.:,312. - Українськаc.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент. К.:,550. - Українськаc.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. Посіб.: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 550c.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент. К.:-,-. - c.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. Посіб.: Навч. посіб.. Кондор.:2008,550. - Українськаc.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:Кондор,2008. - 550c.
Михасюк І.Р., Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Підручник. Львів.:,220. - Українськаc.
Михасюк І.Р., Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Підручник. Львів.:-,. - 220c.
Мицак О.В., Чуй І.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:,216. - Українськаc.
Мицак О.В., Чуй І.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Мицак О.В., Чуй І.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія-2006,2007. - 216c.
Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Пер. з англ.: Посіб.. Основи.:,1999. - Українськаc.
Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Пер. з англ.. К.:,963. - Українськаc.
Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Пер. з англ.: Посіб.. Основи.:-,1999. - c.
Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Пер. з англ.. К.:Основи,1999. - 963c.
Млявая С.В. English Grammar Difficulties. Английский язык: трудности перевода граматических конструкций. Мн..:,176. - Російськаc.
Млявая С.В. Английский язык: Трудности перевода грамматических конструкций. Амалфея.:-,. - 176c.
Млявая С.В. English Grammar Difficulties. Английский язык: трудности перевода граматических конструкций. Мн..:-,-. - c.
Млявая С.В. Английский язык: Трудности перевода грамматических конструкций. Амалфея.:2002,176. - Російськаc.
Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підр.. КНТЕУ.:-,. - 514c.
Мних Є.В. Економічний аналіз: Підр.. ЦНЛ.:2003,412. - Українськаc.
Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підр.. КНТЕУ.:2008,514. - Українськаc.
Мовчан В.С. Естетика: навч. посіб.. К.:Знання,2007. - 483c.
Мовчан Р.В. Українська література. 11 кл.. Перун.:-,. - 496c.
Мовчан Р.В., Ковалів Ю.І.  Українська література: Хрест. для 11 кл. шк.. Либідь.:1999,570. - Українськаc.
Мовчан Р.В. Українська література. 11 кл.. Перун.:2000,496. - Українськаc.
Моем У. Сомерсет Театр. Роман. Менеджер.:,. - 304c.
Моем У. Сомерсет Театр. Роман. М.:,304. - Англійськаc.
Моем У. Сомерсет Театр. Роман. Менеджер.:-,. - 304c.
Моем У. Сомерсет Театр. Роман. М.:-,-. - c.
Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч.посіб.. КНЕУ.:,1999. - Українськаc.
Мозговий О.М. Фондовий ринок: навч. посіб.. К.:,316. - Українськаc.
Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч.посіб.. КНЕУ.:-,1999. - c.
Мокій А.І., Махно Т.П., Бабець І.Г. Міжнародні організації. Навч. посіб.. К.:,280. - Українськаc.
Мокій А.І., Махно Т.П., Бабець І.Г. Міжнародні організації. Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Моклиця Я.М. Модернізм у творчості письменників ХХ стол.. Вежа.:,1999. - Українськаc.
Моклиця Я.М. Модернізм у творчості письменників ХХ стол.. Вежа.:-,1999. - c.
Молдаван В.В. Судоустрій України: Опорні конспекти.. К.:,459. - Українськаc.
Молдаван В.В. Судоустрій України: Опорні конспекти.. К.:-,-. - c.
Молл Е.Г. Менеджмент: организацион. повед.: Учеб. пособ.. М.:,160. - Російськаc.
Молл Е.Г. Менеджмент: организацион. повед.: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Момджи Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов. Айрис-пресс.:,. - 496c.
Момджи Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов. Айрис-пресс.:,2003. - Російськаc.
Момджи Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов. М.:,496. - Англійськаc.
Момджи Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов. Айрис-пресс.:-,. - 496c.
Момджи Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов. М.:-,-. - c.
Момджи Ю.В. Англо-русский словарь фразовых глаголов. Айрис-пресс.:-,2003. - c.
Монтгомері Л.М. Анна з Грін Гейблз: Кн. для читан.. Нова кн..:,. - 400c.
Монтгомері Л.М. Анна з Грін Гейблз: Кн. для читан.. Вінниця.:,400. - Англійськаc.
Монтгомері Л.М. Анна з Грін Гейблз: Кн. для читан.. Нова кн..:-,. - 400c.
Монтгомері Л.М. Анна з Грін Гейблз: Кн. для читан.. Вінниця.:-,-. - c.
Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: Модуль 16.. ИНФРА-М.:-,. - 289c.
Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: Модуль 16.. ИНФРА-М.:2000,289. - Російськаc.
Морис М. Начинающий менеджер: Первые шаги на пути к блестящей карьере менеджера/ Пер. с англ.. М.:ФАИР-ПРЕСС,2000. - 336c.
Мороз В.С., Тельнов А.С. Організація виробництва: Навч. посіб.. Львів.:,256. - Українськаc.
Мороз В.С., Тельнов А.С. Організація виробництва: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За ред. Л.А. Мороз. - 4-те вид., без змін. Львів.:,. - Українськаc.
Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За ред. Л.А. Мороз. - 4-те вид., без змін. Львів.:-,-. - c.
Морозов С.М. Словник іншомовних слів. Наук. Думка.:-,. - 680c.
Морозов С.М. Словник іншомовних слів. Наук. Думка.:2000,680. - Українськаc.
Москаленко М.Н. Тисячоліття: поетичний переклад України-Русі: Антологія. Дніпро.:-,. - 693c.
Москаленко М.Н. Тисячоліття: поетичний переклад України-Русі: Антологія. Дніпро.:1995,693. - Українськаc.
Москальская О.И. Самоучитель немецкого языка с упражнениями и ключами. К.:,464. - Російськаc.
Москальская О.И. Самоучитель немецкого языка с упражнениями и ключами. К.:-,-. - c.
Москальская О.И. Самоучитель немецкого языка с упражнениями и ключами. К.:Методика,1999. - 464c.
Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2002. - 252c.
Москвін С.О. Проектний аналіз. / Відп. ред. С.О. Москвін. Лібра.:-,. - 366c.
Москвін С.О. Проектний аналіз. / Відп. ред. С.О. Москвін. Лібра.:1999,366. - Українськаc.
Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г. Корпоративне управління: Підручник. - 2-ге вид., випр. І доп.. К.:,400. - Українськаc.
Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г. Корпоративне управління: Підручник. - 2-ге вид., випр. І доп.. К.:-,-. - c.
Мосткова С.Я. Английская литературоведческая терминология. Просвещение.:,. - 109c.
Мосткова С.Я. Английская литературоведческая терминология. Львів.:,109. - Англійськаc.
Мосткова С.Я. Английская литературоведческая терминология. Просвещение.:-,. - 109c.
Мосткова С.Я. Английская литературоведческая терминология. Львів.:-,-. - c.
Мосткова С.Я. Английская литературоведческая терминология. Просвещение.:1967,109. - Російськаc.
Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підр.. Харків.:,255. - Українськаc.
Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підр.. Харків.:-,-. - c.
Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підр.. Харків.:Основа,1993. - 255c.
Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навч. посіб.. К.:,336. - Українськаc.
Моторин Р.М. Міжнародна статистика. Вища шк..:-,. - 0c.
Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Моторин Р.М. Міжнародна статистика. Вища шк..:1996,. - Українськаc.
Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків. Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 336c.
Мохненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2003. - Українськаc.
Мохненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2003. - c.
Мочерний С. Економічна теорія. К.:Академія,1999. - 592c.
Мочерний С. Основи економічних знань. К.:Феміна,. - c.
Мочерний С.В., Довбенко М.В. Історія економічних вченнь (Сучасна економічна думка): Навч. посіб. 3-е вид. Стереотип.. Новий світ-2000.:,2007. - Українськаc.
Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах Т.2/ Відп. ред. С.В. Мочерний. К.:,848. - Українськаc.
Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах Т.1/ Відп. ред. С.В. Мочерний. К.:,864. - Українськаc.
Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах Т.3/ Відп. ред. С.В. Мочерний. К.:,952. - Українськаc.
Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах Т.1/ Відп. ред. С.В. Мочерний. К.:-,-. - c.
Мочерний С.В., Довбенко М.В. Історія економічних вченнь (Сучасна економічна думка): Навч. посіб. 3-е вид. Стереотип.. Новий світ-2000.:-,2007. - c.
Мочерний С.В. Основи економічної теорії/ За ред. Мочерного С.В.. К.:Академія,1998. - 463c.
Мошек Г.Є. Менеджмент: теорія і практика: Навч. посіб./ Заг. ред. Г.Є. Мошека. К.:Атіка,2007. - 584c.
Мошенський С.З., Остапчук Т.П. Контролінг. Навч. посіб. Львів:.:,190. - Українськаc.
Мошенський С.З., Остапчук Т.П. Контролінг. Навч. посіб. Львів:.:-,-. - c.
Мошенський С.З., Остапчук Т.П. Бухгалтерський облік у будівництві: Навч. посіб.. Житомир.:РУТА,2005. - 356c.
Моэм С. Вверху на вилле: Кн. для чтения. Антология.:,. - 192c.
Моэм С. Вверху на вилле: Кн. для чтения. СПб.:,192. - Англійськаc.
Моэм С. Вверху на вилле: Кн. для чтения. Антология.:-,. - 192c.
Моэм С. Вверху на вилле: Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблемирегулювання: Навч. посіб.. Кондор.:,2009. - Українськаc.
Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблемирегулювання: Навч. посіб.. Кондор.:-,2009. - c.
Музиченко П. Історія держави і права. Навч. посібник. К.:,661. - Українськаc.
Музиченко П. Історія держави і права. Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Мумінова-Савіна Г.Г. Судово- бухгалтерська експертиза: навч.-метод. посвб.. КНЕУ.:-,. - 268c.
Мумінова-Савіна Г.Г. Судово- бухгалтерська експертиза: навч.-метод. посвб.. КНЕУ.:2004,268. - Українськаc.
Мурашко В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп.. К.:,311. - Українськаc.
Мурашко В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп.. К.:-,-. - c.
Мурашко В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2003. - 311c.
Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. Посіб.. К.:,311. - Українськаc.
Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп.. К.:,435. - Українськаc.
Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. Посіб.. Знання.:-,. - 311c.
Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. Посіб.. К.:-,-. - c.
Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. Посіб.. Знання.:2002,311. - Українськаc.
Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп.. Знання.:2008,435. - Українськаc.
Мус Г., Хангиман Р. Бухгалтерский учет: Учеб. пособ.. К.:,368. - Російськаc.
Мус Г., Ханшманн Р. Бухгалтерский учет (Основы. Задания. Решения) Учеб. пособ.. К.:КНЕУ,2000. - 368c.
Мусняка В. Правовые основы предпринимательской деятельности.. Харьков.:,88. - Українськаc.
Мусняка В. Правовые основы предпринимательской деятельности.. Харьков.:-,-. - c.
Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.И. Универсальный справочник по грамматике английского языка. Глоса.:,. - 280c.
Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.И. Универсальный справочник по грамматике английского языка. М.:,280. - Російськаc.
Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.И. Универсальный справочник по грамматике английского языка. Глоса.:-,. - 280c.
Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.И. Универсальный справочник по грамматике английского языка. М.:-,-. - c.
Мэрдок А. Замок на песке: Кн. для чтения III к.. Фоліант.:,. - 216c.
Мэрдок А. Замок на песке: Кн. для чтения III к.. Вінниця.:,216. - Англійськаc.
Мэрдок А. Замок на песке: Кн. для чтения III к.. Фоліант.:-,. - 216c.
Мэрдок А. Замок на песке: Кн. для чтения III к.. Вінниця.:-,-. - c.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 тыс. Слов. Рус.яз..:,. - 843c.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 тыс. слов. Рус.яз..:,1992. - Англійськаc.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 тыс. слов. Рус.яз..:,1998. - Англійськаc.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 тыс. Слов. М.:,843. - Англійськаc.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 тыс. Слов. Рус.яз..:-,. - 843c.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 тыс. Слов. М.:-,-. - c.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 тыс. слов. Рус.яз..:-,1992. - c.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 тыс. слов. Рус.яз..:-,1998. - c.
Мюллер Г. Учёт: международная перспектива. М.:,. - Російськаc.
Мюллер Г. Учет: международная перспектива. Фин. и стат..:-,. - 0c.
Мюллер Г. Учет: международная перспектива. Фин. и стат..:1992,. - Українськаc.
М’ясоєдова С.В. Найкращі теми з англійської мови. Промінь.:,. - 432c.
М’ясоєдова С.В. Найкращі теми з англійської мови. Харків.:,432. - Англійськаc.
М’ясоєдова С.В. Найкращі теми з англійської мови. Промінь.:-,. - 432c.
М’ясоєдова С.В. Найкращі теми з англійської мови. Харків.:-,-. - c.