Вибірка за літерою : 'Н'
[Кількість знайдених записів в базі: 129]

Нємцов В.Д. Конфлікти в діяльності організації // Менеджмент організацій: Навч. посіб.. М.:,. - Українськаc.
Нємцов В.Д. Конфлікти в діяльності організації // Менеджмент організацій: Навч. посіб.. М.:-,-. - c.
Нідельман Я. Серце філософії/ Пер. з анг.. Львів.:,286. - Українськаc.
Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб.. К.:,170. - Українськаc.
Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2004. - 170c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. Посіб.. К.:,192. - Українськаc.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2004. - Українськаc.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посіб.. К.:-,. - 192c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 192c.
Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства. Луцьк.:,160. - Українськаc.
Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства. Луцьк.:-,-. - c.
Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.): Підр.. Основи.:,1993. - Українськаc.
Нікбахт Е., Гроппеллі А. І. Фінанси / пер. с анг.. К.:,383. - Українськаc.
Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.): Підр.. Основи.:-,1993. - c.
Ніколаєнко Ю. Основи економічної теорії. В 2-х томах / За ред. Ніколаєнка Ю.. К.:Либідь,1998. - 272c.
Ніколенко А.Г. Соціальні аспекти мовлення. Нова кн..:-,. - 256c.
Ніколенко А.Г. Соціальні аспекти мовлення. Нова кн..:2005,256. - Українськаc.
Ніколенко О.М. Зарубіжна література ХІХ ст.. Академія.:,1999. - Українськаc.
Ніколенко О.М. Зарубіжна література ХІХ ст.. Академія.:-,1999. - c.
Нікольнікова Т.Г., Шкіря Н.Л., Залізняк Н.В. Dfses of accounting: textbooko. Львів.:,304. - Англійськаc.
Нікольнікова Т.Г., Шкіря Н.Л., Залізняк Н.В. Dfses of accounting: textbooko. Львів.:-,-. - c.
Нікулін Г.В. Основи безпеки життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Основа,2005. - 124c.
Нікульникова Т.Г. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія Плюс,2005. - 304c.
Ніцше Ф. По той бік добра і зла: генологія моралі/ Пер. з нім.. Львів.:,320. - Українськаc.
Нагаєв В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант): Навч. посіб.. К.:,198. - Українськаc.
Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. Посібн.. К.:,232. - Українськаc.
Нагаєв В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант): Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. Посібн.. К.:Центр учбової літератури,2007. - 232c.
Надольного І.Ф. Філософія. Навчальний посібник. Вікар.:-,. - 516c.
Надольного І.Ф. Філософія. Навчальний посібник. Вікар.:1997,516. - Українськаc.
Надольного І.Ф. Філософія: курс. Лекцій. Вікар.:2000,516. - Українськаc.
Назарук М. М., Сенчена Б. В. Практикум з основ екології та соціоекології. Львів.:Афіша,1999. - 116c.
Назарук М. М. Основи екології та соціоекології: навч. посіб. 2-е вид. доп.. Львів.:Афіша,2000. - 256c.
Назарук М. М. Соціоекологія: словник-довідник. Львів.:ВНТЛ,1998. - 172c.
Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: навч. посіб.. К.:,452. - Українськаc.
Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Підручник - 2-ге вид., доп. та перероб.. К.:КНЕУ,2000. - 296c.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 192c.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Підр. – 4-е вид., доп. і перероб.. К.:КНЕУ,2006. - 528c.
Наливайко А.П. Мікроекономіка: Навч.-метод. посіб.. К.:,207. - Українськаc.
Наливайко А.П. Мікроекономіка: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. Богдан.:,2001. - Українськаc.
Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. Богдан.:-,2001. - c.
Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. Книга.:-,. - 544c.
Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. Книга.:2004,544. - Українськаc.
Нападовська Л.В., Король С.Я., Мазіна О.І. Управлінський облік: Практикум: Навч. посіб.. КНТЕУ.:2008,300. - Українськаc.
Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. СПб.:,366. - Російськаc.
Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. СПб.:-,-. - c.
Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. СПб.:СОЮЗ,1999. - 366c.
Настюка М. Правознавство (за ред. М. Настюка).. Львів.:,272. - Українськаc.
Настюка М. Правознавство (за ред. М. Настюка).. Львів.:-,-. - c.
Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції: Зб. Тестових вправ і завдань. Знання.:,2000. - Українськаc.
Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції: збірник тестових вправ і завдань. К.:,213. - Українськаc.
Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції: Зб. Тестових вправ і завдань. Знання.:-,2000. - c.
Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навч. посіб.. К.:,503. - Українськаc.
Небабін В.Г. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні. В 5-ти т.. К.:,. - Українськаc.
Небабін В.Г. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні. В 5-ти т.. К.:-,-. - c.
Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питанн: Навч. посіб.. К.:,295. - Українськаc.
Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питанн: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Небрат В.В. Українська філософська думка другої половини ХІХ-поч. ХХст.: монографія. К.:,224. - Українськаc.
Невельв О.М., Іваненко В.В. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навч. Посіб.. К.:ЦУЛ,2009. - 2c.
Немеца Ю., Райта Г. Державні фінанси теорія і практика перехідного періоду в центральній Європі. К.:,542. - Українськаc.
Немов Р.С. Психология. Учеб. В 3-х кн.. М.:,. - Російськаc.
Немов Р.С. Практическая психология. М.:,320. - Російськаc.
Немов Р.С. Психология. Учеб. В 3-х кн.. М.:-,. - 0c.
Немцов В.Д. Управлінські рішення / Менеджмент організації: Навч. посіб.. К.:,327-381. - Українськаc.
Немцов В.Д. Менеджмент організацій: Навч. посіб.. К.:,392. - Українськаc.
Немцов В.Д. Управлінські рішення / Менеджмент організації: Навч. посіб.. ЕксОб.:-,. - 381c.
Немцов В.Д. Менеджмент організацій: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Немцов В.Д. Управлінські рішення / Менеджмент організації: Навч. посіб.. ЕксОб.:2000,381. - Українськаc.
Немченко В.В., Редько О.Ю. Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту: Підручник/ За ред. В.В. Немченко, О.Ю. Редько. К.:,540. - Українськаc.
Немченко В.В., Редько О.Ю. Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту: Підручник/ За ред. В.В. Немченко, О.Ю. Редько. К.:-,-. - c.
Немченко В.В., Редько О.Ю. Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту: Підручник/ За ред. В.В. Немченко, О.Ю. Редько. К.:Цул,2012. - 540c.
Нестеренко Н., Лисенко К. A Course in Interpreting and Translation. Вінниця.:,248. - Українськаc.
Нестеренко Н. A Course in Interpreting and Translation. Нова кн..:-,. - 248c.
Нестеренко Н., Лисенко К. A Course in Interpreting and Translation. Вінниця.:-,-. - c.
Нестеренко Н. A Course in Interpreting and Translation. Нова кн..:2006,248. - Англійськаc.
Нестеренко Н., Лисенко К. A Course in Interpreting and Translation. Вінниця.:Нова кн.,2006. - 248c.
Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій. МАУП.:,2002. - Українськаc.
Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій. МАУП.:-,2002. - c.
Нестерович С.Р. Социально-экономическая статистика / Под ред.С.Р. Нестерович: Учеб. пособ.. БГЭУ.:-,. - 0c.
Нестерович С.Р. Социально-экономическая статистика / Под ред.С.Р. Нестерович: Учеб. пособ.. БГЭУ.:2000,. - Російськаc.
Нестерчук Г.В., Иванова В.М. США и американцы. Мн..:,263. - Російськаc.
Нестерчук Г.В., Иванова В.М. США и американцы. Мн..:-,-. - c.
Несторова Н.М. Страноведение. Англия. Ростов-на-Дону.:,320. - Російськаc.
Несторова Н.М. Страноведение. Англия. Ростов-на-Дону.:-,-. - c.
Нечипорук О.В. English poems and rhymes: Збірник віршів та римівок (на допомогу вчителю англійської мови). Вежа.:-,. - 174c.
Нечипорук О.В. English poems and rhymes: Збірник віршів та римівок (на допомогу вчителю англійської мови). Вежа.:2006,174. - Англійськаc.
Нечипорук О.В. English riddles: Збірник англійських загадок (на допомогу вчителю англійської мови). Вежа.:2006,96. - Англійськаc.
Нечуй-Левицький І. Повісті. Кайдашева сім’я; Хмари. Наук. Думка.:-,. - 504c.
Нечуй-Левицький І. Повісті. Кайдашева сім’я; Хмари. Наук. Думка.:2001,504. - Українськаc.
Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета. М.:,1994. - 496c.
Нидлз Б. И Принципы бухгалтерского учёта. М.:,496. - Російськаc.
Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 560c.
Новіков С., Лобанов О., Винокуров Д. Договори в господарській діяльності — 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:Фактор,2007. - 548c.
Новак А. Як підняти українську економіку: Моногр.– 2е вид. Доп.. К.:Гнозыс,2007. - 344c.
Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. Кондор.:,2007. - Українськаc.
Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник. - 2-ге вид./ авт. Карпенко М.О.. Каравела.:,2010. - Українськаc.
Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. Кондор.:-,2007. - c.
Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник. - 2-ге вид./ авт. Карпенко М.О.. Каравела.:-,2010. - c.
Новак В.О. Информаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб.. К.:Кондор,2006. - 462c.
Новиков А.В. Устные темы по английскому языку. Лист-Нью.:,. - 352c.
Новиков А.В. Устные темы по английскому языку. М.:,352. - Англійськаc.
Новиков А.В. Устные темы по английскому языку. Лист-Нью.:-,. - 352c.
Новиков А.В. Устные темы по английскому языку. М.:-,-. - c.
Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. К.:,190. - Російськаc.
Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. К.:-,-. - c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. КНЕУ.:,2003. - Українськаc.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. К.:,948. - Українськаc.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. К.:-,. - 948c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. К.:-,-. - c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. К.:КНЕУ,2003. - 948c.
Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научно-технической литературы с англ. языка на русский. М.:,150. - Російськаc.
Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научно-технической литературы с англ. языка на русский. М.:-,-. - c.
Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. – Изд. 12-е. Мн..:,384. - Російськаc.
Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. – Изд. 12-е. Мн..:-,-. - c.
Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. – Изд. 12-е. Мн..:Высш. шк.,2000. - 384c.
Носкова И.Я. Международные кредитно-валютные отношения: Учеб. пособ.. Банки и биржи.:,1995. - Російськаc.
Носкова И.Я. Международные кредитно-валютные отношения: Учеб. пособ.. Банки и биржи.:-,1995. - c.
Ныкбахт Е. Фінанси (пер. з англ).. Основи.:,1993. - Українськаc.
Ныкбахт Е. Фінанси (пер. з англ).. Основи.:-,1993. - c.
Ньюстром Д.В. Организационное поведение / пер. с англ. под. ред. Каптуревского: учеб. пособ.. СПб.:,448. - Російськаc.
Ньюстром Д.В. Организационное поведение / пер. с англ. под. ред. Каптуревского: учеб. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение/ Перевод с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.:,448. - Російськаc.
Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение/ Перевод с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.:-,-. - c.