Вибірка за літерою : 'О'
[Кількість знайдених записів в базі: 130]

Обозов Н.Н., Щекин Т.В. Психология работы с людьми. – 5-е изд., стереотип.: Учеб. пособ.. К.:,. - Російськаc.
Обозов Н.Н., Щекин Т.В. Психология работы с людьми. – 5-е изд., стереотип.: Учеб. пособ.. К.:-,. - 0c.
Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент: Консп. лекц.. К.:,120. - Українськаc.
Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент: Консп. лекц.. К.:-,-. - c.
Овидий Любовные элегии. Фолио.:,2000. - Російськаc.
Овидий Любовные элегии. Фолио.:-,2000. - c.
Овсейчук М.Ф., Сидельникова Л.Б. Финансовый менеджмент. М.:,127. - Російськаc.
Овсейчук М.Ф., Сидельникова Л.Б. Финансовый менеджмент. М.:-,-. - c.
Овсийчук М.Ф., Сидельникова Л.Б. Финансовый менеджмент: Методы инвестирования капитала: Учеб. Пособ.. М.:,128. - Російськаc.
Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. О Германии вкратце / Хрестом. по страноведению. М.:,208. - Російськаc.
Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. О Германии вкратце / Хрестом. по страноведению. М.:-,-. - c.
Огієнко І. Історія української літературної мови. Либідь.:-,. - 296c.
Огієнко І. Історія української літературної мови. Либідь.:1995,296. - Українськаc.
Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підр.. К.:,878. - Українськаc.
Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підр.. К.:-,-. - c.
Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови: Навч. Посібник. Вінниця.:,416. - Українськаc.
Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови: Навч. Посібник. Вінниця.:-,-. - c.
Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови: Навч. Посібник. Вінниця.:Нова кн.,2006. - 416c.
Одарченко П. Про культуру української мови. Смолоскип.:-,. - 320c.
Одарченко П. Про культуру української мови. Смолоскип.:1994,320. - Українськаc.
Одарченко П. Про культуру української мови. Зб. ст.. Смолоскип.:1997,320. - Українськаc.
Одарченко П.С. Про культуру української мови: Збірник статей. К.:,319. - Українськаc.
Одарченко П.С. Про культуру української мови: Збірник статей. К.:-,-. - c.
Оксанич О.Е., Волкова І.А., Миронова О.О. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг: Навч. Посіб.. К.:ЦУЛ,2013. - 326c.
Олійник О. Світ українського слова. Навч. посіб.. Хрещатик.:-,. - 416c.
Олійник О. Світ українського слова. Навч. посіб.. Хрещатик.:1994,416. - Українськаc.
Олійник О.В. Економічний аналіз: практикум. Рута.:-,. - 496c.
Олійник О.В. Економічний аналіз: практикум. Рута.:2003,496. - Українськаc.
Олікова М.О. Соціолінгвістика. ІЗМН.:-,. - 144c.
Олікова М.О. Соціолінгвістика. ІЗМН.:1997,144. - Українськаc.
Олікова М.О. Теорія і практика перекладу. Вежа.:2000,170. - Українськаc.
Оліфіренко В.В. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. Сталкер.:-,. - 496c.
Оліфіренко В.В. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. Сталкер.:2000,496. - Українськаc.
Олдкорн Р. Основы менеджмента: Учеб.: Пер. 3-го англ. изд.. М.:,320. - Російськаc.
Олдкорн Р. Основы менеджмента: Учеб.: Пер. 3-го англ. изд.. М.:-,-. - c.
Олейников Ю.О., Кудирко Л.П., Гладкий О.В. Міжнародна торгівля: Опорний конспект лекцій: Навч.-метод. Вид./ Укл. Ю.О. Олейников, Л.П. Кудирко, О.В. Гладкий. К.:,85. - Українськаc.
Оленич Р.М. Латинська мова. Львів.:,336. - Українськаc.
Оленич Р.М. Латинська мова. Львів.:-,-. - c.
Олефер В.Г., Олефер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.:,672. - Російськаc.
Олефер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Питер.:-,. - 672c.
Олефер В.Г., Олефер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.:-,-. - c.
Олефер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Питер.:1999,672. - Російськаc.
Олифер В.Г. Компьютерные сети. СПб.:,1999. - 672c.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы. Питер.:-,. - 672c.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы. Питер.:1998,672. - Російськаc.
Ольжич О. Незнаному воякові: Заповідане живим. Фундація.:-,. - 432c.
Ольжич О. Незнаному воякові: Заповідане живим. Фундація.:1994,432. - Українськаc.
Омельченко А.В. Інвестиційне право. К.:,176. - Українськаc.
Омельченко А.В. Інвестиційне право. К.:-,-. - c.
Омельяненко Г.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:,236. - Українськаc.
Омельяненко Г.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2003. - 236c.
Онисько С.М,, Ларич П.М. Фінанси підприємств: Підр. 2-ге вид., випр. і доп.. Львів.:,367. - Українськаc.
Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп.. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 367c.
Онищенко І. Історія України. Навч. посіб.. .:,1999. - Українськаc.
Онищенко І. Історія України. Навч. посіб.. .:-,1999. - c.
Онищенко В.О. Організація виробництва: Навч. посіб. / За ред. В.О. Онищенко. К.:,336. - Українськаc.
Онищенко В.О. Організація виробництва: Навч. посіб. / За ред. В.О. Онищенко. К.:-,-. - c.
Опаленко М.Е. Новый учебный словарь фразеологии современного английского языка. Центрполиграф.:,. - 351c.
Опаленко М.Е. Новый учебный словарь фразеологии современного английского языка. М.:,351. - Англійськаc.
Опаленко М.Е. Новый учебный словарь фразеологии современного английского языка. Центрполиграф.:-,. - 351c.
Опаленко М.Е. Новый учебный словарь фразеологии современного английского языка. М.:-,-. - c.
Опарін В.М. Фінанси (заг. теорія): нач. Посіб.. К.:,164. - Українськаc.
Опришко В.Ф. Коментар до Конституції: Ред В.Ф. Опришко. К.:,376. - Українськаc.
Опришко В.Ф. Коментар до Конституції: Ред В.Ф. Опришко. К.:-,-. - c.
Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. посіб.. К.:Академвидав,2003. - 568c.
Орбан-Лембряк Л.Е. Психологія управління: Посіб.. К.:,568. - Українськаc.
Орбан-Лембряк Л.Е. Психологія управління: Посіб.. К.:-,. - 568c.
Орендарчук Г.О. Основи логіки: Посіб.. Тернопіль.:,155. - Українськаc.
Орендарчук Г.О. Основи логіки: Посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Орищак Я. Основи курсу “Макроекономіка”: Лекційні, семінарські заняття та завдання. Тернопіль.:,2001. - 120c.
Орленко В.І. Історія держави і права України: Навч. – метод. посіб.. К.:,240. - Українськаc.
Орленко В.І. Історія держави і права України: Навч. – метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: практикум: навч. посіб.. К.:,410. - Українськаc.
Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: практикум: навч. посіб.. К.:-,. - 410c.
Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. К.:,336. - Українськаc.
Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. К.:-,-. - c.
Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. К.:Скарби,2002. - 336c.
Осадець С.С. Страхування: Підр./ За ред. С.С. Осадець. КНЕУ.:-,. - 528c.
Осадець С.С. Страхування: Підр./ За ред. С.С. Осадець. КНЕУ.:1998,528. - Українськаc.
Осадець С.С. Страхування: Підр./ За ред. С.С. Осадець. КНЕУ.:2002,590. - Українськаc.
Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління: Монографія. Інф.-вид. центр Держкомстату Ук.:-,. - 176c.
Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління: Монографія. Інф.-вид. центр Держкомстату Ук.:2000,176. - Українськаc.
Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі. - 3-є вид., перероб. І доп.. К.:,514. - Українськаc.
Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі. - 3-є вид., перероб. І доп.. К.:-,-. - c.
Осипової Н.П. Соціологія: Підр. / За ред. Осипової Н.П.. Юрінком Інтер.:-,. - 336c.
Осипової Н.П. Соціологія: Підр. / За ред. Осипової Н.П.. Юрінком Інтер.:2003,336. - Українськаc.
Оскольський І. Фондовий ринок України. Скарбниця.:,1994. - Українськаc.
Оскольський І. Фондовий ринок України. Скарбниця.:-,1994. - c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту. ЖІТІ.:,1998. - Українськаc.
Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. К.:,218. - Українськаc.
Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб.. К.:,224. - Українськаc.
Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практ. В 3-х т. т.1.. Житомир.:,268. - Українськаc.
Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практ. В 3-х т. т.2.. Житомир.:,288. - Українськаc.
Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практ. В 3-х т. т.3.. Житомир.:,316. - Українськаc.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. К.:,553. - Українськаc.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. К.:,556. - Українськаc.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. Житомир.:,600. - Українськаc.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навч. посібник.. К.:,676. - Українськаc.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навч. посібник.. К.:,860. - Українськаc.
Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 196c.
Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. К.:-,-. - c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту. ЖІТІ.:-,1998. - c.
Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб.. Кондор.:2003,196. - Українськаc.
Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб.. Кондор.:2003,224. - Українськаc.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. Кондор.:2003,556. - Українськаc.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Підручник. Кондор.:2009,. - Українськаc.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Підручник. Кондор.:2009,680. - Українськаc.
Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практ. В 3-х т. т.3.. Житомир.:ЖІТІ,. - 316c.
Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практ. В 3-х т. т.1.. Житомир.:ЖІТІ,1993. - 268c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. Житомир.:ЖІТІ,1998. - 600c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 553c.
Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб.. К.:Кондор,2008. - 224c.
Остапишин Т.О. Основи банківської справи. К.:,112. - Українськаc.
Остапишин Т.О. Основи банківської справи. К.:-,-. - c.
Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2003. - Українськаc.
Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навч. посіб.. К.:,888. - Українськаc.
Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навч. посіб.. К.:-,. - 888c.
Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Остафійчук В.Ф. Історія Ураїни. Сучасне бачення: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2002. - Українськаc.
Остафійчук В.Ф. Історія Ураїни. Сучасне бачення: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Остин Б. Модернизация ПК. М.:БИНОМ,1998. - 224c.
Островерха Р.Е. Організація обліку: Навч. посіб.-2-ге вид., перероб. і доп.. К.:,568. - Українськаc.
Островерха Р.Е. Організація обліку: Навч. посіб.-2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Ошибина Ю.А. Микро-макроэкономика/ Под ред. Ю.А. Ошибина. СПб.:,572. - Російськаc.
Ошибина Ю.А. Микро-макроэкономика/ Под ред. Ю.А. Ошибина. СПб.:-,-. - c.
Ощепкова В.В. The USA: geography, history, education, painting (a reader): Кн. для чтения на английском яз. Лист.:,. - 192c.
Ощепкова В.В. The USA: geography, history, education, painting (a reader). М.:,192. - Англійськаc.
Ощепкова В.В. The USA: geography, history, education, painting (a reader): Кн. для чтения на английском яз. Лист.:-,. - 192c.
Ощепкова В.В. The USA: geography, history, education, painting (a reader). М.:-,-. - c.