Вибірка за літерою : 'П'
[Кількість знайдених записів в базі: 519]

П'ятницька Г.Т. Менеджмент ресторанного господарства: навч. посіб. Для вищих навч. закл., 2-ге вид., перероб. і допов.. К.:,430. - Українськаc.
П'ятницька Г.Т. Менеджмент ресторанного господарства: навч. посіб. Для вищих навч. закл., 2-ге вид., перероб. і допов.. К.:-,-. - c.
П'ятницький В.Т., Будзяк В.М. Світова організація торгівлі: Зб. тестових завдань рівня магістр за спец. МЗЕД 8.050206/ Укл. В.Т. П'ятницький, В.М. Будзяк. К.:,54. - Українськаc.
П'ятницький В.Т., Будзяк В.М. Світова організація торгівлі: Зб. тестових завдань рівня магістр за спец. МЗЕД 8.050206/ Укл. В.Т. П'ятницький, В.М. Будзяк. К.:-,-. - c.
Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 624c.
Піддубник В.В., Стовбун О.І. Питання професійної гігієни в системі охорони праці: Інф. довід.. К.:,195. - Українськаc.
Піддубник В.В., Стовбун О.І. Питання професійної гігієни в системі охорони праці: Інф. довід.. К.:-,-. - c.
Підйомний О.М. Управління інвестиційними процесоми на фінансових ринках: Навч. посіб.. КНЕУ.:,2003. - Українськаc.
Підйомний О.М. Управління інвестиційними процесоми на фінансових ринках: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України (А-Я): посібник. Генеза.:,2001. - Українськаc.
Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України (А-Я): посібник. Генеза.:-,2001. - c.
Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: Навч. посіб.. Кондор.:,2003. - Українськаc.
Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: Навч. посіб.. Кондор.:-,2003. - c.
Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб.. Інтелект-Захід.:,2006. - Українськаc.
Пінішко В.С. Ціно- і тарифоутворення: Навч. посіб.. Магнолія-2006.:,2009. - Українськаc.
Пінішко В.С. Ціно- і тарифоутворення: навч. посібник. Львів.:,303. - Українськаc.
Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб.. Львів:.:,488. - Українськаc.
Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб.. Інтелект-Захід.:-,2006. - c.
Пінішко В.С. Ціно- і тарифоутворення: Навч. посіб.. Магнолія-2006.:-,2009. - c.
Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:,2001. - Українськаc.
Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 296c.
Пістун І.П. Основи безпеки життєдіяльності: Навч. посіб.. Львів.:СПОЛОМ,2000. - 191c.
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Суми.:Університетська книга,1999. - 191c.
Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності. Суми.:Університетська книга,2000. - 121c.
Пістун А.І. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт): Навч. посіб.. Суми.:,444. - Українськаc.
Пістун А.І. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт): Навч. посіб.. Суми.:-,-. - c.
Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. К.:,168. - Українськаc.
Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник - 5-те вид., випр., доп.. Львів.:,304. - Українськаc.
Піча В.М. Соціологія: Заг.курс, Навч. Посіб.. Каравела.:-,. - 245c.
Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. К.:-,-. - c.
Піча В.М. Соціологія: Заг.курс, Навч. Посіб.. Каравела.:1999,245. - Українськаc.
Піча В.М. Соціологія: Заг.курс, Навч. Посіб.. Каравела.:2000,245. - Українськаc.
Павліха Н.В., Голян В.А. Оптимізація використання ьа охорони природних ресурсів: регіональний контекст (за матеріалами Волинської області): Монографія. Луцьк.:Надстир'я,2002. - 120c.
Павленко І.І., Варяниченко О.В., Навроцька Н.А. Міжнародна торгівля та інвестиції: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2012. - 256c.
Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб.. КНЕУ.:,2002. - Українськаc.
Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 150c.
Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2002. - c.
Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб.. КНЕУ.:2002,150. - Українськаc.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб.. К.:,106. - Українськаc.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Підр.. К.:,246. - Українськаc.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб.. К.:,83. - Українськаc.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Підр.. К.:-,-. - c.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 106c.
Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Підр.. К.:КНЕУ,2003. - 246c.
Павленко Л. До джерел словесних скарбів. .:-,. - 191c.
Павленко Л. До джерел словесних скарбів. .:1997,191. - Українськаc.
Павлишин О.П., Ричаківська В.К. Банківські операції. Практикум. К.:,160. - Українськаc.
Павлишин О.П., Ричаківська В.К. Банківські операції. Практикум. К.:-,-. - c.
Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект: Монографія. Надстир’я.:,2002. - Українськаc.
Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ронкової трансформації: (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації). Луцьк.:,580. - Українськаc.
Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ронкової трансформації: (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації). Луцьк.:-,. - 580c.
Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект: Монографія. Надстир’я.:-,2002. - c.
Павлов В.І., Павліха Н.В., Мишко О.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб.. Надстир'я.:2002,252. - Українськаc.
Павлов В.І., Шостак Л.В. Регулювання конкурентних відносин на ринку телекомунікацій: Монографія. НУВГП.:2009,160. - Українськаc.
Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В. та ін. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб. - 2-е вид., доп. Павліха Н.В.. Кондор.:2009,230. - Українськаc.
Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Економічний механізм функціонування підприємства: Структуров. консп. лекцій: Навч. посіб.. Луцьк.:Надстир’я,1999. - 120c.
Павлов В.І., Шостак Л.В. Регулювання конкурентних відносин на ринку телекомунікацій: Монографія. Рівне.:НУВГП,2009. - 160c.
Павлов В.В. Кредитование внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособ.. ФБК-Пресс.:,1998. - Російськаc.
Павлов В.В. Кредитование внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособ.. ФБК-Пресс.:-,1998. - c.
Павлов С.В. Фондовая биржа и ее роль в экономике несовременного капитализма. .:,1989. - Російськаc.
Павлов С.В. География религий. Учеб пособие. К.:,504. - Російськаc.
Павлов С.В. География религий. Учеб пособие. К.:-,. - 504c.
Павлов С.В. Фондовая биржа и ее роль в экономике несовременного капитализма. .:-,1989. - c.
Павловська О.В. Фінансовий аналіз: Навч. Метод. посібник. КНЕУ.:-,. - 388c.
Павловська О.В. Фінансовий аналіз: Навч. Метод. посібник. КНЕУ.:2002,388. - Українськаc.
Павлоцкий В.М., Тимофеева Т.М. Практикум по грамматике английского языка. ОРАКУЛ.:,. - 535c.
Павлоцкий В.М. Портреты знаменитых людей Британии и США. СПб.:,368. - Російськаc.
Павлоцкий В.М. Открой для себя Британию. СПб.:,429. - Російськаc.
Павлоцкий В.М., Тимофеева Т.М. Практикум по грамматике английского языка. СПб.:,535. - Англійськаc.
Павлоцкий В.М., Тимофеева Т.М. Практикум по грамматике английского языка. ОРАКУЛ.:-,. - 535c.
Павлоцкий В.М. Открой для себя Британию. СПб.:-,-. - c.
Павлюк І. М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних операцій на підприємствах і в організаціях України.. Коломия.:,155. - Українськаc.
Павлюк І. М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних операцій на підприємствах і в організаціях України.. Коломия.:-,-. - c.
Павлюк І.М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних операцій на підприємствах і в органі-заціях України: Навч. посіб.. Коломия.:,1996. - 155c.
Павляк І.М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних операцій на підприємствах і в організаціях України. Коломия.:,. - Українськаc.
Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. Кобза.:,. - 416c.
Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К.:,416. - Англійськаc.
Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. Кобза.:-,. - 416c.
Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. К.:-,-. - c.
Пазяк О.М. Українська мова: Практик.. Либідь.:-,. - 384c.
Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова: культура мовлення. Вища шк..:1995,239. - Українськаc.
Пазяк О.М. Українська мова: Практик.. Либідь.:2000,384. - Українськаc.
Паламар Л.М. Мова ділових паперів. Либідь.:-,. - 206c.
Паламар Л.М. Мова ділових паперів. Либідь.:1995,206. - Українськаc.
Палеха Ю. Організація загального діловодства: Навч. посіб. - 2-ге вид. перероб., доп.. К.:,458. - Українськаc.
Палеха Ю. Організація загального діловодства: Навч. посіб. - 2-ге вид. перероб., доп.. К.:-,-. - c.
Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культура: Монограф.. К.:,211. - Українськаc.
Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство: Навч. Посіб.. К.:,395. - Українськаc.
Палеха Ю.І., Кудін В.О. Культура управління та підприємства: Навч.-метод. Посіб.. М.:,96. - Українськаc.
Палеха Ю.І., Кудін В.О. Культура управління та підприємства: Навч.-метод. Посіб.. М.:-,. - 96c.
Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Палеха Ю.І. Організаційна техніка: навч.-практ. Посіб. К.:Ліра-К,2008. - 193c.
Палеха Ю.І., Водерацький Ю.В. Етика ділових стосунків. К.:МАУП,1999. - 138c.
Палеха Ю.И. Организация современной деловой коммуникации: Учеб. метод. пособ.. К.:МАУП,1996. - 164c.
Палэха Ю.І. Ключі до успіху або організаційна та управлінська культури: монографія.. К.:,211. - Українськаc.
Палэха Ю.І. Ключі до успіху або організаційна та управлінська культури: монографія.. К.:-,-. - c.
Памухина Л.Г., Жолтая Л.Р. Будем читать и говорить по английски. Цитадель.:,. - 191c.
Памухина Л.Г., Жолтая Л.Р. Будем читать и говорить по английски. М.:,191. - Англійськаc.
Памухина Л.Г., Жолтая Л.Р. Будем читать и говорить по английски. Цитадель.:-,. - 191c.
Памухина Л.Г., Жолтая Л.Р. Будем читать и говорить по английски. М.:-,-. - c.
Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. Наук. думка.:-,. - 231c.
Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. Наук. думка.:1996,231. - Українськаc.
Паніна О.А. 435 тем з англійської мови. БАО.:,. - 576c.
Паніна О.А. 435 тем з англійської мови. Донецьк.:,576. - Англійськаc.
Паніна О.А. 435 тем з англійської мови. БАО.:-,. - 576c.
Паніна О.А. 435 тем з англійської мови. Донецьк.:-,-. - c.
Панасюк В. М. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навч. посіб.. Тернопіль.:,304. - Українськаc.
Панасюк В. М. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навч. посіб.. Тернопіль.:,304. - Українськаc.
Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Панк В. Основи практичної психології. К.:,536. - Українськаc.
Панк В. Основи практичної психології. К.:-,. - 536c.
Панкевич Л. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч посіб. / Л. Панкевич та ін.. Львів.:,316. - Українськаc.
Панкевич Л. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч посіб. / Л. Панкевич та ін.. Львів.:-,-. - c.
Панкеев Пресвятая Боородица. М.:,240. - Російськаc.
Панкеев Пресвятая Боородица. М.:-,. - 240c.
Панков Д.А. Бухгалтерский учёт и анализ в зарубежных странах. Учеб. пособ.. Минск.:,. - Російськаc.
Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособ.. М.:,1998. - 238c.
Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособ.. Минск.:,238. - Російськаc.
Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособ.. Минск.:-,-. - c.
Панков Д.А. Бухгалтерский учт и аналіз в зарубежных странах: Учеб. пособие. Минск:.:ИП «Экоперспектива»,,1998. - 238c.
Панченко П.П., Плющ М.Р., Шевченко Л.А. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії. Либідь.:,1997. - Українськаc.
Панченко П.П., Плющ М.Р., Шевченко Л.А. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії. Либідь.:-,1997. - c.
Панчишин С. Мікроекономіка: тести і завдання. К.:,616. - Українськаc.
Панчишин С. Мікроекономіка: тести і завдання. К.:-,-. - c.
Панчишин С. Макроекономіка: Навч. Посіб.. К.:Либідь,2001. - 616c.
Панько Т.І. Українське термінознавство. Світ.:-,. - 216c.
Панько Т.І. Українське термінознавство. Світ.:1994,216. - Українськаc.
Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практичний курс англійської мови. Нова кн..:,. - 368c.
Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практичний курс англійської мови. Вінниця.:,368. - Англійськаc.
Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практичний курс англійської мови. Нова кн..:-,. - 368c.
Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практичний курс англійської мови. Вінниця.:-,-. - c.
Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. Нова кн..:2005,240. - Англійськаc.
Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практичний курс англійської мови. Нова кн..:2006,368. - Англійськаc.
Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые иследования 2-е изд.: учеб. пособ.. К.:,173. - Російськаc.
Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. Херсон.:,200. - Українськаc.
Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. Херсон.:-,-. - c.
Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые иследования 2-е изд.: учеб. пособ.. К.:Наук. думка,2000. - 173c.
Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження: навч. посіб.. Херсон.:Олди-плюс,2004. - 200c.
Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб.. К.:,245. - Українськаc.
Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посіб.. К.:Знання,2000. - 245c.
Партин Г.О. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.- 2-ге вид., стереотип. Львів.:Магнолія 2006,2008. - 240c.
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. К.:,1994. - 392c.
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. К.:,392. - Українськаc.
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. К.:-,-. - c.
Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. К.:BHV,2006. - 384c.
Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: Навч.-метод. Посіб.. К.:,248. - Українськаc.
Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:,523. - Українськаc.
Паскаль Блез Мысли. М.:,590. - Російськаc.
Пастухов В.П. Трудові спори: Навч. посіб. / За ред. Пастухова В.П.. Магістр-ХХІ ст..:-,. - 270c.
Пастухов В.П. Трудові спори: Навч. посіб. / За ред. Пастухова В.П.. Магістр-ХХІ ст..:2005,270. - Українськаc.
Пастухова В.П. Трудові спори: Навч. посіб. / За ред. Пастухова В.П.. К.:,208. - Українськаc.
Пастухова В.П. Трудові спори: Навч. посіб. / За ред. Пастухова В.П.. К.:-,-. - c.
Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Навч. Посіб.. К.:Знання,2012. - 566c.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. К.:,. - Українськаc.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі: Монографія. Украъна.:,1997. - Українськаc.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. К.:,237. - Українськаc.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. К.:-,-. - c.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі: Монографія. Украъна.:-,1997. - c.
Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: Навч. посіб.. ЦНЛ.:,2005. - Українськаc.
Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,. - 408c.
Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,2005. - c.
Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: Навч. посіб.. ЦНЛ.:2005,118. - Українськаc.
Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: Навч. посіб.. ЦНЛ.:2005,408. - Українськаc.
Пашутинський Є.К. Інформаційні технології: Норматикна база. КНТ.:,2005. - Українськаc.
Пашутинський Є.К. Інформаційні технології: Норматикна база. КНТ.:-,2005. - c.
Пащенко І.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 260c.
Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.. Львів.:,260. - Українськаc.
Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 260c.
Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. Либідь.:,2001. - Українськаc.
Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. Либідь.:-,2001. - c.
Пекарський Б.Г. Основи програмуання. К.:,364. - Українськаc.
Пекарський Б.Г. Основи програмуання. Кндор.:-,. - 364c.
Пекарський Б.Г. Основи програмуання. К.:-,-. - c.
Пекарський Б.Г. Основи програмуання. Кндор.:2008,364. - Українськаc.
Пекарський Б.Г. Основи програмування: навч. посіб.. К.:Кондор,2008. - 364c.
Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – 2-е изд.: перераб. и доп.: Практ. пособ.. М.:Ось-89,2003. - 96c.
Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – 2-е изд.: перераб. и доп.: Практ. пособ.. М.:,96. - Російськаc.
Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – 2-е изд.: перераб. и доп.: Практ. пособ.. М.:-,-. - c.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. К.:,240. - Українськаc.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. Вежа.:-,. - 240c.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. К.:-,-. - c.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. Вежа.:1994,240. - Українськаc.
Пентюх В.М. Управління персоналом: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 121c.
Пентюх В.М. Управління персоналом: Навч. посіб.. КНЕУ.:2000,121. - Українськаc.
Перебийніс В.І., Статистичні методи для лінгвістів. Вінниця.:Нова кн.,2002. - 168c.
Пересада А.А. Основи інвестиційної діяльності.. .:,1996. - Українськаc.
Пересада А.А. Інвестування: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:,2001. - Українськаc.
Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Лібра.:,2002. - Українськаc.
Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: Підр.. КНЕУ.:,2003. - Українськаc.
Пересада А.А. Основи інвестиційної діяльності.. .:-,1996. - c.
Пересада А.А. Інвестування: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Лібра.:-,2002. - c.
Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: Підр.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Пестрякова Н.В. 151 розмовна тема з англійської мови. Торсінг.:,. - 232c.
Пестрякова Н.В. 151 розмовна тема з англійської мови. Харків.:,232. - Англійськаc.
Пестрякова Н.В. 151 розмовна тема з англійської мови. Торсінг.:-,. - 232c.
Пестрякова Н.В. 151 розмовна тема з англійської мови. Харків.:-,-. - c.
Петренко О.В. Совершенствуем знание немецкого языка. Грамматика с упражнениями и ключами / Под ред. О.В. Петренко. К.:,336. - Російськаc.
Петренко О.В. Совершенствуем знание немецкого языка. Грамматика с упражнениями и ключами / Под ред. О.В. Петренко. К.:-,-. - c.
Петренко О.В. Совершенствуем знание немецкого языка. Грамматика с упражнениями и ключами / Под ред. О.В. Петренко. К.:Методика,1996. - 336c.
Петренко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: опорний консп. Лекцій. К.:,282. - Українськаc.
Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики: Монографія. К.:,152. - Українськаc.
Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики: Монографія. К.:-,-. - c.
Петрович Й.М. Створення і функціонування суб'єктів підприємництва: Навч. посіб./ За ред. Й.М. Петровича. Львів.:,256. - Українськаc.
Петрович Й.М. Організація виробництва (практикум).. К.:,336. - Українськаc.
Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підр.. Львів.:,400. - Українськаc.
Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник. Новий світ-2000.:-,. - 680c.
Петрович Й.М. Організація виробництва (практикум).. К.:-,-. - c.
Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник. Новий світ-2000.:2004,680. - Українськаc.
Петрович Й.М. Створення і функціонування суб'єктів підприємництва: Навч. посіб./ За ред. Й.М. Петровича. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 256c.
Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підр.. Львів.:Новий світ,2004. - 680c.
Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник. Львів.:Новий світ-2000,2004. - 680c.
Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. Ростов на Дону.:,. - Російськаc.
Петровский А.В. Общая психология. Учебн. Пособ.. М.:,464. - Російськаc.
Петровский А.В. Общая психология. Учебн. Пособ.. М.:-,. - 464c.
Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,300. - Українськаc.
Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:,351. - Українськаc.
Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:Знання,2010. - 351c.
Петрушенка В.Л. Практикум з філософії: Навч. Посіб.. Новий світ 2000.:-,. - 256c.
Петрушенка В.Л. Практикум з філософії: Навч. Посіб.. Новий світ 2000.:2003,256. - Українськаc.
Петрушенко В.А. Культурология. Навч. Посіб.. Львів.:,360. - Російськаc.
Петрушенко В.А. Культурология. Навч. Посіб.. Львів.:-,-. - c.
Петрушенко В.Л. Філософія: підр. 4-е вид. Випр. і доп.. Львів.:,506. - Українськаc.
Петрушенко В.Л. Філософія: Навч. посіб.– 2 – е вид., перероб. і доп.. Львів.:,544. - Українськаc.
Петрушенко В.Л. Етика та естетика: Навч. посіб.. Львів.:Новий світ - 2000,2008. - 304c.
Петюх В.М. Ринок праці: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 126c.
Пивовар А.Г. Англо-русский словарь по внешней торговле и международным транспортным операциям. Астрель.:,. - 480c.
Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь. .:,1064. - Російськаc.
Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь. Екзамен.:,2000. - Російськаc.
Пивовар А.Г. Англо-русский словарь по внешней торговле и международным транспортным операциям. Астрель.:,2001. - Англійськаc.
Пивовар А.Г. Англо-русский словарь по внешней торговле и международным транспортным операциям. М.:,480. - Англійськаc.
Пивовар А.Г. Англо-русский словарь по внешней торговле и международным транспортным операциям. Астрель.:-,. - 480c.
Пивовар А.Г. Англо-русский словарь по внешней торговле и международным транспортным операциям. М.:-,-. - c.
Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь. Екзамен.:-,2000. - c.
Пивовар А.Г. Англо-русский словарь по внешней торговле и международным транспортным операциям. Астрель.:-,2001. - c.
Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И. Международный менеджмент/ Под ред. С.Э. Пивоварова, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. СПб.:,576. - Російськаc.
Пивоваров С.Э. Международный менеджмент: Учеб. / Под. ред. Пивоварова С.Э.. СПб.:,624. - Російськаc.
Пивоваров С.Э. Международный менеджмент: Учеб. / Под. ред. Пивоварова С.Э.. СПб.:-,-. - c.
Пилипенка В.Є. Спеціальні та галузеві соціології. Каравела.:-,. - 304c.
Пилипенка В.Є. Спеціальні та галузеві соціології. Каравела.:2003,304. - Українськаc.
Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник.. К.:,288. - Українськаc.
Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник.. К.:-,-. - c.
Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське законодавство: навч. посіб.. К.:Вентурі,1996. - 288c.
Пилипенко П.Д. Правознавство: Навч. посіб. - 3-тє вид., стереотип. Львів.:,512. - Українськаc.
Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенко. К.:,725. - Українськаc.
Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенко. Істина.:-,. - 208c.
Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенко. К.:-,-. - c.
Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенко. Істина.:2005,208. - Українськаc.
Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка - 2-ге вид., перероб., доп.. Магнолія Плюс.:2006,276. - Українськаc.
Пилкингтон С.М. Иудаизм.: Учеб.. М.:,398. - Російськаc.
Пилкингтон С.М. Иудаизм.: Учеб.. М.:-,. - 398c.
Пирожкова О. Информационные потребности специалистов по персоналу. .:,. - Російськаc.
Пирожкова О. Информационные потребности специалистов по персоналу. .:-,-. - c.
Пирсон Б. Магистр делового администрирования: Кр. курс: Пер. с англ.: Практ. пособ.. М.:,218. - Російськаc.
Пирсон Б., Томас Н. Магистр делового администрирования: Краткий курс / перевод с англ.. М.:-,. - 218c.
Пирсон Б. Магистр делового администрирования: Кр. курс: Пер. с англ.: Практ. пособ.. М.:-,-. - c.
Пирсон Б., Томас Н. Магистр делового администрирования: Краткий курс / перевод с англ.. М.:Альпина,2000. - 218c.
Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 279c.
Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посіб.. КНЕУ.:2000,279. - Українськаc.
Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 279c.
Писаренко С.М. Менеджмент Європейської економічної інтеграції: Підручник/ За ред. С.М. Писаренко. К.:Знання,2012. - 373c.
Писаренко Т.М., Турчик І.В. Управлінський облік: Підручник. Волинська книга.:-,. - 504c.
Писаренко Т.М., Турчик І.В. Управлінський облік: Збірник задач та тестових завдань/ За ред. І.Д. Фаріона. Волинська книга.:2007,256. - Українськаc.
Писаренко Т.М., Турчик І.В. Управлінський облік: Підручник. Волинська книга.:2007,504. - Українськаc.
Питч Л.Д. Сэр Уолтер Роли: Кн. для чтения. КАРО.:,. - 64c.
Питч Л.Д. Сэр Уолтер Роли: Кн. для чтения. СПб.:,64. - Англійськаc.
Питч Л.Д. Сэр Уолтер Роли: Кн. для чтения. КАРО.:-,. - 64c.
Питч Л.Д. Сэр Уолтер Роли: Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Плаксий С.И. Парадоксы висшего образования. М.:,424. - Російськаc.
Плаксий С.И. Качество высшего образования. М.:,654. - Російськаc.
Плаксий С.И. Высшее образование: желаемое и действительное. М.:,776. - Російськаc.
Плаксий С.И. Высшее образование: желаемое и действительное. М.:-,-. - c.
Плаксий С.И. Качество высшего образования. М.:Национ. ин-т бизнеса,2003. - 654c.
Плаксий С.И. Парадоксы висшего образования. М.:Национ. ин-т бизнеса,2005. - 424c.
Плаксий С.И. Высшее образование: желаемое и действительное. М.:Национ. ин-т бизнеса,2008. - 776c.
Платонов Ю.М. IBM РС в вопросах. М.:Радио и связь,1998. - 320c.
Плиса В.Ї. Страхування: Навч. посіб.. Каравела.:-,. - 392c.
Плиса В.Ї. Страхування: Навч. посіб.. Каравела.:2005,392. - Українськаc.
Плоткін Я.Д. Виробничий менеджмент: Навч. посіб., збірник вправ. Львів.:Львівська політехніка,1999. - 258c.
Плоткин Я.Д., Пащенко І.М. Виробничий менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:,258. - Українськаc.
Плоткин Я.Д., Пащенко І.М. Виробничий менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Плющ М., Грипас Н. Українська мова. Освіта.:-,. - 255c.
Плющ М., Грипас Н. Українська мова. Освіта.:2002,255. - Українськаc.
Плющ М.Я. Сучасна українська мова. Вища шк..:-,. - 430c.
Плющ М.Я. Сучасна українська мова. Вища шк..:2000,430. - Українськаc.
Побирченко И.Г. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство/ Торг.-пром. Палата україни; Під заг. ред. І.Г. Побірченка. К.:,584. - Українськаc.
Побирченко И.Г. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / под. Общ. Ред. И.Г. Побирченко. К.:,864. - Російськаc.
Побирченко И.Г. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / под. Общ. Ред. И.Г. Побирченко. К.:-,. - 864c.
Повторева С.М. Логіка: Навч. Посіб.. Львів.:,188. - Українськаc.
Повторева С.М. Словник з логіки.. Львів.:,196. - Українськаc.
Повторева С.М. Словник з логіки.. Львів.:-,-. - c.
Погребна Л. Діловодство: Яким воно повинно бути: Посіб.. Х.:,402. - Українськаc.
Погребна Л. Діловодство: Яким воно повинно бути: Посіб.. Х.:-,-. - c.
Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. Посіб. / За ред. Поддєрьогіна А.М.. К.:,294. - Українськаc.
Поддєрьогіна А. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник /За ред. Поддєрьогіна А.. К.:,536. - Українськаc.
Поддєрьогіна А. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник /За ред. Поддєрьогіна А.. К.:-,-. - c.
Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємства./ За ред. Поддерьогіна А.М.. К.:,266. - Українськаc.
Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємств: Підр. 5-е вид., перероб та доп./ За ред. Поддерьогіна А.М.. К.:,546. - Українськаc.
Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємства./ За ред. Поддерьогіна А.М.. К.:КНЕУ,1998. - 266c.
Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємств: Підр. 5-е вид., перероб та доп./ За ред. Поддерьогіна А.М.. К.:КНЕУ,2004. - 546c.
Подлесных В.И. Теория организации: учебник для вузов.. Спб.:,336. - Російськаc.
Подлесных В.И. Теория организации: учебник для вузов.. Спб.:-,-. - c.
Подольська Є.А. Культурологія. - 2-е. вид., перероб. та доп.: Навч. посіб.. К.:,392. - Українськаc.
Подольська Є.А. Культурологія. - 2-е. вид., перероб. та доп.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Подопригорова Л.А. Немецкий язик для экологов. НВИ-ТЕРАЗУС.:,2000. - Російськаc.
Подопригорова Л.А. Немецкий язик для экологов. НВИ-ТЕРАЗУС.:-,2000. - c.
Подопригорова Л.А. Неметкий язик для экологов: Учеб. пособие.. М.:НВИ-ТЕЗАУРУС,2000. - 136c.
Подсолонко В.А., Миронова Т.Л. Підприємництво: Навч. посіб./ За ред. В.А. Подсолонко, Т.Л. Миронової. К.:,616. - Українськаc.
Подсолонко В.А., Миронова Т.Л. Підприємництво: Навч. посіб./ За ред. В.А. Подсолонко, Т.Л. Миронової. К.:-,-. - c.
Подсолонко Е.А. Менеджмент: теория и практика: Учеб. пособ.. К.:,263. - Російськаc.
Подсолонко Е.А. Менеджмент: теория и практика: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Позяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. К.:,239. - Українськаc.
Позяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. К.:-,-. - c.
Покальчук Ю. Окружна дорога: Повісті та оповіді. Фоліо.:-,. - 511c.
Покальчук Ю. Одісей, батько Ікара: Поезія. Кальварія.:2000,120. - Українськаc.
Покальчук Ю. Окружна дорога: Повісті та оповіді. Фоліо.:2004,511. - Українськаc.
Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учеб.. М.:,456. - Російськаc.
Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учеб.. М.:-,-. - c.
Покровская З.А., Кацман Н. Латинский язык. М.:,368. - Російськаc.
Покровская З.А., Кацман Н. Латинский язык. М.:-,-. - c.
Покровский В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебник. М.:,456. - Російськаc.
Покровский В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебник. М.:-,-. - c.
Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. К.:,379. - Українськаc.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник - 2-ге вид., перероб., доп.. КНЕУ.:-,. - 528c.
Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. К.:-,-. - c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник - 2-ге вид., перероб., доп.. КНЕУ.:2004,528. - Українськаc.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкр. ситуацій: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 328c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структ.-логічний навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 457c.
Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. К.:КНЕУ,2002. - 379c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:КНЕУ,2004. - 528c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підр. В 2 т., Т.1. К.:Хвиля-Прес,1995. - 400c.
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т.. Либідь.:,1995. - Українськаc.
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т.. Либідь.:-,1995. - c.
Полюжин М., Максимчук Н. Теорія і практика перекладу. .:-,. - 82c.
Полюжин М., Максимчук Н. Теорія і практика перекладу. .:1991,82. - Українськаc.
Поляков В.А. Технология карьеры: Учеб. пособ.. М.:,128. - Російськаc.
Поляков В.А. Технология карьеры: Учеб. пособ.. М.:Дело,1998. - 128c.
Поляков В.Я. Технология карьеры. М.:,128. - Російськаc.
Поляков В.Я. Технология карьеры. М.:-,. - 128c.
Поляков О.Г. Английский язык для специальных целей: теория и практика. Тезаурус.:,. - 188c.
Поляков О.Г. Английский язык для специальных целей: теория и практика. М.:,188. - Англійськаc.
Поляков О.Г. Английский язык для специальных целей: теория и практика. Тезаурус.:-,. - 188c.
Поляков О.Г. Английский язык для специальных целей: теория и практика. М.:-,-. - c.
Поляков С.Я. Технічний переклад: Практ. переклад для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. Луцьк.:,. - Українськаc.
Поляков С.Я. Практика перекладу з І іноземної мови (анг. мова): Практ. посіб. для студ. спец. 7.030507 „Переклад” ВІЕМ. Луцьк.:,229. - Українськаc.
Поляков С.Я. Граматичні проблеми перекладу. Лексикологічні проблеми перекладу: Зб. вправ з перекл. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. Луцьк.:,34. - Українськаc.
Поляков С.Я. Граматичні проблеми перекладу. Лексикологічні проблеми перекладу: Зб. вправ з перекл. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. .:-,. - 44c.
Поляков С.Я. Технічний переклад: Практ. переклад для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. Луцьк.:-,-. - c.
Поляков С.Я. Граматичні проблеми перекладу. Лексикологічні проблеми перекладу: Зб. вправ з перекл. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. .:1997,44. - Українськаc.
Поляна Г.Б. Всемирная история / под ред. Поляна Г.Б.. Культура и спорт.:,1999. - Російськаc.
Поляна Г.Б. Всемирная история / под ред. Поляна Г.Б.. Культура и спорт.:-,1999. - c.
Понова І.М. Соціологія: Пронедевтичн. курс: Підр. – 2 –е вид.. Тандем.:-,. - 272c.
Понова І.М. Соціологія: Пронедевтичн. курс: Підр. – 2 –е вид.. Тандем.:1998,272. - Українськаc.
Пономарів О. Культура мови. Либідь.:-,. - 240c.
Пономарів О. Культура мови. Либідь.:1999,240. - Українськаc.
Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. К.:,240. - Українськаc.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. Тернопіль.:,248. - Українськаc.
Пономарів О.Д. Культура слова: Моностил. поради. Либідь.:-,. - 240c.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. Тернопіль.:-,-. - c.
Пономарів О.Д. Культура слова: Моностил. поради. Либідь.:1999,240. - Українськаc.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. Богдан.:2000,248. - Українськаc.
Пономарев О.Д. Сучасна українська мова. Либідь.:-,. - 400c.
Пономарев О.Д. Сучасна українська мова. Либідь.:1997,200. - Українськаc.
Пономарев О.Д. Сучасна українська мова. Либідь.:2001,400. - Українськаc.
Пономаренка В.С. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник/ За ред. В.С. Пономаренка. Академія.:,2002. - Українськаc.
Пономаренка В.С. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник/ За ред. В.С. Пономаренка. Академія.:-,2002. - c.
Пономаренко В.С. Інформаційні системи та технології в економіці: Посібник. К.:Академія,2002. - 544c.
Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.:,416. - Російськаc.
Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. ВНV.:-,. - 416c.
Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.:-,-. - c.
Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. ВНV.:1998,416. - Російськаc.
Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.:Питер,1998. - 416c.
Пономарьова А. Сучасна українська мова / За ред. Пономарьова А.. Либідь.:-,. - 400c.
Пономарьова А. Сучасна українська мова / За ред. Пономарьова А.. Либідь.:1997,400. - Українськаc.
Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч.посіб.. К.:,192. - Українськаc.
Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч.посіб. - 2-е вид., перероб. та доп.. К.:,328. - Українськаc.
Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч.посіб.. К.:-,-. - c.
Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник: 150 тис. слів та словосполучень. Чумацький шлях.:,. - 636c.
Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник: 150 тис. слів та словосполучень. Чумацький шлях.:,2003. - Українськаc.
Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник: 150 тис. слів та словосполучень. К.:,636. - Українськаc.
Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник: 150 тис. слів та словосполучень. Чумацький шлях.:-,. - 636c.
Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник: 150 тис. слів та словосполучень. К.:-,-. - c.
Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник: 150 тис. слів та словосполучень. Чумацький шлях.:-,2003. - c.
Попов А. Немецкий язык для всех: Кн. для начинающих (В 2-х ч.). М.:,304, 304. - Російськаc.
Попов А. Немецкий язык для всех: Кн. для начинающих (В 2-х ч.). М.:-,-. - c.
Попов А. Немецкий язык для всех: Кн. для начинающих (В 2-х ч.). М.:Лист Нью,1996. - 304, 304c.
Попов А.А. Практический курс немецкого языка: В 2-х т.: Для 2-го года обуч.; Репринтное изд.. М.:,. - Російськаc.
Попов А.А. Деловая поездка в Германию: Краткий бизнес-курс нем. языка. Лист.:,2000. - Російськаc.
Попов А.А. Немецкая грамматика от А до Z. М.:,288. - Російськаc.
Попов А.А. 6000 немецких глаголов: Справ.. М.:,416. - Російськаc.
Попов А.А., Дианова Н.Д. Практический курс немецкого языка: Страноведение. М.:,443. - Російськаc.
Попов А.А., Дианова Н.Д. Практический курс немецкого языка: Страноведение. М.:,448. - Німецькаc.
Попов А.А., Попок М.Л. Практический курс немецкого языка Т. 1. М.:,464. - Німецькаc.
Попов А.А., Попок М.Л. Практический курс немецкого языка. В 2-х т.. М.:,464, 496. - Російськаc.
Попов А.А. Практический курс немецкого языка: Для второго года обучения. М.:,49. - Російськаc.
Попов А.А., Иванова Н.Д. Практический курс немецкого языка Т. 2. М.:,496. - Німецькаc.
Попов А.А. Практический курс немецкого языка: В 2-х т.: Для 2-го года обуч.; Репринтное изд.. М.:,Т. 1-2. - Російськаc.
Попов А.А., Дианова Н.Д. Практический курс немецкого языка: Страноведение. М.:-,-. - c.
Попов А.А. Деловая поездка в Германию: Краткий бизнес-курс нем. языка. Лист.:-,2000. - c.
Попов А.А., Дианова Н.Д. Практический курс немецкого языка: Страноведение. М.:Ин.яз.,2001. - 443c.
Попов А.А. Практический курс немецкого языка: Для второго года обучения. М.:Ин.яз.,2002. - 49c.
Попов А.А. Немецкая грамматика от А до Z. М.:Лист,1997. - 288c.
Попов А.А. 6000 немецких глаголов: Справ.. М.:Лист,1999. - 416c.
Попов А.А. Деловая поездка в Германию: Краткий бизнес-курс нем. языка. М.:Лист,2000. - 336c.
Попов В.П. Збірник бізнес-планів з коментаріями і рекомендаціями / За ред. В.П. Попова. К.:,382. - Українськаc.
Попов В.П. Збірник бізнес-планів з коментаріями і рекомендаціями / За ред. В.П. Попова. К.:-,-. - c.
Попов В.П. Збірник бізнес-планів з коментаріями і рекомендаціями / За ред. В.П. Попова. К.:ЦУЛ,2003. - 382c.
Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. К.:,326. - Українськаc.
Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. К.:-,-. - c.
Попович М. Нарис з історії культури України. АРТЕК.:,1999. - Українськаc.
Попович М. Нарис з історії культури України. К.:,726. - Українськаc.
Попович М. Нарис з історії культури України. К.:-,-. - c.
Попович М. Нарис з історії культури України. АРТЕК.:-,1999. - c.
Попряник Л.В. Практикум по переводу с немецкого языка на русский текстов экономического содержания. М.:,136. - Російськаc.
Попряник Л.В. Практикум по переводу с немецкого языка на ресский текстов экономического содержания. НВИ-ТЕРАЗУС.:,2000. - Російськаc.
Попряник Л.В. Практикум по переводу с немецкого языка на русский текстов экономического содержания. М.:-,-. - c.
Попряник Л.В. Практикум по переводу с немецкого языка на ресский текстов экономического содержания. НВИ-ТЕРАЗУС.:-,2000. - c.
Попряник Л.В. Практикум по переводу с немецкого языка на русский текстов экономического содержания. М.:НВИ-ТЕЗАУРУС,2000. - 136c.
Портер М. Конкуренция: Учеб. пособ. / Пер. с англ.. Вильямс.:-,. - 495c.
Портер М. Конкуренция: Учеб. пособ. / Пер. с англ.. Вильямс.:2000,495. - Російськаc.
Портер М. Конкуренция: Учеб. пособ. / Пер. с англ.. М.:Вильямс,2000. - 495c.
Портна О.В. Контролінг: навч. посіб.. Львів.:,190. - Українськаc.
Портна О.В. Контролінг: навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Португалов В.Д. Учебник английского языка: Economics. АСТ.:,. - 304c.
Португалов В.Д. Учебник английского языка: Economics. М.:,304. - Англійськаc.
Португалов В.Д. Учебник английского языка: Economics. АСТ.:-,. - 304c.
Португалов В.Д. Учебник английского языка: Economics. М.:-,-. - c.
Поршнева А.Г., Румянцевой З.П., Саломатина Н.А. Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - 2-е изд., перераб. И доп.. ИНФРА-М.:-,. - 669c.
Поршнева А.Г., Румянцевой З.П., Саломатина Н.А. Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - 2-е изд., перераб. И доп.. ИНФРА-М.:1998,669. - Російськаc.
Пост Э. Этикет: классическое руководство.. Москва.:Ринол классик,2003. - 816c.
Пост Э. Этикет: классическое руководство.. М.:Ринол-класік,2003. - 826c.
Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи) Кн. 2. К.:,320. - Німецькаc.
Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи) Кн. 1. К.:,400. - Німецькаc.
Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для шк., абіт, студ.. К.:,400, 320. - Українськаc.
Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи) Кн. 1. К.:-,-. - c.
Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для шк., абіт, студ.. К.:АСК,2000. - 400, 320c.
Потіш А.Ф. Екологія: теоритичні основи і практикум: навч. посіб. 3-е вид. Стереотип. Львів.:Магнолія,2006. - 324c.
Потапова Р.К. Ключи к деловому успеху. Англо-русский словарь-справочник. Радио.:,1993. - Російськаc.
Потапова Р.К. Ключи к деловому успеху. Англо-русский словарь-справочник. Радио.:-,1993. - c.
Потеряхин А.Л. Психология управления: Учеб. пособ.. К.:,384. - Російськаc.
Потеряхин А.Л. Психология управления: Учеб. пособ.. К.:-,. - 384c.
Почепцов Г. Семиотика.. М.:,430. - Російськаc.
Почепцов Г. Семиотика. М.:-,. - 430c.
Почепцов Г. Семиотика.. М.:-,-. - c.
Почепцов Г. Паблик рилейшинз для професионалов. - 2-е изд. испр.. Санкт-Петербург.:Рефлбук-Ваклер,2002. - 624c.
Почепцов Г.Г. Паблик Рилейшнз для профессионалов. - 2-е изд., испр.. М.:Рефл-бук,2002. - 624c.
Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посіб.. К.:,336. - Українськаc.
Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посіб.. К.:-,. - 336c.
Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посіб.. К.:Кондор,2004. - 336c.
Праг К., Минкель Ир. Библия пользователя Access 97.. М.:Диалектрика,1997. - 300c.
Прат К., Минкель Ир. Р. Библия пользователя Access 97. М.:,300. - Російськаc.
Прат К., Минкель Ир. Р. Библия пользователя Access 97. М.:-,-. - c.
Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:,256. - Українськаc.
Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Предбарського В.А. Основи економічної теорія/ За ред. Предбарського В.А.. К.:Кондор,2002. - 621c.
Предборський В.А. Економічна теорія: Підр./ За ред. Предборського В.А.. К.:Кондор,2003. - 492c.
Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб.. .:,200. - Українськаc.
Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб.. .:-,-. - c.
Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб.. .:МАУП,2001. - 200c.
Примуш М.В. Загальна соціологія: Навч. Посіб.. Професіонал.:-,. - 592c.
Примуш М.В. Загальна соціологія: Навч. Посіб.. Професіонал.:2004,592. - Українськаc.
Причепій Є.М. Філософія: посіб.. К.:,576. - Українськаc.
Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. Софт-Прес.:,. - 823c.
Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. Софт-Пресс.:,2006. - Англійськаc.
Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. К.:,823. - Англійськаc.
Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. Софт-Прес.:-,. - 823c.
Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. К.:-,-. - c.
Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. Софт-Пресс.:-,2006. - c.
Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу: Підр.. Атіка; Легас.:-,. - 384c.
Прокопенко І.Ф. Курс економічного аналізу: Підр.. Атіка; Легас.:2004,384. - Українськаc.
Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи.. К.:,176. - Українськаc.
Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи.. К.:-,-. - c.
Прокудин Г.С. Компьютерная техника и программирование. К.:,. - Російськаc.
Прокудин Г.С. Компьютерная техника и программирование.В 3-х ч.. К.:,1998. - c.
Прокудин Г.С. Компьютерная техника и программирование. К.:-,-. - c.
Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: Навч. посіб.. К.:,344. - Українськаc.
Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Пугач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: Навч. посіб.. К.:,624. - Українськаc.
Пугач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу английской научной и технической литературы: С англ. языка на рус. и с рус. на англ.. Мн..:,400. - Російськаc.
Пумпянский А.Л. Чтение и перевод с английской научной и технической литературы: Лексика, грамматика, фонетика, упражн. Мн..:,608. - Російськаc.
Пумпянский А.Л. Чтение и перевод с английской научной и технической литературы: Лексика, грамматика, фонетика, упражн. Мн..:-,-. - c.
Пуховкина М.Ф., Остапишин Т.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч.-метод. посіб.. К.:,69. - Українськаc.
Пуховкина М.Ф., Остапишин Т.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки. К.:,254. - Українськаc.
Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:-,. - 142c.
Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки. К.:-,-. - c.
Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:2003,142. - Українськаc.
Пухтаєвич Г.О. Макроекономічний аналіз: Навч. Посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 208c.
Пушкар М.С. Контролінг. Монографія.. Тернопіль.:,146. - Українськаc.
Пушкар М.С. Теоретичні основи бухгал-терського обліку: Навч. посіб. / Пушкар М.С. та ін.. Тернопіль.:,1998. - 269c.
Пушкар М.С. Контролінг-інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. Тернопіль.:,370. - Українськаc.
Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підр.. Тернопіль.:,628. - Українськаc.
Пушкар М.С. Контролінг. Тернопіль.:-,. - 146c.
Пушкар М.С. Контролінг-інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. Тернопіль.:-,-. - c.
Пушкар М.С. Управлінський облік. .:1995,164. - Українськаc.
Пушкар М.С. Контролінг. Тернопіль.:1997,146. - Українськаc.
Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Тернопіль.:Економ. Думка,1999. - 421c.
Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підр.. Тернопіль.:Карт-Бланш,2002. - 628c.
Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: підручник.- 3-тє вид., перероб. І доп.. Тернопіль.:,486. - Українськаc.
Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: підручник.- 3-тє вид., перероб. І доп.. Тернопіль.:-,-. - c.
Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підр. – 3-тє вид., перероб. І доп.. Тернопіль.:Карт-бланш,2005. - 486c.
Пушкаря М.С. Теоретичні основи бухгалтер-ського обліку / За ред.Пушкаря М.С.. Тернопіль.:,269. - Українськаc.
Пушкаря О.І. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. / За ред.. Пушкаря О.І.. ІНЖЕК.:-,. - 304c.
Пушкаря О.І. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. / За ред.. Пушкаря О.І.. ІНЖЕК.:2006,304. - Українськаc.
Пушкин А.С. Евгений онегин. Дет. Л-ра.:,1997. - Російськаc.
Пушкин А.С. Избранные произведения. Худ. Л-ра.:,1999. - Російськаc.
Пушкин А.С. Евгений онегин. Дет. Л-ра.:-,1997. - c.
Пушкин А.С. Избранные произведения. Худ. Л-ра.:-,1999. - c.
Пьюзо М. Крестный отец. Антология.:,. - 384c.
Пьюзо М. Крестный отец. СПб.:,384. - Англійськаc.
Пьюзо М. Крестный отец. Антология.:-,. - 384c.
Пьюзо М. Крестный отец. СПб.:-,-. - c.