Вибірка за літерою : 'Р'
[Кількість знайдених записів в базі: 185]

Рєзанова Н.С. Фінансове рахівництво: навч. Посіб.. К.:,246. - Українськаc.
Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Моногрпафія. ІНЖЕК.:-,. - 496c.
Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Моногрпафія. ІНЖЕК.:2006,496. - Українськаc.
Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Моногрпафія. Харків.:ІНЖЕК,2006. - 496c.
Раєвнева О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Моногрпафія. ІНЖЕК.:-,. - 0c.
Раєвнева О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Моногрпафія. ІНЖЕК.:2006,. - Українськаc.
Рабик В.М. Основи теорії ймовірностей: Курс лекцій: Навч. посіб.. Магнолія 2006.:-,. - 175c.
Рабик В.М. Основи теорії ймовірностей: Курс лекцій: Навч. посіб.. Магнолія 2006.:2007,175. - Українськаc.
Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К.:ТАКСОН,1996. - 240c.
Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. Львів.:,273. - Українськаc.
Радченко К.І. Стратегічний аналіз в бізнесі: Навч. посіб. 2-е вид.доп.. Новий світ 2000.:-,. - 272c.
Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. Львів.:-,-. - c.
Радченко К.І. Стратегічний аналіз в бізнесі: Навч. посіб. 2-е вид.доп.. Новий світ 2000.:2003,272. - Українськаc.
Радченко К.І. Стратегічний аналіз в бізнесі: Навч. посіб. 2-е вид.доп.. Львів.:Новий світ 2000,2003. - 272c.
Радчук В.Д., Поляков С.Я. Вправи з практики перекладу: Практ. посіб. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. Луцьк.:,3335. - Українськаc.
Радчук В.Д., Поляков С.Я. Загальна теорія перекладу: Практ. посіб. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. .:-,. - 122c.
Радчук В.Д., Поляков С.Я. Вправи з практики перекладу: Практ. посіб. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. Луцьк.:-,-. - c.
Радчук В.Д., Поляков С.Я. Загальна теорія перекладу: Практ. посіб. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. .:2000,122. - Українськаc.
Райс Марк Господарські ситуації на українських підприємствах. К.:,1995. - 122c.
Рассел Б. История Западной философии. В 3-х кн.. Новосибирск.:,814. - Російськаc.
Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. Вінниця.:,112. - Англійськаc.
Ребрій О.В. Oснови перекладацького скоропису. Вінниця.:,152. - Українськаc.
Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. Вінниця.:,204. - Українськаc.
Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. Вінниця.:-,. - 152c.
Ребрій О.В. Oснови перекладацького скоропису. Вінниця.:-,-. - c.
Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. Поділля.:2004,112. - Українськаc.
Ребрій О.В. Oснови перекладацького скоропису. Нова кн..:2006,152. - Українськаc.
Ребрій О.В. Oснови перекладацького скоропису. Вінниця.:Нова кн.,2006. - 152c.
Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. Вінниця.:Поділля,2004. - 112c.
Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навч. посіб.. К.:,282. - Українськаc.
Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Реверчук С.К. Історія економічних вчень: тести і вправи: Навч. посіб.. Атіка.:,2002. - Українськаc.
Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібн.. Новий світ. Альтаїр..:-,. - 0c.
Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібн.. Новий світ. Альтаїр..:2003,. - Українськаc.
Редько А. Аудит: просто о сложном. К.:,. - Російськаc.
Редько А. Аудит: просто о сложном. К.:,1995. - 98c.
Редько А. Аудит: просто о сложном: Учеб.-практ. пособ.. К.:,98. - Російськаc.
Редько А. Аудит: просто о сложном: Учеб.-практ. пособ.. К.:-,-. - c.
Резник Р.В. Грамматика английского языка: Для учащ. ср. школы. Просвещение.:,. - 175c.
Резник Р.В. Грамматика английского языка: Для учащ. ср. школы. М.:,175. - Англійськаc.
Резник Р.В. Грамматика английского языка: Для учащ. ср. школы. Просвещение.:-,. - 175c.
Резник Р.В. Грамматика английского языка: Для учащ. ср. школы. М.:-,-. - c.
Рембо А. Пьяный корабль. Терция.:,1999. - Російськаc.
Рембо А. Пьяный корабль. Терция.:-,1999. - c.
Ремизов А. Взвихренная Русь. .:,1990. - Російськаc.
Ремизов А. Взвихренная Русь. .:-,1990. - c.
Ресселман Б. Использование Visual Basic-5. СПб.:,456. - Російськаc.
Ресселман Б. Использование Visual Basic-5. Вильямс.:-,. - 456c.
Ресселман Б. Использование Visual Basic-5. СПб.:-,-. - c.
Ресселман Б. Использование Visual Basic-5. Вильямс.:1998,456. - Російськаc.
Ресселман Б. Использование VISNAL BASIC-5. СПб.:Вальямс,1998. - 456c.
Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. Просвещение.:-,. - 156c.
Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. Просвещение.:1982,156. - Російськаc.
Рибай О.Й. Операції ощадного банку України: Навч.-метод. посіб.. К.:,109. - Українськаc.
Рибай О.Й. Операції ощадного банку України: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Рид Джон Рождение нового мира. Прогрес.:,1987. - Російськаc.
Рид Джон Рождение нового мира. Прогрес.:-,1987. - c.
Роїн О.М. Інтелектуальна власність та її захист: Норм.-правове регул. – 3-тє вид., переробл. І доп. / Ред. Роїн О.М.. КНТ.:,2006. - Українськаc.
Роїн О.М. Інтелектуальна власність та її захист: Норм.-правове регул. – 3-тє вид., переробл. І доп. / Ред. Роїн О.М.. КНТ.:-,2006. - c.
Роїна О.М. Як стати підприємцем: Практ. посіб.. К.:,452. - Українськаc.
Роїна О.М. Як стати підприємцем: Практ. посіб.. К.:-,-. - c.
Роїна О.М. Як стати підприємцем: Практ. посіб.. К.:КНТ,2004. - 452c.
Робінс С.П., Ченцо Д.А. Основи менеджменту: Пер. з англ.: Підр.. К.:,671. - Українськаc.
Робінс С.П., Ченцо Д.А. Основи менеджменту: Пер. с англ.: Підр.. Основи.:-,. - 671c.
Робінс С.П., Ченцо Д.А. Основи менеджменту: Пер. з англ.: Підр.. К.:-,-. - c.
Робінс С.П., Ченцо Д.А. Основи менеджменту: Пер. с англ.: Підр.. Основи.:2002,671. - Українськаc.
Робінс С.П., Ченцо Д.А. Основи менеджменту: Пер. з англ.: Підр.. К.:Основи,2002. - 671c.
Робынс С.П. Основи менеджменту: Пер. з англ.: Підр.. Основи.:-,. - 671c.
Робынс С.П. Основи менеджменту: Пер. з англ.: Підр.. Основи.:2002,671. - Українськаc.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб.. КНЕУ.:,2001. - Українськаc.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 239c.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб.. КНЕУ.:2001,239. - Українськаc.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 239c.
Рогача О.І. Міжнародні фінанси: Підр.. К.:,784. - Українськаc.
Рогов И. Excel-97 без проблем. М.:,400. - Російськаc.
Рогов И. Excel-97 без проблем. М.:-,-. - c.
Рогов И. Excel 97. М.:БИНОМ,1997. - 400c.
Рогоза Ю. Вбити Юлю. Фоліо.:-,. - 95c.
Рогоза Ю. Вбити Юлю. Фоліо.:2006,95. - Українськаc.
Родионовой В.М. Финансы. / Под ред.В.М. Родионовой. М.:,432. - Російськаc.
Родионовой В.М. Финансы. / Под ред.В.М. Родионовой. М.:Финан. и стат.,1994. - 432c.
Родченко В.В. Международный менеджмент: Учеб пособие. К.:,240. - Російськаc.
Родченко В.В. Международный менеджмент: Учеб пособие. К.:-,-. - c.
Рожко В. Древні святині Полісся: Істор.-краєзн. нарис.. Надстир’я.:,1995. - Українськаc.
Рожко В. Православні монастирі Полісся. Надстир’я.:,1996. - Українськаc.
Рожко В. Православні монастирі Волині: Істор.-краєзн. нарис. Надстир’я.:,1997. - Українськаc.
Рожко В. Чудові ікони Волині і Полісся: Істор.-краєзн. нарис. Медіа.:,1998. - Українськаc.
Рожко В. Древні святині Полісся: Істор.-краєзн. нарис.. Надстир’я.:-,1995. - c.
Рожко В. Православні монастирі Полісся. Надстир’я.:-,1996. - c.
Рожко В. Православні монастирі Волині: Істор.-краєзн. нарис. Надстир’я.:-,1997. - c.
Рожко В. Чудові ікони Волині і Полісся: Істор.-краєзн. нарис. Медіа.:-,1998. - c.
Розенман А.И., Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический словарь. Рус.яз..:,. - 544c.
Розенман А.И., Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический словарь. Рус.яз..:,1999. - Російськаc.
Розенман А.И., Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический словарь. М.:,544. - Англійськаc.
Розенман А.И., Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический словарь. Рус.яз..:-,. - 544c.
Розенман А.И., Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический словарь. М.:-,-. - c.
Розенман А.И., Апресян Ю.Д. Англо-русский синонимический словарь. Рус.яз..:-,1999. - c.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики: Правила хорошей речи. Айрис-Рольф.:-,. - 208c.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики: Правила хорошей речи. Айрис-Рольф.:1996,208. - Російськаc.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики: Правила хорошей речи. М.:Айрис-Рольф,1996. - 2008c.
Розин В.М. Введение в культурологию: Учеб.. М.:,224. - Російськаc.
Розин В.М. Введение в культурологию: Учеб.. М.:-,-. - c.
Ройтман Н.А., Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении: Учеб. – В 2-х кп.. Владос.:,2000. - Російськаc.
Ройтман Н.А., Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении: Учеб. – В 2-х кп.. Владос.:-,2000. - c.
Романів Є.М. Контроль і ревізія: навч. посіб.: Нормативно-практичні матеріали.- 3-те вид., перероб. і доп.. Львів.:,328. - Українськаc.
Романів Є.М. Контроль і ревізія: навч. посіб.: Нормативно-практичні матеріали.- 3-те вид., перероб. і доп.. Львів.:-,-. - c.
Романів Є.М. Контроль і ревізія: навч. посіб.: Нормативно-практичні матеріали.- 3-те вид., перероб. і доп.. Львів.:Львівська політехнгіка,2004. - 328c.
Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. метод. посібник. К.:,. - Українськаc.
Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. посіб.. К.:,222. - Українськаc.
Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. метод. посібник. К.:НІОС,1998. - 222c.
Романенко О.Р. Фінанси: Підручник - 4-те вид.. К.:,312. - Українськаc.
Романишин В.,, Уманців Ю. центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб.. К.:,480. - Українськаc.
Романишин В.,, Уманців Ю. центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Романов А.А. Грамматика деловых бесед. Тверь.:,1995. - 239c.
Романова Л.И. Английская лексика в тестах. Айрис-пресс.:,. - 336c.
Романова Л.И. Английская лексика в тестах. М.:,336. - Англійськаc.
Романова Л.И. Английская лексика в тестах. Айрис-пресс.:-,. - 336c.
Романова Л.И. Английская лексика в тестах. М.:-,-. - c.
Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк.:,384. - Німецькаc.
Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк.:-,-. - c.
Романовська Н.І. 220 тем німецької мови / Укл. Н.І. Романовська та ін.. Донецьк.:БАО,2003. - 384c.
Романовська Ю.А. Вивчаємо світ, навчаємося англійської. НПУ ім. Драгоманова.:,. - 181c.
Романовська Ю.А. Вивчаємо світ, навчаємося англійської. К.:,181. - Українськаc.
Романовська Ю.А. Вивчаємо світ, навчаємося англійської. НПУ ім. Драгоманова.:-,. - 181c.
Романовська Ю.А. Вивчаємо світ, навчаємося англійської. К.:-,-. - c.
Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. Посіб.. К.:,238. - Українськаc.
Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Россоха М. Англомовний світ. Тернопіль.:,160. - Українськаc.
Россоха М. Англомовний світ. Тернопіль.:-,-. - c.
Россохина Г.Н., Ульянова Е.С. Новые правила правописания немецкого языка. М.:,91. - Російськаc.
Россохина Г.Н., Ульянова Е.С. Новые правила правописания немецкого языка. М.:-,-. - c.
Россохина Г.Н., Ульянова Е.С. Новые правила правописания немецкого языка. М.:ЧеРо,1999. - 91c.
Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб.пособ.. М.:,448. - Російськаc.
Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб.пособ.. М.:-,-. - c.
Рудєнський Е.В. Основі психотехнологии Общения менеджера: учеб. пособ.. М-Новосибирск.:,180. - Російськаc.
Рудєнський Е.В. Основі психотехнологии Общения менеджера: учеб. пособ.. М-Новосибирск.:-,-. - c.
Рудакевич О.М. Політологія: навч. – метод. посіб. – 2-е вид., зі змін.. Тернопіль.:,172. - Українськаc.
Рудакевич О.М. Політологія: навч. – метод. посіб. – 2-е вид., зі змін.. Тернопіль.:-,-. - c.
Руденко В.Д. Практичний курс інформатики. К.:,304. - Українськаc.
Руденко В.Д. Практичний курс інформатики. К.:-,-. - c.
Руденко В.Д. Практичний курс інформатики. К.:Фенікс,1997. - 304c.
Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підр.. Лібра.:,2002. - Українськаc.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитні розрахункові і валютні операції: Підр.. ЦУЛ.:,2003. - Українськаc.
Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія. К.:,480. - Українськаc.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. К.:,616. - Українськаc.
Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія. К.:-,-. - c.
Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підр.. Лібра.:-,2002. - c.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитні розрахункові і валютні операції: Підр.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія. К.:Кондор,2004. - 480c.
Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підр.. К.:Лібра,2002. - 301c.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підр.. К.:ЦУЛ,2003. - 616c.
Руденко О.М. Теорія суспільної стабільності в державному управлінні: Монографія. К.:,304. - Українськаc.
Руденко О.М. Теорія суспільної стабільності в державному управлінні: Монографія. К.:-,. - 304c.
Руденко О.М. Теорія суспільної стабільності в державному управлінні: Монографія. К.:НАКККІМ,2010. - 304c.
Рудницький В.С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень. Опорний конспект: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 304c.
Рудницький В.С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень. Опорний конспект: Навч. посіб.. Знання.:2004,304. - Українськаc.
Ружмон Д. Європа у грі / пер. з фран.Я. Кравця. - Відкритий лист до Європейців / переклад з франц. Я. Іванів. Львів.:,278. - Українськаc.
Ружмон Д. Любов і західна культура / пер. з франц. Я. Тарасюк. Львів.:,304. - Українськаc.
Румянцев А.Н. Міжнародна економіка: Підр. / За ред. А.Н. Румянцева. Знання-Прес.:,2003. - Українськаc.
Румянцев А.Н., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2004. - Українськаc.
Румянцев А.Н. Міжнародна економіка: Підр. / За ред. А.Н. Румянцева. Знання-Прес.:-,2003. - c.
Румянцев А.Н., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посіб.. К.:,112. - Українськаc.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика: Кр. конспект лекций. МАУП.:,1999. - Російськаc.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2004. - Українськаc.
Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика: Кр. конспект лекций. МАУП.:-,1999. - c.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 377c.
Румянцева А.Н. Міжнародна економіка: Підр. / За ред. А.Н. Румянцева. К.:,447. - Українськаc.
Румянцева А.Н. Міжнародна економіка: Підр. / За ред. А.Н. Румянцева. К.:-,-. - c.
Румянцева З.П. Менеджмент организации: Учеб. пособ. / Под ред. З.П. Румянцевой. М.:,432. - Російськаc.
Румянцева З.П. Менеджмент организации: Учеб. пособ. / Под ред. З.П. Румянцевой. М.:-,-. - c.
Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. Посіб.. К.:,377. - Українськаc.
Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Русинка І. Конфліктологія: Психотехнології запобігання і управління конфліктами: Навч. посіб.. К.:,332. - Українськаc.
Русинка І. Конфліктологія: Психотехнології запобігання і управління конфліктами: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Рыбкина Е., Сааринен Л. Австралия. СПб.:,176. - Російськаc.
Рыбкина Е., Сааринен Л. Австралия. СПб.:-,-. - c.
Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. К.:,192. - Українськаc.
Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. К.:-,-. - c.
Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч-метод. посіб.. КНЕУ.:,2001. - Українськаc.
Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч-метод. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.