Вибірка за літерою : 'С'
[Кількість знайдених записів в базі: 441]

Сіваченка І.Ю. Вільні економічні зони: Світовий досвід і урбанська практика: Навч. посіб./ За ред. І.Ю. Сіваченка. К.:,488. - Українськаc.
Сіваченка І.Ю. Вільні економічні зони: Світовий досвід і урбанська практика: Навч. посіб./ За ред. І.Ю. Сіваченка. К.:-,. - 488c.
Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства (організації): Навч. посіб. / За ред. І.Ю. Сіваченко. ЦУЛ.:-,. - 186c.
Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства (організації): Навч. посіб. / За ред. І.Ю. Сіваченко. ЦУЛ.:2003,186. - Українськаc.
Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства (організації): Навч. посіб. / За ред. І.Ю. Сіваченко. К.:ЦУЛ,2003. - 186c.
Сідун В.П., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:ЦНЛ,2006. - 356c.
Сілаєва Т.О. Філософія: Курс лекцій. Тернопіль.:,160. - Українськаc.
Сілаєва Т.О. Філософія: Курс лекцій. Тернопіль.:,216. - Українськаc.
Сабат Е.М. Бизнес-Етикет. Москва.:ГРАНД,1999. - 235c.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підр. – 3-тє вид., перероб. і доп.. Знання.:,2008. - Українськаc.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підручник - 3-тє вид., перероб., доп.. К.:,622. - Українськаc.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підручник - 3-тє вид., перероб., доп.. К.:-,-. - c.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підр. – 3-тє вид., перероб. і доп.. Знання.:-,2008. - c.
Савельєв В.П. Етика: корот. Навч. словник: терміни, поняття, персоналії. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 279c.
Савельєв В.П. Етика: навч. посіб. 2-е вид. Випр.. Львів.:Магнолія+,2006. - 244c.
Савельєва В.С., Єськов О.Л., Вакуленко В.М. Організаційна поведінка. К.:,240. - Українськаc.
Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навч. посіб.. К.:,336. - Українськаc.
Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навч. посіб.. Професіонал.:-,. - 336c.
Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навч. посіб.. Професіонал.:2005,336. - Українськаc.
Савельєва В.С. Психологія управління: Навч. посіб.. К.:Професіонал,2004. - 320c.
Савельева В.С. Психологія управління: Навч. посіб.. К.:,320. - Українськаc.
Савельева В.С. Психологія управління: Навч. посіб.. К.:-,. - 320c.
Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб/ За ред. Савлука М.І.. КНЕУ.:,2002. - Українськаc.
Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб/ За ред. Савлука М.І.. КНЕУ.:-,2002. - c.
Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / За ред. М.І. Савлука. К.:КНЕУ,2002. - 392c.
Савлука М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб./ За ред. М.І. Савлука. К.:,392. - Українськаc.
Савлука М.І. Гроші та кредит. Підр.. К.:,602. - Українськаc.
Савлука М.І. Гроші та кредит. Підр.. К.:,744. - Українськаc.
Савлука М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб./ За ред. М.І. Савлука. К.:-,-. - c.
Савлука М.І. Гроші та кредит. Підр.. К.:КНЕУ,2001. - 602c.
Савлука М.І. Гроші та кредит. Підр.. К.:КНЕУ,2006. - 744c.
Савченко А.Г, Макроекономічна політика: Навч. Посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 166c.
Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. Посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 120c.
Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посіб.. К.:,351. - Українськаc.
Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 351c.
Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посіб.. КНЕУ.:2002,351. - Українськаc.
Савченко В.Я. Аудит: Навч.-метод. посіб.. К.:,268. - Українськаc.
Савченко В.Я. Аудит: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Савченко В.Я. Аудит: Навч.-метод. посіб./ В.Я. Савченко та ін.. К.:КНЕУ,2003. - 268c.
Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:Знання,2006. - 380c.
Сагман С. Эффективная работа с Microsoft Power Point 97. СПб.:,512. - Російськаc.
Сагман С. Эффективная работа с Microsoft Power Point 97. СПб.:-,-. - c.
Сагман С. Эффективная работа с Microsoft Power Point 97. СПб.:Питер,1997. - 512c.
Сазонець І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу): Навч. посіб.. ГУ ''ЗІДМУ''.:,2004. - Українськаc.
Сазонець І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу): Навч. посіб.. ГУ ''ЗІДМУ''.:-,2004. - c.
Сазонець І.Л. Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу): Навч. посіб.. ГУ ''ЗІДМУ''.:,2004. - Українськаc.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:,452. - Українськаc.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Юго-Восток.:-,. - 452c.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:-,-. - c.
Сазонець І.Л. Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу): Навч. посіб.. ГУ ''ЗІДМУ''.:-,2004. - c.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Юго-Восток.:2010,452. - Українськаc.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:Юго-Восток,2010. - 452c.
Сазонцець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручни/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:,452. - Українськаc.
Сазонцець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручни/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:-,. - 452c.
Сазонця І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Юго-Восток.:-,. - 452c.
Сазонця І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Юго-Восток.:2010,452. - Українськаc.
Сакіахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посіб.. К.:,704. - Українськаc.
Сакіахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Салига С.Я. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 240c.
Салила С.Я. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:,240. - Українськаc.
Салила та ін. С.Я. Антикризове фінансове управління підприємством: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 208c.
Салищев А.С. Макроекономіка: Посіб.. СПб.:Питер,2000. - 448c.
Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Курс лекцій. К.:МАУП,1997. - 167c.
Сальникова Л.В. Английский язык для менеджеров.. М.:,1992. - 182c.
Сальникова Л.В. Английский язык для менеджеров. .:-,1992. - c.
Самолія В.А Історія України: нове бачення: у 2-х т. / Під ред. В.А. Самолія. Україна.:,1996. - Українськаc.
Самолія В.А Історія України: нове бачення: у 2-х т. / Під ред. В.А. Самолія. Україна.:-,1996. - c.
Самоснов Н.Ф. Финансовый менеджмент /Под ред. Н.Ф.Самсонова. М.:,. - Російськаc.
Самоснов Н.Ф. Финансовый менеджмент /Под ред. Самсонова Н.Ф.. М.:,495. - Російськаc.
Самоснов Н.Ф. Финансовый менеджмент /Под ред. Н.Ф.Самсонова. М.:-,-. - c.
Самоснова Н.Ф. Финансовый менеджмент (Под ред. Самсонова Н.Ф.). М.:,495. - Російськаc.
Самоснова Н.Ф. Финансовый менеджмент (Под ред. Самсонова Н.Ф.). М.:-,-. - c.
Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент: Учеб. / Под ред. Н.Ф. Самсонова. М.:,495. - Російськаc.
Самюельсон П.А., Нордгауз Д. Макроекономіка (пер. з англ.). К.:Основа,1995. - c.
Санталайнен Т. Управление по результатам (пер. с финск.). Прогресс.:-,. - 319c.
Санталайнен Т. Управление по результатам (пер. с финск.). Прогресс.:1993,319. - Російськаc.
Саранча Г.А., Якимчук Г.К. Методологія, стандартизація та управління якістю: підручник. Основи.:-,. - 376c.
Саранча Г.А., Якимчук Г.К. Методологія, стандартизація та управління якістю: підручник. Основи.:2004,376. - Українськаc.
Сафарян С., Тіунова Л. Зарубіжна література. Вежа.:,1999. - Українськаc.
Сафарян С., Тіунова Л. Зарубіжна література. Вежа.:-,1999. - c.
Сафо Остров Лесбос. Эксмо-Пресс.:,2001. - Російськаc.
Сафо Остров Лесбос. Эксмо-Пресс.:-,2001. - c.
Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтер-ської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 614c.
Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерський учет в бюджетних установах: Учеб. пособ. К.:,328. - Українськаc.
Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерський учет в бюджетних установах: Учеб. пособ. К.:-,-. - c.
Свідерській Є.І. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч посіб.. К.:,233. - Українськаc.
Свідерській Є.І. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Свідерський Є.І., Пушкар Р.М. Контролінг інформаційна система стратегічного менеджменту: Монограф.. К.:,370. - Українськаc.
Свідерський Є.І., Пушкар Р.М. Контролінг інформаційна система стратегічного менеджменту: Монограф.. К.:-,-. - c.
Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб.. Київ.:КНЕУ,2005. - 233c.
Свідзинський А. Самоорганізація та культура. К.:,. - Українськаc.
Свідзинський А. Самоорганізація та культура. К.:-,-. - c.
Свірко В.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навч метод.посіб.. К.:,188. - Українськаc.
Свірко В.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: методологія та організація: Навч посіб.. К.:,244. - Українськаc.
Свірко В.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: методологія та організація: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Свірко С.В. Бухгалтерський облік і у бюджетних установах: Посібник. Моногр.. К.:,244. - Українськаc.
Свірко С.В. Бухгалтерський облік і у бюджетних установах: Посібник. Моногр.. К.:-,-. - c.
Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навч-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 188c.
Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. і доп. Каравела.:,2002. - Українськаc.
Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. і доп. Каравела.:,2005. - Українськаc.
Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. і доп. Каравела.:-,2002. - c.
Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. і доп. Каравела.:-,2005. - c.
Світличний І.О. У мене – тільки слово. Фоліо.:-,. - 431c.
Світличний І.О. У мене – тільки слово. Фоліо.:1994,431. - Українськаc.
Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навч. посіб.. К.:,264. - Українськаc.
Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Селсдон Э. Как писать по-английски.. М.:Астрель,2004. - 239c.
Семеній О. Релігієзнавство. Курс лекцій. Тернопіль.:,75. - Українськаc.
Семеній О. Релігієзнавство. Курс лекцій. Тернопіль.:-,. - 75c.
Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. М.:,1999. - 200c.
Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учеб. пособ.. М.:,200. - Російськаc.
Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учеб. пособ.. М.:-,. - 200c.
Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учеб. пособ.. М.:Маркетинг,1999. - 200c.
Семенов К.А. Международные валютные и финан-совые отношения: Учеб пособ.. ТЕИС.:,1999. - Російськаc.
Семенов К.А. Международные валютные и финан-совые отношения: Учеб пособ.. ТЕИС.:-,1999. - c.
Семенова В.Ф., Михайлюк О.Л. Екологічний менеджмент: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2001. - 407c.
Семенова Л.Н. Антимонопольне і кримінальне право: курс лекцій. К.:,133. - Українськаc.
Семенова Л.Н. Антимонопольне і кримінальне право: курс лекцій. К.:-,-. - c.
Семюельсон П.А., Нордгауз Д. Мікроекономіка (пер. с англ.). К.:,676. - Українськаc.
Семюельсон П.А., Нордгауз Д. Мікроекономіка (пер. с англ.). К.:-,-. - c.
Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посіб.. КНЕУ.:,2004. - Українськаc.
Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2004. - c.
Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2004. - 339c.
Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. Пособ.. Донецк.:,2000. - 398c.
Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні: Навч. посіб.. К.:,140. - Українськаc.
Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Сивно В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці на Україні: Навч. посіб.. К.:,140. - Українськаc.
Сивно В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці на Україні: Навч. Посіб.. Кондор.:-,. - 140c.
Сивно В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці на Україні: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Сивно В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці на Україні: Навч. Посіб.. Кондор.:2003,140. - Українськаc.
Сигник В.Ф., Краева О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 200c.
Сигник В.Ф., Краева О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посіб.. КНЕУ.:1998,200. - Українськаc.
Сиденко А.В., Матвеева В.М. Практикум по социально-экономической статистике. Дело и сервис.:-,. - 0c.
Сиденко А.В., Матвеева В.М. Практикум по социально-экономической статистике. Дело и сервис.:1998,. - Українськаc.
Сидоренко О.І. Мистецтво бути викладачем. К.:,144. - Українськаc.
Сидоренко О.І., Редько П.С. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - 2-ге вид.. К.:,504. - Українськаc.
Сидоренко О.І., Редько П.С. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - 2-ге вид.. К.:-,-. - c.
Сидоренко О.І., Редько П.С. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - 2-ге вид.. К.:Консорціум,2004. - 504c.
Сидоренок В.М. Комп’ютерна техніка та програмування. К.:КДЕУ,1994. - c.
Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. К.:,379. - Українськаc.
Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. К.:-,-. - c.
Сильва Х., Стоун Р.Б. Исскуство менеджмента по методу Сильва/ Пер. с англ. - 2-е изд.: Учеб. Пособ.. Мн.:,288. - Російськаc.
Сильва Х., Стоун Р.Б. Исскуство менеджмента по методу Сильва/ Пер. с англ. - 2-е изд.: Учеб. Пособ.. Мн.:-,. - 288c.
Симоненко В. Ти знаєш, що ти – людина. Наук. Думка.:-,. - 296c.
Симоненко В. Ти знаєш, що ти – людина. Наук. Думка.:2001,296. - Українськаc.
Симонович С.В. Информатика: Базовый курс. СПб.:,640. - Російськаc.
Симонович С.В. Информатика: Базовый курс. СПб.:-,-. - c.
Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. СПб.:Питер,1999. - 640c.
Симхович В.А. Практическая грамматика английского языка. Экоперспектива.:,. - 400c.
Симхович В.А. Практическая грамматика английского языка. Мн..:,400. - Англійськаc.
Симхович В.А. Практическая грамматика английского языка. Экоперспектива.:-,. - 400c.
Симхович В.А. Практическая грамматика английского языка. Мн..:-,-. - c.
Сирык Т.Р. Английский язык Ч. 1. Освіта.:,. - 96c.
Сирык Т.Р. Английский язык Ч. 2. К.:,184. - Англійськаc.
Сирык Т.Р. Английский язык Ч. 1. К.:,96. - Англійськаc.
Сирык Т.Р. Английский язык Ч. 1. Освіта.:-,. - 96c.
Сирык Т.Р. Английский язык Ч. 1. К.:-,-. - c.
Ситник В.Ф., Караєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації. КНЕУ.:,1998. - Українськаc.
Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В. Основи інформаційних систем: Навч. посібник.- 2-ге вид., перерою і доп./ За ред. В.Ф. Ситника. КНЕУ.:,2001. - Українськаc.
Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем. К.:,420. - Українськаc.
Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб.. К.:,613. - Українськаc.
Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем. КНЕУ.:-,. - 420c.
Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Ситник В.Ф., Караєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації. КНЕУ.:-,1998. - c.
Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В. Основи інформаційних систем: Навч. посібник.- 2-ге вид., перерою і доп./ За ред. В.Ф. Ситника. КНЕУ.:-,2001. - c.
Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем. КНЕУ.:2001,420. - Українськаc.
Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб.. КНЕУ.:2004,613. - Українськаc.
Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: навч. посіб.. К.:КНЕУ,1998. - 200c.
Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 420c.
Скібицька Л.І. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:,384. - Українськаc.
Скібицька Л.І., Скібицький О.М. Менеджмент підприємницької діяльності: Книга1. Організація бізнесу: Навч. посіб.. К.:,896. - Українськаc.
Скібицька Л.І. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Скібицька Л.І., Скібицький О.М. Менеджмент підприємницької діяльності: Книга1. Організація бізнесу: Навч. посіб.. К.:Кондор,2009. - 896c.
Скібицький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч. посіб.. ЦУЛ.:,2009. - Українськаc.
Скібицький О.М. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,. - 312c.
Скібицький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2009. - c.
Скібицький О.М. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб.. ЦНЛ.:2006,312. - Українськаc.
Скібицький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч. посіб.. ЦУЛ.:2009,408. - Українськаc.
Скібицький О.М. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2006. - 312c.
Скібицький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. К.:ЦУЛ,2009. - 568c.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. К.:,656. - Українськаc.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. К.:-,. - 656c.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. К.:КОНСУМ,2001. - 656c.
Скворцов Г.П. Учебник по устному последовательному переводу. СПб.:,160. - Російськаc.
Скворцов Г.П. Учебник по устному последовательному переводу. СПб.:-,-. - c.
Скворцов Н.Н. Как предотвратить банкротство предприятия?. К.:Будівельник,1995. - 143c.
Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 423c.
Скопень М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посіб.. Кондор.:,2005. - Українськаc.
Скопень М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посіб.. Кондор.:-,2005. - c.
Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 305c.
Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособ.. ИСУ.:-,. - 399c.
Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособ.. ИСУ.:2000,399. - Російськаc.
Скребец В.А. Экологическая психология: учеб. Пособ.. К.:,142. - Російськаc.
Скребец В.А. Экологическая психология: учеб. Пособ.. К.:-,. - 142c.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Сл.-довідник. Наук. Думка.:-,. - 355c.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник. Наук. думка.:1996,335. - Українськаc.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Сл.-довідник. Наук. Думка.:1996,355. - Українськаc.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Сл.-довідник. Вид. 2-ге, випр. й доп.. К.:Наук. думка,1996. - 355c.
Скрипченко О. Загальна психологія. К.:,436. - Українськаc.
Скрипченко О. Загальна психологія. К.:-,. - 436c.
Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник. К.:,390. - Українськаc.
Сліпушко О. Тлумачний словник. Криниця.:-,. - 507c.
Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник. К.:-,-. - c.
Сліпушко О. Українська мова і етика кар’єри ділової людини. Криниця.:1999,199. - Українськаc.
Сліпушко О. Тлумачний словник. Криниця.:1999,507. - Українськаc.
Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис. Граматика: 10 000 слів. Криниця.:-,. - 507c.
Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис. Граматика: 10 000 слів. Криниця.:1999,507. - Українськаc.
Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис. Граматика: 10 000 слів. К.:Криниця,1999. - 507c.
Слісаренко І.Ю. Публік рілейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб.. К.:,104. - Українськаc.
Слісаренко І.Ю. Публік рілейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб.. К.:-,. - 104c.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. Луцьк.:,254. - Українськаc.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. Луцьк.:,456. - Українськаc.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. К.:,460. - Українськаc.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. Луцьк.:Вежа,1999. - 254c.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. Луцьк.:Вежа,2001. - 456c.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства. К.:ЦУЛ,2002. - 460c.
Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекц.. К.:,168. - Російськаc.
Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекц.. К.:-,-. - c.
Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекц.. К.:МАУП,2001. - 168c.
Сластенко Є.Ф. Логіка: Навч. Посіб.. К.:,192. - Українськаc.
Сластенко Є.Ф. Логіка: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Слепович В.С. Бизнес-коммуникация: как найти работу с английским языком: Спец курс. ТетраСистемс.:,2002. - Російськаc.
Слепович В.С. Бизнес-коммуникация: как найти работу с английским языком: Спец курс. ТетраСистемс.:-,2002. - c.
Слепович В.С. Бизнес-коммуникация: как найти работу с английским языком: Спецкурс.. Мн..:ТетраСистемс,2002. - 320c.
Сливоцький А. Міграція капіталу: Навч. посіб.. К.:,296. - Українськаc.
Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів: Навч. посіб.. Пульсари.:-,. - 296c.
Сливоцький А. Міграція капіталу: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів: Навч. посіб.. Пульсари.:2001,296. - Українськаc.
Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів: Навч. посіб.. К.:Пульсари,2001. - 296c.
Слиньков В.Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса: Практические рекомендации. - 3-е изд., перераб. И доп.. К.:КНТ,2005. - 1248c.
Слободчиков А.А. Учебник английского языка. Просвещение.:,. - 415c.
Слободчиков А.А. Учебник английского языка. М.:,415. - Англійськаc.
Слободчиков А.А. Учебник английского языка. Просвещение.:-,. - 415c.
Слободчиков А.А. Учебник английского языка. М.:-,-. - c.
Словенко И.С. Деловая переписка на английском языке.. М.:,1993. - 40c.
Словенко И.С. Деловая переписка на английском языке. .:-,1993. - c.
Смернова Л.Н. Английский язык для научных работников: курс для начинающих. Наука.:,1980. - Російськаc.
Смернова Л.Н. Английский язык для научных работников: курс для начинающих. Наука.:-,1980. - c.
Смиричинський В.В., Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту: Навч. посіб.. Тернопіль.:,239. - Українськаc.
Смиричинський В.В., Смиричинський А.В. Основи логістичного менеджменту: навч. посіб.. Тернопіль.:,240. - Українськаc.
Смиричинський В.В., Смиричинський А.В. Основи логістичного менеджменту: навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Смиричинський В.В., Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту: Навч. посіб.. Тернопіль.:ЕК Думка,2003. - 239c.
Смирницкий А.И. Большой русско-английский словарь: С прил. крат. свед. по англ. грам. и орфоэпии. Рус.яз..:,. - 768c.
Смирницкий А.И. Большой русско-английский словарь: С прил. крат. свед. по англ. грам. и орфоэпии. М.:,768. - Російськаc.
Смирницкий А.И. Большой русско-английский словарь: С прил. крат. свед. по англ. грам. и орфоэпии. Рус.яз..:-,. - 768c.
Смирницкий А.И. Большой русско-английский словарь: С прил. крат. свед. по англ. грам. и орфоэпии. М.:-,-. - c.
Смирнов Э.А. Основи теории организации: Учеб. Пособие. Аудит, ЮНИТИ.:-,. - 375c.
Смирнов Э.А. Основи теории организации: Учеб. Пособие. Аудит, ЮНИТИ.:1998,375. - Російськаc.
Смирнова Л.Н. Английский язык для научных работников. Курс для начинающих.. Львів.:Наука,1980. - 242c.
Смирнова Н.С., Шалимова Т.Г. Английский язык для вас. .:,. - 140c.
Смирнова Н.С., Шалимова Т.Г. Английский язык для вас. М.:,140. - Англійськаc.
Смирнова Н.С., Шалимова Т.Г. Английский язык для вас. .:-,. - 140c.
Смирнова Н.С., Шалимова Т.Г. Английский язык для вас. М.:-,-. - c.
Смолій В., Кульчицький С., Майборода О. Малий словник історії України. Либідь.:,1997. - Українськаc.
Смолій В., Кульчицький С., Майборода О. Малий словник історії України. Либідь.:-,1997. - c.
Смолія В.А. Історія України / За ред. Смолія В.А.. Альтернатива.:,1997. - Українськаc.
Смолія В.А. Історія України / За ред. Смолія В.А.. Альтернатива.:-,1997. - c.
Смоленський Д. Групова злочинність: Навч. посіб.. Луцьк.:,211. - Українськаc.
Смоленський Д. Групова злочинність: Навч. посіб.. Луцьк.:-,-. - c.
Смольков О.А., Дещинський Ю.Л. Релігієзнавство: навч. посіб. 2-е вид. Стереотип. Львів.:,232. - Українськаc.
Смольков О.А., Дещинський Ю.Л. Релігієзнавство: навч. посіб. 2-е вид. Стереотип. Львів.:-,. - 232c.
Сморж Л.О. Філософія: Навч. Посіб.. К.:,416. - Українськаc.
Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 334c.
Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: навч. посіб./ За ред. В.Є. Труша. К.:,284. - Українськаc.
Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: навч. посіб./ За ред. В.Є. Труша. К.:-,-. - c.
Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: навч. посіб./ За ред. В.Є. Труша. К.:Кондор,2009. - 284c.
Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брус О.О. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2009. - 300c.
Снайдер Д.Ж. Windows 95. СПб.:,416. - Російськаc.
Снайдер Д.Ж. Windows 95. СПб.:-,-. - c.
Снайдер Д.Ж. Windows 95. СПб.:Питер,1998. - 416c.
Соболев В.М. Макроэкономика. Харьков.:Студ. Центр,1997. - 224c.
Соловьев Б.А. Управление маркетингом: Модуль 13. М.:,288. - Російськаc.
Соловьев Б.А. Управление маркетингом: Модуль 13. М.:-,-. - c.
Солодовников А.С. Математика в экономике: Уч. в 2-х кн.. М.:Финансы и статистика,2000. - c.
Соломінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:,382. - Українськаc.
Соломінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: учеб. пособ.. М.:,456. - Російськаc.
Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Соломаха Е. Мала енциклопедія англійської літератури. К.:,544. - Українськаc.
Соломаха Е. Мала енциклопедія англійської літератури. Альтерпрес.:-,. - 544c.
Соломаха Е. Мала енциклопедія англійської літератури. Альтерпрес.:1998,544. - Українськаc.
Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. Кондор.:,2008. - Українськаc.
Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:,382. - Українськаc.
Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. Кондор.:-,2008. - c.
Соневицький Р. Базова економічна, фінансова та ділова термінологія: Англо-український сл. Збуч.:,2001. - Українськаc.
Соневицький Р. Базова економічна, фінансова та ділова термінологія: Англо-український сл. Тернопіль.:,335. - Українськаc.
Соневицький Р. Базова економічна, фінансова та ділова термінологія: Англо-український сл.. Збуч.:-,. - 335c.
Соневицький Р. Базова економічна, фінансова та ділова термінологія: Англо-український сл. Тернопіль.:-,-. - c.
Соневицький Р. Базова економічна, фінансова та ділова термінологія: Англо-український сл. Збуч.:-,2001. - c.
Соневицький Р. Базова економічна, фінансова та ділова термінологія: Англо-український сл.. Збуч.:2001,335. - Українськаc.
Сонько С.П. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навч. посіб.. Львів.:,232. - Українськаc.
Сонько С.П. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 232c.
Сопко В. Бухгалтерський облік у підприємництві. К.:,. - Українськаc.
Сопко В., Загородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підр.. К.:,260. - Українськаc.
Сопко В. Бухгалтерський облік у підприємництві. К.:,500. - Українськаc.
Сопко В. Бухгалтерський облік у підприємництві. К.:-,-. - c.
Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 500c.
Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 578c.
Сопко В. Бухгалтерський облік у підприємництві: Підр.. К.:Техніка,1995. - 267c.
Сопко В.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч посіб.. К.:,160. - Українськаc.
Сопко В.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Сорокин Ю. Переводоведение: статус переводчика. Гнозис.:-,. - 160c.
Сорокин Ю. Переводоведение: статус переводчика. Гнозис.:2003,160. - Російськаc.
Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид.. К.:,147. - Українськаc.
Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид.. К.:-,-. - c.
Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. . К.:Вид-во Європ. Ун-ту,2002. - 147c.
Сосюр де Фердінан Курс загальної лінгвістики: Перекл. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко. Основа.:-,. - 324c.
Сосюр де Фердінан Курс загальної лінгвістики: Перекл. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко. Основа.:1998,324. - Українськаc.
Сосюр де Фердінан, Корнійчук А., Тищенко К. Курс загальної лінгвістики. К.:Основа,1998. - 324c.
Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. пособ.. СПб.:,416. - Російськаc.
Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: : Учеб. пособ.. Питер.:-,. - 416c.
Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: : Учеб. пособ.. Питер.:2001,416. - Російськаc.
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб.. ИНФРА-М.:,1999. - Російськаc.
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб.. М.:,256. - Російськаc.
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб.. М.:-,-. - c.
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб.. ИНФРА-М.:-,1999. - c.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. К.:,464. - Українськаc.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. Академвидав.:-,. - 464c.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. К.:-,-. - c.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. Академвидав.:2003,464. - Українськаc.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посіб. К.:Академвидав,2003. - 464c.
Старикова Е.Н. Британская пресса: углубленное чтение. К.:,352. - Російськаc.
Старикова Е.Н. Британская пресса: углубленное чтение. К.:-,-. - c.
Старобинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой фирме: Практ. пособ.. М.:,196. - Російськаc.
Старобинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой фирме: Практ. пособ.. М.:-,-. - c.
Старовойта І.С. Філософія: Навч. Посіб.. Тернопіль.:,143. - Українськаc.
Старовойта І.С. Соціологія: Курс лекцій. Астон.:-,. - 176c.
Старовойта І.С. Соціологія: Курс лекцій. Астон.:1999,176. - Українськаc.
Старостіна А.О. Маркетинг: підручник/ За ред. А.О. Старостіної. К.:,1070. - Українськаc.
Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:,191. - Українськаc.
Старостіна А.О. Маркетингові дослідження: Практ. аспект.. М.:,262. - Українськаc.
Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 200c.
Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб.. Кондор.:2009,200. - Українськаc.
Старостіна А.О. Маркетинг: підручник/ За ред. А.О. Старостіної. К.:Знання,2009. - 1070c.
Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2002. - 191c.
Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:,. - Українськаc.
Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:Кондор,2006. - 224c.
Старцев О.В. Підприємницьке право: Підручник/ За ред. О.В. Старцева - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,600. - Українськаc.
Старцев О.В. Підприємницьке право: Підручник/ За ред. О.В. Старцева - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Старцев О.В. Підприємницьке право: Підручник/ За ред. О.В. Старцева - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:Істина,2005. - 600c.
Старченко В.Д. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. К.:КНЕУ,2002. - 104c.
Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка. .:,. - 238c.
Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка. К.:,238. - Російськаc.
Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка. .:-,. - 238c.
Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка. К.:-,-. - c.
Стейнбек Д. Рассказы. Stories. Айрис-пресс.:,. - 160c.
Стейнбек Д. Рассказы. Stories. М.:,160. - Англійськаc.
Стейнбек Д. Рассказы. Stories. Айрис-пресс.:-,. - 160c.
Стейнбек Д. Рассказы. Stories. М.:-,-. - c.
Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні. К.:,305. - Українськаc.
Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні: Навч. посіб.. К.:,421. - Українськаc.
Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні. К.:Знання,2000. - 305c.
Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні: Навч. посіб.. К.:Знання,2003. - 421c.
Степанишин Б. Давня українська література в школі. Либідь.:-,. - 501c.
Степанишин Б. Давня українська література в школі. Либідь.:2000,501. - Українськаc.
Степовик В. Історія української ікони. К.:,440. - Українськаc.
Степовик В. Історія української ікони. К.:-,. - 440c.
Стефаник В. Моє слово: Нов., оповід. Веселка.:-,. - 320c.
Стефаник В. Моє слово: Нов., оповід. Веселка.:2000,320. - Українськаc.
Стефанов Н. Програмно-целевой подход в управлении: Теория и практика. Прогресс.:-,. - 0c.
Стефанов Н. Програмно-целевой подход в управлении: Теория и практика. Прогресс.:1995,. - Російськаc.
Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки: Навч. Посіб.. К.:,116. - Українськаc.
Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки: Навч. Посіб.. К.:-,. - 116c.
Стичинський Б.С. Науково – практичний коментар до Законодавства України про працю. – 4 –е вид. ,доп. та перероб.. К.:,1024. - Українськаc.
Стичинський Б.С. Науково – практичний коментар до Законодавства України про працю. – 4 –е вид. ,доп. та перероб.. К.:-,-. - c.
Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. Ростов на Дону.:,570. - Російськаc.
Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. Ростов на Дону.:-,. - 570c.
Стонер Д., Долан Е. Вступ у бізнес / Пер. з англ./ За ред. Й.С. Завадського. К.:,752. - Українськаc.
Стонер Д., Долан Е. Вступ у бізнес / Пер. з англ./ За ред. Й.С. Завадського. К.:-,-. - c.
Стонер Д., Долан Е. Вступ у бізнес / Пер. з англ./ За ред. Й.С. Завадського. К.:Європ. ун-т фін., інформ. Систем, менеджменту і бізнесу,2000. - 752c.
Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. Подг. курс. М.:,1998. - 301c.
Стоун Д., Хитчинг  К. Бхгалтерски учет и финан-совый анализ: Подг. курс. М.:,301. - Російськаc.
Стоун Д., Хитчинг  К. Бхгалтерски учет и финан-совый анализ: Подг. курс. М.:-,-. - c.
Стоян Л.М. Українська мова: Посібник з орфограм. та пункт. Наук. Думка.:-,. - 99c.
Стоян Л.М. Українська мова: Посібник з орфограм. та пункт. Наук. Думка.:2000,99. - Українськаc.
Стоянова Е. Финансовий менеджмент в условиях инфляции. М.:,62. - Російськаc.
Стоянова Е. Финансовий менеджмент в условиях инфляции. М.:-,-. - c.
Стоянова Е.С. Практикум по финансовому менеджменту: Уч.-дел. ситуации/ Под ред. Стояновой Е.С.. М.:,139. - Російськаc.
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой: Учеб.. М.:,405. - Російськаc.
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой. М.:,574. - Російськаc.
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент /Под ред. Е.С. Стояновой.. М.:,656. - Російськаc.
Стоянова Е.С. Практикум по финансовому менеджменту: Уч.-дел. ситуации/ Под ред. Стояновой Е.С.. М.:-,-. - c.
Стояновой Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой. М.:,405. - Російськаc.
Стояновой Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой. М.:-,-. - c.
Стрінберг А. Червона кімната: Роман. Дніпро.:,1983. - Українськаc.
Стрінберг А. Червона кімната: Роман. Дніпро.:-,1983. - c.
Стродинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой основе. М.:,196. - Російськаc.
Стродинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой основе. М.:-,-. - c.
Стус В. Твори: В 4-х т. Т. 1. Кн. 1 – Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть. Т. 1. Кн. 2. – Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958-1971). Т. 4. – Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії: Літ. критика, заяви, публіц. листи та зверн. З таборового зошита.. Просвіта.:-,. - 0c.
Стус В. Твори: В 4-х т. Т. 1. Кн. 1 – Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть. Т. 1. Кн. 2. – Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958-1971). Т. 4. – Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії: Літ. критика, заяви, публіц. листи та зверн. З таборового зошита.. Просвіта.:1994,. - Українськаc.
Стэк Дж. Большая игра в бизнесе: Учеб. пособ. / Пер. с англ.. М.:,328. - Російськаc.
Стэк Дж. Большая игра в бизнесе: Учеб. пособ. / Пер. с англ.. М.:-,-. - c.
Субтельний О. Україна: історія (Пер. з анг. Ю.І. Шевчука; Вст. ст.С.В. Кульчицького). Либідь.:,1993. - Українськаc.
Субтельний О. Україна: історія (Пер. з анг. Ю.І. Шевчука; Вст. ст.С.В. Кульчицького). Либідь.:-,1993. - c.
Судзиловский Г.А. Сленг – что это такое? Англ. просторечная военная лексика.. .:-,. - 180c.
Судзиловский Г.А. Сленг – что это такое? Англ. просторечная военная лексика.. .:1973,180. - Російськаc.
Сулла М.Б. Охорона праці. М.:,. - Українськаc.
Сулла М.Б. Охорона праці. М.:-,-. - c.
Сумець О.М. Стратегія підприємства: Теорія. Ситуації, приклади: Навч. посіб.. Професіонал.:-,. - 320c.
Сумець О.М. Стратегія підприємства: Теорія. Ситуації, приклади: Навч. посіб.. Професіонал.:2005,320. - Українськаc.
СумецьО.М. Стратегія підприємства: Теорія. Ситуації, приклади: Навч. посіб.. К.:Професіонал,2005. - 320c.
Сумянцев А.П., Сумянцева Н.С. Международная экономика: Кр. конспект лекций. К.:,104. - Російськаc.
Сумянцев А.П., Сумянцева Н.С. Международная экономика: Кр. конспект лекций. К.:-,-. - c.
Сурмина Ю.П. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода. К.:,287. - Російськаc.
Сурмина Ю.П. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода. К.:-,-. - c.
Сусанівський М.В. Культура українського народу. Навч. посіб.(М.В. Сусанівський та ін.). К.:,. - Українськаc.
Сусанівський М.В. Культура українського народу. Навч. посіб.(М.В. Сусанівський та ін.). Либідь.:,1994. - Українськаc.
Сусанівський М.В. Культура українського народу. Навч. посіб.(М.В. Сусанівський та ін.). К.:-,-. - c.
Сусанівський М.В. Культура українського народу. Навч. посіб.(М.В. Сусанівський та ін.). Либідь.:-,1994. - c.
Сутормина В. М. Держава – податки - бізнес. К.:,. - Українськаc.
Сутормина В. М. Держава – податки - бізнес. К.:-,-. - c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика: Підр.. ТАНГ.:,2001. - Українськаc.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методика, практика.. Тернопіль.:,284. - Українськаc.
Сухарський В.С., Пушкар Р.М. Менеджмент: Навч. посіб.. Тернопіль.:,340. - Українськаc.
Сухарський В.С., Пушкар Р.М. Менеджмент: Навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика: Підр.. ТАНГ.:-,2001. - c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика: Курс лекцій. Тернопіль:.:Астон,2001. - 284c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика: Підр.. Тернопіль.:ТАНГ,2001. - 289c.
Сухарський В.Ч. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Тернопіль.:,248. - Українськаc.
Сухарський В.Ч. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : теорія, методологія, практика. Тернопіль.:,284. - Українськаc.
Сухарський В.Ч. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Тернопіль.:-,-. - c.
Сухомлин Є.Г. Мастерство А.И. Герцена – публициста-сатирика. ВОД.:,2002. - Російськаc.
Сухомлин Є.Г. Мастерство А.И. Герцена – публициста-сатирика. ВОД.:-,2002. - c.
Сущинская С.И., Сущинский И.И. Право и бизнэс. ГИС.:,1999. - Російськаc.
Сущинская С.И., Сущинский И.И. Право и бизнэс. ГИС.:-,1999. - c.
Сущинская С.И., Сущинский И.И. Право и бизнес.. М.:ГИС,1999. - 336c.
Сыпченко В.А., Копиленко М.Л. Англо-русский справочник бизнесмена. Олімп.:,1992. - Англійськаc.
Сыпченко В.А., Копиленко М.Л. Англо-русский справочник бизнесмена. Олімп.:-,1992. - c.
Сыпченко В.А., Копыленко М.Л. Англо-русский справочник бизнесмена.. К.:Олимп,1992. - 188c.
Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи. Антология.:,. - 256c.
Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи. СПб.:,256. - Англійськаc.
Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи. Антология.:-,. - 256c.
Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи. СПб.:-,-. - c.
Сэлсдон Э. Как писать писма по-английски. Астрель.:,2004. - Російськаc.
Сэлсдон Э. Как писать писма по-английски. Астрель.:-,2004. - c.