Вибірка за літерою : 'Т'
[Кількість знайдених записів в базі: 169]

Танцюра В.І. Політична історія України: Посібник. К.:,488. - Українськаc.
Танцюра В.І. Політична історія України: Посібник. К.:-,-. - c.
Таньков К.М. та ін. Виробнича логістика: навч. посіб.. Х.:,352. - Українськаc.
Таньков К.М. та ін. Виробнича логістика: навч. посіб.. Х.:-,-. - c.
Тараненко А. Рус.-укр. словарь (сфера делового общения). Основа.:-,. - 397c.
Тараненко А. Рус.-укр. словарь (сфера делового общения). Основа.:1999,397. - Українськаc.
Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь (сфера делового общения). Основа.:-,. - 397c.
Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь (сфера делового общения). Основа.:1999,397. - Російськаc.
Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь (сфера делового общения).. К.:Основа,1999. - 397c.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Українсько-російський словник (сфера ділового спілкування). Основа.:-,. - 448c.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Українсько-російський словник (сфера ділового спілкування). Основа.:2000,448. - Українськаc.
Таранов И.С. Формула смысла.. М.:,490. - Російськаc.
Тарасевича В.М. Економічна теорія. К.:ЦНЛ,2006. - 784c.
Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. – 3-є вид, перероб.. Новий світ-2000.:-,. - 344c.
Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. – 3-є вид, перероб.. Новий світ-2000.:2004,344. - Українськаc.
Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємств: Практикум: Навч. посіб.. К.:,266. - Українськаc.
Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посіб.. К.:,400. - Українськаc.
Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. планування діяльності підприємства: Навч. посіб.. К.:,432. - Українськаc.
Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. планування діяльності підприємства: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Таркуцяк А.О. Страхування: Навч. посіб.. .:-,. - 114c.
Таркуцяк А.О. Страхування: Навч. посіб.. .:1999,114. - Українськаc.
Тарнавська Н.М., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підр.. Тернопіль.:,456. - Українськаc.
Тарнавська Н.М., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підр.. Тернопіль.:-,-. - c.
Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підр.. Тернопіль.:,438. - Українськаc.
Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Тернопіль.:,456. - Українськаc.
Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підр.. Тернопіль.:-,-. - c.
Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підр.. Тернопіль.:Карт-бланш,2005. - 438c.
Тарнаева Л.П. Тесты по грамматике английского языка. СОЮЗ.:,. - 192c.
Тарнаева Л.П. Тесты по грамматике английского языка. СПб.:,192. - Англійськаc.
Тарнаева Л.П. Тесты по грамматике английского языка. СОЮЗ.:-,. - 192c.
Тарнаева Л.П. Тесты по грамматике английского языка. СПб.:-,-. - c.
Тацька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Навч. посіб.. Вища шк..:-,. - 151c.
Тацька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Навч. посіб.. Вища шк..:1995,151. - Українськаc.
Твен Марк Принц и нищий. Рольф.:,. - 304c.
Твен Марк Рассказы. СПб.:,144. - Англійськаc.
Твен Марк Принц и нищий. М.:,304. - Англійськаc.
Твен Марк Принц и нищий. Рольф.:-,. - 304c.
Твен Марк Принц и нищий. М.:-,-. - c.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. КНЕУ.:,2000. - Українськаc.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 208c.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2000. - c.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. КНЕУ.:2000,208. - Українськаc.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 208c.
Теліпко В.Є., Дутова О.Г. Трудове право: Навч. посіб.. Центр учбової літератури.:-,. - 456c.
Теліпко В.Є., Дутова О.Г. Трудове право: Навч. посіб.. Центр учбової літератури.:2009,456. - Українськаc.
Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2009. - 456c.
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб.. К.:,412. - Українськаc.
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 412c.
Терлецький С.А., Баборига С.А. Технічні засоби митного контролю: Навч. посіб.. Вол. обл. друкарня.:,2003. - Українськаc.
Терлецький С.А., Баборига С.А. Технічні засоби митного контролю: Навч. посіб.. Вол. обл. друкарня.:-,2003. - c.
Терлецький Т.В., Баборига С.А. Технічні засоби митного контролю: Навч. посіб.. Луцьк.:,116. - Українськаc.
Терлецький Т.В., Баборига С.А. Технічні засоби митного контролю: Навч. посіб.. Луцьк.:-,-. - c.
Терлична В. Державна політика. Аналіз та здійснення в Україні.. К.:,750. - Українськаc.
Терлична В. Державна політика. Аналіз та здійснення в Україні.. К.:-,-. - c.
Тесленко Г.С. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. – метод. посіб.. КНЕУ.:,2002. - Українськаc.
Тесленко Г.С. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. – метод. посіб.. КНЕУ.:-,2002. - c.
Тимановская Н.А. Взгляд на англоговорящие страны. Тула.:,384. - Російськаc.
Тимановская Н.А. Взгляд на англоговорящие страны. Тула.:-,-. - c.
Тимошенко Б. Пам’ятник: Док. Повість. Каменяр.:-,. - 48c.
Тимошенко Б. Пам’ятник: Док. Повість. Каменяр.:1995,48. - Українськаc.
Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. пособ.. К.:,350. - Російськаc.
Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. Пособие. К.:ЕУФ,1999. - 350c.
Тимченко І.І. Теорія і практика перекладу (англ. мова). ІСМБ.:-,. - 344c.
Тимченко І.І. Теорія і практика перекладу (англ. мова). ІСМБ.:1998,344. - Російськаc.
Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посіб.. К.:,150. - Українськаc.
Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 150c.
Типтел Эд. Компьютетные сети на основе Net Ware для „чайников”. М.:,300. - Російськаc.
Типтел Эд. Компьютетные сети на основе Net Ware для „чайников”. Диалектика.:-,. - 300c.
Типтел Эд. Компьютетные сети на основе Net Ware для „чайников”. М.:-,-. - c.
Типтел Эд. Компьютетные сети на основе Net Ware для „чайников”. Диалектика.:1998,300. - Російськаc.
Титаренко Н.О. Теорії інвестицій: Навч. посіб. КНЕУ.:,2000. - Українськаc.
Титова Т.Н. Микроэкономика: кр. курс лекций. К.:,68. - Українськаc.
Титова Т.Н. Микроэкономика: кр. курс лекций. К.:-,-. - c.
Титоренко Г.А. Информацыонные технологии в маркетинге / под. ред. Г.А. Титоренко. М.:,335. - Російськаc.
Титоренко Г.А. Информацыонные технологии в маркетинге / под. ред. Г.А. Титоренко. М.:-,-. - c.
Титтел Ед Компьютерные сети Net ware для чайников. М.:Диалектрика,1998. - 300c.
Тихомиров С.М., Токарева П.И. Немецко-русский военный словарь по тылу и транспорту: около 33000 терминов. М.:,615. - Російськаc.
Тихомиров С.М., Токарева П.И. Немецко-русский военный словарь по тылу и транспорту: около 33000 терминов. М.:-,-. - c.
Тихомиров С.М., Токарева П.И. Немецко-русский военный словарь по тылу и транспорту: около 33000 терминов. М.:Воениздат,1990. - 615c.
Тихомитров С.М., Токарева Г.И. Немецко-русский военный словарь по тылу и транспорту: около 33 000 терминов. Воениздат.:,1990. - Російськаc.
Тихомитров С.М., Токарева Г.И. Немецко-русский военный словарь по тылу и транспорту: около 33 000 терминов. Воениздат.:-,1990. - c.
Ткач В.П., Ткач  М.В. Международная система учета и отчетности. М.:,. - Російськаc.
Ткач В.П., Ткач  М.В. Международная система учета и отчетности. М.:-,-. - c.
Ткача Є.І. Фінансово-банківська статис-тика: Практ.: Навч.-метод. посіб. / За ред. Є.І. Ткача. Либідь.:-,. - 0c.
Ткача Є.І. Фінансово-банківська статис-тика: Практ.: Навч.-метод. посіб. / За ред. Є.І. Ткача. Либідь.:2002,. - Українськаc.
Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 216c.
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: підр.. К.:,192. - Українськаc.
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: підр.. К.:-,-. - c.
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: підр.. К.:Дніпропетр. Ут. Економіки та права,2003. - 192c.
Ткаченко Н.В. Страхування: Навч. посіб.. Ліра-К.:-,. - 376c.
Ткаченко Н.В. Страхування: Навч. посіб.. Ліра-К.:2007,376. - Українськаc.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. К.:,512. - Українськаc.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навч. - метод. посіб.. К.:,572. - Українськаc.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. К.:,784. - Українськаc.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навч. - метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,1998. - 784c.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,2000. - 784c.
Ткачук К.Н. Основи охорони праці: Підр.. К.:,472. - Українськаc.
Ткачук К.Н. Основи охорони праці: Підр.. К.:-,-. - c.
Тодики Ю.М., Журавського В.С. Конституційне право/ За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського: Підр.. К.:,544. - Українськаc.
Тодики Ю.М., Журавського В.С. Конституційне право/ За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського: Підр.. К.:-,-. - c.
Тодоров Ц. Обличчям до екстреми/ Пер. з фр. Я. Салити. Львів.:,415. - Українськаc.
Толкиен Дж. Р.Р. Властелин колец; Братство кольца Ч. 1. Рольф.:,. - 278c.
Толкиен Дж. Р.Р. Властелин колец; Братство кольца Ч. 2. М.:,249. - Англійськаc.
Толкиен Дж. Р.Р. Властелин колец; Братство кольца Ч. 1. М.:,278. - Англійськаc.
Толкиен Дж. Р.Р. Властелин колец; Братство кольца Ч. 1. Рольф.:-,. - 278c.
Толкиен Дж. Р.Р. Властелин колец; Братство кольца Ч. 1. М.:-,-. - c.
Толмачева В.И. Зарубежная литература конца ХІХ - начала ХХ века. Академія.:,2003. - Російськаc.
Толмачева В.И. Зарубежная литература конца ХІХ - начала ХХ века. Академія.:-,2003. - c.
Толстоухова В.Ф., Сидоренко Г.И. Английский язык. Бизнэс-курс. ТетраСистемс.:,2001. - Російськаc.
Толстоухова В.Ф., Сидоренко Г.И. Английский язык. Бизнэс-курс. ТетраСистемс.:-,2001. - c.
Толстоухова В.Ф., Сидоренко Г.И. Английский язык. Бизнес-курс: Учеб. пособие.. Мн..:ТетраСистемс,2001. - 208c.
Томан І. Мистецтво говорити. К.:Україна,1996. - 269c.
Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. Дело и Сервис.:-,. - 428c.
Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. Дело и Сервис.:1999,428. - Російськаc.
Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий: Учеб.: Пер. с англ.. ЮНИТИ.:-,. - 577c.
Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий: Учеб.: Пер. с англ.. ЮНИТИ.:1998,577. - Російськаc.
Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий: Учеб.: Пер. с англ.. М.:ЮНИТИ,1998. - 577c.
Томсон П. Самоучитель общения. Санкт-Петербург.:Питер,2000. - 256c.
Топольник В.Г., Котляр М.А. Методологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навч. посіб.. Магнолія 2006.:-,. - 212c.
Топольник В.Г., Котляр М.А. Методологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навч. посіб.. Магнолія 2006.:2009,212. - Українськаc.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Новий Світ-2001.:,2006. - Українськаc.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практ.. Новий Світ-2000.:,2007. - Українськаc.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. Львів.:,220. - Українськаc.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. Посіб.. Львів.:,512. - Українськаc.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. Львів.:-,-. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Новий Світ-2001.:-,2006. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практ.. Новий Світ-2000.:-,2007. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. Посіб.. Львів.:Новий світ – 2000,2006. - 512c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. Львів.:Новий світ – 2000,2007. - 220c.
Тормаса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посіб.. К.:,122. - c.
Тормаса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посіб.. КНЕУ.:,2001. - c.
Тормаса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Торменко І.І. Культурологія. - 2-е. - вид., перероб. та доп.: Навч. посіб. / За ред. Торменко І.І.. К.:,368. - Українськаc.
Торменко І.І. Культурологія. - 2-е. - вид., перероб. та доп.: Навч. посіб. / За ред. Торменко І.І.. К.:-,-. - c.
Тофтул М.Г. Логіка: Посіб.. К.:,336. - Українськаc.
Тофтул М.Г. Логіка: Посіб.. К.:,368. - Українськаc.
Тофтул М.Г. Логіка: Посіб.. К.:-,-. - c.
Тофтул М.Г. Естетика: Навч. посіб. К.:Академія,2005. - 414c.
Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. Вища шк..:-,. - 151c.
Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. Вища шк..:1995,151. - Українськаc.
Трейси Б. Достижение максимума: Практ. пособ.. Мн.:,268. - Російськаc.
Трейси Б. Достижение максимума: Практ. пособ.. Мн.:Попурри,2000. - 268c.
Тридід О.М. та ін. Логістика: Навч.посіб.. К.:,566. - Українськаc.
Тридід О.М. та ін. Логістика: Навч.посіб.. К.:-,-. - c.
Трофімов Ю.Л. Психологія: підр.. К.:,558. - Українськаc.
Трофімов Ю.Л. Психологія: підр.. К.:-,. - 558c.
Трофімова Ю.Л. Психологія: підр.. К.:,558. - Українськаc.
Трофімова Ю.Л. Психологія: підр.. К.:-,. - 558c.
Трохімова Г.Г. Правова статистика: Навч. метод. посіб.. К.:,211. - Українськаc.
Трохімова Г.Г. Правова статистика: Навч. метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Труш В.Є., Чебан Т.М., Стефанович Н.Я. Управлінський облік: Навч.-метод. Посіб.. Кондор.:-,. - 294c.
Труш В.Є., Чебан Т.М., Стефанович Н.Я. Управлінський облік: Навч.-метод. Посіб.. Кондор.:2007,294. - Українськаc.
Тумбина О.В. Лекции по английской литературе V-XX веков. СПб.:,304. - Російськаc.
Тумбина О.В. Лекции по английской литературе V-XX веков. КАРО.:-,. - 304c.
Тумбина О.В. Лекции по английской литературе V-XX веков. КАРО.:2003,304. - Російськаc.
Турчанікова Л.І., Доля О.В. Практикум з вищої математики: Навч. посіб.. К.:Кондор,2007. - 172c.
Тускоз Ж. Міжнародне право: Підр. / Пер з фр.. К.:,416. - Українськаc.
Тускоз Ж. Міжнародне право: Підр. / Пер з фр.. К.:-,-. - c.
Тюріна Т. Основи духовної педагогіки. Філ.-пед. Нариси. Львів.:,245. - Українськаc.
Тюріна Т. Основи духовної педагогіки. Львів.:,76. - Українськаc.
Тюріна Т. Основи духовної педагогіки. Львів.:-,-. - c.
Тютюнник Г.М. Твори. У 2-х кн.. Молодь.:-,. - 328c.
Тютюнник Г.М. Твори. У 2-х кн.. Молодь.:1984,328. - Українськаc.
Тян Р.Б., Багрова І.В. Організація виробництва: навч. посіб.. К.:,248. - Українськаc.
Тян Р.Б., Багрова І.В. Організація виробництва: навч. посіб.. К.:-,-. - c.