Вибірка за літерою : 'Ф'
[Кількість знайдених записів в базі: 112]

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-е вид. перероб. та доп.. К.:,397. - Українськаc.
Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-е вид. перероб. та доп.. К.:Кондор,2005. - 397c.
Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. - 2-ге вид., допов. і перероб.. К.:,320. - Українськаc.
Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2009. - 320c.
Філіпенка А.С. Економіка зарубіжних країн: Підр./ Авт. А.С. Філіпченко та ін.. Либідь.:,1996. - Українськаc.
Філіпенка А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підр. / За ред. А.С. Філіпенка. Либідь.:,1997. - Українськаc.
Філіпенка А.С. Світова економіка: Підр./ За ред. Філіпенка А.С.. Либідь.:,2000. - Українськаc.
Філіпенка А.С. Економіка зарубіжних країн: Підр./ Авт. А.С. Філіпченко та ін.. Либідь.:-,1996. - c.
Філіпенка А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підр. / За ред. А.С. Філіпенка. Либідь.:-,1997. - c.
Філіпенка А.С. Світова економіка: Підр./ За ред. Філіпенка А.С.. Либідь.:-,2000. - c.
Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. К.:,208. - Українськаc.
Філіпенко А.С., Рогач О.І. Світова економіка: Підр.. К.:,582. - Російськаc.
Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. К.:-,-. - c.
Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підр. / За ред. А.С. Філіпенка. К.:Либідь,1997. - 208c.
Фіцула М.М. Педагогіка. Тернопіль.:,496. - Українськаc.
Фіцула М.М. Педагогіка. К.:,572. - Українськаc.
Фіцула М.М. Педагогіка. Тернопіль.:-,-. - c.
Фаворов П.А. Англо-русский военно-морской словарь Т. 1. Воениздат.:,. - 640c.
Фаворов П.А. Англо-русский военно-морской словарь. Воениздат.:,1994. - Англійськаc.
Фаворов П.А. Англо-русский военно-морской словарь Т. 2. М.:,605. - Англійськаc.
Фаворов П.А. Англо-русский военно-морской словарь Т. 1. М.:,640. - Англійськаc.
Фаворов П.А. Англо-русский военно-морской словарь Т. 1. Воениздат.:-,. - 640c.
Фаворов П.А. Англо-русский военно-морской словарь Т. 1. М.:-,-. - c.
Фаворов П.А. Англо-русский военно-морской словарь. Воениздат.:-,1994. - c.
Фаріон І.Д., Жук Л.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Організація, облік, аналіз, контроль: навч. посіб.. Тернопіль.:,616. - Українськаc.
Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посіб.. Економічна думка.:-,. - 566c.
Фаріон І.Д., Жук Л.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Організація, облік, аналіз, контроль: навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посіб.. Економічна думка.:2003,566. - Українськаc.
Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб.. Бизнесс-шк.:,2000. - Російськаc.
Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб.. Бизнесс-шк.:-,. - 615c.
Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб.. Бизнесс-шк.:-,2000. - c.
Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб.. Бизнесс-шк.:2000,615. - Російськаc.
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб.. Бизнес-шк..:-,. - 416c.
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб.. Бизнес-шк..:1999,416. - Російськаc.
Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: Учеб. пособ.. ИНФРА-М.:2000,312. - Російськаc.
Фатхутдинов Р.А., Осовська Г.В. Управління конкурентоздатністю організації: Підр.. Кондор.:2009,470. - Українськаc.
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб.. М.:Бизнес-шк.,1999. - 416c.
Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: Учеб. пособ.. М.:ИНФРА-М,2000. - 312c.
Фатхутдинов Р.А., Осовська Г.В. Управління конкурентоздатністю організації: Підр.. К.:Кондор,2009. - 470c.
Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. Навч. Посібник. К.:,512. - Українськаc.
Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Практикум з курсу Міжнародне і приватне право: Навч. посіб.. К.:,312. - Українськаc.
Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Навч. Посіб.. К.:,336. - Українськаc.
Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Практикум з курсу Міжнародне і приватне право: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Федоревский В.А. Аналитическая экономика современного предприятия. Николаев.:ЭОЛИС,1996. - 104c.
Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підр... МАУП.:,2000. - Українськаc.
Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. – 2-е вид., доп.: Навч. посіб.. МАУП.:,2001. - Українськаc.
Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підр. – 2-е вид.перероб... МАУП.:,2002. - Українськаc.
Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підр... МАУП.:-,2000. - c.
Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. – 2-е вид., доп.: Навч. посіб.. МАУП.:-,2001. - c.
Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підр. – 2-е вид.перероб... МАУП.:-,2002. - c.
Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). Филфак СПбГУ.:-,. - 416c.
Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). Филфак СПбГУ.:2002,416. - Російськаc.
Федорова Л.М. Деловой английский: 30 уроков для студентов-экономистов. Гардарики.:,2002. - Російськаc.
Федорова Л.М. Деловой английский: 30 уроков для студентов-экономистов. Гардарики.:-,2002. - c.
Федорова Л.М. Деловой английский: 30 уроков для студентов-экономистов: Учеб. пособие.. М.:Гардарики,2002. - 222c.
Федоровский В. Основы антикризисного маркетинга. – 2-е изд., доп. и перераб.: Учеб. пособ.. Николаев.:,152. - Російськаc.
Федоровский В. Основы антикризисного маркетинга. – 2-е изд., доп. и перераб.: Учеб. пособ.. Николаев.:-,-. - c.
Федоровский В. Основы антикризисного маркетинга. – 2-е изд., доп. и перераб.: Учеб. пособ.. Николаев.:Эолис,2002. - 152c.
Федоровський В. Конкуренция: достижения и удержание превосходства: Учеб. пособ.. ЕОЛИС.:-,. - 180c.
Федоровський В. Конкуренция: достижения и удержание превосходства: Учеб. пособ.. ЕОЛИС.:2001,180. - Російськаc.
Федоровський В. Основы антикризисного маркетинга: Учеб.пособ - 2-е изд., доп. И перераб.. Миколаїв.:ЕОЛІС,2002. - 152c.
Федоровський В. Конкуренция: достижения и удержание превосходства: Учеб. пособ.. Николаев.:ЕОЛИС,2001. - 180c.
Федулова Л.І. Менеджмент організацій / За ред. Л.І. Федулової: Підр.. К.:,448. - Українськаc.
Федулова Л.І. Менеджмент організацій / За ред. Л.І. Федулової: Підр.. К.:-,-. - c.
Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. К.:,187. - Українськаc.
Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. К.:-,-. - c.
Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: Навч. посіб.. К.:,440. - Українськаc.
Фещур Р.В. Статистика: Навч. посіб. – з-вид., оновл., допов.. Інтелект –Захід.:-,. - 256c.
Фещур Р.В. Статистика: Навч. посіб. – з-вид., оновл., допов.. Інтелект –Захід.:2006,256. - Українськаc.
Фигурнов В.Э. ІВМ РС: для использователя. М.:ИНФРА-М,1996. - 432c.
Филер А.Я. Культурология для культурологов. М.:,496. - Російськаc.
Филер А.Я. Культурология для культурологов. М.:-,-. - c.
Флеминг И.Г. Голдфингер. Антология.:,. - 256c.
Флеминг И.Г. Голдфингер. СПб.:,256. - Англійськаc.
Флеминг И.Г. Голдфингер. Антология.:-,. - 256c.
Флеминг И.Г. Голдфингер. СПб.:-,-. - c.
Фолкнер В. Крадії та інші твори. Дніпро.:,1972. - Українськаc.
Фолкнер В. Крадії та інші твори. Дніпро.:-,1972. - c.
Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособ.. М.:Юнити,2003. - 349c.
Фомичев А.Н. Административный менеджмент: Учеб. пособ.. М.:Дашков и К,2003. - 228c.
Фомичев В.И. Международная торговля услугами: Учебник. М.:,496. - Українськаc.
Фомичев В.И. Международная торговля услугами: Учебник. М.:-,-. - c.
Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учеб. Пособ.. МАУП.:-,. - 196c.
Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учеб. Пособ.. МАУП.:2000,196. - Російськаc.
Фостер Т. 101 прием сделать бизнес эффективным / Пер. с англ.. М.:,240. - Російськаc.
Фостер Т. 101 прием сделать бизнес эффективным / Пер. с англ.. М.:Гранд,1999. - 240c.
Фрайхофф Д. Ринкова економіка. УАДУ.:,1999. - Німецькаc.
Фрайхофф Д. Ринкова економіка. УАДУ.:-,1999. - c.
Фрайхофф Д. Ринкова економіка / Нім.-укр. навч. Посібник. К.:УАДУ,1999. - 156c.
Франко І. Земле моя всеплодющая мати... Вірші, оповід., казки.. Веселка.:-,. - 399c.
Франко І. Земле моя всеплодющая мати... Вірші, оповід., казки.. Веселка.:2000,399. - Українськаc.
Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма. Літопис.:2006,160. - Українськаc.
Франчук В.С. Цивільна оборона: Навч. Посіб.. Львів.:,336. - Українськаc.
Франчук В.С. Цивільна оборона: Навч. Посіб.. Львів.:Афіша,2000. - 336c.
Фридман П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при ананлизе качества продукции. М.:,. - Російськаc.
Фридман П. Аудит: Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. М.:,286. - Російськаc.
Фридман П. Аудит: Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. М.:-,-. - c.
Фридман П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при ананлизе качества продукции. М.:Аудит ЮНИТИ,1994. - 286c.
Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підр.. К.:,536. - Українськаc.
Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підр.. К.:-,-. - c.
Фролова Г.М. Учебник английского языка для первого курса языкового вуза. ИЛБИ.:,. - 336c.
Фролова Г.М. Учебник английского языка для первого курса языкового вуза. М.:,336. - Англійськаc.
Фролова Г.М. Учебник английского языка для первого курса языкового вуза. ИЛБИ.:-,. - 336c.
Фролова Г.М. Учебник английского языка для первого курса языкового вуза. М.:-,-. - c.
Фролова И.Ф. Философский словарь. Полит-издат. Украины.:-,. - 446c.
Фролова И.Ф. Философский словарь. Полит-издат. Украины.:1981,446. - Російськаc.
Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:,196. - Українськаc.
Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:Європ. ун-т,2005. - 196c.
Фрост Р. Неизбранная дорога. Кристал.:,2000. - Російськаc.
Фрост Р. Неизбранная дорога. Кристал.:-,2000. - c.
Фултон Д. 10 минут на урок. 97. К., М., СПб..:,1998. - 192c.