Вибірка за літерою : 'Ч'
[Кількість знайдених записів в базі: 109]

Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посіб.. К.:,672. - Українськаc.
Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Посіб.. К.:Академія,2002. - 672c.
Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:,420. - Українськаc.
Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:Знання,2007. - 420c.
Чайковський А., Шевченко В. Історія України. А.С.К..:,2000. - Українськаc.
Чайковський А., Шевченко В. Історія України. А.С.К..:-,2000. - c.
Чамдзюк М.П. Основи охорони праці: Підр.. К.:,406. - Українськаc.
Чамдзюк М.П. Основи охорони праці: Підр.. Каравела.:-,. - 406c.
Чамдзюк М.П. Основи охорони праці: Підр.. К.:-,-. - c.
Чамдзюк М.П. Основи охорони праці: Підр.. Каравела.:2003,406. - Українськаc.
Чанишева Г.І Трудове право України (відп. Ред. Чанишева Г.І.). К.:,288. - Українськаc.
Чанишева Г.І Трудове право України (відп. Ред. Чанишева Г.І.). К.:-,-. - c.
Чанишева Г.І. Трудове право України. Інтерком.:-,. - 0c.
Чанишева Г.І. Трудове право України. Інтерком.:1999,. - Українськаc.
Чапонов А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Нова кн..:,. - 464c.
Чапонов А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Вінниця.:,464. - Англійськаc.
Чапонов А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Нова кн..:-,. - 464c.
Чапонов А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Вінниця.:-,-. - c.
Чебан Т.М. Теорія економічного аналізу / За ред. В.Є. Труша: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,. - 214c.
Чебан Т.М. Теорія економічного аналізу / За ред. В.Є. Труша: Навч. посіб.. ЦНЛ.:2003,214. - Українськаc.
Чеврик Є.О. Охорона праці: Навч. посіб.. К.:,280. - Українськаc.
Чеврик Є.О. Охорона праці: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент. – 8-е изд.: Пер. с англ.. М.:,704. - Російськаc.
Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент. – 8-е изд.: Пер. с англ.. М.:-,-. - c.
Чейз Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент. – 8-е изд.: Пер. с англ.. М.:Вильямс,2001. - 704c.
Чекотовський Е.Г. Графічний метод у статистиці на основі програми Excel: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 0c.
Чекотовський Е.Г. Графічний метод у статистиці на основі програми Excel: Навч. посіб.. Знання.:2000,. - Українськаc.
Черваньов Д. Менеджмент: Підр.. Київ. у-т.:-,. - 853c.
Черваньов Д. Менеджмент: Підр.. Київ. у-т.:2001,853. - Українськаc.
Черваньов Д. Менеджмент: Підр.. К.:Київ. у-т,2001. - 853c.
Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: Навч. посіб.. Знання.:,1999. - Українськаc.
Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємства: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2003. - Українськаc.
Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 514c.
Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: Навч. посіб.. Знання.:-,1999. - c.
Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємства: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2003. - c.
Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: Навч. посіб.. Знання.:1999,514. - Українськаc.
Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: навч. посіб.. К.:,410. - Українськаc.
Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 160c.
Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб.. Кондор.:2005,160. - Українськаc.
Черкащина Н.К. Економічна історія: Навч. Посіб.. ЦУЛ.:,2003. - Українськаc.
Черкащина Н.К. Економічна історія: Навч. Посіб.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник - 5-те вид., випр., доп.. К.:,397. - Українськаc.
Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник - 5-те вид., випр., доп.. К.:-,-. - c.
Чернадчук В.Д. Інвестиційне право України: Навч. посіб.. Суми.:,260. - Українськаc.
Чернадчук В.Д. Інвестиційне право України: Навч. посіб.. Суми.:-,-. - c.
Чёрная Р.И. самоучитель машынописи на компьютере или пишущей машынке (ускор. Метод. обуч.). М.:Приор,2000. - 97c.
Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промис-ловості і торгівлі: Підр.. Пектораль.:-,. - 312c.
Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промис-ловості і торгівлі: Підр.. Пектораль.:2003,312. - Українськаc.
Чернелевський М.Л., Осадча Г.Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навч. посіб.. Пектораль.:-,. - 364c.
Чернелевський М.Л., Осадча Г.Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навч. посіб.. Пектораль.:2005,364. - Українськаc.
Чернелевчький Л.М., Осадча Г.Г. Управлінський облік: Навч. посіб. -. Пектораль.:-,. - 364c.
Чернелевчький Л.М., Осадча Г.Г. Управлінський облік: Навч. посіб. -. Пектораль.:2005,364. - Українськаc.
Чернов В.І., Оленик Є.І. Нормування праці: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 148c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набоков І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами. Нова кн..:,. - 284c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Міжнародні політичні, економічні та військові організації. Поділля.:,2004. - Українськаc.
Черноватий Л.М. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Загальні принципи. Нова кн..:,2006. - Українськаc.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Міжнародні політичні, економічні та військові організації. Вінниця.:,208. - Українськаc.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини. Вінниця.:,256. - Англійськаc.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини. Вінниця.:,272. - Англійськаc.
Черноватий Л.М. Практична граматика англійської мови з вправами. Вінниця.:,276. - Англійськаc.
Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набоков І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами. Вінниця.:,284. - Англійськаc.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної юридичної літератури. Вінниця.:,480. - Англійськаc.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної економічної літератури. Вінниця.:,496. - Англійськаc.
Черноватий Л.М., Ковальчук Н.М. Практичний курс англійської мови (Ч. 1.). Вінниця.:,80. - Англійськаc.
Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набоков І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами. Нова кн..:-,. - 284c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набоков І.Ю. Практична граматика англійської мови з вправами. Вінниця.:-,-. - c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Міжнародні політичні, економічні та військові організації. Поділля.:-,2004. - c.
Черноватий Л.М. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Загальні принципи. Нова кн..:-,2006. - c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини. Вінниця.:Нова кн.,2006. - 272c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної юридичної літератури. Вінниця.:Поділля,2004. - 480c.
Черноватитй В.І. Міжнародні політичні, економічні та військові організації. Поділля.:,2000. - Українськаc.
Черноватитй В.І. Міжнародні політичні, економічні та військові організації. Поділля.:-,2000. - c.
Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб.. К.:Академвидав,2010. - 272c.
Чернухин А.Є. Русско-английский технически словарь. Воениздат.:,1971. - Російськаc.
Чернухин А.Є. Русско-английский технически словарь. Воениздат.:-,1971. - c.
Чернухин А.Е. Русско-английский технический словарь. Воениздат.:,. - 1028c.
Чернухин А.Е. Русско-английский технический словарь. М.:,1028. - Російськаc.
Чернухин А.Е. Русско-английский технический словарь. Воениздат.:-,. - 1028c.
Чернухин А.Е. Русско-английский технический словарь. М.:-,-. - c.
Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. Пособ.. К.:МАУП,2000. - 208c.
Черняк І.О. Теорія ймовірності і математична статистика: Зб. задач. Знання.:-,. - 199c.
Черняк І.О. Теорія ймовірності і математична статистика: Зб. задач. Знання.:2001,199. - Українськаc.
Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учеб.- практ. пособ. / Под ред. В.З.Черняк. М.:,272. - Російськаc.
Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учеб.- практ. пособ. / Под ред. В.З.Черняк. М.:-,-. - c.
Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учеб.- практ. пособ. / Под ред. В.З.Черняк. М.:РДЛ,2003. - 272c.
Черняк О.І., Ставицький А.В., Черноус Г.О. Системи обробки економічної інформації: Підручник. Знання.:,2006. - Українськаc.
Черняк О.І., Ставицький А.В., Черноус Г.О. Системи обробки економічної інформації: Підручник. Знання.:-,2006. - c.
Черняк О.І., Ставицький А.В., Чорноус Т.О. Системи обробки економічної інформації: Підручник. К.:Знання,2006. - 447c.
Черняхівська Л. Вибрані твори. Наук. Думка.:-,. - 848c.
Черняхівська Л. Вибрані твори. Наук. Думка.:2000,848. - Українськаc.
Черпіль Г.А. Маркетинговые исследования: Учеб. пособ.. СПб.:,752. - Російськаc.
Черпіль Г.А. Маркетинговые исследования: Учеб. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Чижевські Л.В. Звітність підприємств: Навч. посіб./ За ред. Ф.Ф. Бутинця.. Житомир.:ЖІТІ,2003. - 436c.
Чирков О.С. Зарубіжна література. Вежа.:,1999. - Українськаc.
Чирков О.С. Зарубіжна література. Вежа.:-,1999. - c.
Чистов Д.В. Новый план счетов в системе компьютерного учета 1С бухгалтерия 7.7: Практическое пособие. Элби-Спб.:,2002. - Російськаc.
Чистов Д.В. Новый план счетов в системе компьютерного учета 1С бухгалтерия 7.7: Практическое пособие. Элби-Спб.:-,2002. - c.
Чистов Д.В. Новый план счетов в системе компьютерного учета 1С: Бухгалтерия 7.7. СПБ.:Элби-Спб,2002. - 426c.
Чмуд Т.К., Чайка Г.Л., Лукашевич М.П. Етика ділового спілкуваннґ: Курс лекцій. К.:МАУП,1999. - 208c.
Чорна О.В. Зарубіжна література. Торсінг.:,2003. - Українськаc.
Чорна О.В. Зарубіжна література. Торсінг.:-,2003. - c.
Чумаченка М.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. М.Г. Чумаченка. КНЕУ.:-,. - 556c.
Чумаченка М.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. М.Г. Чумаченка.. КНЕУ.:2001,540. - Українськаc.
Чумаченка М.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. Чумаченка М.Г.. НЕУ.:2001,556. - Українськаc.
Чумаченка М.Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. М.Г. Чумаченка. КНЕУ.:2003,556. - Українськаc.