Вибірка за літерою : 'Ш'
[Кількість знайдених записів в базі: 224]

Шабловская И.В. История зарубежной литературы (ХХ век, пер. пол.). Эконом-Пресс.:,1998. - Російськаc.
Шабловская И.В. История зарубежной литературы (ХХ век, пер. пол.). Эконом-Пресс.:-,1998. - c.
Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.. Львів.:Магнолія 2006,2009. - 320c.
Шанк Дж., Говіндараджан В. Стратегическое управление затратами: Новые методы увеличения конкуренто-способности. Бизнес микро.:-,. - 281c.
Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами/ Пер. С англ.. Бизнес Микро.:1999,278. - Російськаc.
Шанк Дж., Говіндараджан В. Стратегическое управление затратами: Новые методы увеличения конкуренто-способности. Бизнес микро.:1999,281. - Російськаc.
Шанк Дж., Говіндараджан В. Стратегическое управление затратами: Новые методы увеличения конкуренто-способности. Спб .:Бизнес микро,1999. - 281c.
Шаньгин В.Ф. Программное обеспечение микро ЭВМ: В 11-ти кн. М.:,. - Російськаc.
Шаньгин В.Ф. Программное обеспечение микро ЭВМ: В 11-ти кн. М.:-,-. - c.
Шаньгина В.Ф. Программное обеспечение Микро ЭВМ. В 2 кн.. М.:Высш. шк.,1998. - c.
Шапарь В.Б. Ликбез молодого начальника: 70 способов эффективного управления персоналом. М.:Книжкин дом,2004. - 288c.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підр.. К.:,264. - Українськаc.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підр.. К.:-,-. - c.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп.. Європ. Ун-т фінансів, інформ. С.:-,. - 174c.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп.. Європ. Ун-т фінансів, інформ. С.:2000,174. - Українськаc.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп.. Європ. Ун-т фінансів, інформ. С.:2002,174. - Українськаc.
Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. Знання.:2003,475. - Українськаc.
Шаров І. 100 видатних імен України. Альтернативи.:,1999. - Українськаc.
Шаров І. 100 видатних імен України. Альтернативи.:-,1999. - c.
Шатров В.П. Международное экономическое право. Учебн. Пособ.. М.:,114. - Російськаc.
Шатров В.П. Международное экономическое право: Учеб. Пособ.. М.:,116. - Російськаc.
Шатров В.П. Международное экономическое право. Учебн. Пособ.. М.:-,-. - c.
Шатрова В.П. Международное экономическое право. Учебн. Пособие. М.:,115. - Українськаc.
Шатрова В.П. Международное экономическое право. Учебн. Пособие. М.:-,-. - c.
Шафрин Ю. Информационные технологии. .:-,. - 704c.
Шафрин Ю. Информационные технологии. .:1998,704. - Російськаc.
Шафрин Ю. Информационные технологии: В 2-х т.. .:1999,. - Російськаc.
Шафрин Ю. Информационные технологии. В 2-х частях. М.:Лаборант,1998. - c.
Шафрин Ю. Информацыонные технологии: учеб.. М.:Лаборатория Базовых Знаний,1998. - 704c.
Шафрин Ю.А. Информацыонные технологии: в 2-х частях. Ч. 1. М.:Лаборатория Базовых Знаний,1999. - 320c.
Шах-Назарова В.С., Журавченко К.В. Английский для Вас. Вече.:,. - 656c.
Шах-Назарова В.С., Журавченко К.В. Английский для Вас. Ч. 1-2. М.:,652. - Англійськаc.
Шах-Назарова В.С., Журавченко К.В. Английский для Вас. М.:,656. - Англійськаc.
Шах-Назарова В.С., Журавченко К.В. Английский для Вас. Вече.:-,. - 656c.
Шах-Назарова В.С., Журавченко К.В. Английский для Вас. М.:-,-. - c.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. Посіб.. Каравела.:-,. - 568c.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. Посіб.. Каравела.:2004,568. - Українськаc.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб.. К.:Каравела,2004. - 568c.
Швайка Л.А. Планування діяльності підприємств: Навч. посіб.. Львів.:,268. - Українськаc.
Швайка Л.А. Планування діяльності підприємств: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Швейцер А. Мир чи атомна війна. К.:,189. - Українськаc.
Швейцер А. Мир чи атомна війна. Чотири послання: Укр. та нім. Мовами. К.:,192. - Українськаc.
Швейцер А. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспект. Монографія. / За ред. Ф.М. Рудича.. К.:,448. - Українськаc.
Швейцер А. Мир чи атомна війна. К.:-,-. - c.
Швейцер А. Мир чи атомна війна. Чотири послання: Укр. та нім. Мовами. К.:Програма Л,1996. - 192c.
Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:,444. - Українськаc.
Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2003. - 444c.
Швиданенко Г.О. Приватизація в Україні. КНЕУ.:,. - Українськаc.
Швиданенко Г.О. Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності.. КНЕУ.:,1998. - Українськаc.
Швиданенко Г.О. Приватизація в Україні. КНЕУ.:-,. - 0c.
Швиданенко Г.О. Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності.. КНЕУ.:-,1998. - c.
Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / За ред. Швиданенко Г.О.. К.:КНЕУ,2000. - 248c.
Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі. Світ дитинства.:-,. - 56c.
Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі. Світ дитинства.:1996,56. - Українськаc.
Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі. Світ дитинства.:1997,64. - Українськаc.
Шевелева С.А., Скворцова М.В. Ускоренный курс английского языка для бизнесменов / Под ред. О.Л. Лещенко.. .:,1994. - c.
Шевелева С.А. Основы экномики и бизнеса. ЮНИТИ.:,2001. - Російськаc.
Шевелева С.А. Ускоренный курс английского языка для бизнесменов. .:-,1994. - c.
Шевелева С.А. Основы экномики и бизнеса. ЮНИТИ.:-,2001. - c.
Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экномики и бизнеса. – 2-е изд., перераб. и доп.: Учеб. пособие.. М.:ЮНИТИ,2001. - 515c.
Шевнюк О.Л. Україннська та зарубіжна культура: Навч. посіб.. Знання прес.:,2002. - Українськаc.
Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. - 3-тє вид., стереотип. К.:,353. - Українськаc.
Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. - 3-тє вид., стереотип. К.:-,-. - c.
Шевнюк О.Л. Україннська та зарубіжна культура: Навч. посіб.. Знання прес.:-,2002. - c.
Шевцова С.В. Учебник английского языка. Высш. шк..:,. - 255c.
Шевцова С.В. Учебник английского языка. М.:,255. - Англійськаc.
Шевцова С.В. Учебник английского языка. Высш. шк..:-,. - 255c.
Шевцова С.В. Учебник английского языка. М.:-,-. - c.
Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Довідник. Либідь.:-,. - 336c.
Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Довідник. Либідь.:1993,336. - Українськаc.
Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб.. К.:,159. - Українськаc.
Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Шевченко Т. Кобзар. Дніпро.:-,. - 669c.
Шевченко Т. Кобзар. Дніпро.:1999,669. - Українськаc.
Шевчук В. Стежка в траві . Житомирська сага. Фоліо.:-,. - 524c.
Шевчук В. Стежка в траві . Житомирська сага. Фоліо.:1994,524. - Українськаc.
Шевчук В.О. Міжнародна економічна теорія і практика: Підручник – 2-ге видання, перероблене і доповнене.. Знання.:,2008. - Українськаc.
Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:,663. - Українськаc.
Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:-,-. - c.
Шевчук В.О. Міжнародна економічна теорія і практика: Підручник – 2-ге видання, перероблене і доповнене.. Знання.:-,2008. - c.
Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності.. Генеза.:,1997. - Українськаc.
Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності.. Генеза.:-,1997. - c.
Шевчук С.П., Скороходов В.А., Жуковська В.М. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): Навч. посіб.. К.:,181. - Українськаc.
Шевчук С.П., Скороходов В.А., Жуковська В.М. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:,583. - Українськаc.
Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. Знання.:-,. - 583c.
Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. Знання.:2002,583. - Українськаc.
Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:Знання,2002. - 583c.
Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія Української культури: Навч. Посіб.. Кондор.:,2006. - Українськаc.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:,295. - Українськаc.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія Української культури: Навч. Посіб.. Кондор.:-,2006. - c.
Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой (искус. Менеджера). – 2-е изд., доп.: Учеб. пособ.. Мн.:,368. - Російськаc.
Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой (искус. Менеджера). – 2-е изд., доп.: Учеб. пособ.. Мн.:-,. - 368c.
Шекспір В. Сонети. Літопис.:,. - 366c.
Шекспір В. Вибране. Школа.:,2003. - Українськаc.
Шекспір В. Сонети. Львів.:,366. - Англійськаc.
Шекспір В. Сонети. Літопис.:-,. - 366c.
Шекспір В. Сонети. Львів.:-,-. - c.
Шекспір В. Вибране. Школа.:-,2003. - c.
Шекспир В. И глубока любовь моя, как море!. Реноме.:,2001. - Російськаc.
Шекспир В. И глубока любовь моя, как море!. Реноме.:-,2001. - c.
Шекспир У. Ромео и Джульета. Трагедия: Кн. для чтения. Химера.:,. - 160c.
Шекспир У. Ромео и Джульета. Трагедия: Кн. для чтения. СПб.:,160. - Англійськаc.
Шекспир У. Комедии: Пер. с англ. Худ. Л-ра.:,1989. - Російськаc.
Шекспир У. Комедии. Эксмо-Пресс.:,1999. - Російськаc.
Шекспир У. Драмы. Эксмо-Пресс.:,2000. - Російськаc.
Шекспир У. Ромео и Джульета. Трагедия: Кн. для чтения. Химера.:-,. - 160c.
Шекспир У. Ромео и Джульета. Трагедия: Кн. для чтения. СПб.:-,-. - c.
Шекспир У. Комедии: Пер. с англ. Худ. Л-ра.:-,1989. - c.
Шекспир У. Комедии. Эксмо-Пресс.:-,1999. - c.
Шекспир У. Драмы. Эксмо-Пресс.:-,2000. - c.
Шелехов К.В., Бигдали В.Д. Страхование: Учеб. пособ.. МАУП.:-,. - 420c.
Шелехов К.В., Бигдали В.Д. Страхование: Учеб. пособ.. МАУП.:1998,420. - Російськаc.
Шепітко Г.Ф. Контролінг: посіб.. К.:,136. - Українськаc.
Шепітко Г.Ф. Контролінг: посіб.. К.:-,-. - c.
Шепель В.М. Управленческая психология: Учеб пособ.. М.:,244. - Російськаc.
Шепель В.М. Управленческая психология: Учеб пособ.. М.:-,. - 244c.
Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. Ініціал.:,. - 160c.
Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. Луцьк.:,160. - Англійськаc.
Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. Ініціал.:,2000. - Українськаc.
Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. Ініціал.:-,. - 160c.
Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. Луцьк.:-,-. - c.
Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. Ініціал.:-,2000. - c.
Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:,196. - Українськаc.
Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:Кондор,2005. - 196c.
Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підр.– 2-ге вид., перероб. і доповн.. КНЕУ.:-,. - 699c.
Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: навч. посіб.. КНЕУ.:1999,384. - Українськаc.
Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Навч. -метод. посіб.. КНЕУ.:2001,232. - Українськаc.
Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підр.– 2-ге вид., перероб. і доповн.. КНЕУ.:2004,699. - Українськаc.
Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний, Ю.М. Стратегічне управління: Навч.-метод. Посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 232c.
Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підр. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:КНЕУ,2004. - 699c.
Шеховцов В.А. Операційні системи: підр.. К.:BHV,2005. - 576c.
Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посіб.. К.:,240. - Українськаc.
Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 240c.
Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посіб. / Шило В.П. та ін.. К.:Кондор,2007. - 240c.
Шинкаренко Г.А., Шишов О.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підр.. Каравела.:,2004. - Українськаc.
Шинкаренко Г.А., Шишов О.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підр.. Каравела.:-,2004. - c.
Шинкаренко Г.А., Шишов О.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підр.. К.:Каравела,2004. - 4041c.
Шихирёв П.Н. Введение в российскую деловую культуру: учеб. пособ.. М.:,201. - Російськаc.
Шихирёв П.Н. Введение в российскую деловую культуру: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Шишко К. Пісня дощу. Вибране. ВОД.:-,. - 256c.
Шишко К. Пісня дощу. Вибране. ВОД.:2001,256. - Українськаc.
Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:,240. - Українськаc.
Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:А.С.К.,2003. - 240c.
Шкіря Н.Л. Аудит: Навч. посіб.. Львів.:,224. - Українськаc.
Шкіря Н.Л. Аудит: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Шкіря Н.Л. Аудит: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 206,2007. - 224c.
Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб.. К.:,304. - Українськаc.
Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб.. Лівів-політех.:,2003. - Українськаc.
Шквір В.Д., Загородній А.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Практикум: Навч. посіб.. Знання.:,2006. - Українськаc.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб.. Лівів-політех.:-,2003. - c.
Шквір В.Д., Загородній А.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Практикум: Навч. посіб.. Знання.:-,2006. - c.
Шквір В.Д., Загородній А.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Практикум: Навч. посіб.. К.:Знання,2006. - 429c.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб.. Львів.:Лівів-політех,2003. - 267c.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб.. Львів.:Львівська політехніка,2003. - 268c.
Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб.. Кондор.:,2003. - Українськаc.
Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб.. К.:,214. - Українськаc.
Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб.. Кондор.:-,2003. - c.
Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підр.. Книги ХХІ.:,2007. - Українськаc.
Школа І.М., Бабінська О.В. Транскордонне співробітництво: Монографія/ За ред. І.М. Школи, О.В. Бабінської. Чернівці.:,456. - Українськаc.
Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підр. – 2-ге вид., перерод. і доп.. Чернівці.:,544. - Українськаc.
Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник/ За ред. І.М. Школи - 2-ге вид., перероб. і доп.. Чернівці.:-,. - 544c.
Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підр. – 2-ге вид., перерод. і доп.. Чернівці.:-,-. - c.
Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підр.. Книги ХХІ.:-,2007. - c.
Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб/ За ред. О.В. Шкурупій. К.:ЦУЛ,2012. - 248c.
Шлыкова В.В., Головина Л.В. Учебник немецкого языка. М.:,336. - Російськаc.
Шлыкова В.В., Головина Л.В. Учебник немецкого языка. М.:-,-. - c.
Шлыкова В.В., Головина Л.В. Учебник немецкого языка. М.:1 Федерат. Книготорг. Компания,1998. - 336c.
Шляхтун П.П. Політологія: теорія та історія політичної думки: Підр.. К.:,574. - Українськаc.
Шляхтун П.П. Політологія: теорія та історія політичної думки: Підр.. К.:-,-. - c.
Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: Навч. посібник. К.:,452. - Українськаc.
Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 452c.
Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: Навч. посіб.. Знання.:2010,452. - Українськаc.
Шніцер М. Порівняння економічних систем (пер. з англ.). .:,1997. - Українськаc.
Шніцер М. Порівняння економічних систем (пер. з англ.). .:-,1997. - c.
Шнитко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: Монографія. Генеза.:,2009. - Українськаc.
Шнитко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: Монографія. Генеза.:-,. - 248c.
Шнитко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: Монографія. Генеза.:-,2009. - c.
Шнитко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: Монографія. Генеза.:2009,248. - Українськаc.
Шныпко А.С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы: Монограф.. Генеза.:,2007. - Українськаc.
Шныпко А.С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы: Монограф.. Генеза.:-,2007. - c.
Шот А.П. Фінансовий облік. Збірник задач. К.:,165. - Українськаc.
Шпак В.К. Англійська для економістів і бізнесменів. Вища шк..:,2000. - Українськаc.
Шпак В.К. Англійська для економістів та бізнесменів. К.:,223. - Англійськаc.
Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування. Вища шк..:-,. - 302c.
Шпак В.К. Англійська для економістів та бізнесменів. К.:-,-. - c.
Шпак В.К. Англійська для економістів і бізнесменів. Вища шк..:-,2000. - c.
Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування. Вища шк..:2003,302. - Англійськаc.
Шпака В.К. Англійська для економістів і бізнесменів: Підр. / За ред. Шпака В.К.. К.:Вища шк.,2000. - 223c.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб.. К.:,376. - Українськаc.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке. М.:,254. - Російськаc.
Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке. М.:-,. - 254c.
Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке. М.:-,-. - c.
Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке. М.:МГИМО,1996. - 254c.
Штеллинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке: Учеб. пособ.. М.:,254. - Російськаc.
Штеллинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Штеллинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке: Учеб. пособ.. М.:МГИМО, ЧеРо,1996. - 254c.
Штепа О.С. Самоменеджмент (Самоорганізування особистості): Навч. посіб.. Львів.:ЛНУ,2012. - 362c.
Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку Ураїни. К.:,324. - Українськаc.
Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку Ураїни. К.:-,. - 324c.
Шульженко І., Невмержицький Є. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2003. - 171c.
Шульженко О., Невмержицький Є. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч. посіб.. К.:,171. - Українськаc.
Шульженко О., Невмержицький Є. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Академія.:-,. - 406c.
Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Академія.:2004,406. - Українськаc.
Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями / Пер. А.А. Попова. М.:,328. - Російськаc.
Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями / Пер. А.А. Попова. М.:-,-. - c.
Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями / Пер. А.А. Попова. М.:ЛИСТ,1999. - 328c.
Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: Навч. Посіб.. Кондор.:,2003. - Українськаc.
Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: Навч. Посіб.. Кондор.:-,2003. - c.
Шурик М.В. Статистика: Навч. посіб. – 2-ге вид., оновл., допов.. Магнолія 2006.:-,. - 545c.
Шурик М.В. Статистика: Навч. посіб. – 2-ге вид., оновл., допов.. Магнолія 2006.:2009,545. - Українськаc.
Шурков В.В. Автоматизированое рабочее место для статистической обработки данных. М.:,1990. - c.
Шурков В.В. Автоматизированое рабочее место для статистической обработки данных. .:-,1990. - c.
Шутак І.Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин: Навч. посіб.. К.:Алерта,2012. - 412c.