Вибірка за літерою : 'Щ'
[Кількість знайдених записів в базі: 47]

Щавурський Б.Б. Зарубіжна література: Посіб.-хрест. Богдан.:,2000. - Українськаc.
Щавурський Б.Б. Зарубіжна література: Посіб.-хрест. 6 клас.. Богдан.:,2001. - Українськаc.
Щавурський Б.Б. Зарубіжна література: Посіб.-хрест. Богдан.:-,2000. - c.
Щавурський Б.Б. Зарубіжна література: Посіб.-хрест. 6 клас.. Богдан.:-,2001. - c.
Щадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.. Львів.:,320. - Українськаc.
Щадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.. Львів.:-,. - 320c.
Щадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.. Львів.:Магнолія 2006,2009. - 320c.
Щекин Г. Социальная теория и кадровая политика: Монография. К.:,176. - Російськаc.
Щекин Г. Как эффективно управлять людьми: Науч.-практ. пособие. К.:,400. - Російськаc.
Щекин Г. Как эффективно управлять людьми: Науч.-практ. пособие. МАУП.:-,. - 400c.
Щекин Г. Как эффективно управлять людьми: Науч.-практ. пособие. К.:-,-. - c.
Щекин Г. Как эффективно управлять людьми: Науч.-практ. пособие. МАУП.:1999,400. - Російськаc.
Щекин Г. Социальная теория и кадровая политика: Монография. МАУП.:2000,176. - Російськаc.
Щекин Г. Визуальная психодиагностика: Познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. Пособие. - 2-е изд., испр.. К.:МАУП,2001. - 616c.
Щекин Г.В. Основы психологических знаний. Учеб. Пособие.. К.:,. - Російськаc.
Щекин Г.В. Современный менеджмент: теория и практика/ Под ред. Г.В. Щекина. МАУП.:,1994. - Російськаc.
Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента: Учеб. пособ.. К.:,339. - Російськаc.
Щекин Г.В. Основы психологических знаний. Учеб. Пособие.. К.:-,. - 0c.
Щекин Г.В. Современный менеджмент: теория и практика/ Под ред. Г.В. Щекина. МАУП.:-,1994. - c.
Щекин Г.В. Теория и практика управления персоналом. МАУП.:1998,255. - Російськаc.
Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента. МАУП.:1999,288. - Російськаc.
Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: Науч.-практ. пособие. К.:МАУП,1999. - 400c.
Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика: Монография. К.:МАУП,2000. - 576c.
Щерба С.Н. Філософія: корот. викл.: Навч. Посіб.. К.:,352. - Українськаc.
Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи в менеджменті: Підр.. Гриф.:,2004. - Українськаc.
Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи в менеджменті: Підр.. Гриф.:-,2004. - c.
Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи в менеджменті: Підр.. Х.:Гриф,2004. - 335c.
Щербана В.С. Господарське право України. Навч. посібник. К.:,336. - Українськаc.
Щербана В.С. Господарське право: Навч. посіб.. К.:,384. - Українськаc.
Щербана В.С. Господарське право України. Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Щербин В.С. Господарське право: Практ. / За заг.ред. В.С. Щербини.. К.:,320. - Українськаc.
Щербин В.С. Господарське право: Практ. / За заг.ред. В.С. Щербини.. К.:-,-. - c.
Щербина В.Є. Євангеліє Українців, або крилаті вислови „Кобзаря”. Вид. дім О.Теліги.:-,. - 495c.
Щербина В.Є. Євангеліє Українців, або крилаті вислови „Кобзаря”. Вид. дім О.Теліги.:2001,495. - Українськаc.
Щербина В.С. Господарське законодавство: навч. посіб.. К.:Юрінком-Інтер,2001. - 384c.
Щетинін А.І. Гроші та кредит: Навч. посібник. К.:,432. - Українськаc.
Щетинін А.І. Гроші та кредит: Навч. посібник. К.:ЦНА,2006. - 432c.
Щибоволюк З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб.. К.:,311. - Українськаc.
Щибоволюк З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Щокін Г., Людство і віра. / Авт. – укл. Г.Щокін: Навч. Посіб.. К.:,576. - Українськаc.
Щокін Г., Людство і віра. / Авт. – укл. Г.Щокін: Навч. Посіб.. К.:-,. - 576c.
Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Навч. посіб.. К.:,. - Українськаc.
Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Навч. посіб.. К.:-,. - 0c.
Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Метод. посіб.. МАУП.:,1998. - Українськаc.
Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Метод. посіб.. МАУП.:-,1998. - c.
Щурков В.В. Автоматизированное рабочее место для статистической обработки даных. .:-,. - 0c.
Щурков В.В. Автоматизированное рабочее место для статистической обработки даных. .:1990,. - Російськаc.