Вибірка за літерою : 'Ю'
[Кількість знайдених записів в базі: 23]

Юнг В. Грамматика немецкого языка. СПб.:,518. - Російськаc.
Юнг В. Грамматика немецкого языка. СПб.:-,-. - c.
Юнг В. Грамматика немецкого языка. СПб.:Лань,1996. - 518c.
Юрій М.В. Основи політології: Навч. посіб.. К.:,340. - Українськаc.
Юрій М.В. Основи політології: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Юрій С.І. Економічна теорія: Політична економія: Підручник. К.:Кондор,2009. - 604c.
Юринець З.В., Гнилянська Л.Й. Інвестиційний та інноваційний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:ЛНУ,2012. - 320c.
Юрчишин В. Валютні кризи: Монографія. .:,2000. - Українськаc.
Юрчишин В. Валютні кризи: Монографія. .:-,2000. - c.
Юрчук В.В. Современный словарь по культурологии.. Мн.:,736. - Російськаc.
Юрчук В.В. Современный словарь по культурологии.. Мн.:-,-. - c.
Юхименко П.І., Леоненко П.Й. Історія економічних вчень: Навч. посіб.. Знання-Прес.:,2000. - Українськаc.
Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Підр.. Знання.:,2005. - Українськаc.
Юхименко П.І., Леоненко П.Й. Історія економічних вчень: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2000. - c.
Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Підр.. Знання.:-,2005. - c.
Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2011. - 488c.
Юшин В.П. Руководство по интенсивному развитию организаторских способностей руководителя. Луцьк.:,256. - Російськаc.
Юшин В.П. Руководство по интенсивному развитию организаторских способностей руководителя. Луцьк.:-,. - 256c.
Ющенко О. Зоря Миколи Хвильового: Публіцистика, поезії.. Смолоскип.:-,. - 96c.
Ющенко О. Зоря Миколи Хвильового: Публіцистика, поезії.. Смолоскип.:1997,96. - Українськаc.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови: 4-е вид. Освіта.:-,. - 254c.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови: 4-е вид. Освіта.:2000,254. - Українськаc.
Ющук І.П. Українська мова. Либідь.:2003,640. - Українськаc.