Вибірка за предметом : 'Інноваційний менеджмент'
[Кількість знайдених записів в базі: 19]

Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Степанюк О.М. та ін. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л.Г. Ліпич. ВНУ.:-,2011. - c.
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. - 3-є вид., випр. та доп.. ЦУЛ.:-,2005. - c.
Волков О.І., Денисенка М.П. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. Професіонал.:-,2004. - c.
Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ.. МАУП.:-,2001. - c.
Гриньова В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємстві: Монографія. ІНЖЕК.:-,2005. - c.
Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций: Учеб. пособ.. Бизнесс-пресса.:-,1998. - c.
Завлина П.Н. Инновационный менеджмент: Спр. пособ. / Под ред. П.Н. Завлина. Наука.:-,1997. - c.
Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Ильенковой: Учеб. пособ.. ЮНИТИ.:-,1997. - c.
Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: Монографія. Юго-Восток.:-,2008. - c.
Микитюк П.П., Секів Б.Г. Інноваційна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2009. - c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту. ЖІТІ.:-,1998. - c.
Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2002. - c.
Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,2005. - c.
Скібицький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2009. - c.
Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб.. Бизнесс-шк.:-,2000. - c.
Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: Навч. посіб.. Знання.:-,1999. - c.
Шнитко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: Монографія. Генеза.:-,2009. - c.
Щекин Г.В. Современный менеджмент: теория и практика/ Под ред. Г.В. Щекина. МАУП.:-,1994. - c.
Юринець З.В., Гнилянська Л.Й. Інвестиційний та інноваційний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:ЛНУ,2012. - 320c.