Вибірка за предметом : 'Інтелектуальна власність'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

Атаманчук Г. Основи інтелектуальної власності. Курс лекцій. Зенньо.:-,2006. - c.
Вачевського М.В. Інтелектуальна власність теорія та практика інноваційної діяльності: Підр.. Професіонал.:-,2005. - c.
Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. Кондор.:-,2007. - c.
Кузнєцов Ю.Н. Основы патентоведения и авторского права. .:-,1998. - c.
Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Талюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту: Навч. посіб.. Ліра-К.:-,2011. - c.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. КПІ.:-,2005. - c.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.. Ліра-К.:-,2008. - c.
Роїн О.М. Інтелектуальна власність та її захист: Норм.-правове регул. – 3-тє вид., переробл. І доп. / Ред. Роїн О.М.. КНТ.:-,2006. - c.