Вибірка за предметом : 'Інформатика'
[Кількість знайдених записів в базі: 51]

Єлизаветина Т.М., Деннюва М.В. Делопроизводство на компьютере. М.:КУДИЦ – Образ,2001. - 256c.
А А. Справочник покупателя (оргтехника). СПб.:,1994. - 317c.
А А. Windows 98: для начинающих. К.:Терези,1998. - 65c.
А А. Комп’ютер для менеджерів. М.:Триумф,1998. - 416c.
Аладьев В.З. Основи інформатики. М.:Филипь,1999. - 344c.
Ахметов К. Курс молодого бойца Microsoft Windows. М.:Русская редакція,2003. - 400c.
Березин С. Internet у вас дома. Спб.:,1998. - 400c.
Борис Дж. Пет. Секрети Excel 97. М.:Діалектика,1997. - 500c.
Высоткин А. Модемы: тонкости, хитрости, секреты. М.:,1999. - 192c.
Глівенко С.В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб.. Суми.:Ун-ська кн.,2005. - 407c.
Горячов А., Шафрін Ю. Практикум по информационным технологиям. М.:ЛБЗ,1999. - 227c.
Граймес Г. 10 минут на урок. К., М., СПб..:,1998. - 160c.
Губская Е.К., Дорофеева О.Н. Стенография. Комп’ютерная машинопись. Ростов на Дону.:Фенікс,2000. - 192c.
Дадлей К. Microsoft Internet. Спб.:,1998. - 256c.
Дадлей К. Microsoft Word 97. Спб.:,1999. - 384c.
Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. Спб.:,2000. - 1072c.
Дубровська Г.М., Ткаченко А.П. Системи сучасних технологій. – 2-е вид., перероб. і доп.: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 351c.
Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навч. посіб.. Львів.:Новий світ 2000,2003. - 424c.
Келли Д. Самоучитель: Аccess-97. Спб.:,2000. - 336c.
Кирк И. Internet: книга ответов. СПб.:Питер,1998. - 384c.
Коунспейк С. Аccess-97. М.:,1998. - 208c.
Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. посіб.. К.:Каравела,2005. - 344c.
Кушниренко А.Г Основы информатики та вычислительной техники. М.:Посвещение,1999. - 224c.
Лингистон Б. Секреты Windows-95. К.:,1996. - 560c.
Литвин І. Інформаційні технології в економіці. Тернопіль.:ТАНГ,2001. - 296c.
Маллен Р. Microsort Office-97. Спб.:,1998. - 448c.
Олифер В.Г. Компьютерные сети. СПб.:,1999. - 672c.
Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 296c.
Платонов Ю.М. IBM РС в вопросах. М.:Радио и связь,1998. - 320c.
Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. СПб.:Питер,1998. - 416c.
Прокудин Г.С. Компьютерная техника и программирование.В 3-х ч.. К.:,1998. - c.
Ресселман Б. Использование VISNAL BASIC-5. СПб.:Вальямс,1998. - 456c.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 239c.
Рогов И. Excel 97. М.:БИНОМ,1997. - 400c.
Руденко В.Д. Практичний курс інформатики. К.:Фенікс,1997. - 304c.
Сагман С. Эффективная работа с Microsoft Power Point 97. СПб.:Питер,1997. - 512c.
Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2004. - 339c.
Сидоренок В.М. Комп’ютерна техніка та програмування. К.:КДЕУ,1994. - c.
Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. СПб.:Питер,1999. - 640c.
Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 420c.
Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 305c.
Снайдер Д.Ж. Windows 95. СПб.:Питер,1998. - 416c.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 208c.
Фигурнов В.Э. ІВМ РС: для использователя. М.:ИНФРА-М,1996. - 432c.
Фултон Д. 10 минут на урок. 97. К., М., СПб..:,1998. - 192c.
Шаньгина В.Ф. Программное обеспечение Микро ЭВМ. В 2 кн.. М.:Высш. шк.,1998. - c.
Шафрин Ю. Информационные технологии. В 2-х частях. М.:Лаборант,1998. - c.
Шинкаренко Г.А., Шишов О.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підр.. К.:Каравела,2004. - 4041c.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб.. Львів.:Лівів-політех,2003. - 267c.
Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи в менеджменті: Підр.. Х.:Гриф,2004. - 335c.
Эйткен П. 10 минут на урок. К., М., СПб..:,1998. - 200c.