Вибірка за предметом : 'Інформаційні системи і технології'
[Кількість знайдених записів в базі: 68]

 Загашвили В.С. ИБМ – управление в самой преуспевающей корпорации мира (пер. с англ.) / Под ред. В.С. Загашвили. Прогресс.:-,1991. - c.
Іваненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. Знання-прес.:-,2003. - c.
Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навч. Посіб.. ЦУЛ.:-,2007. - c.
А А. Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием. .:-,1989. - c.
А А. Мебель своими руками. Изготовление и ремонт в домашних условиях. Донеччина.:-,2000. - c.
А А. 2-ге вид., перероб. і доп.: Підр.. Політехніка.:-,2002. - c.
А А. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб.. Університетська книга.:-,2005. - c.
А А. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины: Учебная версия. Фирма 1С.:-,2006. - c.
А А. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навч. посіб.. Універсум.:-,2009. - c.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В.: Підр.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підр. – 2-е вид., перероб. і доп.. Знання.:-,1999. - c.
Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підр. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:-,2002. - c.
Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти: Навч.-метод. Посібник. Інтелект-Захід.:-,2006. - c.
Гордєєва Є.П. Технічний рисунок деталей машин: Навч. посіб.. Вежа.:-,2000. - c.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Дубій О. 12 років з 1С: Бухгалтерія: Порадник користувача. .:-,2001. - c.
Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. Посіб.. Кондор.:-,2005. - c.
Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. Посіб.. Кондор.:-,2009. - c.
Завадський Й.С. Менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид. т. 1.. УФІМБ.:-,1998. - c.
Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: Монографія. А.С.К..:-,1998. - c.
Збожна О.М. Основи технології: Навч. посіб. – 2-ге вид., змін. й доп.. Карт-бланш.:-,2002. - c.
Кантарь И.Л. Автоматизированное рабочее место управлен-ческого аппарата. .:-,1990. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Знання.:-,2008. - c.
Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підр.. Либідь.:-,2000. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2000. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Колотила Д.М., Соколовського А.Т. Технологічні процеси галузей промисловості: Навч. Посіб.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Кредисов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І. Кредисова: Підр.. Віра-Р.:-,2002. - c.
Кредитов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За ред. Кредитова А.І.. Віра-Р.:-,1998. - c.
Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб.. Надстир’я.:-,2005. - c.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підр.. Академвидав.:-,2003. - c.
Литвин І. Інформаційні технології в економіці. ТАНГ.:-,2001. - c.
Мазарак А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. КНТЕУ.:-,2003. - c.
Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,2004. - c.
Мохненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2003. - c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. Кондор.:-,2007. - c.
Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник. - 2-ге вид./авт. Карпенко М.О.. Каравела.:-,2010. - c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Пашутинський Є.К. Інформаційні технології: Норматикна база. КНТ.:-,2005. - c.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Ройтман Н.А., Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении: Учеб. – В 2-х кп.. Владос.:-,2000. - c.
Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підр.. Лібра.:-,2002. - c.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підр.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / За ред. М.І. Савлука. КНЕУ.:-,2002. - c.
Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2004. - c.
Ситник В.Ф., Караєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації. КНЕУ.:-,1998. - c.
Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посіб.. Кондор.:-,2005. - c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика: Підр.. ТАНГ.:-,2001. - c.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2000. - c.
Терлецький С.А., Баборига С.А. Технічні засоби митного контролю: Навч. посіб.. Вол. обл. друкарня.:-,2003. - c.
Тесленко Г.С. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. – метод. посіб.. КНЕУ.:-,2002. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. Посіб.. Новий світ – 2000.:-,2006. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. Новий світ – 2000.:-,2007. - c.
Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підр.. Академвидав.:-,2003. - c.
Чистов Д.В. Новый план счетов в системе компьютерного учета 1С бухгалтерия 7.7: Практическое пособие. Элби-Спб.:-,2002. - c.
Шинкаренко Г.А., Шишов О.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підр.. Каравела.:-,2004. - c.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб.. Лівів-політех.:-,2003. - c.
Шквір В.Д., Загородній А.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Практикум: Навч. посіб.. Знання.:-,2006. - c.
Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: Навч. Посіб.. Кондор.:-,2003. - c.
Шурков В.В. Автоматизированое рабочее место для статистической обработки данных. .:-,1990. - c.
Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи в менеджменті: Підр.. Гриф.:-,2004. - c.