Вибірка за предметом : 'Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті'
[Кількість знайдених записів в базі: 15]

 Загашвили В.С. ИБМ – управление в самой преуспевающей корпорации мира (пер. с англ.) / Под ред. В.С. Загашвили. Прогресс.:-,1991. - c.
Іваненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. Знання-прес.:-,2003. - c.
А А. Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием. .:-,1989. - c.
А А. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины: Учебная версия. Фирма 1С.:-,2006. - c.
Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підр. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Рута.:-,2002. - c.
Дубій О. 12 років з 1С: Бухгалтерія: Порадник користувача. .:-,2001. - c.
Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: Монографія. А.С.К..:-,1998. - c.
Кантарь И.Л. Автоматизированное рабочее место управлен-ческого аппарата. .:-,1990. - c.
Мохненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2003. - c.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.-метод. посіб. / За ред. І.Ф. Рогач. КНЕУ.:-,2001. - c.
Ситник В.Ф., Караєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації. КНЕУ.:-,1998. - c.
Чистов Д.В. Новый план счетов в системе компьютерного учета 1С бухгалтерия 7.7: Практическое пособие. Элби-Спб.:-,2002. - c.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб.. Львівська політехніка.:-,2003. - c.
Шквір В.Д., Загородній А.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Практикум: Навч. посіб.. Знання.:-,2006. - c.
Шурков В.В. Автоматизированое рабочее место для статистической обработки данных. .:-,1990. - c.