Вибірка за предметом : 'Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД'
[Кількість знайдених записів в базі: 31]

А А. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб.. Університетська книга.:-,2005. - c.
А А. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навч. посіб.. Універсум.:-,2009. - c.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В.: Підр.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підр. – 2-е вид., перероб. і доп.. Знання.:-,1999. - c.
Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти: Навч.-метод. Посібник. Інтелект-Захід.:-,2006. - c.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Знання.:-,2008. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2000. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Кредисов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І. Кредисова: Підр.. Віра-Р.:-,2002. - c.
Кредитов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За ред. Кредитова А.І.. Віра-Р.:-,1998. - c.
Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб.. Надстир’я.:-,2005. - c.
Мазарак А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. КНТЕУ.:-,2003. - c.
Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,2004. - c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. Кондор.:-,2007. - c.
Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник. - 2-ге вид./авт. Карпенко М.О.. Каравела.:-,2010. - c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. КНЕУ.:-,2003. - c.
Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підр.. Лібра.:-,2002. - c.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підр.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2004. - c.
Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / За ред. М.І. Савлука. КНЕУ.:-,2002. - c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика: Підр.. ТАНГ.:-,2001. - c.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2000. - c.
Тесленко Г.С. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. – метод. посіб.. КНЕУ.:-,2002. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. Посіб.. Новий світ – 2000.:-,2006. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. Новий світ – 2000.:-,2007. - c.
Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підр.. Академвидав.:-,2003. - c.
Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи в менеджменті: Підр.. Гриф.:-,2004. - c.