Вибірка за предметом : 'Інформаційні системи і технології в управлінні організацією'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

А А. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб.. Університетська книга.:-,2005. - c.
А А. Моделювання та оптимізація у менеджменті: Навч. посіб.. Універсум.:-,2009. - c.
Завадський Й.С. Менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид. т. 1.. УФІМБ.:-,1998. - c.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підр.. Академвидав.:-,2003. - c.
Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,2004. - c.
Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. Кондор.:-,2007. - c.
Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник. - 2-ге вид./авт. Карпенко М.О.. Каравела.:-,2010. - c.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2000. - c.
Тесленко Г.С. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. – метод. посіб.. КНЕУ.:-,2002. - c.
Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підр.. Академвидав.:-,2003. - c.
Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи в менеджменті: Підр.. Гриф.:-,2004. - c.