Вибірка за предметом : 'Історія України'
[Кількість знайдених записів в базі: 50]

Іващенко О.М., Поліщук Ю.М Історія України в таблицях. Генеза.:-,1999. - c.
А А. Історія України: Курс лекцій. У 2-х кн.. Либідь.:-,1991. - c.
А А. Великий Українець. Веселка.:-,1992. - c.
А А. Історія України в 2-х кн.. Либідь.:-,1996. - c.
А А. Історія України. Навч. посіб.. .:-,1998. - c.
А А. Всесвітня історія. А.С.К..:-,1999. - c.
Бойко О.Д. Історія України. Тести. Запитання. Завдання.. Академія.:-,1998. - c.
Бондаренко Г.В. Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни.. Ред.-вид. відділ ВДУ.:-,1997. - c.
Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до XX століття. Либідь.:-,1998. - c.
Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржїй О.І. та ін. Історія України /Під ред. В.А. Смолія. Альтернатива.:-,1997. - c.
Гайдуков Л.Ф. Всесвітня історія. Либідь.:-,2000. - c.
Грушевський М. Ілюстрована історія України: Нове допов. видання.: Підр.. БАО.:-,2003. - c.
Гулак М. Історія України. Твори. ВІЕМ.:-,2007. - c.
Гусєв В.І. Історія України: Навч. посіб.. Вища шк..:-,2003. - c.
Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіший подій. Арт-Ек.:-,1998. - c.
Дорошенко Д. Історія України. Освіта.:-,1993. - c.
Зайцев Ю. Історія України (Кер. авт. кол. Ю.Зайцев). Світ.:-,1998. - c.
Зайцева Ю. Історія України / За ред. Зайцева Ю.. Світ.:-,1998. - c.
Коляда І., Малій О. Історія України: Зошит-конспект. А.С.К..:-,1997. - c.
Король В.Ю. Історія України (Худож. оформ. В.М. Штогрина). Феміна.:-,1995. - c.
Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. Либідь.:-,2000. - c.
Крип'якевич І. Всесвітня історія: у 3-х книгах. Либідь.:-,1995. - c.
Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події. Факти. Дати.. Зодіак-ЕКО.:-,1993. - c.
Кульчицький С.В. Історія України. Освіта.:-,1995. - c.
Кучінко М.М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині. Надстир’я.:-,1994. - c.
Лаврів П. Історія Південно-Східної України. Українська видавнича спілка.:-,1996. - c.
Ладиченко Т., Коляда І. Всесвітня історія. Конспект. А.С.К..:-,1999. - c.
Лановик Б. Історія України. Навч. посіб.. Знання.:-,1999. - c.
Литвин В.М. Історія України: підручник, 2-ге вид., доопр. та доп.. Наукова думка.:-,2008. - c.
Макарчук С. Писемні джерела історії України. Світ.:-,1999. - c.
Матковська О. Львівське братство: Культура і традиції. Кінець XVI-перша пол. XVII. Каменяр.:-,1996. - c.
Мирончик В.Д, Ігошкін Г.С Історія України: Навч.посіб. – 2-е вид. вип.. МАУП.:-,2002. - c.
Онищенко І. Історія України. Навч. посіб.. .:-,1999. - c.
Остафійчук В.Ф. Історія Ураїни. Сучасне бачення: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2002. - c.
Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України (А-Я): посібник. Генеза.:-,2001. - c.
Панченко П.П., Плющ М.Р., Шевченко Л.А. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії. Либідь.:-,1997. - c.
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т.. Либідь.:-,1995. - c.
Поляна Г.Б. Всемирная история / под ред. Поляна Г.Б.. Культура и спорт.:-,1999. - c.
Рожко В. Древні святині Полісся: Істор.-краєзн. нарис.. Надстир’я.:-,1995. - c.
Рожко В. Православні монастирі Полісся. Надстир’я.:-,1996. - c.
Рожко В. Православні монастирі Волині: Істор.-краєзн. нарис. Надстир’я.:-,1997. - c.
Рожко В. Чудові ікони Волині і Полісся: Істор.-краєзн. нарис. Медіа.:-,1998. - c.
Самолія В.А Історія України: нове бачення: у 2-х т. / Під ред. В.А. Самолія. Україна.:-,1996. - c.
Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. і доп. Каравела.:-,2002. - c.
Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. і доп. Каравела.:-,2005. - c.
Смолій В., Кульчицький С., Майборода О. Малий словник історії України. Либідь.:-,1997. - c.
Смолія В.А. Історія України / За ред. Смолія В.А.. Альтернатива.:-,1997. - c.
Субтельний О. Україна: історія (Пер. з анг. Ю.І. Шевчука; Вст. ст.С.В. Кульчицького). Либідь.:-,1993. - c.
Чайковський А., Шевченко В. Історія України. А.С.К..:-,2000. - c.
Шаров І. 100 видатних імен України. Альтернативи.:-,1999. - c.