Вибірка за предметом : 'Історія економіки та економічної думки'
[Кількість знайдених записів в базі: 26]

А А. Дослідження з історії економічної думки в Україні. Наук. думка.:-,1996. - c.
Агапова И. История экономической мысли. .:-,1998. - c.
Білоконенко О.В. Історія економічних вчень: Консп. лекцій. .:-,1998. - c.
Васильєвої Р. Історія економічної думки України. / За ред. Васильєвої Р.. Либідь.:-,1993. - c.
Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. .:-,1990. - c.
Голубович В.И. Экономическая история зарубежных стран. .:-,1996. - c.
Грачёв В. История экономических учений. .:-,1998. - c.
Калиничев Г.И. Экономическая история: Кр. конспект лекций. МАУП.:-,2001. - c.
Коваль В., Сарай М. Історія економічних вчень: Навч-метод. посіб.. .:-,1999. - c.
Ковальчук В., Сарай М. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб.. Тернопіль: Танг-Астон.:-,2000. - c.
Кольнічук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2004. - c.
Корнійчука Л.Я., Титаренко Н.О. Історія економічних вчень: Підр. / За ред. Корнійчука Л.Я., Титаренко Н.О.. КНЕУ.:-,1999. - c.
Костюк В. История экономических учений. .:-,1998. - c.
Лісовицький В.М. Історія економічних вчень. 3-тє вид., випр. та доп.: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,2009. - c.
Лановик Б.Д. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби до перших цивілізацій до встановлення індустріального суспільства. Вища шк.:-,1994. - c.
Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу: Підр.. Вікар.:-,2001. - c.
Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ. Вища шк.:-,2005. - c.
Мешко І.М. Історія економічних вчень: основні течії західноєвро-пейської та американської економічної думки. Вища шк..:-,1994. - c.
Мочерний С.В., Довбенко М.В. Історія економічних вченнь (Сучасна економічна думка): Навч. посіб. 3-е вид. Стереотип.. Новий світ-2000.:-,2007. - c.
Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій. МАУП.:-,2002. - c.
Ходзінський К.Г., Мазурок П.П. Економічна історія України та провідних країн світу: Навч. Посіб.. Магнолія Плюс.:-,2006. - c.
Царенко О.М., Захарчук А.С. Економічна історія України і світу: навч. Посіб.. Університетська кн..:-,2001. - c.
Черкащина Н.К. Економічна історія: Навч. Посіб.. ЦУЛ.:-,2003. - c.
Шніцер М. Порівняння економічних систем (пер. з англ.). .:-,1997. - c.
Юхименко П.І., Леоненко П.Й. Історія економічних вчень: Навч. посіб.. Знання-Прес.:-,2000. - c.
Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Підр.. Знання.:-,2005. - c.