Вибірка за предметом : 'Історія української культури'
[Кількість знайдених записів в базі: 12]

А А. Україна: культурна спадщина, нац. Свідомість, державність. Зб. Наук. Праць. Каменяр.:-,1995. - c.
Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. Творів. Либідь.:-,1994. - c.
Закович М.М. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб.. Знання.:-,2000. - c.
Клапчук С.М. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій - 4-те вид., перероб., доп.. Знання прес.:-,2002. - c.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. ЦНЛ.:-,2005. - c.
Крип’якевича І. Історія української культури. Либідь.:-,1999. - c.
Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посіб.. Знання.:-,2002. - c.
Попович М. Нарис з історії культури України. АРТЕК.:-,1999. - c.
Сусанівський М.В. Культура українського народу. Навч. посіб.(М.В. Сусанівський та ін.). Либідь.:-,1994. - c.
Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підручник. Україна.:-,2002. - c.
Шевнюк О.Л. Україннська та зарубіжна культура: Навч. посіб.. Знання прес.:-,2002. - c.
Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія Української культури: Навч. Посіб.. Кондор.:-,2006. - c.