Вибірка за предметом : 'АРМ-бухгалтера'
[Кількість знайдених записів в базі: 12]

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. К.:Знання-Прес,2003. - 349c.
А А. Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием. Л.:,1989. - c.
А А. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины: Учебная версия. М.:фирма 1С,2006. - 464c.
Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підр. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:Рута,2002. - 544c.
Дубій О. 12 років з 1С: Бухгалтерія: Порадник користувача. Львів.:,2001. - 216c.
Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: Монографія. К.:А.С.К.,1998. - 768c.
Кантарь И.Л. Автоматизированное рабочее место управлен-ческого аппарата. М.:,1990. - c.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.-метод. посіб. / За ред. І.Ф. Рогач. К.:КНЕУ,2001. - 98c.
Чистов Д.В. Новый план счетов в системе компьютерного учета 1С: Бухгалтерия 7.7. СПБ.:Элби-Спб,2002. - 426c.
Шквір В.Д., Загородній А.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Практикум: Навч. посіб.. К.:Знання,2006. - 429c.
Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб.. Львів.:Львівська політехніка,2003. - 268c.
Шурков В.В. Автоматизированое рабочее место для статистической обработки данных. М.:,1990. - c.