Вибірка за предметом : 'Адміністративне право'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

А А. Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб. К.:Атіка,2002. - 288c.
А А. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К.:Преса України,1997. - 80c.
Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (Муніципальне прово): Навч. посіб.. К.:Атіка,2000. - 304c.
Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії та поняття). К..:МАУП,1998. - 52c.
Дьомін О. Президент України та державна регіональна і муніципальна політика: Збірник матеріалів і документів. К.:Логос,2002. - 236c.
Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. Адміністративне право: Навч. посіб. - 3-тє вид.. К.:Алерта,2011. - 696c.
Коваль Л.В. Адміністративне право: курс лекцій. К.:Вентурі,1998. - 208c.
Колпаков В.К. Адміністративне право.Підручник.. К.:Юрінком-інтер,1999. - 376c.
Мельник А.Ф. Державне управління: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп.. К.:Знання,2004. - 342c.
Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посіб.. К.:Кондор,2004. - 336c.
Руденко О.М. Теорія суспільної стабільності в державному управлінні: Монографія. К.:НАКККІМ,2010. - 304c.