Вибірка за предметом : 'Аналіз ЗЕД'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

А А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю/ За заг.ред. А.І. Кредісова: навч. посіб./ Пер. з рос. Н.Кіта, К. Серажим. К.:.:ВІРА.-Р,1998. - 448c.
А А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю/ За аг. ред.. А.І. Кредісова.– 2-е вид., випр.. і доп.: Навч. посіб.. К.:.:ВІРА.-Р,2002. - 552c.
Бархатов А.П. Бухгалтерский учет совмесной предпринима-тельской и внешнеэко-номической деятельности. М.:Данков и Ко,1999. - 258c.
Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності: Підр.. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 544c.
Вічевич А.М, Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб.. Львів:.:Афіша,2004. - 140c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теорем. основи і прикладні аспекти: Навч. метод. посіб.. Львів:.:Інтелект-Захід,2006. - 260c.
Дупай М.М. Облік і аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин: Навч. посіб.. Тернопіль.:Астон,2003. - 200c.
Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 288c.
Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності Практикум: Навч. посіб.. К.:Слово,2003. - 272c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика: Курс лекцій. Тернопіль:.:Астон,2001. - 284c.