Вибірка за предметом : 'Аналіз господарської діяльності'
[Кількість знайдених записів в базі: 19]

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний метод. посіб.. К.:Знання,2000. - 205c.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2002. - 190c.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 263c.
Іващенко В.І. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підр.. К.:Нічлава,2001. - 204c.
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., стереотип.. К.:МАУП,2001. - 152c.
А А. Фінансово-економічний аналіз: Підр. / За ред. П.Ю. Буряка, М. В. Римара. К.:Професіонал,2004. - 528c.
Білик М.Д., Павловський О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:Кондор,2006. - 600c.
Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб.. К.:Центр учбової літератури,2009. - 328c.
Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Практ. навч. посіб.. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 416c.
Гадзевич О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. Луцьк.:,1997. - 159c.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посіб.. К.:Кондор,2004. - 180c.
Кіндрацька Г. Економічний аналіз : Підр.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 428c.
Салига С.Я. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 240c.
Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. К.:Кондор,2006. - 224c.
Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:Європ. ун-т,2005. - 196c.
Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:Кондор,2005. - 196c.
Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 240c.
Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посіб. / Шило В.П. та ін.. К.:Кондор,2007. - 240c.
Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб.. К.:А.С.К.,2003. - 240c.