Вибірка за предметом : 'Антикризовий менеджмент'
[Кількість знайдених записів в базі: 13]

Баккерман Ю.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. Баккерман Ю.И.: Учеб. Пособ.. СПб.:Спец. Л-ра,1996. - 510c.
Василенко В.О. Антикризове управлыння підприємством: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2003. - 504c.
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Теоретичні основи і практика: Навч. посіб.. Л.:Магнолія,2003. - 336c.
Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: Монограф. Л.:Магнолія,2008. - 440c.
Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учеб. Пособ. / Под ред. Короткова Э.М.. М.:ИНФРА-М,2000. - 432c.
Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.:КОНДОР,2008. - 360c.
Кривов'язюк І.В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід: Монографія. Луцьк.:ЛНТУ,2012. - 392c.
Літоненко Л.О. Опорний конспект лекцій з курсу антикризове управління підприємством: навч. метод. вид. / укл. Літоненко Л.О.. К.:КНТЕУ,2003. - 270c.
Минаев Э.С. Антикризисное управление: Учеб. Пособ. / Под ред. Э.С. Минаева. М.:ПРИОР,1998. - 432c.
Салила та ін. С.Я. Антикризове фінансове управління підприємством: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 208c.
Скібицький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. К.:ЦУЛ,2009. - 568c.
Федоровський В. Основы антикризисного маркетинга: Учеб.пособ - 2-е изд., доп. И перераб.. Миколаїв.:ЕОЛІС,2002. - 152c.
Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. Пособ.. К.:МАУП,2000. - 208c.