Вибірка за предметом : 'Безпека життєдіяльності та цивільна оборона'
[Кількість знайдених записів в базі: 14]

Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:,2009. - 286c.
Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Львів.:Афіша,2000. - 254c.
Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Каравела,2002. - 328c.
Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Каравела,2005. - 344c.
Коваленко Г.І., Матицин Є.М., Мусійченко Ф.В. Цивільна оборона: Конспект лекцій. Харків.:ВД ''ІНЖЕК'',2005. - 256c.
Кручма М.М. Цивільна оборона (Цивільний захист): Навч. посіб. - 2-ге вид., доп., випр.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 306c.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності. Львів.:ЛБК,2000. - 184c.
Нікулін Г.В. Основи безпеки життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Основа,2005. - 124c.
Пістун І.П. Основи безпеки життєдіяльності: Навч. посіб.. Львів.:СПОЛОМ,2000. - 191c.
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Суми.:Університетська книга,1999. - 191c.
Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності. Суми.:Університетська книга,2000. - 121c.
Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 423c.
Сонько С.П. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 232c.
Франчук В.С. Цивільна оборона: Навч. Посіб.. Львів.:Афіша,2000. - 336c.