Вибірка за предметом : 'Бухгалтерський облік в галузях національної економіки'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

А А. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підпр./ За ред Огійчука М.Ф.: Підр.. К.:Алерта,2006. - 878 сc.
Бутинець Ф.Ф., Малюги Н.М. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Малюги. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 608c.
Бутинець Ф.Ф. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Збірник задач і вправ/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:ЖІТІ,2001. - 288c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: навч. посіб./ За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:ПП Рута,2002. - 440c.
Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі: навч. посіб.. К.:А.С.К.,2004. - 800c.
Грабова Н.Н., Дубровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торго-вых предприятиях: Учеб.. К.:А.С.К.,2000. - 623c.
Мошенський С.З., Остапчук Т.П. Бухгалтерський облік у будівництві: Навч. посіб.. Житомир.:РУТА,2005. - 356c.
Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб.. Київ.:КНЕУ,2005. - 233c.