Вибірка за предметом : 'Бізнес-планування'
[Кількість знайдених записів в базі: 12]

Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: Практикум. К.:Знання,1999. - 158c.
Барроу К. Бизнес-планирование: Полное руковод.: Пер. с англ.. М.:ГРАНД,2003. - 400c.
Барроу К. Бізнес-план. Практ. посіб.. К.:Знання,2001. - 285c.
Бэнгз Д.Г. Руководство по составлению бизнес-плана. - 7-е изд./Пер. с англ.. М.:Финпресс,1998. - 256c.
Вест-Аллан Бизнес-план: Учеб. - практ. пособ. – 3-е изд.: Пер. с англ.. М.:Проспект,2004. - 232c.
Колесніков Г.О. Теоретичні основи складання фінансового плану в процесі бізнес-планування: Навч. посіб.. Луцьк.:ВІЕМ,2010. - 140c.
Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми: Навч.посіб.. К.:Знання,2006. - 423c.
Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – 2-е изд.: перераб. и доп.: Практ. пособ.. М.:Ось-89,2003. - 96c.
Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. К.:КНЕУ,2002. - 379c.
Попов В.П. Збірник бізнес-планів з коментаріями і рекомендаціями / За ред. В.П. Попова. К.:ЦУЛ,2003. - 382c.
Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учеб.- практ. пособ. / Под ред. В.З.Черняк. М.:РДЛ,2003. - 272c.
Ясинокий В.В., Гайдей О.О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб.. К.:Каравела,2004. - 232c.