Вибірка за предметом : 'Вища математика'
[Кількість знайдених записів в базі: 38]

Афанасьєва О.М. Математика: Підр./ Афанасьєва О.М. та ін.. К.:Вища шк.,2001. - 447c.
Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів. – 4-е вид., перероб., доп.: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2002. - 400c.
Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів. – 4-е вид., перероб., доп.: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 448c.
Бевз Г.П. Алгебра: Підр. – 2-вид.. К.:Освіта,1997. - 303c.
Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності.В 2-х кн.. Львів:.:Світ,1999. - c.
Борисенко О.А. Керуючі системи: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 216c.
Бочаров П.Н. Теория вероятностей. М.:Гардарика,1998. - 328c.
Бугір М.К. Математика для економістів. Тернопіль.:,1998. - 192c.
Бугір М.К. Математика для економістів. К.:Академія,1998. - 272c.
Бугір М.К. Математика для економістів: Навч. посіб.. Тернопіль.:Підр.-посіб.,1998. - 192c.
Валєєв К.Г., Джелладова І.А. Вища математика: Навч. посіб. У 2-х. ч. Ч. 1-2.. К.:КНЕУ,2001. - c.
Валуєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навч. посіб. У 2-х ч.. К.:КНЕУ,2001. - c.
Васильченко І.П. Вища математика для економістів: Підр.. К.:Знання-Прес,2002. - 454c.
Васильченко І.П. Вища математика для економістів (Спеціальні розділи): Підручник. К.:Кондор,2004. - 352c.
Возняк Г.М., Возняк О.Г. Диференційовані дидактичні матеріали з алгебри і початків аналізу. Тернопіль.:,2000. - 38c.
Возняк Г.М., Возняк О.Г. Диференційовані дивак-тичні матеріали з алгебри. Тернопіль.:Тернопіль,2000. - 38c.
Дороговцев А.Я. Математический анализ: Учеб. Ч. 1-2. К.:Либідь,1994. - c.
Дорогоцев А.Я. Математический анализ.1-2 Ч.. К.:Либідь,1994. - c.
Дубовик В.П, Юрик І.І. Вища математика: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,2001. - 648c.
Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,2001. - 648c.
Дюженкова Д.І. Вища математика. Приклади і задачі: Посіб.. К.:Академія,2002. - 622c.
Дюженкова Л.І. Вища математика. Приклади і задачі: Посіб.. К.:Академія,2002. - 622c.
Коршунова Н.И, Плясунов В.С. Метематика в экономике: Учеб. пособ.. М.:Вита-Пресс,1996. - 368c.
Коршунова Н.И. Математика в экономике. Учеб. пособие. М.:Вита-пресс,1996. - 368c.
Кратко М., Сташенко М. Вища математика: Навч. посіб.. Луцьк.:ВІЕМ,2006. - 98c.
Лапінський В.В. Фізика: Основні поняття. К.:А.С.К.,1998. - 280c.
Лозовий Б.Л., Пушак Я.С., Шабат О.Є. Практикум з вищої математики: Навч. посіб.- 2-ге вид. доп. і перероб.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 285c.
Лубенська Т.В., Чупаха Л.Д. Вища математика в таблицях. К.:МАУП,1999. - 84c.
Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д. Математичний аналіз для економістів: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2002. - 298c.
Малыхин В.И. Математика в экономике: Учеб. пособ.. М.:ИНФРА- М,2000. - 356c.
Малыхин В.И. Математика в экономике: Учеб. пособ.. М.:ИНФРА-М,2000. - 356c.
Михайленко В.М. Математичний аналіз для економістів. К.:,1999. - 219c.
Михайленко В.М., Федоренко М.Д. Алгебра та геометрія для економістів: Посіб. – 3-є вид., випр. і доп.. К.:Євр. ун-т,2000. - 100c.
Солодовников А.С. Математика в экономике: Уч. в 2-х кн.. М.:Финансы и статистика,2000. - c.
Турчанікова Л.І., Доля О.В. Практикум з вищої математики: Навч. посіб.. К.:Кондор,2007. - 172c.
Якилева Г. Н. Алгебра и начала анализа/ Под. ред. Г. Н. Якилева.. М.:Наука,1988. - 271c.
Якилева Г. Н. Алгебра и начала анализа/ Под ред. Яковлева Г.Н.. М.:Наука,1998. - 271c.
Якилева Г.Н. Алгебра и начала анализа/ Под. ред. Г.Н. Якилева.. М.:Наука,1988. - 271c.