Вибірка за предметом : 'Внутрішньогосподарський контроль'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Бардаш С. В. Контроль і ревізія. Практ.. Житомир.:Рута,2000. - 384c.
Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія.. Житомир.:Рута,2000. - 512c.
Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 166c.
Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб.. К.:Знання,2010. - 395c.
Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 245c.
Крисюк В.І. Ревізія і контроль в устано-вах і організаціях бюджет-ної сфери: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:ЄУФІСМБ,2000. - 148c.
Мурашко В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2003. - 311c.
Романів Є.М. Контроль і ревізія: навч. посіб.: Нормативно-практичні матеріали.- 3-те вид., перероб. і доп.. Львів.:Львівська політехнгіка,2004. - 328c.
Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: навч. посіб./ За ред. В.Є. Труша. К.:Кондор,2009. - 284c.
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підр. – 3-е вид., перероб. і доп.. К.:Знання-Прес,2001. - 253c.