Вибірка за предметом : 'Вступ до мовознавства'
[Кількість знайдених записів в базі: 21]

Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. К.:Либідь,2001. - 224c.
А А. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К.:Ірпінь,2001. - 1426c.
А А. Фразеологічний словник української мови. В 2-х кн.. К.:Наук. думка,1999. - 528c.
Бігун Н. Універсальний словник-енциклопедія. К.:Ірина,1999. - 1551c.
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. К.:АртЕК,1997. - 223c.
Бибик С.П. Словник епітетів української мови. К.:Довіра,1998. - 431c.
Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови:. К.:,1996. - 82c.
Головащук. С.І. Орфографічний словник. К.:,1978. - 160c.
Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині. Луцьк.:Надстир'я,1997. - 103c.
Зубков М.Г. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. Харків.:УІС,2000. - 576c.
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови: Вид. 2-ге, доп. і опрац. – Близько 17 000 синонім. рядів. К.:Укр. Кн.,2000. - 480c.
Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30000 сл.. К.:Криниця,1999. - 524c.
Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов („ложные друзья переводчика”) Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача”).. К.:Академія,1997. - 400c.
Кочерган М.П. Загальне мовознавство. К.:Академія,1999. - 288c.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. К.:Академія,2000. - 368c.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. К.:Академія,2001. - 368c.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Сл.-довідник. Вид. 2-ге, випр. й доп.. К.:Наук. думка,1996. - 355c.
Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис. Граматика: 10 000 слів. К.:Криниця,1999. - 507c.
Сосюр де Фердінан, Корнійчук А., Тищенко К. Курс загальної лінгвістики. К.:Основа,1998. - 324c.
Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь (сфера делового общения).. К.:Основа,1999. - 397c.
Яременко В., Сліпушко. О. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. Т. 1. К.:Аконіт,1999. - 910c.