Вибірка за предметом : 'Вступ до психолінгвістики'
[Кількість знайдених записів в базі: 5]

А А. Landmarks of American Language & Linguistics. Вашингтон.:,1993. - 266c.
Булатецька Л.І., Теорія і теоретизація у лінгвістиці. Вінниця.:Нова кн.,2004. - 176c.
Засєкін С.В., Психолінгвістичні аспекти перекладу. Луцьк.:ВІЕМ,2006. - 114c.
Перебийніс В.І., Статистичні методи для лінгвістів. Вінниця.:Нова кн.,2002. - 168c.
Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке. М.:МГИМО,1996. - 254c.