Вибірка за предметом : 'Вступ до фаху'
[Кількість знайдених записів в базі: 7]

А А. Бухгалтерський облік в Україні/ За ред. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського: Навч. посіб.- 6-те вид., доп. і перероб.. Львів.:Інтелект-Захід,2007. - 1200c.
А А. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів. К.:Атіка,2001. - 452c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: новий план рахунків та фінан. звітність. Наскрізні задачі з відповідями. / Відпов. за випр .Бутинець Ф.Ф.. Житомир.:ЖІТІ,2000. - 20c.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 576c.
Нікульникова Т.Г. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія Плюс,2005. - 304c.
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. К.:,1994. - 392c.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб.. К.:А.С.К.,1998. - 784c.