Вибірка за предметом : 'Господарське право'
[Кількість знайдених записів в базі: 12]

А А. Господарський кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 квітня 2012 р.. К.:Алерта,2011. - 160c.
А А. Господарський кодекс України: Офіц. текст. К.:Кондор,2003. - 208c.
А А. Господарський кодекс України. К.:Юрінком-Інтер,2003. - 304c.
А А. Господарський процесу-альний кодекс України з постатейними матеріалами. К.:Юстініан 2000,2002. - 544c.
Войтович М.Г., Федик Є.І., Оверко Г.Я. Господарське законодавство: навчально-методичний посібник. Львів.:Новий Світ 2000,2007. - 192c.
Довгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Консп. лекц.. К.:МАУП,2000. - 72c.
Жук Л.А. Господарське законодавство: навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 400c.
Жук Л.А. Господарське право України: Підручник. К.:Кондор,2009. - 434c.
Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 624c.
Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське законодавство: навч. посіб.. К.:Вентурі,1996. - 288c.
Шульженко І., Невмержицький Є. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2003. - 171c.
Щербина В.С. Господарське законодавство: навч. посіб.. К.:Юрінком-Інтер,2001. - 384c.