Вибірка за предметом : 'Гроші та кредит'
[Кількість знайдених записів в базі: 23]

Іванов В.М. Деньги и кредит. Курс лекцый. К..:МАУП,1999. - 230c.
Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підр.. Тернопіль.:Карт-бланш,2000. - 510c.
Алексєєв І.В. Гроші та кредит. Навч. посіб.. Львів.:Львівполітехніка,2004. - 167c.
Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші.Фінанси. Кредити: Навч.-метод.посібник. К.:ЦУЛ,2002. - 336c.
Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб.. К.:Основи,1996. - 413c.
Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посіб.. К.:Основи,1998. - 415c.
Дробозіна Л.О. Грошовий обіг. Кредит: Навч. Посіб.. Рівне.:Вертекс,2001. - 352c.
Загородній А., Вознюк Г. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термін. словник. Львів.:Бак,2000. - 184c.
Кейнс Дж. Трактат про фондову реформу: Заг. Теорія зайнятості, процента та грошей/. К..:АУБ,1999. - 189c.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит: Навч. посібник. К.:Центр учбової літератури,2009. - 320c.
Кочетков В.М. Гроші та кредит: Навч.-метод. Посібник. К.:Євр. ун-т,2002. - 84c.
Крупка М.І., Кульчицький М.І., Жмурко Н.В. та ін. Валютно-курсова політика України: Монографія. Валькович Д.В.. Львів.:ЛНУ,2012. - 366c.
Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг:навч. посіб.. К.:Знання,1999. - 181c.
Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб.. К.:Знання,2000. - 215c.
Луців Б.Л. Гроші, банки та кредити: у схемах та коментарях. Тернопіль.:Карт-бланш,2000. - 225c.
Михайлівська І.Н., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: практ.: навч. посіб.. Львів.:Новий світ,2000. - 312c.
Михайлівська І.Н., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: практ.: навч. посіб.. Львів.:Новий світ 2000,2008. - 312c.
Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Пер. з англ.. К.:Основи,1999. - 963c.
Савлука М.І. Гроші та кредит. Підр.. К.:КНЕУ,2001. - 602c.
Савлука М.І. Гроші та кредит. Підр.. К.:КНЕУ,2006. - 744c.
Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні. К.:Знання,2000. - 305c.
Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні: Навч. посіб.. К.:Знання,2003. - 421c.
Щетинін А.І. Гроші та кредит: Навч. посібник. К.:ЦНА,2006. - 432c.