Вибірка за предметом : 'Дипломатичний протокол та етикет'
[Кількість знайдених записів в базі: 6]

Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета: Учебное пособие. К.:Кондор,2004. - 234c.
Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування. Навч. Посібник - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:ЦНЛ,2005. - 224c.
Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. Навч. посіб.. Суми.:Університетська книга,2005. - 222c.
Невельв О.М., Іваненко В.В. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навч. Посіб.. К.:ЦУЛ,2009. - 2c.
Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:Знання,2006. - 380c.
Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брус О.О. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2009. - 300c.