Вибірка за предметом : 'Договірне право'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

А А. Господарський кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 квітня 2012 року. К.:Алерта,2012. - 160c.
А А. Договори від А до Я: Спецвипуск. К.:Дебет-Кредит,2009. - 288c.
А А. Довідник експедитора: У 2-х кн. Книга перша. К.:Основа,2002. - 624c.
А А. Довідник експедитора: У 2-х кн. Книга друга. К.:Основа,2003. - 528c.
Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право України: Підручник. К.:Кондор,2009. - 434c.
Київець О.В. Договірне право України: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2008. - 456c.
Лядецький М.М., Ховранюк М.І. Типові договори, контракти, статути. К.:Атіка,2003. - 656c.
Лядецький М.М., Ховранюк М.І. Типові договори, контракти, статути — 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:Атіка,2005. - 632c.
Новіков С., Лобанов О., Винокуров Д. Договори в господарській діяльності — 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:Фактор,2007. - 548c.